Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์โตเกียว
(TBNRT048) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA SAKURA LOVER (XJ)
วันที่ 21 มี.ค. 61 - 8 เม.ย. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 35,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - - สุดฟิน !! กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ หรือ สวนอุเอโนะ [ตามสภาพอากาศ] - สักการะวัดดัง อาซากุสะ วัดคิโยมิสุ วัดเงินกินคะคุจิ ถนนสายนักปราชญ์ - ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
(STNRT007) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO-OSAKA (CX)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ไร่สตอบอรี่ – วัดอะซากุสะ - โตเกียวสกายทรี –กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ โอชิโนะ ฮักไก- ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - นาโกย่า – เกียวโต –วัดคินคาคุจิ – ฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าเสาหมื่นต้น
(TBNRT046) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUPER FLOWER ลั้นลา (XJ)
วันที่ 16 เม.ย. 61 - 9 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - สุดฟิน!!กับดอกไม้ 3 ชนิด พิ้งค์มอส, วิสทีเรีย, เนโมฟิล่า หรือ ทิวลิป - สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ - ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
(TBNRT045) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUPER SAKURA ลั้นลา (XJ)
วันที่ 21 มี.ค. 61 - 19 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ - ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] - ถ่ายรูปคู่กับหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่นRX-0 ยูนิคอร์น
(TBNRT044) ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA KAWASU & FUJI SNOW (NH)
วันที่ 15 - 19 ก.พ. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ช้อปปิ้งจัดเต็มกับสินค้าแบรนด์เนม ที่โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - เช็ค แช๊ะ แชร์ กับเทศกาลซากุระ ณ เมืองคาวาซุ - สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับกันดั้มยูนิคอร์น ตัวใหม่ล่าสุด ที่โอไดบะ
(TBNRT043)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUPER 3 FLOWER ลั้นลา (XJ)
วันที่ 16 เม.ย. 61 - 8 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - สุดฟิน!!กับดอกไม้ 3 ชนิด พิ้งค์มอส, วิสทีเรีย, เนโมฟิล่า หรือ ทิวลิป - สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ - ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]
(TBKIX036) ทัวร์ญี่ปุ่น BEAUTIFUL OSAKA TOKYO (XJ)
วันที่ 16 ก.พ. 61 - 5 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 34,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เพลิดเพลินทะเลสาบฮามานา นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - สักการะวัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดอาซากุสะ - เที่ยวชมศาลเจ้าฮาโกเน่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ภูเขาไฟฟูจิ [ตามสภาพอากาศ] หรือ สนุกสนาน ณ ลานสกี
(TBKIX035)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B[OSAKA-TOKYO] (TG)
วันที่ 2 ก.พ. 61 - 21 มี.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 43,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - นั่งรถไฟชินคันเซน-ฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ-ผ่านชมทะเลสาบอาชิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่ กิจกรรม ณ ลานสกี-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไก-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว- ช้อปปิ้งชินจูกุ
(GLHNRT009) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA(UNIVERSAL STUDIO) (TG)
วันที่ 28 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 61,100 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ – โตเกียว – สวนอุเอะโนะ – สวนกอนเก็นโดะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโอเกะ – อะตามิ มิชิมะ สกาย วอล์ค – สวนดอกไม้ฮามามัตสึ – สวนดอกไม้นาบานะโนะ ซาโตะ โอมิ ฮาจิมัง – ล่องเรือ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึ – ป่าไผ่ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
(GLHNRT008) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA(FREEDAY) (TG)
วันที่ 28 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 58,100 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ – โตเกียว – สวนอุเอะโนะ – สวนกอนเก็นโดะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโอเกะ – อะตามิ มิชิมะ สกาย วอล์ค – สวนดอกไม้ฮามามัตสึ – สวนดอกไม้นาบานะโนะ ซาโตะ โอมิ ฮาจิมัง – ล่องเรือ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึ – ป่าไผ่ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
(GLHNRT007) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA (FREEDAY) (TG)
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 68,100 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียว – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – สวนผลไม้ – แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ - โอมิ ฮาจิมัง – เกียวโต – อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ทสึ – ป่าไผ่ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
(GLHNRT006) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA 2THEME PARK (TG)
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 71,100 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียว – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – สวนผลไม้ – แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ - โอมิ ฮาจิมัง – เกียวโต – อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ทสึ – ป่าไผ่ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – โรงกษาปณ์ญี่ปุ่น
(GLHKIX005) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS-TOKYO (TG)
วันที่ 15 - 20 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 61,100 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เกียวโต - อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึ – โอมิ ฮาจิมัง – ล่องเรือ – ทะเลสาบบิวะ ทาคายาม่า(ลิตเติ้ลโตเกียว) – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ – ชม!!! กำแพงหิมะ – กุมมะ
(GLHNGO004)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA JAPAN ALPS-TOKTO (TG)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 64,100 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า – ทาคายาม่า(ลิตเติ้ลโตเกียว) – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ – ชม!!! กำแพงหิมะ – กุมมะ สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ – ล่องเรือไม้นากาโทโระ – สวนฮิซุยามะ – โตเกียว
(JGNRT034)ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOHUKU MO.2 (TG)
วันที่ 20 - 26 เม.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โทฮุคุ - ** ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วีสทีเรีย, ป๊อปปี้, เบบี้บลูอายส์ **ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ **ย้อนยุคกับหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ ** ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น ** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ
(JGNRT033)ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOHUKU NO.1 (TG)
วันที่ 15 - 20 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โทฮุคุ - ** ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วีสทีเรีย, ป๊อปปี้, เบบี้บลูอายส์ **ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ **ย้อนยุคกับหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ ** ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น
(TBKIX034)ทัวร์ญี่ปุ่น HIP JAPAN [OSAKA-TOKYO] (TG)
วันที่ 12 - 17 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 35,992 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี เพลิดเพลินชมโอชิโนะฮัคไก - แวะชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ชมทะเลสาบฮามานะ - สักการะวัดดัง วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดนาริตะ - เรียนรู้และรับมือแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
(TBKIX033)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B PLUS SNOW MONKEY (TG)
วันที่ 9 ม.ค. 61 - 18 มี.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 43,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - สัมผัสประสบการณ์พิเศษ ชมลิงแช่ออนเซน กลางบ่อน้ำพุร้อน - เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม - สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี - ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO - สักการะวัดดัง วัดเซ็นโคจิ วัดนาริตะ วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
(TBHND032)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SKI FREE STYLE (TG)
วันที่ 12 ม.ค. 61 - 4 ก.พ. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 29,992 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - สักการะเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ - เดินชิลๆ ณ ไชน่าทาวน์ - เที่ยวชม หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก , ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
(TBNRT031)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO WINTER CHILL (XJ)
วันที่ 5 - 28 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - - สักการะวัดดัง อาซากุสะ พร้อมเดินเล่นถนนนากามิเสะ - ผ่านชมทะเลสาบอาชิ แวะชิมไข่ดำที่ หุบเขาโอวาคุดานิ - สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี - สัมผัสประสบการณ์แผ่นดินไหวจำลอง ณ ฟูจิโนะเอคิ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014