Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์นิวซีแลนด์
(DSNZ001)_ทัวร์นิวซีแลนด์_นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ _9D6N_FEB-OCT (TG)
วันที่ 16 - 24 ก.พ. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 119,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว - อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ - ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด
(GLHNZ010)_ทัวร์นิวซีแลนด์_SOUTH ISLAND MFM+FOX_7D5N_11-17 APR (TG)
วันที่ 11 - 17 เม.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 97,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ๊อคแลนด์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - แอร์โร่ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ - ชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ - อิสระช้อปปิ้ง – วานากา – ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ -โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์
(GLHNZ009) ทัวร์นิวซีแลนด์_SOUTH ISLAND MFM+AKA_7D5N_11-17APR (TG)
วันที่ 11 - 17 เม.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 90,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ๊อคแลนด์ - ไคร้สเชิร์ท - แอชเบอร์ตัน - แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท - ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา
(GLHNZ008)_ทัวร์นิวซีแลนด์_SOUTH ISLAND TSS+AKA_7D5N_11-17 APR (TG)
วันที่ 11 - 17 เม.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 88,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ๊อคแลนด์ - ไคร้สเชิร์ท - แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท – ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ - แอร์โร่ว์ทาวน์ – ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา
(GLHNZ007)_ทัวร์นิวซีแลนด์_SOUTH ISLAND MFM+KAI_7D5N_11-17 APR (TG)
วันที่ 11 - 17 เม.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 96,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ๊อคแลนด์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – แอร์โร่ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ - ชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ - อิสระช้อปปิ้ง – ครอมเวลล์ – เทคาโป –แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ
(GLHNZ006)_ทัวร์นิวซีแลนด์_SOUTH & NORTH ISLAND [MFM - FOX]_9D7N_ 08-16 APR (TG)
วันที่ 8 - 16 เม.ย. 61  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 119,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ๊อคแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค -ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – แอร์โรว์ทาวน์ -ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - อิสระช้อปปิ้ง - เมืองฮาส – Puzzling World -ทะเลสาบวานากา - ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ กลาเซียร์ - โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์ – อโกรโดม
(GLHNZ005)_ทัวร์นิวซีแลนด์_PROMOTION NORTH ISLAND_6D4N_SONGKRAN (TG)
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 66,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล - ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตาโป – น้ำตกฮูก้า - ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่)
(GLHNZ004)_ทัวร์นิวซีแลนด์_PROMOTION NORTH ISLAND_6D4N_SONGKRAN (TG)
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 64,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล -ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตาโป – น้ำตกฮูก้า - ล่องเรือ LAKELAND QUEEN
(GLHNZ003)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NORTH & SOUTH ISLAND [MFM - KAI]_9D7N_08-16 APR (TG)
วันที่ 8 - 16 เม.ย. 61  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 118,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ๊อคแลนด์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – แอร์โร่ทาวน์ – อิสระช้อปปิ้ง – เมืองทไวเซิล-ครอมเวลล์ – เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์ – อโกรโดม
(GLHNZ001)_ทัวร์นิวซีแลนด์_GRAND NEW ZEALAND_11D9N_07-17 APR (TG)
วันที่ 7 - 17 เม.ย. 61  (11 วัน 9คืน)
ราคา 139,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว - ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อโกรโดม - เรนโบว์ สปิงซ์ – เทาโป - น้ำตกฮูก้า - เนเปียร์ - เวลลิงตัน – ล่องเรือเฟอร์รี่ – พิคตัน -ไคร้สท์เชิร์ช - สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS – ชมเมืองโฮกิติกะ - เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) -เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) – ชมฟ็อกกลาเซียร์ - เมือง (HASST) - เมืองวานากา - ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป – แอชเบอร์ตัน -ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์
(BWNZ014)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NZ..HOBBIT North Island_6D4N_JAN – MAR (TG)
วันที่ 20 - 25 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 76,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ็อคแลนด์ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ -ย่านควีนส์สตรีท -เดินทางสู่เมืองฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมู่บ้านฮอบบิทและฟาร์ม -โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี -ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารค่ำ)– เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม–ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี๋ – โรโตรัว– ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
