Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์บรูไน
(PV) ทัวร์บรูไน BN-BI3D2N BEAUTIFUL BRUNEI 3 วัน 2 คืน (BI)
วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 29 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สูงส่ง อลังการ มั่งคั่ง ทรงคุณค่าแห่งดินแดนทองคำสีดำ บินตรงสู่อาณาจักรสุลต่าน กับสายการบินแห่งชาติ Royal Brunei . วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต / . วันที่ 2 พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม – พระราชวัง Istana – หมู่บ้านกลางน้ำ – ล่องแม่น้ำซาฟารี / . วันที่ 3 ตลาดเช้าวันอาทิตย์–มัสยิดทองคำ– Islamic Art Gallery – พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย – ช้อปปิ้งมอลล์
(GTH) ทัวร์บรูไน บรูไน Impression นครแห่งสันติสุข 3 วัน 2 คืน (BI)
วันที่ 28 มิ.ย. 62 - 15 ธ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah | หมู่บ้านกลางน้ำ | ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Isman | ชมลิงจมูกยาว
(PV) ทัวร์บรูไน_BI3D2N_BEAUTIFUL BRUNEI (BI)
วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 27 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สูงส่ง อลังการ มั่งคั่ง ทรงคุณค่าแห่งดินแดนทองคำสีดำ บินตรงสู่อาณาจักรสุลต่าน กับสายการบินแห่งชาติ Royal Brunei •ค่าทิปค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 3 วัน เท่ากับ 12 SGD) •ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 3 วัน เท่ากับ 12 SGD) •พนักงานขับรถ ท่านละ 2 SGD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 3 วัน เท่ากับ 6 SGD)
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014