Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
(ZG)PVG09 ทัวร์จีน_ SHANGHAI DISCOVERY (XW)
วันที่ 21 - 24 พ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ทัวร์จีน - ราคายังไม่รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทานถนนนานกิง - ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - นานกิง *
(ZG)PEK04 ทัวร์จีน_ BEIJING - SHANGHAI DOUBLE COOL (TG)
วันที่ 15 พ.ย. 61 - 6 ธ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท -ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน -ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน -THE PLACE -นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
(ZGPVG07) ทัวร์จีน – SPIRIT of Shanghai ( JUNEYAO AIRLINE ) (HO) (TG)
วันที่ 11 ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ราคายังไม่รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท - เที่ยวเต็มครบ 3 เมืองดัง - เซี่ยงไฮ้ , หังโจว , อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ถนนนานกิง - หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 - ตลาดเถ่าเปา เซี่ยงไฮ้
(GHPEK06) ทัวร์TWO IN ONE สุดคุ้ม-ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 11 - 16 ก.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - ชมความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง - สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง จากปักกิ่ง – สู่เซี่ยงไฮ้ - ช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่มจุใจ - ถนนหวังฝู่จิ่ง - ตลาดรัสเซีย - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - ชมวิวนครเซี่ยงไฮ้ ณ หาดไว่ทาน (The Bund) และลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ ปักกิ่ง ชิมเป็ดปักกิ่งและสุกี้มองโกล เซี่ยงไฮ้
(GHSHA10) ทัวร์จีน_PVG-FM002_เซี่ยงไฮ้ - โปรโมชั่น (FM)
วันที่ 20 - 23 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท *- เยือนเซี่ยงไฮ้.. มหานครที่ไม่เคยหลับใหล เที่ยวแบบ 360 องศา - ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิงและย่านการค้าสุดฮิต “ซินเทียนตี้” - สักการะพระหยกขาว อีกหนึ่งตำนานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเซี่ยงไฮ้ - ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ บนตึกระฟ้า จินเหมาทาวเวอร์ ในมุม 360 องศา -เมนูพิเศษที่ไม่ควรพลาดกับอาหารขึ้นชื่อประจำเมือง.. เสี่ยวหลงเปา ไก่แดงเซี่ยงไฮ้ และบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
(ITSHA04) ทัวร์จีน_TG73_เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว (TG)
วันที่ 22 - 25 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-เมืองอู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย”-วัดหลิงซาน(รวมรถราง)- เมืองหังโจว“สวรรค์บนดิน”-ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องทะเลสาบซีหู - เมืองเซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว -หอไข่มุก – อุโมงเลเซอร์ –หาดไว่ทาน-ถนนนานจิงลู่-ตลาดเถาเป่า
(GH) ทัวร์จีน_GO1PEK-TG002 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง (TG)
วันที่ 20 - 25 ก.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง - ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – พระราชวังฤดูร้อน -ร้านผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์ชาจีน - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ศูนย์แพทย์แผนจีน+บัวหิมะ – ถนนนานกิง - เซี่ยงไฮ้
(SSSHA01) ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้...ยำปูม้า-หังโจว-เกาะผู่โถวซาน (FM)
วันที่ 17 - 21 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-เกาะผู่โถวซาน-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88เซี่ยงไฮ้
(GHSHA08)ทัวร์จีน_PVG-TG001_เซี่ยงไฮ้ 360 องศา - ล่องเรือหวงผู่ (TG)
วันที่ 20 - 24 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ศูนย์ผ้าไหม – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจีย - อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่) +ศาลาฝานกง– เซี่ยงไฮ้ -ล่องเรือหวง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนจีน –-หาดไว่ทาน –อุโมงค์เลเซอร์ – บุฟเฟต์นานาชาติ – ขึ้นหอไข่มุก – Starbucks reserve - ศูนย์หยก – ถนนนานกิง – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
(GHSHA07) ทัวร์จีน_PVG-MU001_เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-มนต์เสน่ห์ตะวันออก (MU)
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)-ศาลาฝานกง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก-ซูโจว-จัตุรัสหยวนหยง-หังโจว-ศูนย์ผ้าไหม-ล่องทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝังเจีย-หังโจว-ศูนย์ยาสมุนไพรจีน+บัวหิมะ-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG-ถนนนานกิง-ชมกายกรรม ERA-วัดพระหยกขาว-ศูนย์หยก-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-บุฟเฟต์
(CCSHA02) ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้-ไก่อบซอล-ดิสนีย์แลนด์-เมืองโบราณอูเจิ้น (TG)
วันที่ 17 - 21 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิงร้านผ้าไหม-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-อูเจิ้นเซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ย่านซินเทียนตี้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)
(CCSHA01) ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้-ไก้ตุ๋นเห็ดหอม-สตาร์บัคส์ใหญ่ที่สุดในโลก (TG)
วันที่ 24 - 28 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-ร้านใบชา-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
(ZGSHA02) ทัวร์จีน_PVG02_WONDERLAND SHANGHAI –ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (XJ)
วันที่ 12 - 16 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
(ZGSHA04)ทัวร์จีน_PVG04_HEAVEN OF SHANGHAI – เที่ยวคุ้ม 3 เมือง (FD)
วันที่ 13 - 17 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย-หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100- ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
(GHPEK06) ทัวร์จีน_PVG-XJ001_เซี่ยงไฮ้ หรรษา - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (XJ)
วันที่ 12 - 17 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู สวนงามดั่งต้องมนต์-ไหว้พระใหญ่หลิงซาน... ชมพุทธศิล์ปศาลาฝานกง-ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และช้อปปิ้ง ถนนนานกิง เช็คอิน Starbucks Reserve Roastery สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก-เมนูพิเศษ...ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี-เต็มอิ่มจุใจ กับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
(GHSHA05) ทัวร์จีน_ PVG-CA001_เซี่ยงไฮ้ สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 13 - 16 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เต็มอิ่มจุใจ กับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)-ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และช้อปปิ้ง ถนนนานกิง-เช็คอิน Starbucks Reserve Roastery สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก-ชมศิลปะแนวสตีรท อาร์ท ณ ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง-ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง..ทะเลสาบซีหู-ลิ้มรสเมนูพิเศษ ไก่เศรษฐี+หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา
(GHSHA04) ทัวร์จีน_PVG-CA002_เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ล่องเรือราตรี 4 วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 20 - 23 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้–อู๋ซี-เมืองจำลองสามก๊ก (รวมรถอุทยาน)–พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย–ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอู๋ซียามค่ำคืน-ศูนย์เพาะเลี้ยงไข่มุกอู๋ซี–เซี่ยงไฮ้–วัดตงหลิง–นมัสการวิหารเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก–ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ–อุโมงค์เลเซอร์–หาดไว่ทาน-ศูนย์อัญมณีหยก–ตึก SWFC–ถนนนานกิง–STARBUCKS RESERVE ROASTERY–ชมโชว์ ERA SHANGHAI CIRCUS WORLD
(SSSHA02) ทัวร์จีน -เซี่ยงไฮ้-ปูอบวุ้นเส้น-อูเจิ้น (FM)
วันที่ 17 - 21 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้-ตำบลอูเจิ้น-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น-หังโจว-ร้านหมอนยางพารา-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014