Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
(IT) XW-BS81ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนสิน 6 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 4 ก.ย. 62 - 28 ต.ค. 62  (6 วัน 4 คืน )
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-รถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ หาดไว่ทาน-ตึกสตาร์บัค-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-สนามบินผู่ตง
(GTH) PVG-XJ001 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ท่องโลกผจญภัย ตะลุยดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 11 ต.ค. 62 - 1 ม.ค. 63  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ - ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ช้อปปิ้ง Super Brand Mall ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) - ขึ้นตึก SWFC ชั้น 100 - ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง - ศูนย์หยก - หาดไว่ทาน - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว อิสระเต็มวันสวนสนุกดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าแล้ว)
(CC) CSPVGFM03 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่กรอบ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว 4 วัน 3 คืน (FM)
วันที่ 5 - 24 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 9,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้ เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-กลับเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก-ถนนนานกิง
(PH) ทัวร์จีน ภูถ่อซาน ต้นกาเนิดเจ้าแม่กวนอิม เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 6 วัน 5 คืน (FM)
วันที่ 13 ส.ค. 62 - 17 ต.ค. 62  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ – ภูถ่อซาน – วัดผู่จี้ – วัดไผ่ม่วง – ตาหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – องค์หนานไห่กวนอิม ภูถ่อซาน – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หังโจว – อู๋ซี – ฟาร์มไข่มุก – วัดหลิงซาน ศาลาฝานกง (รวมรถกอล์ฟ) – ซูโจว วัดฉงหยวน – เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – หาดไหว้ธาน – ถนนนานกิง – ตึก STARBUCK ร้านบัวหิมะ – อุโมงเลเซอร์ – ตลาดร้อยปี – ร้านหยก
(PH) ทัวร์จีน ภูเขาหวงซาน หังโจว เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (MU)
วันที่ 5 ส.ค. 62 - 21 ก.ย. 62  (6 วัน 4 คืน )
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หังโจว – หวงซาน – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหวงซาน อุทยานแห่งชาติหวงซาน – เป่ยไห่ – ยอดกวงหมิงติ่ง – หินบินมา – หวงซาน – ถุนซี หวงซาน–เซี่ยงไฮ้ (รถไฟความเร็วสูง)–หาดไหว่ธาน – ถนนนานกิง – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – บัวหิมะ+นวดเท้า ตลาดร้อยปี – ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า
(SS) SHTGPVG5 ทัวร์คุณธรรม เซี่ยงไฮ้...ขนมก้อ เมืองโบราณอูเจิ้น พระใหญ่หลิงซาน สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 23 - 27 ส.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก-สวนสนุก DREAM CITY-เดินกระจกริมหน้าผา เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-ศาลาฝานกงวัด หลิงซาน (รวมรถราง)-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยน ฮวาวาน (ใส่ชุดจีนโบราณฟรี) อู๋ซี-ตำบลอูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น อูเจิ้น-เซี่ยงไฮ้-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-กรุงเทพฯ
(PH) ทัวร์จีน เซียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 12 ก.ย. 62 - 23 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว บัวหิมะรวมนวดเท้า – หาดไหว่ธาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเถาเป่า – หยก – ตึกสตาร์บัค สวนสนุก DISNEY LAND
(PH) ทัวร์จีน โปรเบาเบา 2 เซียงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 12 ก.ย. 62 - 18 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน – ฟาร์มไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – เซี่ยงไฮ้ – ร้านยางพารา – ร้านไหม – ตึกสตาร์บัค หาดไหว่ธาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ถนนนานกิง – บัวหิมะนวดเท้า– ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า
(IT) CZ51 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ซูโจว 4 วัน 2 คืน (CZ)
วันที่ 11 ส.ค. 62 - 25 ก.ย. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 6,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซี่ยงไฮ้-เมืองซูโจว-เจ้าแม่กวนอิม-เมืองโบราณชี่เป่า-มหานครเซี่ยงไฮ้ ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ(หาดไว่ทาน)-ถนนนานจิง-ย่านซินเทียนตี้- HE MA SUPERMARKET-ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก- ตลาดเถาเป่า
(ZG) ZPVG03 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว [เลสโก อาซ้อพาช้อป] 5 วัน 3 คืน (CZ)
วันที่ 29 ก.ค. 62 - 13 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง)– ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว เมืองอู๋ซี – ร้านผ้าไหม - เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านชา – ถนนโบราณเหอฟางเจีย เมืองหังโจว – ร้านยางพารา – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ร้านยาบัวหิมะ – Starbucks Reserve Roastery – ถนนเทียนจื่อฝั่ง ย่านซินเทียนตี้ – ร้านหยก – หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง – สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง
