Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์บรูไน
(GH) ทัวร์บรูไน-The Golden Legacy (BI)
วันที่ 1 - 3 พ.ค. 58  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชม มัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Bolkiah Mosque • ผ่านชม พระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ชม มัสยิดทองคำ Omar Ali Saifuddin Mosque หนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก • ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี• พิเศษ...ชมโชว์ น้ำพุเต้นระบำ แสงสีเสียงสุดอลังการ
(GH) ทัวร์ บรูไน + ฟิลิปปินส์ Discoverry Asean - D 6 วัน 5 คืน (BI)
วันที่ 27 มี.ค. 58 - 1 เม.ย. 58  (ุุ6 วัน 5 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ!!! บรูไน+ฟิลิปปินส์”  บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคา Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี ฟิลิปปินส์-ชม เกาะคอร์เรกิดอร์ แหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์-ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinos
(GH) ทัวร์ บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN - B (BI)
วันที่ 4 - 9 เม.ย. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ !! บาหลี, อินโดนีเซีย+บรูไน” บาหลี-ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต และ วัดอุลันดานูบราตัน บาหลี-พิเศษ...เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี+กุ้งมังกรรวม 500 กรัม บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
(GH) ทัวร์ บรูไน + ฟิลิปปินส์ Discoverry (BI)
วันที่ 30 ม.ค. 58 - 4 ก.พ. 58  (ุุ6 วัน 5 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมสุดคุ๎ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ!!! บรูไน+ฟิลิปปินส์” บรูไน-ผำนชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฟิลิปปินส์-ชม เกาะคอร์เรกิดอร์ แหลํงรวบรวมประวัติศาสตร์การตํอสู๎ของชาวฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์-ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinos
(GH) ทัวร์บาหลี+บรูไน Fantastic ASEAN-A (BI)
วันที่ 24 - 28 ม.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ !!! บาหลี, อินโดนีเซีย+บรูไน” บาหลี-หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด บาหลี-พิเศษ...เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี+กุ้งมังกรรวม 500 กรัม บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคา Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
(GH) ทัวร์บรูไน+ฟิลิปปินส์ – Discovery Asean - C (BI)
วันที่ 6 - 11 มี.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ!!! บรูไน+ฟิลิปปินส์” บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคา Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosq ฟิลิปปินส์-ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinos ฟิลิปปินส์-ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต
(GH) ทัวร์โคตา คินาบารู + บรูไน ULTIMATE EXPERIENCE (BI)
วันที่ 24 - 28 ม.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมสุดคุ้ม “ ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ โกตาคินาบารู,มาเลเซีย + บรูไน” ชมวิว ยอดเขาคินาบาลู ภูเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่องเรือแม่น้้าแคลส ชมธรรมชาติและ ลิงจมูกยาว Proboscis Monkey สัญลักษณ์แห่งเกาะบอร์เนียว พิเศษ ชมโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งเกาะซาบาห์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014