Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
( CC)CSPVGMU03 ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้ ไก่ผัดขิง หังโจว อู๋ซี (MU)
วันที่ 14 - 17 มี.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 12,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
( CC)CSPVGMU02ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้ ไก่ป๊อป ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น 4 วัน 2 คืน (MU) (MU)
วันที่ 21 ก.พ. 62 - 21 มี.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 14,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - อูเจิ้น - ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น - ย่านซินเทียนตี้
( CC)CSPVGTG06 ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้ ไก่อบน้ำผึ้ง ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น (TG)
วันที่ 24 ม.ค. 62 - 28 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) - อูเจิ้น - ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น
( CC)CSPVGMU01 ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้ ไก่ผัดถั่ว หังโจว (MU)
วันที่ 21 ก.พ. 62 - 21 มี.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 11,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ - ศูนย์ศิลปะจีน - ย่านซินเทียนตี้ - เมืองโบราณชีเป่า - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - 1993 OLD MILL FUN
( CC) CSPEKPVGTG03 ทัวร์จีน_ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋จิ้มนม (TG)
วันที่ 22 ม.ค. 62 - 12 มี.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 19,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - ย่านซินเทียนตี้
(GH)GO1PEK-TG009 ทัวร์จีน_HILIGHT ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง (TG)
วันที่ 18 ม.ค. 62 - 28 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดหงเฉียว – กายกรรมปักกิ่ง - ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ – พระราชวังฤดูร้อน – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์อัญมณีหยก – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกและสระว่ายน้ำ ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – ถนนนานกิง – STARBUCKS RESERVE ROASTERY
(ZG)PVG03 ทัวร์จีน _T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI (XJ)
วันที่ 27 ก.พ. 62 - 25 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 - ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซียงไฮ้
(ZG)PVG01 ทัวร์จีน_T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY (TG)
วันที่ 17 ม.ค. 62 - 23 พ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) - อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ - ร้านยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว - เซี่ยงไฮ้
(ZG)PVG08 ทัวร์จีน_T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND (XJ)
วันที่ 1 มี.ค. 62 - 2 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) - ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) - หาดไหว่ทัน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง - เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) - เซียงไฮ้
(GH)GO1CNXPVG-MU002 ทัวร์จีน_บินตรง เชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี -ซูโจว-อูเจิ้น -หังโจว (MU)
วันที่ 22 - 26 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) ผ่านชมทะเลสาบไท่หู - ซูโจว - สวนหลิวหยวน - เมืองเก่าซานถังเจีย - ซูโจว - ผ้าไหม - หมู่บ้านน้ำโบราณอูเจิ้น + ล่องเรือแจว - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝังเจีย - อูเจิ้น - เซี่ยงไฮ้ - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว - ชม Starbucks Reserve Roastery - ถนนนานกิง - หาดไว่ทาน
(GH)GO1PVG-CA003 ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้ ไฉไล สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (CA)
วันที่ 16 - 19 ก.พ. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยเหอ +ล่องเรือชมเมือง – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - หังโจว – สวนใบชาหลงจิ่ง – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ศูนย์ผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ - เซี่ยงไฮ้ – อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) - ศูนย์ยาสมุนไพรจีน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ศูนย์อัญมณีหยก – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – Starbucks - REserve Roastery
(GH)GO1PVG-TG003 ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-เมืองโบราณอู่เจิ้น-เวนิชแห่งเจ้อเจียง (TG)
วันที่ 16 ก.พ. 62 - 20 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน หาดไว่ทาน – อุโมงค์เซอร์ – SHANGHAI TOWER ชั้น 118 - เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณอู่เจิ้น+ล่องเรือ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - หังโจว – ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถกอล์ฟ) – ศาลาฝานกง – พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย - อู๋ซี – เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์อัญมณีหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนจีน – THAMES TOWN
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014