Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ออสเตรเลีย
(GHSYD004) ทัวร์ออสเตรเลีย (ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า) (SQ)
วันที่ 12 - 17 ต.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ - ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ - ชมสะพานฮาร์เบอร์ - ชมสัตว์พื้นเมืองที่KoalaParkSanctuary - ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ชมเขาสามอนงค์ - เที่ยวพอร์ทสตีเฟ่นส์นั่งรถ4WDตะลุยเนินทราย - เที่ยวเมืองแคนเบอร์ร่า
(GHSYD003) ทัวร์ออสเตรเลีย (ซิดนีย์ – พอร์ทสตีเฟ่น) (QF)
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ - ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ - ชมสะพานฮาร์เบอร์ - ชมสัตว์พื้นเมืองที่KoalaParkSanctuary - ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ชมเขาสามอนงค์ - เที่ยวพอร์ทสตีเฟ่นส์นั่งรถ4WDตะลุยเนินทราย - เลือกซื้อสินค้าในห้างดังQueenVictoriaBuildingและห้าง DavidJones
(GHSYD002) ทัวร์ออสเตรเลีย (ซิดนีย์ – เมลเบิร์น) (TG)
วันที่ 20 - 25 ก.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ - ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ - ชมสะพานฮาร์เบอร์ - ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - เที่ยวพอร์ทสตีเฟ่นส์นั่งรถ4WDตะลุยเนินทราย - เที่ยวชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหินTwelveApostles - เที่ยวเกาะPHILLIPISLANDNATUREPARK
(GHSYD001) ทัวร์ออสเตรเลีย (ซิดนีย์ – พอร์ทสตีเฟ่น) (TG)
วันที่ 14 - 18 ก.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ - ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ - ชมสะพานฮาร์เบอร์ - ชมสัตว์พื้นเมืองที่KoalaParkSanctuary - ชมทิวทัศน์ที่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ชมเขาสามอนงค์ - เที่ยวพอร์ทสตีเฟ่นส์นั่งรถ4WDตะลุยเนินทรายและการเล่นแซนดูนบอร์ด - เลือกซื้อสินค้าในห้างดังQueenVictoriaBuildingและห้างDavidJones
(DSSYD006) ทัวร์ออสเตรเลีย (Sydney - Melbourne - PuffinBilly) (TG)
วันที่ 12 - 17 ส.ค. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 68,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซิดนียืสวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค - โอเปร่าเฮ้าส์ล่องเรือกัปตันคุ้ก - เมลเบิร์นชมพาเหรดเพนกวินเกาะฟิลลิป - นั่งรถไฟจักรไอน้ำ - ช้อปปิ้ง
(GLHSYD002) ทัวร์ออสเตรเลีย (SYDNEY - MELBOURNE) (TG)
วันที่ 2 - 7 ส.ค. 59  (6 วัน 4คืน)
ราคา 51,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมเมืองหน้าอ่าวบอนไดบีช - ชมโรงอุปรากรซิดนีย์จากวิวที่ดีที่สุดบริเวณม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ - ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่19ย่านเดอะร๊อคส์ - กระท่อมกัปตันคุ้กนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก - สวนฟิตซอย - อิสระช้อปปิ้งตลาดนัดควีนวิคตอเรีย
(GLHSYD001) ทัวร์ออสเตรเลีย Sydney Promption (TG)
วันที่ 3 - 7 ส.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมมืองหน้าอ่าวที่มีชายหาดที่สวยงามที่บอนไดบีช - ชมโรงอุปรากรซิดนีย์วิวที่ดีที่สุดในการชมโอเปร่าที่บริเวณม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ - ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่19ย่านเดอะร๊อคส์ - เลือกซื้อทัวร์เสริมวนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014