Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROGRAMTOUR
(SMTPE03) ทัวร์ไต้หวัน – Tiger Fighter ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง (IT)
วันที่ 24 - 27 ก.พ. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – เถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต –ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) -GERMANIUM POWER - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี
(TBKIX051) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-KYOTO SAKURA (XJ)
วันที่ 23 มี.ค. 61 - 16 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เที่ยวครบเมืองไฮไลท์ เกียวโต / ทาคายาม่า / โตเกียว - สักการะวัดดัง วัดอาซากุสะ วัดคิโยมิสึ วัดกินคะคุจิ ถนนสายนักปราชญ์ - เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม - เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนซันมาจิซูจิ ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า - ชมภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก - ชมความงามของดอกซากุระที่กำลังผลิบาน ณ สวนสาธารณะ
(TBCKG01) ทัวร์จีน-ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) (WE)
วันที่ 14 - 18 มี.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์-ระเบียงแก้วอู่หลง-ชมโชว์ IMPRESSION WULONG-ถ้ำฝูหยงต้ง-ฉงชิ่ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว-ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ฉงชิ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-หงหยาต้ง
(TBCTS050) ทัวร์ญี่ปุ่น KOKKAIDO HAKODATE WINK WINK (TG)
วันที่ 2 มี.ค. 61 - 2 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 44,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวบนยอดเขาฮาโกดาเตะ - ชมบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติ ณ หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ผ่านชมความสวยงามของหอคอยโกเรียวคาคุ - แวะชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบโทยะที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด - แวะไปเก็บภาพกับภูเขาไฟ เกิดใหม่ ณ “โชวะ ชินซัน”
(TBCAN01) ทัวร์จีน-กวางเจาเทรดแฟร์ – ล่องแม่น้ำจูเจียง (TG)
วันที่ 14 - 17 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - กวางเจา-ซ่างเซี่ยจิ่ว -เข้างานแฟร์เต็มวัน-ล่องแม่น้ำจูเจียง -เข้างานแฟร์เต็มวัน - อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ดร.ซุนยัดเซ็นต์ - ถนนอีเต๋อลู่
(TBKIX049) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA (XJ)
วันที่ 23 มี.ค. 61 - 16 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 31,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - - เที่ยวชมวัดดัง วัดกินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชมความงามของปราสาทคานาซาว่า - เที่ยวชมหน้าผาจินโบ ณ เมืองฟุคุอิ - ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO - ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า / ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
(SSCGO01) ทัวร์จีนซีอาน-กองทัพทหารดินเผา- ลั่วหยาง- เจิ้งโจว (WE)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีนซีอาน - เจิ้งโจว - ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ชมเทศกาลดอกโบตั๋น - ซีอาน-จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี -กำแพงเมืองโบราณ-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง อาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-เจิ้งโจว - ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว
(TBKIX048) ทัวร์ญี่ปุ่น HIP JAPAN PLUS USG [OSAKA-TOKYO] (TG)
วันที่ 6 ก.พ. 61 - 5 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 44,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - - เพลิดเพลินกับสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - กิจกรรม ณ ลานสกี [FEB-16 MAR]/ ชมดอกซากุระ [20 MAR-15 APR] / ชม PINKMOSS [17 APR-30 APR] - แวะชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ชมทะเลสาบฮามานา - เรียนรู้และรับมือแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - เดินเล่นช้อป ชิม ชิล ที่ถนนอุมายม่อน
(TBCTU01) ทัวร์จีน-ทิเบต-ดินแดนแห่งหลังคาโลก (3U)
วันที่ 27 เม.ย. 61 - 2 พ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 33,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เฉิงตู -ลาซา -พระราชวังโหลวปูหลินคาพระราชวับงโปตาลากง-อารามโจคัง-ตลาดบาร์ฆอร์-อารามเซรา -ทะเลทราบหยางหู - ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซุนซีลู่ - ร้านยางพารา -ถนนโบราณจิ่งหลี่
(TBKIX034) ทัวร์ญี่ปุ่น HIP JAPAN [OSAKA - TOKYO] (TG)
วันที่ 23 ก.พ. 61 - 3 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - สักการะวัดดัง วัดนาริตะ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เรียนรู้และรับมือแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งจุใจย่านการค้าชื่อดัง ชินจูกุ / อิออน / JR STATION - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน - เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนอุมายม่อน / ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม!!
