Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น LOVELY KYUSHU (3K)
วันที่ 9 - 13 มี.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ • เดินเล่นชมเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองปายแห่งญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านยูฟุอิน • ชมความสวยงามปราสาทเก่าแก่ที่อยู่คู่เกาะคิวชูมาช้านาน ณ ปราสาทคุมาโมโต้ *** มัดจำท่านละ 20,000 บาท***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO SNOW [ ฟูจิ - โตเกียว ] (JL)
วันที่ 2 - 7 มี.ค. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ • สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ • นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ พร้อมเดินเล่นที่ถนนนากามิเซะ
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL ROUTE SNOW & SAKURA (TG)
วันที่ 2 - 7 มี.ค. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ • ชมความสวยงามของดอกซากุระที่บานต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นเมืองแรกๆ ณ เมืองคาวาซุ • นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ พร้อมเดินเล่นที่ถนนนากามิเซะ
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE (TG)
วันที่ 5 - 10 เม.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 64,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมวิวยามค่ำคืนงดงามติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ณ ยอดเขาฮาโกดาเตะ-เที่ยวชมตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-เมืองเก่าย่านโมโตมาจิ-ภูเขาไฟโชวะชินซัง-เมืองโอตารุ-โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ-เมนูปู 3 ชนิด-ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต, ซัปโปโร *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS SNOW WALL (TG)
วันที่ 18 - 24 เม.ย. 59  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความมหัสจรรย์ของเทืองเขาน้ำแข็ง ณ เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองเก่าคาวาโกเอะ -ปราสาทมัตสึโมโต้-แช่น้ำแร่-หุบเขาโอนิโอชิดาชิ-เมืองเกียวโต วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน]-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ***มัดจำท่านละ 10,000 บาท***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SPECIAL HIROSHIMA OSAKA (JL)
วันที่ 4 - 9 เม.ย. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมศาลเจ้ากลางน้ำ ณ ศาลเจ้าอิสึกุชิม่า-สวนสันติภาพ เมืองฮิโรชิม่า-ปราสาทฮิเมจิ-ย่านเมืองเก่าคุราชิกิ-จุดชมวิวชิมานามิ ไกโด-แช่น้ำแร่-ปราสาทมัตสึยาม่า-ล่องเรือช่องแคบนารุโตะ-ช้อปปิ้งโอซาก้า ***มัดจำท่านละ 10,000บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA WAKAYAMA OSAKA (JL)
วันที่ 9 - 15 เม.ย. 59  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 64,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เส้นทางแปลกใหม่แนะนำ ทาคายาม่า-วากายาม่า-โอซาก้า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-นั่งกระเช้าชินโอตากะ โรปเวย์ชมวิวเทือกเขาแอลป์-ศาลเจ้าอิเสะจิงกะ-วัดเซงันโทจิ, น้ำตกนาจิ- หน้าผาซันดันเบกิ-ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่- ***มัดจำท่านละ 10,000 บาท***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA SHIRAKAWAGO BLOOMING (JL)
วันที่ 4 - 9 เม.ย. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก-ชิราคาวาโกะ+ทาคายาม่า-ชมปราสาทมัตสึโมโต้-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)-ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะ-ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต-วัดอาซากุซะ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ ***มัดจำท่านละ 10,000 บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TAKAYAMA OSAKA (JL)
วันที่ 3 - 8 เม.ย. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก-ชิราคาวาโกะ + ทาคายาม่า-ชมสวนเคนโรคุเอ็น-หน้าผาโทจินโบ-วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน]-แช่น้ำแร่-วันอิสระซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือะช้อปปิ้งในโอซาก้า *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [C] (JL)
วันที่ 14 - 19 เม.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ+การันตีเข้าโซน HARRY POTTER-ชมดอกซากุระ หรือ ดอกพิงค์มอส [ตามฤดูกาล]-ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น 5)-ศาลเจ้าฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งโตเกียว-แช่น้ำแร่ *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] (TG)
วันที่ 12 - 17 เม.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 67,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น 5)-ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะ-เมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาระ-แช่น้ำแร่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่-ช้อปปิ้งโตเกียว *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO (TG)
