Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์นิวซีแลนด์
(BWNZ014)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NZ..HOBBIT North Island_6D4N_JAN – MAR (TG)
วันที่ 20 - 25 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 76,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ็อคแลนด์ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ -ย่านควีนส์สตรีท -เดินทางสู่เมืองฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมู่บ้านฮอบบิทและฟาร์ม -โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี -ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารค่ำ)– เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม–ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี๋ – โรโตรัว– ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
(BWNZ013)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NZ GRAND TOUR (Nth-Sth)_9D7N_10-18 APR (TG)
วันที่ 10 - 18 เม.ย. 61  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 126,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม -ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ– ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์ -ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ-วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์
(BWNZ006)_ทัวร์ยุโรป_NZ&AUS_8 DAYS 6 NIGHTS_MAR-MAY (QF)
วันที่ 20 - 27 มี.ค. 61  (8 วัน 6 คืน)
ราคา 116,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-ควีนส์ทาวน์(ประเทศนิวซีแลนด์) – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ– ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง-เดินทางสู่เมืองวานาก้า– ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช– อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์และโอเปร่า เฮ้าส์ สะพานฮาร์เบอร์-บลูเม้าท์เท่านส์ –นั่งรถรางลงหุบเขาและเคเบิลเวย์ – ชมเขาสามอนงค์ – สวนสัตว์พื้นเมือง
(BWNZ005)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NZ Grand Tour New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้_9D7N_JAN-MAR (TG)
วันที่ 20 - 28 ม.ค. 61  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 131,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – ไคร้สทเชิรช์ -แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนสทาวน์ - การกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์
(BWNZ004)_ทัวร์นิวซีแลนด์_New Zealand North Island (THE HOBBIT TOUR)_6D4N_JAN-MAR (TG)
วันที่ 20 - 25 ม.ค. 61  (6วัน 4คืน)
ราคา 76,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท - เมืองฮามิลตั้น - ฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิท และฟาร์ม - โรโตรัว - ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ – อโกรโดม - เรนโบว์ สปริงส์ - ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า - ชมการกระโดดบันจี้ – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
(BWNZ003)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NEW ZEALAND & AUSTRALIA_8D6N_MAR-MAY (QF)
วันที่ 20 - 27 มี.ค. 61  (8 วัน 6คืน)
ราคา 106,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค – ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ ขวอลเตอร์พีคฟาร์ม – วานาก้า – อะคารัวล่องเรือชมโลมา –ไคร้สท์เชิร์ช - ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว – โอเปร่า เฮ้าส์ – เดอะร๊อค – ชมหาดบอนได - บลูเม้าท์เท่นส์ - ชมหุบเขาสามอนงค์ – ชมจิงโจ้และโคอะล่าที่สวนสัตว์พื้นเมือง - พิเศษ..เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮี้อทะเลใต้ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ
(DSNZ001)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NEW ZEALAND NORTH-SOUTH 9 DAYS_(AUG - DEC ‘17) (TG)
วันที่ 5 ส.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60  (9 วัน)
ราคา 125,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ -โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว - อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ -ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม - ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
(BWNZ012)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NZ DISCOVERY TOUR (Nth-Sth)_9D7N_12-20 APR (TG)
วันที่ 12 - 20 เม.ย. 61  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 126,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง– ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำรัว -อะโกรโดม- ศูนย์วัฒนธรรมเมารี– ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้ -นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค– ล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวน์ –ครอมเวล-วานาคา-เทคาโป - ล่องเรือที่อาคารัว - ไคร้สท์เชิร์ช ช้อปปิ้ง
(BWNZ011)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NZ Romantic South_7D5N_SONGKRAN (SQ)
วันที่ 11 - 17 เม.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 99,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น -ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิล– คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ -ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู– ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์– ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า
(BWNZ010)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NZ Amazing New Zealand_7D5N_SONGKRAN (SQ)
วันที่ 10 - 16 เม.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 97,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น -ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ -ทไวเซิล– คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ -กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ– เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์
(BWNZ009)_ทัวร์นิวซีแลนด์_BEAUTIFUL New Zealand_6D4N_11-16APR (QF)
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 88,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ– ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง– ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือ Wild Life
(BWNZ008)_ทัวร์นิวซีแลนด์_NZ & AUS_8D6N_11 – 18 APR (QF)
วันที่ 11 - 18 เม.ย. 61  (8 วัน 6 คืน)
ราคา 110,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง-เดินทางสู่เมืองวานาก้า – ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา -ชมหาดบอนได–ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์และโอเปร่า เฮ้าส์ สะพานฮาร์เบอร์ – บลูเม้าท์เท่านส์ –นั่งรถรางลงหุบเขาและเคเบิลเวย์ –ชมเขาสามอนงค์ – สวนสัตว์พื้นเมือง
(BWNZ007)_ทัวร์นิวซีแลนด์_Happy South Island Tour_7D5N_SONHKRAN (SQ)
วันที่ 11 - 17 เม.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 98,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ- ทไวเซิล– คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ -ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู– ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ล่องเรืออ่าวอะคารัว
(BWNZ002)_ทัวร์นิวซีแลนด์_Beautiful New Zealand_7D5N_JAN-MAR (QF)
วันที่ 14 - 20 ม.ค. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 99,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค - ชมความงามของทะเลสาบ –ชมการกระโดดบันจี้–เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ช็อปปิ้ง -เมืองวานาก้า – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชมWild Life
(BWNZ001)_ทัวร์นิวซีแลนด์_ Romantic South Island Tour_7D5N_JAN-MAR (SQ)
วันที่ 19 - 25 ม.ค. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 99,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิวซีแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป -อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทะเลสาบเทคาโป – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู - ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014