Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์รัสเซีย
(GH) ทัวร์รัสเซีย-มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (EK)
วันที่ 13 - 20 ต.ค. 58  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ❤ ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)❤ ชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ❤ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ❤ ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ❤เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace)ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานนํ้าพุ และทานอาหารคํ่าในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ❤
(SW) ทัวร์รัสเซีย-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (KC)
วันที่ 20 - 24 ส.ค. 58  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 39,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
♔ ตามรอยประวัติศาสตร์ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองที่ได้ฉายา ราชินีแห่งยุโรปเหนือ ♔ สมมติตัวเองเป็นซาร์-ซาริน่า เดินเข้าออกพระราชวังวันละหลายๆ ครั้ง ♔ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังนิโคลัส ♔ มื้อคํ่าสุดพิเศษ.. Gala Dinner ในพระราชวัง และดื่มดํ่ากับการแสดงพื้นเมือง ♔
(SW) ทัวร์รัสเซีย-มอสโคว์-ซากอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (TK)
วันที่ 16 - 22 ก.ย. 58  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 72,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ชมอดีตอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรของรัสเซีย ✿ ฝากรอยเท้าไว้ที่จัตุรัสแดง เก็บภาพกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสี ✿ ไม่พลาดชม Circus การแสดงสัตว์แสนรู้ & กายกรรมผาดโผน ✿ ช้อปปิ้งทิ้งท้ายที่ถนนอารบัต ถนนคนเดินลือชื่อ ✿ เช็คอินในรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ✿ ตามรอยประวัติศาสตร์ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองที่ได้ฉายาราชินีแห่งยุโรปเหนือ ✿
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014