(JFHNA020)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาโทโฮคุ [ COURSE 4-2 ] (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 62,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น -  ชมอาคิตะ ฟุรุซาโตะ วิลเลจ ศูนย์จัดแสดงงานหัตถกรรมดั้งเดิมของเมืองอาคิตะ  ชมย่านซามูไรเก่าแก่ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในไม่กี่แห่งของญี่ปุ่น ณ ชุมชนคาคุโนะดาเตะ  ชมวิหารทองคำที่สร้างจากไม้ วิหารขนาดเล็กที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น และเป็นสมบัติแห่งชาติของชาติญี่ปุ่น ณ วัดชูซอนจิ  เดินชมวิถีชีวิตชาวบ้านของญี่ปุ่นยามเช้าที่ตลาดเช้าเซนได เป็นตลาดที่มีร้านขายผลไม้ ขายอาหารสดมากกว่า 70 ร้านค้า  ชมความสวยงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งกว่า ณ สวนฮานามิยามะ เป็นสวนสาธารณะที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนภูมิภาคโทโฮคุ
(JFHNA019) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาโทโฮคุ [ COURSE 4-1 ] (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 62,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โทโฮคุ -  ชมอาคิตะ ฟุรุซาโตะ วิลเลจ ศูนย์จัดแสดงงานหัตถกรรมดั้งเดิมของเมืองอาคิตะ  ชมย่านซามูไรเก่าแก่ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในไม่กี่แห่งของญี่ปุ่น ณ ชุมชนคาคุโนะดาเตะ  ชมวิหารทองคำที่สร้างจากไม้ วิหารขนาดเล็กที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น และเป็นสมบัติแห่งชาติของชาติญี่ปุ่น ณ วัดชูซอนจิ  เดินชมวิถีชีวิตชาวบ้านของญี่ปุ่นยามเช้าที่ตลาดเช้าเซนได เป็นตลาดที่มีร้านขายผลไม้ ขายอาหารสดมากกว่า 70 ร้านค้า  ชมศาลเจ้าโอซาคิ ฮาจิมังกุ ที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะการเคลือบแผ่นทองบนพื้นไม้สีดำ และเป็น
(JFHNA018) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา โทโฮคุ [ COURSE 3 ] (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 62,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โทโฮคุ -  ชมอาคิตะ ฟุรุซาโตะ วิลเลจ ศูนย์จัดแสดงงานหัตถกรรมดั้งเดิมของเมืองอาคิตะ  ชมวิหารทองคำที่สร้างจากไม้ วิหารขนาดเล็กที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น และเป็นสมบัติแห่งชาติของชาติญี่ปุ่น ณ วัดชูซอนจิ  ชมย่านซามูไรเก่าแก่ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในไม่กี่แห่งของญี่ปุ่น ณ ชุมชนคาคุโนะดาเตะ  ชมอ่าวมัตสึชิม่า ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวทะเลที่งดงามมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
(JFHNA017) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาโทโฮคุ [ COURSE 2 ] (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 62,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โทโฮคุ -  ชมอุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระ สถานที่ถ่ายทำละคร YOSHITSUNE เรื่องดังของทางช่อง NHK  ชมวิหารทองคำที่สร้างจากไม้ วิหารขนาดเล็กที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น และเป็นสมบัติแห่งชาติของชาติญี่ปุ่น ณ วัดชูซอนจิ  ชมกินซัง ออนเซ็น เมืองน้ำพุร้อนสุดแสนโรแมนติก แห่งเดียวของจังหวัดยามากาตะ  ชมความสวยงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งกว่า 1,200 ต้น ณ สวนฮิโตะเมะ เซ็มบงซากุระ  เดินชมวิถีชีวิตชาวบ้านของญี่ปุ่นยามเช้าที่ตลาดเช้าเซนได เป็นตลาดที่มีร้านขายผลไม้ ขายอาหาร
