Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์อินเดีย
(GH) ทัวร์อินเดีย-แคชเมียร์-ทัชมาฮาล (9W) (TG)
วันที่ 1 - 7 พ.ค. 58  (7 วัน 6 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ สัมผัสความงามของดินแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์ ” ★ เที่ยวชมทุ่งราบผืนใหญ่แห่งหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ ★ ชมความงามของทุ่งหญ้าเขียวขจี กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ★ นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบกลางเทือกเขาหิมาลัย ★ ชมความงามของ “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรัก และ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014