Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์รัสเซีย
(CTRUS012)_ทัวร์รัสเซีย_City Breaks in Moscow Zagorsk_5D3N_NOV (TG)
วันที่ 27 พ.ย. 60 - 1 ธ.ค. 60  (5 วัน 3คืน)
ราคา 39,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล –ละครสัตว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET
(CTRUS011)_ทัวร์รัสเซีย_Russia Golden Ring วลาดิเมียร์ – ซุสดาล_7D5N_NOV (TG)
วันที่ 8 - 29 พ.ย. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – วลาดิเมียร์ – ซุสดาล – คอสโตรมา – ยาโรสลาฟล์ – รอสตอฟ – ซาร์กอส – มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง - เที่ยวชมวงแหวนทองคำ - ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
(CTRUS010)_ทัวร์รัสเซีย_Russian Fly to Train (มอสโคว์-ซาร์กอส-เซนต์ปีเตอร์)_7D5N_NOV (TG)
วันที่ 1 - 29 พ.ย. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 61,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก -พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง - พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – นั่งรถไฟสู่กรุงมอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสกาวา – ละครสัตว์ - ถนนอารบัต – วิหารเซนต์ซาเวียร์
(CTRUS009)_ทัวร์รัสเซีย_รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส]_6D3N_NOV-DEC (EY)
วันที่ 15 - 20 พ.ย. 60  (6วัน 3คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - อาบูดาบี้ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – เซนต์บาซิล – ละครสัตว์
(CTRUS006)_ทัวร์รัสเซีย_Russia Compact[มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]_7D5N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 23 ม.ค. 61 - 20 มี.ค. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล– ละครสัตว์ -ตลาดอิสมายลอฟ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต -นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง -พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
(CTRUS005)_ทัวร์รัสเซีย_RUSSIA [มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–แสงเหนือ ]_8D5N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 16 ม.ค. 61 - 9 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – ตามล่าหาแสงเหนือ -มูร์มันสค์ – คิรอฟสค์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – เมืองหิมะ - คิรอฟสค์ – มูร์มันสค์ - สถานีรถไฟใต้ดิน– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่- โบสถ์เซนต์บาซิล – จตุรัสแดง – ละครสัตว์ – ซาร์กอร์ส - ถนนอารบัต –วิหารเซนท์ซาเวียร์
(CTRUS004)_ทัวร์รัสเซีย_Russia Sensational(มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์)_7D5N_NOV (TG)
วันที่ 1 - 29 พ.ย. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก -พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง - พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – นั่งรถไฟสู่กรุงมอสโคว์ – มอสโคว์วิหารเซนท์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - IZMAILOVO MARKET - ละครสัตว์ถนนอารบัต
(CTRUS003)_ทัวร์รัสเซีย_Northern Lights Russia (มอสโคว์ – มูร์มันสค์)_6D4N_NY (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61  (6วัน 4คืน)
ราคา 77,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ตามล่าหาแสงเหนือ -ขับรถสโนโมบิล – เมืองหิมะ – หมู่บ้านซามิ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ละครสัตว์รัสเซีย – พระราชวังเครมลิน
(CTRUS002)_ทัวร์รัสเซีย_รัสเซีย Aurora Hunting (มอสโคว์ – มูร์มันสค์)_7D5N_DEC-NY (TG)
วันที่ 4 - 27 ธ.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 71,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว์ – เนินเข้าสแปร์โรว์ – ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ – มูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ตามล่าหาแสงเหนือ - ขับรถสโนโมบิล – เมืองหิมะ – หมู่บ้านซามิ - พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – ห้าง GUM – ละครสัตว์รัสเซีย - โบสถ์เซ็นต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
(CTRUS001)_ทัวร์รัสเซีย_รัสเซียin Train (รถไฟด่วน) [มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]_8D5N_OCT-NY (EK)
วันที่ 23 ก.ย. 60 - 29 ธ.ค. 60  (8 วัน 5คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - กรุงมอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์ -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - นั่งรถไฟด่วน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ –พระราชวังแคทเธอรีน – ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง - ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
(MKRUS002)_ทัวร์รัสเซีย_Moscow Snow_6D4N_DEC (TG)
วันที่ 2 - 7 ธ.ค. 60  (6วัน 4คืน)
ราคา 36,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์เซนต์เบซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศแห่งชาติ - สะพานชมวิวจตุรัสแดง -จตุรัสแดง - ทัวร์รถไฟใต้ดิน - ช้อปปิ้งถนนอาร์บัท - ตลาดพื้นเมืองอิซไมโลโว่
(GHRUS011)_ทัวร์รัสเซีย_RUSSIA FULL BOARD (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์)_7D5N_NOV (TG)
วันที่ 1 - 29 พ.ย. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 67,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง - ถนนอารบัต - พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังยูซูปอฟ - นั่งรถไฟสู่กรุงมอสโคว์ – ละครสัตว์ - วิหารเซนท์ซาเวียร์ – ตลาด อิสมายลอฟ
(BWRUS002)_ทัวร์รัสเซีย_BIG RUSSIA MOSCOW ST.PERTERBURG 6D4N _30NOV-5DEC (TG)
วันที่ 30 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (6วัน 4คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ -พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้า GUM – ชมละครสัตว์ (Russian Circus) - มอสโคว์ – บินภายใน - - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน - Nevsky Prospekt - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์(ปีเตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –รถไฟหัวความเร็วสูง-มอสโคว – รถไฟใต้ดิน – มหาวิหารเซ็นต์ซาร์เวียร์
(BWRUD001)_ทัวร์รัสเซีย_BIG RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5D3N _SEP-NOV (TG)
วันที่ 13 - 17 ก.ย. 60  (5 วัน 3คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัสร์รัสเซีย - มอสโคว์ – เมืองซาร์กอร์ส – พระอารามเซอร์กาเยฟโปสาด - อารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์ - ยอดเขาสแปโรว์ – ย่านถนนอารบัท - มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ -พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า GUM – ชมละครสัตว์ (Russian Circus) - สถานีรถไฟใต้ดิน – มหาวิหารเซ็นต์ซาร์เวียร์ - สนามบินโดโมเดโดโว
(CTRUS008)_ทัวร์รัสเซีย_รัสเซีย Marvelous(รถไฟด่วน)[มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]_8D5N_NOV-DEC (EK)
วันที่ 14 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (8 วัน 5คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - กรุงมอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต– ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์ -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล - นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ -พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง - ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
(CTRUS007)_ทัวร์รัสเซีย_รัสเซีย [มอสโคว์–แสงเหนือ–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก]_8D5N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 17 ม.ค. 61 - 14 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณท์อาร์เมอรี่- จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์ – มูร์มันสค์ –หมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน –คิรอฟสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ -เมืองหิมะ – ขับรถสโนว์โมบิล -พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก – มหาวิหารเซนท์ไอแซค - พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
(ZGRUS001)_ทัวร์รัสเซีย_ABSOLUTE RUSSIA (มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 8D5N _AUG-OCT (EY)
วันที่ 5 - 12 ส.ค. 60  (8 วัน 5คืน)
ราคา 45,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย -มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด –ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014