(JFHNA016) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาโทโฮคุ [ COURSE 1-2 ] (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 62,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โทโฮคุ -  ชมอุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระ สถานที่ถ่ายทำละคร YOSHITSUNE เรื่องดังของทางช่อง NHK  ชมวิหารทองคำที่สร้างจากไม้ วิหารขนาดเล็กที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น และเป็นสมบัติแห่งชาติของชาติญี่ปุ่น ณ วัดชูซอนจิ  ชมทะเลสาบทาซาว่า ทะเลสาบที่ลึกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น  ชมลำธารสีฟ้า ทิวทัศน์ของเกาะแก่งและหินรูปทรงแปลกประหลาดที่ หุบเขาดาคิกาเอริ
(JFHNA015 )ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาโทโฮคุ [ COURSE 1-1 ] (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 62,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โทโฮคุ -  ชมวิหารทองคำที่สร้างจากไม้ วิหารขนาดเล็กที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น และเป็นสมบัติแห่งชาติของชาติญี่ปุ่น ณ วัดชูซอนจิ  ชมทะเลสาบทาซาว่า ทะเลสาบที่ลึกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น  ชมลำธารสีฟ้า ทิวทัศน์ของเกาะแก่งและหินรูปทรงแปลกประหลาดที่ หุบเขาดาคิกาเอริ  ชมย่านซามูไรเก่าแก่ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในไม่กี่แห่งของญี่ปุ่น ณ ชุมชนคาคุโนะดาเตะ  ชมกินซัง ออนเซ็น เมืองน้ำพุร้อนสุดแสนโรแมนติก แห่งเดียวของจังหวัดยามากาตะ
(TBPEK12) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-สบาย สบาย (TG)
วันที่ 14 - 19 มี.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง – ถนนหวังฝู่จิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปั่งกิ่ง - ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหนวกวน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ผ่านชมสนามกี่ฬารังนกและสระว่ายน้ำ – พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์ชาจีน - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ร้านบัวหิมะ – ถนนนานกิง
(TBPEK11) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-โปรโมชั่น สบาย สบาย (TG)
วันที่ 7 - 11 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน -ผลิตภัณฑ์ยางพารา – นั่งสามล้อซอยหูถงชมเมือง – พระราชวังฤดูร้อน –ศูนย์ใบชา– ถนนหวังฝู่จิ่ง ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน –ศูนย์ยาบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ตลาดรัสเซีย
(TBPEK10) ทัวร์จีน-New experience เจาะลึกปักกิ่ง-ลิ้มรสไวน์แดง (TG)
วันที่ 3 - 7 ก.พ. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 29,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - พระราชวังฤดูร้อน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พิพิธภัณฑ์อาหารจักรพรรดิ - ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีน – ถนนหวังฝูจิ่ง - กำแพงเก่าราชวงศ์หมิง –พิพิธภัณฑ์ผี่เซียะ –ตลาดหงเฉียว – ศูนย์หยก – ซอยหูถง – ตลาดรัสเซีย - ไร่องุ่น – พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง+หมู่บ้านยุโรป
(TBHND052) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FLOWER FULLBLOOM (TG)
วันที่ 17 เม.ย. 61 - 2 พ.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - สุดฟิน!!กับทุ่ง 3 ดอก ดอกพิ้งค์มอส / ชมดอกวิสทีเรีย / ชมทุ่งดอกนีโมฟีล่า [ตามสภาพอากาศ] - สักการะเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ - ผ่านชมทะเลสาบอาชิ, ขึ้นกระเช้าชิมไข่ดำโอวาคุดานิ [1 เที่ยว] - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] - ล่องเรือหลังคากระจก...ชมความงามของแม่น้ำสุมิดะ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014