วันที่ 2 - 7 เม.ย. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น 5)-ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะ-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่-ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ต-วัดอาซากุซ่า-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ-แช่น้ำแร่-เมนูขาปูยักษ์ *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO FLOWER (JL)
วันที่ 6 - 10 เม.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)-ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะ-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่-วัดอาซากุซ่า-ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่-เมนูขาปูยักษ์ *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL GOOD MORNING TOKYO NAGOYA (JL)
วันที่ 1 - 5 เม.ย. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น 5)-วัดอาซากุซ่า-ทะเลสาบฮามานา-ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ-ย่านช้อปปิ้งโอสึ-ย่านซาคาเอะ *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท ***
(GLH) ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOKYO FUJI (TG)
วันที่ 6 - 10 เม.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เก็บผลไม้สดๆ จากต้น-อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต-สวนสันติภาพ (ชมซากุระ)-ภูเขาไฟฟูจิ-สวนชินจุกุ เกียวเอ็น (ชมซากุระ)-ช้อปปิ้งชินจุกุ สวนทาคาซากิ คันน่อน (ชมซากุระ)-วัดดารุมะ-ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ-ตลาดปลาสึกิจิ-ชมซากุระสีชมพูตัดกับทุ่งดอกเร็ปสีเหลืองสดใส ณ สวนกอนเก็นโด
(GLH) ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOKYO FUJI (TG)
วันที่ 5 - 10 เม.ย. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เก็บผลไม้สดๆจากต้น-อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต-สวนสันติภาพ (ชมซากุระ)-ภูเขาไฟฟูจิ-สวนชินจุกุ เกียวเอ็น (ชมซากุระ)-ช้อปปิ้งชินจุกุ สวนทาคาซากิ คันน่อน (ชมซากุระ)-วัดดารุมะ-ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ-*ชมซากุระสีชมพูตัดกับทุ่งดอกเร็ปสีเหลืองสดใส ณ สวนกอนเก็นโดะ*-พร้อมให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
(GLH) ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOKYO FUJI (TG)
วันที่ 1 - 5 เม.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เก็บผลไม้สดๆจากต้น-อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต-ภูเขาไฟฟูจิ-ชมซากุระ ณ สวนชินจุกุ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชมซากุระ ณ ศาลเจ้ายาสุคุนิ-สัมผัสประสบการณ์ใหม่ !! พาท่านนั่งรถไฟตะลุยโตเกียว-ขึ้นหอคอยโตเกียวสกายทรี-พร้อมชมซากุระ ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ-ชมซากุระสวนอุเอโนะ-ช้อปปิ้งชิบูย่า
(GLH) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA SHIRAKAWAKO (วันสงกรานต์) (TG)
วันที่ 9 - 16 เม.ย. 59  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 74,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-นาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า (ลิตเติ้ลเกียวโต)-ซันมาชิซูจิ-อดีตจวนผู้ว่าราชการ-ฟาร์มสตรอเบอรี่-แจ๊สดรีม เอ้าเลท-สวนดอกไม้นาบานะ โนะซาโต้-หมู่บ้านนินจาอิกะ-นั่งรถไฟสายโรแมนติก-ป่าไผ่-สะพานโทเก็ทสึเคียว-วัดปราสาททอง-วัดน้ำใส-โอซาก้า-ชินไซบาชิ-อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย(เต็มวัน)
(GLH) ทัวร์ญี่ปุ่น SONGKRAN IN JAPAN OSAKA TOKYO 2 THEME PARK (วันสงกรานต์) (CX)
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 64,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-ชินไซบาชิ-โรงกษาปณ์ญี่ปุ่น (ชมซากุระ)-แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต-นาบานะ โนะ ซาโตะ (ILLUMINATION)-นาโกย่า-สวนผลไม้กามาโกริ-นั่งชินคันเซ็น-ภูเขาไฟฟูจิ-ช้อปปิ้งชินจุกุ-ตลาดปลาสึกิจิ -ห้างอิออน-2 THEME PARK UNIVERSAL STUDIO & DISNEY LAND
(GLH) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE (วันสงกรานต์) (TG)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 67,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-หมู่บ้านนินจาดาเตะ จิไดมูระ -โกดังอิฐแดง-นั่งกระเช้าชมวิวยามคํ่าคืน-ฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ชมวิวตึกโกเรียวคะคุ ทาวเวอร์-นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุสึ-ภูเขาไฟโชวะ-ฟาร์มหมีสีน้ำตาล-ทะเลสาบโทยะ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-โรงงานช็อกโกแล็ต-มิตซุย เอ้าเลท-ศาลเจ้าฮอกไกโด-สวนสัตว์มารุยามะ-อิออน-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : gustoworldtour
ID Line : gusto.incentive
ID Line : gusto.europe
ID Line : gusto.hongkong
ID Line : gusto.china
ID Line : gusto.japan
ID Line : gusto.aec
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014