Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์อินเดีย
(GH) ทัวร์อินเดีย-มนต์เสน่ห์อินเดียใต้ (SG)
วันที่ 10 - 15 ก.พ. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยว “มหานครเจนไน” เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของอินเดีย ✿ ชม “เทวาลัยพฤหธิศวร” เทวาลัยงานสุดยอดของสถาปัตยกรรมของราชวงศ์โจฬะ ✿ ชม “เทวาลัยศรีรังคนาถสวามี” ภาพสลักต้นเสาหินเป็นประติมากรรมลอยตัวรูปม้าศึกอันสวยงาม ✿ ชม “เมืองกาญจีปุรัม” นครพันวัด เป็นหนึ่งในนครศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 แห่งของอินเดีย ✿ สุดคุ้ม !!!พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ✿
(GH) ทัวร์อินเดีย-ชัยปุระ-ทัชมาฮาล-เดลลี-อัมริทสาร์ (TG)
วันที่ 13 - 19 ก.พ. 59  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
♦ สัมผัสเสน่ห์แห่งความงามของกรุงเดลลี ผ่านชมประตูเมืองแห่งชัยชนะ “INDIA GATE” ♦ ชม พระราชวังซิตี้พาเลส (City Palace) เป็นพระราชวังอันเป็นที่ประทับของมหาราชาแห่งชัยปุระ ♦ ชม “หอดูดาวจันตาร์ มันตาร์” สถานที่ที่รวบรวมเครื่องมือทางดาราศาสตร์หนึ่งในมรดกโลก ♦ ชมความงาม “พระราชวังแอมเบอร์ และพระราชวังสายลม” ♦ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ♦ ชม “พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาซิกข์ ♦ ชม “สวนจาลเลียนวาลา” จุดเริ่มต้นการต่อสู่แบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของอินเดีย ♦ ชม “พิธีเปลี่ยนเวรยาม” ชมสีสันการประชันลีลาของทหารอินเดียและปากีสถาน
(GH) ทัวร์อินเดีย-อัมริทสาร์-ธรรมศาลา-ทัชมาฮาล (TG)
วันที่ 20 - 25 ก.พ. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
♦ ชม “พระทองคำวิหารฮัรมัรดิร ซาฮิบ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาซิกข์ ♦ ชม “สวนจาลเลียนวาลา” จุดเริ่มต้นการต่อสู่แบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของอินเดีย ♦ ชม “พิธีเปลี่ยนเวรยาม” ชมสีสันการประชันลีลาของทหารอินเดียและปากีสถาน ♦ เที่ยวเมือง ธรรมศาลา เมืองศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณชาวทิเบต สถานที่ประทับขององค์ดาไลลามะ ♦ ชม “สถาบันนอร์บูลิงกา” ชมงานศิลปะ ภาพทังก้า อันลือชื่อของชาวทิเบต ♦ ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
(GH) ทัวร์อินเดีย-4 สังเวชนียสถาน-ทัชมาฮาล (TG)
วันที่ 16 - 23 ก.พ. 59  (8 วัน 6 คืน)
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
♦ ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล ดินแดนแห่งศรัทธา ♦ นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ♦ เยือนเมืองลุมพินี – สารนาถ – พุทธคยา – กุสินารา ♦ ลงเรือล่องแม่น้ำคงคาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดู ♦ ชมความงดงามของทัชมาฮาล และป้อมอักราฟอร์ด
(GH) ทัวร์อินเดีย-Golden Triangle (TG)
วันที่ 20 - 25 ก.พ. 59  (6 วัน 4 คืน )
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
♦ สัมผัสเสน่ห์แห่งความงามของกรุงเดลลี ♦ ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันลือชื่อ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่แข็งแกร่ง ♦ ตระการตากับความงามของพระราชวังแอมเบอร์ และพระราชวังสายลม ♦ หอดูดาวจันตาร์ มันตาร์ เป็นบริเวณหอดูดาวซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมเครื่องมือทางดาราศาสตร์หนึ่งในมรดกโลก
(GH) ทัวร์อินเดีย-4 สังเวชนียสถาน (TG)
วันที่ 9 - 15 ก.พ. 59  (7 วัน 6 คืน )
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย –เนปาล ✿ เยือนเมืองลุมพินี –พุทธคยา–สารนาถ –กุสินารา ✿ นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ✿ ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ✿ ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(GH) ทัวร์อินเดีย-แคชเมียร์-ทัชมาฮาล (TG)
วันที่ 13 - 19 ก.พ. 59  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” ✿ สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ ✿ ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ✿ นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ✿ นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย ✿ ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : gustoworldtour
ID Line : gusto.incentive
ID Line : gusto.europe
ID Line : gusto.hongkong
ID Line : gusto.china
ID Line : gusto.japan
ID Line : gusto.aec
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014