Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์โตเกียว
(ZGAZNRT02) ทัวร์ญี่ปุ่น AZNRT02 TOKYO LOVING COLD (XJ)
วันที่ 5 ม.ค. 62 - 23 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ลานสกี ฟูจิเท็น – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น- วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ดิวตี้ฟรี
(IT-XJ85) ทัวร์ญี่ปุ่น CODEXJ85 Snow Bright Winter โตเกียว ฟูจิ (XJ)
วันที่ 11 - 15 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ชมงานประดับไฟฤดูหนาว TOKYO GERMAN VILLAGE 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จังหวัดชิบะ โตเกียว วัดอาซากุสะ โกเทมบะเอ้าท์เลทท์ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็น ชมวิวฟูจิที่โออิชิปาร์ค สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชา ทะเลสาบคาวากูจิโกะ จังหวัดชิบะ ชมงาน
(ZGAZNRT01) ทัวร์ญี่ปุ่น AZNRT01 TOKYO SNOW EXTREAM (SL)
วันที่ 6 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี
(JGNRT021) ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA WINTER FEST ‘XJ (XJ)
วันที่ 27 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ** ชมเทศกาลโดมหิมะ พร้อมการจัดแสดงไฟที่สวยงาม “Yunishigawa Kamakura Festival” ** สัมผัสบรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ที่ยังคงความเก่าแก่สมัยเอโดะ จนได้ฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ” ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ
(GHKIX053) ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN B PRO (TG)
วันที่ 5 - 10 ธ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า-โตเกียว - • เที่ยวเมืองเกียวโต ชมวัดคินคาคุจิ ขอพรวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส • สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. • ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมา ให้อย่างลงตัว • เที่ยวเมืองโตเกียว ช้อปปิ้งจุใจกับ Shinjuku • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น
(CUNRT001) ทัวร์ญี่ปุ่น EASY FLOWER FANTASY (XW)
วันที่ 3 ธ.ค. 61 - 29 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิกโก้ - ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - สวนดอกไม้ประดับดวงไฟอาชิคางะ - เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานแดงชินเคียว - อิออนมอลล์ - พระใหญ่ไดบุทสึ - พิพิธภัณฑ์ราเมนโยโกฮาม่า – ตึกอิฐแดงโยโกฮาม่า – ช้อปปิ้งโอไดบะ
(TASNRT006)ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER KANTO SKI STRAWBERRY PROGRAM (TG)
วันที่ 17 - 21 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขา โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ อิซาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** ไม่มีรถบัสบริการ // รวมค่ารถไฟ***
(TASKIX005) ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HONSHU SKI PROGRAM (TG)
วันที่ 24 - 29 ม.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า นาโกย่า – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - FUJI TEN SKI RESORT – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ อิซาว่า – ไร่สตรอเบอร์รี่ – โอชิโนะฮัคไค (หรือชมเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ฮาเนดะ
(TASNGO004)ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER SKI ILLUMINATION (TG)
วันที่ 16 - 21 ม.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งถนนโอสุ – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ
(TASNGO003) ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER SKI ILLUMINATION (TG)
วันที่ 6 - 11 ก.พ. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งถนนโอสุ – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ
(IT-JXW23) ทัวร์ญี่ปุ่น JXW23 Super Golden Route Winter โตเกียว โอซาก้า (XW)
วันที่ 21 พ.ย. 61 - 24 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอกากิ เมืองเซกิ ร้านมีดซันชู หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโต จังหวัดยามานาชิ คาวากูจิโกะ โอชิโนะฮัคไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้
(ZGAZNRT13)ทัวร์ญี่ปุ่น AZNRT13 TOKYO SPARKLING COOLING FRESH (XJ)
วันที่ 29 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
(GHNRT045 )ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TAKAYAMA OSAKA NEWYEAR (TG)
วันที่ 27 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 73,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - • เที่ยวเมืองทาคายาม่า ชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า • สัมผัสความสวยงามของหมู่บ้านมรดกโลกชื่อดัง ชิราคาว่าโกะ • สนุกสนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี • ชมความสวยงามของ 2 ปราสาท ปราสาทมัตสึโมโต้ และ ปราสาทโอซาก้า • ช้อปปิ้งจุใจกับ 2 เมืองใหญ่ โอซาก้า “ชินไซบาชิ” และ โตเกียว “ชินจูกุ”
(GHNRT044) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SKI FINVER (XJ)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - • สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี • ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ • ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น • ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส
(TTN-XJ87) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ87NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด (XJ)
วันที่ 4 ม.ค. 62 - 30 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
(TTN-XJ85) ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO FUJI 4D3N ซุปตาร์ เจ้าชายหิมะ (XJ)
วันที่ 1 - 30 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
(TTN-XJ80) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ80 TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ (XJ)
วันที่ 27 ม.ค. 62 - 21 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ ชม กระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura เยือนนิกโก้ เมืองทรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ อิสระเล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีเมืองนิกโก เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
(TTN-XJ84) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ84 : NAGOYA MATSUMOTO FUJI 4 ซุปตาร์ ใบไม้แดง (XJ)
วันที่ 13 - 30 พ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะ อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
(JGNRT015) ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA XJ (XJ)
วันที่ 27 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกียวโต - ** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย "รถไฟสายโรแมนติก" พร้อมชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง
(GHKIX040) ทัวร์ญี่ปุ่น GO2KIX-TG005 GO OSAKA TOKYO SNOW (TG)
วันที่ 9 ม.ค. 62 - 18 มี.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - • เที่ยวเมืองเกียวโต ชมวัดคินคาคุจิ ขอพรวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส • สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม • สนุกกับกิจกรรม ลานสกี และ เก็บสตอเบอรี่จากฟาร์ม • นั่งกระเช้าขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ที่ต้มจากบ่อน้ำแร่กำมะถัน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014