(BWNZ013)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NZ GRAND TOUR (Nth-Sth)_9D7N_10-18 APR (TG)
วันที่ 10 - 18 เม.ย. 61  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 126,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม -ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ– ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์ -ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ-วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์
(BWNZ006)_ทัวร์ยุโรป_NZ&AUS_8 DAYS 6 NIGHTS_MAR-MAY (QF)
วันที่ 20 - 27 มี.ค. 61  (8 วัน 6 คืน)
ราคา 116,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-ควีนส์ทาวน์(ประเทศนิวซีแลนด์) – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ– ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง-เดินทางสู่เมืองวานาก้า– ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช– อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์และโอเปร่า เฮ้าส์ สะพานฮาร์เบอร์-บลูเม้าท์เท่านส์ –นั่งรถรางลงหุบเขาและเคเบิลเวย์ – ชมเขาสามอนงค์ – สวนสัตว์พื้นเมือง
(BWNZ005)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NZ Grand Tour New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้_9D7N_JAN-MAR (TG)
วันที่ 20 - 28 ม.ค. 61  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 131,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – ไคร้สทเชิรช์ -แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนสทาวน์ - การกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์
(BWNZ004)_ทัวร์นิวซีแลนด์_New Zealand North Island (THE HOBBIT TOUR)_6D4N_JAN-MAR (TG)
วันที่ 20 - 25 ม.ค. 61  (6วัน 4คืน)
ราคา 76,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท - เมืองฮามิลตั้น - ฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิท และฟาร์ม - โรโตรัว - ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ – อโกรโดม - เรนโบว์ สปริงส์ - ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า - ชมการกระโดดบันจี้ – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
(BWNZ003)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NEW ZEALAND & AUSTRALIA_8D6N_MAR-MAY (QF)
วันที่ 20 - 27 มี.ค. 61  (8 วัน 6คืน)
ราคา 106,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค – ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ ขวอลเตอร์พีคฟาร์ม – วานาก้า – อะคารัวล่องเรือชมโลมา –ไคร้สท์เชิร์ช - ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว – โอเปร่า เฮ้าส์ – เดอะร๊อค – ชมหาดบอนได - บลูเม้าท์เท่นส์ - ชมหุบเขาสามอนงค์ – ชมจิงโจ้และโคอะล่าที่สวนสัตว์พื้นเมือง - พิเศษ..เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮี้อทะเลใต้ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ
(DSNZ001)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NEW ZEALAND NORTH-SOUTH 9 DAYS_(AUG - DEC ‘17) (TG)
วันที่ 5 ส.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60  (9 วัน)
ราคา 125,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ -โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว - อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ -ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม - ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
(GLHNZ002)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NORTH & SOUTH ISLAND [CHC-WEL-KAI]_9D7N_08-16 APR (TG)
วันที่ 8 - 16 เม.ย. 61  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 113,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - การแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี -ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อโกรโดม - เรนโบว์ สปิงซ์ – เทาโป - น้ำตกฮูก้า - เวลลิงตัน - ชมเมือง – ล่องเรือเฟอร์รี่ – พิคตัน - ไคคูร่า - ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สเชิร์ท – แอชเบอร์ตัน - แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – ควีนส์ทาวน์ - กระเช้ากอนโดล่า+ลูท - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์
(BWNZ012)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NZ DISCOVERY TOUR (Nth-Sth)_9D7N_12-20 APR (TG)
วันที่ 12 - 20 เม.ย. 61  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 126,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง– ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำรัว -อะโกรโดม- ศูนย์วัฒนธรรมเมารี– ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้ -นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค– ล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวน์ –ครอมเวล-วานาคา-เทคาโป - ล่องเรือที่อาคารัว - ไคร้สท์เชิร์ช ช้อปปิ้ง
(BWNZ011)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NZ Romantic South_7D5N_SONGKRAN (SQ)
วันที่ 11 - 17 เม.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 99,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น -ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิล– คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ -ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู– ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์– ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014