Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROGRAMTOUR
(BIDAD017) ทัวร์เวียดนาม_VN081-FD_มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง (FD)
วันที่ 14 ก.ย. 61 - 22 ก.พ. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(VTG) SuperB Poland 8D5N, QR, Oct-Dec2018 (QR)
วันที่ 13 ต.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 42,100 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(AT) ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN Easy Easy Count Down (TG)
วันที่ 31 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - เคาท์ดาวน์ ชมพลุไฟ ตึกไทเป 101 - หนานโถว –ชิมชา - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
(AT) ทัวร์เนปาล นากาโกต ปาทัน ปักตาปู (SL)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต - บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล - โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์ - กาฐมัณฑุ
(ZGCSX14) ทัวร์จีน_CSX10_Zhangjiajie Summer Fresh (WE)
วันที่ 24 - 27 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น !! - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก
(TTN-XJ75) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ75 HOKKAIDO ซุปตาร์ ไอติม กะทิ (XJ)
วันที่ 7 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ฮอกไกโด อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
(ZG) IST05_REPLAY TURKEY (TK)
วันที่ 2 ก.ย. 61 - 8 ต.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(GHKIX033) ทัวร์ญี่ปุ่น *GO2KIX-XJ004* GO OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI (XJ)
วันที่ 4 - 24 ธ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - • วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว ศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิจำนวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
(GH) ADB-TK002 Back to Byzantine and Ottoman Empire Turkey บินภายใน 2 ขา (TK)
วันที่ 3 ก.ย. 61 - 19 ธ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
(SPRDPS002) ทัวร์บาหลี SUPERB BALI-BOROBUDUR (FD)
วันที่ 29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ – บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต - บาหลี – วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต - บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด – วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana
(GHNRT032) ทัวร์ญี่ปุ่น *GO2NRT-XJ004* TOKYO AUTUMN FINVER (XJ)
วันที่ 14 พ.ย. 61 - 4 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - • เที่ยวภูเขาไฟ ฟูจิ สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น • ถนนอิโชนามิกิ ถนนสายใบไม้เปลี่ยนสี ที่ผู้คนหลงไหล • ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ • ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
(IT) ทัวร์ไต้หวัน XW-T31 ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 13 ก.ย. 61 - 18 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทเป - เหย่หลิ่ว - อุทยานหลิ๋ว - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - ตึกไทเป101 - อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - ป่าสนพันปี - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้ง3ตลาดดัง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตลาดซีเหมินติง
(GH) IST-TK002 Belly dance and Pistachio ตุรกี (TK)
วันที่ 5 ก.ย. 61 - 25 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต • พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
(IT) ทัวร์เกาหลี KXJ15 KOREA SKI WINTER ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล (XW)
วันที่ 3 พ.ย. 61 - 8 มี.ค. 62  (6 วัน 3 คืน )
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สกีรีสอร์ท - เกาะนามิ - ซูวอน - เอเวอร์แลนด์ - โซล - พระราชวังเคียงบก - เก็บสตอบอรี่ - ศูนย์โสม - โซลทาวน์เวอร์ - เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก - Teddy Bear Musuem คลองชองเกซอน - หมู่บ้านอังกฤษ - ช้อปปิ้งเมียงดง - ทงแดมุน - ฮงฮิก - ดิวตี้ฟรี - พาจูเอ้าเล็ท - ร้านละลายเงินวอน
(IT) ทัวร์ไต้หวัน IT97 Taiwan Feel Love ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง (TR)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 21 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป - อุทยานหลิ่ว - เหย่หลิ๋ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมผิงซี - ตึกไทเป101 - กระเช้าเมาคง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต - ปล่อยโคมผิงซี - กระเช้าเมาคง
(STICN006) ทัวร์เกาหลี ENJOY & FUNNY IN KOREA (LJ)
วันที่ 22 ส.ค. 61 - 29 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย DONGHWA MAEUL – ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ เกาะนามิ - (แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี ) – สนุกสนานกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE - พิเศษ!! สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน) เล่นไม่จำกัดรอบ!! - น้ำมันสนแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง (COSMETIC OUTLET) - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี ( สวมชุดฮันบก )+ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) – ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้ฟรี- ใหม่!! สะพานลอยฟ้า SEOULLO 7017 - อิสระช็อปปิ้ง!! เต็มที่ตลาดชื่อดังของเกาหลี - ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี... ช้อปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า ฯลฯ - ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอน
(ZG) MUC13_TURBO WEST EUROPE GERMANY AUSTRIA SWITZERLAND (SQ)
วันที่ 2 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 42,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(GHKIX031) ทัวร์ญี่ปุ่น **GO2KIX-TG003** HILIGHT JAPAN B PRO (TG)
วันที่ 3 - 8 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - • เที่ยวเมืองเกียวโต ชมวัดคินคาคุจิ ขอพรวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส • สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. • ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมา ให้อย่างลงตัว
(ZG) LED01_RUSSIA IN LOVE (SAINT-ZAG-MOS) (QR)
วันที่ 24 ก.ย. 61 - 11 พ.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินเข้าเซนต์ปีเตอร์ - บินออกมอสโคว์
(GHKIX030) ทัวร์ญี่ปุ่น **GO2KIX-TG002** HILIGHT JAPAN B PLUS USJ (TG)
วันที่ 17 - 22 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลาก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ “The Wizarding World of Harry Potter THE FLYING DINOSAUR MINION PARK • สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. • ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมา ให้อย่างลงตัว
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014