Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
(GT) หังโจว เกาะผู่โถวซาน เขาจิ่วหัวซาน (CA)
วันที่ 19 เม.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หังโจว - ผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดไผ่สีม่วง - เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดหนานไห่กวนอิม - หังโจว - ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - หัวโจว จิ่วหัวซาน - สวนพุทธธรรมจิ่วหหัวซาน - พระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวาง+รวมรถแบต - วัดไป่ซุ้ยกง - วัดโย้วเซินเตี้ยน - วัดหัวเฉิน - วิหารต้าเปยโหว - หัวโจว
(GH) PVG-MU002 ทัวร์จีน_บินตรงเชียงใหม่ - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ซูโจว - อูเจิ้น - หังโจว (MU)
วันที่ 22 มี.ค. 62 - 5 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) ผ่านชมทะเลสาบไท่หู - ซูโจว - สวนหลิวหยวน - เมืองเก่าซานถังเจีย - ซูโจว - ผ้าไหม - หมู่บ้านน้ำโบราณอูเจิ้น + ล่องเรือแจว - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝังเจีย - อูเจิ้น - เซี่ยงไฮ้ - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว - ชม Starbucks Reserve Roastery - ถนนนานกิง - หาดไว่ทาน
(CC) XW01 ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้ - ไก่บอนชอน - หังโจว (XW)
วันที่ 25 ก.พ. 62 - 23 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 7,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร้านผ้าไหม - หังโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - ร้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - หังโจว - ร้านหมอนยางพารา - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbuck - ร้านหยก
(ZG) ZPVG02 _ทัวร์จีน T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA (XW)
วันที่ 22 มี.ค. 62 - 25 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระใหญ่หลิงซาน – ศาลาฝานกง – เมืองโบราณเยี่ยเหอ – ศาลาเหยียนหยูโหลว – ย่านซินเทียนตี้ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์
(GH) GO1PVG-XJ003ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ดิสนีย์แลนด์ (XJ)
วันที่ 10 - 13 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – ผลิตภัณฑ์ยาจีนแผนโบราณ – หาดไว่ทาน – ศูนย์อัญมณีหยก – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
(GH) GO1PVG-FM004 ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ล่องเรือราตรี (FM)
วันที่ 1 - 4 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ – ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – อู๋ซี – เมืองจำลองสามก๊ก (รวมรถอุทยาน) – พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย – ล่องเรือชมวิวแม่น้ำ ยามราตรี - พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถอุทยาน) – เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน - ศูนย์อัญมณีหยก – วัดหลงหัว – ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว
(GH) GO1PVG-MU002 ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - มหานครตะวันออก (MU)
วันที่ 21 ก.พ. 62 - 27 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ซูโจว – จัตุรัสหยวนหยง (SUZHOU HARMONY TIME SQUARE) - หังโจว – ศูนย์ผ้าไหม – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจีย - หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์ยาสมุนไพรจีน + บัวหิมะ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ถนนนานกิง – ชมกายกรรม เซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว – ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – บุฟเฟต์
(GH) GO1PVG-TG002 ทัวร์จีน_HELLO SHANGHAI DISNEY LAND (TG)
วันที่ 20 ก.พ. 62 - 11 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หังโจว – ศูนย์ผ้าไหม-ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝังเจีย - หังโจว – อู๋ซี –พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถกอล์ฟ) +ศาลาฝานกง – เซี่ยงไฮ้ –ศูนย์สมุนไพรนวดฝ่าเท้า + ยาบัวหิมะ หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ - อิสระเต็มวันสวนสนุกดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า) - ศูนย์หยก –ถนนนานกิง –STARBUCK RESERVE ROASTERY
(IT) ทัวร์จีน_XW-S22_ เซี่ยงไฮ้ - ดิสนี่ย์แลนด์ (XW)
วันที่ 16 มี.ค. 62 - 19 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกใหญ่อันดับ 2 ของโลก - ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตึกจินเม่า หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด - ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก - ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้ แหล่งสุดฮิปของคนอินเทรนด์
(IT) ทัวร์จีน_ XW-S21 _เซี่ยงไฮ้ - หังโจว (XW)
วันที่ 25 ก.พ. 62 - 23 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 7,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”หอไข่มุก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ - หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติดจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ - ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก - หังโจว“สวรรค์บนดิน” ทะเลสาบซีหู ตำนานรักนางพญางูขาว - ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ถนนนานจิงลู่ ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิน
(ZGPEK06) ทัวร์จีน_T-SUD BEIJING SHANGHAI 2 CITIES (TG)
วันที่ 14 ก.พ. 62 - 21 พ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน - ช้อปปิ้ง THE PLACE - ร้านปี่เซียะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ถนนเทียนจื่อฝาง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้ - วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - เซี่ยงไฮ้
(GH) HGH-CA006 ทัวร์จีน_หังโจว - ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ)- นมัสการเจ้าแม่กวนอิม (CA)
วันที่ 20 ก.พ. 62 - 12 พ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - หนิงปอ – เกาะผู่โถวซาน – วัดผู้จี้ – วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม – พักบนเกาะผู่โถวซาน - เกาะผู่โถวซาน – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ศูนย์หยก – วัดพระหยกขาว – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ศูนย์ผ้าไหม – หาดไว่ทาน - ศูนย์สมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนนานกิง - Starbucks Roastery
(CC) CSPVGMU03 ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้ ไก่ผัดขิง หังโจว อู๋ซี (MU)
วันที่ 14 - 17 มี.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 12,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์
(CC) CSPVGMU02ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้ ไก่ป๊อป ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น (MU)
วันที่ 21 ก.พ. 62 - 21 มี.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 14,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - อูเจิ้น - ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น - ย่านซินเทียนตี้
(CC) CSPVGTG06 ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้ ไก่อบน้ำผึ้ง ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น (TG)
วันที่ 24 ม.ค. 62 - 28 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) - อูเจิ้น - ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น
(CC) CSPVGMU01 ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้ ไก่ผัดถั่ว หังโจว (MU)
วันที่ 21 ก.พ. 62 - 21 มี.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 11,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ - ศูนย์ศิลปะจีน - ย่านซินเทียนตี้ - เมืองโบราณชีเป่า - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - 1993 OLD MILL FUN
(CC) CSPEKPVGTG03 ทัวร์จีน_ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋จิ้มนม (TG)
วันที่ 22 ม.ค. 62 - 12 มี.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 19,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - ย่านซินเทียนตี้
(GH) GO1PEK-TG009 ทัวร์จีน_HILIGHT ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง (TG)
วันที่ 18 ม.ค. 62 - 28 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดหงเฉียว – กายกรรมปักกิ่ง - ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ – พระราชวังฤดูร้อน – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์อัญมณีหยก – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกและสระว่ายน้ำ ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – ถนนนานกิง – STARBUCKS RESERVE ROASTERY
(ZG)PVG03 ทัวร์จีน _T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI (XJ)
วันที่ 27 ก.พ. 62 - 25 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 - ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซียงไฮ้
(ZG)PVG01 ทัวร์จีน_T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY (TG)
วันที่ 17 ม.ค. 62 - 23 พ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) - อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ - ร้านยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว - เซี่ยงไฮ้
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014