Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์อินเดีย
(GHDEL003)ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล (9W)
วันที่ 25 มิ.ย. 59 - 1 ก.ค. 59  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ • ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ(รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย • ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
(GHDEL002)ทัวร์อินเดีย ชัยปุร ทัชมาฮาล เดลลี อัมริทสาร์ (9W)
วันที่ 14 - 19 ก.ค. 59  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สัมผัสเสน่ห์แห่งความงามของกรุงเดลลี ผ่านชมประตูเมืองแห่งชัยชนะ “INDIA GATE” • ชม พระราชวังซิตี้พาเลส (City Palace) เป็นพระราชวังอันเป็นที่ประทับของมหาราชาแห่งชัยปุระ • ชม “หอดูดาวจันตาร์ มันตาร์” สถานที่ที่รวบรวมเครื่องมือทางดาราศาสตร์หนึ่งในมรดกโลก • ชมความงาม “พระราชวังแอมเบอร์ และพระราชวังสายลม” • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ • ชม “พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาซิกข์ • ชม “สวนจาลเลียนวาลา” จุดเริ่มต้นการต่อสู่แบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของอินเดีย • ชม “พิธีเปลี่ยนเวรยาม” ชมสีสันการประชันลีลาของทหารอินเดียและปากีสถาน
GHBOM001)ทัวร์ อินเดีย มุมไบอจันต้าเอลโลล่า (9W)
วันที่ 12 - 16 ส.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สักการะพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เพื่อความเป็นศิริมงคล • สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส และ ประตูชัย ความอลังการของสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียโกธิค ผสมผสานกับงานศิลปะแบบอินเดีย • ชมความอลังการ ถ้ำอจันต้า สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี • ชม ถ้ำเอลโลร่า ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ของถ้ำเกิดจากการแกะสลักภูเขาทั้งลูกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา • สุดคุ้ม พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + เที่ยวบินภายในประเทศ 1 เที่ยว
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014