Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์บรูไน
(GH) ทัวร์บรูไน Selamat Hari Raya - B (BI)
วันที่ 18 - 21 ก.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- โปรแกรมสุดคุ้ม “เข้าชมภายในพระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัมผัสพระหัตถ์กับสุลต่าน และ ราชินีผู้มั่งคั่งแห่งบรูไน หนึ่งปีมีครั้งเดียว ” - ชม มัสยิดทองคำ Omar Ali Saifuddin Mosque หนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก - ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque - ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี - เลือกซื้อของฝากที่ Yayasan Shopping Complex
(GH) ทัวร์บรูไน Selamat Hari Raya - A (BI)
วันที่ 17 - 19 ก.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- โปรแกรมสุดคุ้ม “เข้าชมภายในพระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัมผัสพระหัตถ์กับสุลต่าน และ ราชินีผู้มั่งคั่งแห่งบรูไน หนึ่งปีมีครั้งเดียว ” - ชม มัสยิดทองคำ Omar Ali Saifuddin Mosque หนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก  ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque - ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี - เลือกซื้อของฝากที่ Yayasan Yayasan Shopping Complex
(GH) ทัวร์มหัศจรรย์ AEC - บรูไน+ฟิลิปปินส์ - A (BI)
วันที่ 23 - 28 ต.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 โปรแกรมสุดคุ๎ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ!!! บรูไน+ฟิลิปปินส์”  ฟิลิปปินส์-ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinos  ฟิลิปปินส์-ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั้งอยูํกลางทะเลสาบตาไกไต  ฟิลิปปินส์-พิเศษ...ช๎อปปิ้ง SM Mall of Asia ช๎อปปิ้งมอลล์ที่ใหญํที่สุดในเอเชีย
(GH) บรูไน–The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน (BI)
วันที่ 16 - 18 ต.ค. 58  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Bolkiah Mosque • ผ่านชม พระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ชม มัสยิดทองคำ Omar Ali Saifuddin Mosque หนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก • ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี • ชมพิพิธภัณฑ์ Royal Regalia แหล่งรวบรวมของกำนัลล้ำค่าจากผู้นำทั่วทุกมุมโลก • พิเศษ...ชมโชว์ น้ำพุเต้นระบำ แสงสีเสียงสุดอลังการชื่อดัง, พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(GH) ทัวร์บาหลี+บรูไน Fantastic of ASEAN-B (BI)
วันที่ 8 - 13 ก.ย. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ บาหลี, อินโดนีเซีย+บรูไน”  บาหลี-ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต และ วัดอุลันดานูบราตัน  บาหลี-ชมวัดหลวง “เบซากีห์‛ ชมวิวความสวยงาม ‚นาขั้นบันได‛  บาหลี-หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด  บาหลี-ชมโชว์ ระบำบารองแดนซ์ และ Kacak Dance, ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดปราบเซียน  บาหลี-พิเศษ...เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี+กุ้งมังกรรวม 500 กรัม  บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque  บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก  บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี ** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า , ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และทิปคนขับรถ **
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014