(GS) PVG08 ทัวร์จีน SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6 วัน 3 คืน (CZ)
วันที่ 29 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 6,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ-ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองหังโจว – ร้านยางพารา –อู้ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู-ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน เซียงไฮ้-ร้านบัวหิมะ – ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทาน – ร้านผ้าไหม – ถนนหนานกิง ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้-สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้)
(TTN) XJPVG01 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ แบ๊วต่อ..ไม่รอแล้วนะ บินดึก-กลับเช้า 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 12 ต.ค. 62 - 3 ม.ค. 63  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นหอไข่มุก-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านหยก ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
(TTN) XWSHA01 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์...แอ๊บแบ๊ว 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 3 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ร้านกาแฟ Starbucks-ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ (ชั้นที่ 88)-ร้านหยก-ลอดอุโมงค์เลเซอร์หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
(CC) CSPVGCZ01 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่ป๊อป หังโจว หาดไว่ทาน 5 วัน 2 คืน (CZ)
วันที่ 2 - 6 ส.ค. 62  (5 วัน 2 คืน )
ราคา 6,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-ศูนย์ศิลปะจีน -ร้านใบชา-ถนนโบราณวิ่นเหอ หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ร้านหมอนยางพารา-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ร้านผ้าใหม่- ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks-ร้านหยก - เซี่ยงไฮ้
(GTH) PVG-CZ001 ไฟท์ปฐมฤกษ์บินตรงเซี่ยงไฮ้ SUPER SAVE สุดคุ้มพัก 5 ดาว 4 วัน 2 คืน (CZ)
วันที่ 26 - 29 ก.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ - หมู่บ้านนํ้าโบราณชีเป่า - ศูนย์ผ้าไหม - ถ่ายรูปหอไข่มุก(ไม่รวมค่าตั๋วขึ้นชมวิว) - หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์ - กายกรรมเซี่ยงไฮ้ วัดหลงหัว - Bingo Box - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ช้อปปิ้ง Bailian Outlet plaza ร้านหยก - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY - ย่านศิลปะเทียนจื่อฝาง
(EP) ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ – เสิ่นหยาง - ถ้ำน้ำเปิ่นซี 6 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 15 - 20 ส.ค. 62  (6 วัน 3 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ - เสิ่นหยาง - ผานจิ่น ผานจิ่น-หาดหญ้าแดง-เปิ่นซี เปิ่นซี-ถ้าน้าเปิ่นซี–เสิ่นหยาง-ตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้-หมู่บ้านน้าซีเป่า-ร้านบัวหิมะ-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์ – ร้านสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก
(EP) ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ - หังโจว ไฟล์ทปฐมฤกษ์ 5 วัน 2 คืน (CZ)
วันที่ 26 - 30 ก.ค. 62  (5 วัน 2 คืน )
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ – หมู่บ้านโบราณเย่เหอ - ร้านผ้าไหม – หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - สวนใบชาหลงจิ่ง – ถนนคนเดินเหอ ฝ่างเจีย หังโจว – เซี่ยงไฮ้ - ร้านบัวหิมะ – Self Service Supermarket หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ศิลปะเทียนจื่อฝาง เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ตาดร้อยปี – สตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก
(CC) CSPVGMU04 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่ไหว้เจ้า หังโจว อู๋ซี 4 วัน 3 คืน (FM)
วันที่ 1 ส.ค. 62 - 2 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 9,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย หังโจว-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านหยก
(CC) CSPVGFM02 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่ม้วน เมืองโบราณอูเจิ้น 4 วัน 3 คืน (FM)
วันที่ 1 ส.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 11,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น-ร้านหมอนยางพารา ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-วัดพระหยก-ร้านใบชา-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ย่านซินเทียนตี้ ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก-ร้านหยก
(TTN) XW04 ทัวร์จีน บินตรง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซุปตาร์... ไอ้หนุ่มเซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 23 - 31 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หังโจว-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks-ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014