Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(TTNNRT017) ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo ซุปตาร์ มหาชน (TZ)
วันที่ 1 - 5 ส.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เมืองคาวาโกเอะ – ย่านเมืองเก่า – ตรอกลูกกวาด – นาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ –ผ่านชมโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – คามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ – โอไดบะ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
(TTNCTS016) ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido ซุปตาร์ บัลเล่ต์ (TG)
วันที่ 28 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน– สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ – อิออน ทาวน์ เมืองอาซาฮิคาว่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง – ดิวตี้ฟรี – มิสชุยเอาเล้ตท์
(GHNRT001) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – HITACHI RED KOCHIA (XJ)
วันที่ 5 - 9 ต.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจุกุ สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ชมทุ่งต้นโคเชีย-วัดนาริตะ-อิออน
(HTNRT001) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LOVE LOVE SUMMER COLOUR OF FLOWERR (TZ)
วันที่ 1 - 5 ก.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น ชมดอกไม้ตามฤดูกาล (ซากุระ-พิงค์มอส-ลาเวนเดอร์) หรือ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ ตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
(GLHNRT004) ทัวร์ญี่ปุ่น PROGRAM TOKYO 2017 FREEDAY (TG)
วันที่ 25 - 30 ก.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว -เมืองเก่าคาวาโกเอะ – วัดดารุมะ – คารุยซาว่า – คารุยซาว่า ปริ้น พลาซ่า – อาบน้ำแร่ออนเซ็น คุซัทสึ – ยูบาตาเกะ – โดเล่ แลนด์ – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ วัดอาซะกุซ่า – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
(GLHKIX003) ทัวร์ญี่ปุ่นPROGRAM OSAKA-TOKYO (TG)
วันที่ 28 ก.ค. 60 - 3 ส.ค. 60  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึ – ปราสาททองคินคาคุจิ เก็บผลไม้สดๆ – นั่งกระเช้าคันซันจิ – S PLUSE DREAM PLAZA – อาบน้ำแร่ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว วัดอาซะกุซ่า – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ
(GLHNGO002) ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA -WAKAYAMA (TG)
วันที่ 6 - 11 ก.ค. 60  (ุ6 วัน 4 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์นินจา อิกะ – วาคายาม่า – ปราสาทวาคายาม่า – โรงงานเหล้าบ๊วย – เมืองชิราฮาม่า เกาะเอนเกตสึ – หน้าผาหินซันดันเบกิ – อความเรี่ยม – เมืองไทจิ – พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ ศาลเจ้านาจิ – วัดเซอิกังโตะจิ – เมืองอิเสะ – ศาลเจ้าอิเสะ มิตซุย เอ้าท์เล็ต – นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ – ห้างอิออน
(GLHKIX001) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA – WAKAYAMA (TG)
วันที่ 28 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า – วาคายาม่า – ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – หน้าผาหินซันดันเบกิ – เกาะเอนเกตสึ อควาเรี่ยม – เมืองไทจิ – พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ – โรงงานเหล้าบ๊วย – คันไซ ย่านชินเซไก – หอคอยสึเทนคาคุ – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุ เอ้าท์เล็ต – ห้างอิออน
(JGFUK024) ทัวร์ญี่ปุ่น WEST JAPAN AUTUMN (TG)
วันที่ 19 - 24 ต.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ - ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช่องแคบคัมมอน - สะพานคินไตเคียว – เมืองฮิโรชิม่า - อะตอมมิคบอมบ์โดม+สวนสันติภาพฮิโรชิม่า - ย่านช้อปปิ้งถนนฮอนโดริ+โอโคโนมิมูระ เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ - เมืองเก่าคุราชิกิ - เมืองโคจิม่า - ถนนโคจิม่า ยีนส์ สะพานเซโตะ โอฮาชิ - ล่องเรือนารุโตะ เวิร์ล พูล - เมืองโกเบ - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ ปราสาททองคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - อิออนพลาซ่า - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
(JGNRT023) ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO FUJI AUTUMN (TG)
วันที่ 8 - 13 พ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - น้ำตกริวซู - ทะเลสาบชูเซนจิ - เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - ชมสะพานชินเคียว เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - โอชิโนะ ฮัคไค - เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟ ณ ซากามิโกะ พาร์ค วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจูกุ
(ZGNRT008) ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING WINTER TOKYO (XJ)
วันที่ 1 - 5 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ สนุกกับกิจกรรมเล่นกระดานเลื่อน ณ ฟูจิเท็น ช้อปปิ้ง โอไดบะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ + ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
(ZGNRT007) ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING FLOWER TOKYO (XJ)
วันที่ 5 - 9 ต.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ– โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ - วัดนาริตะ
(ZGNRT006) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG STRONG (XJ)
วันที่ 4 - 8 ต.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว-นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ -ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
(TBCTS009) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FOR YOU (TG)
วันที่ 17 - 21 ส.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 37,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - เมืองอาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – บิเอะ – ฟูราโน่ – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ – ฟาร์มโทมิตะ – เมืองยูบาริ โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะ ชินซัน (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) – ทะเลสาบโทยะ – ซัปโปโร ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต ชิโรย โคยบิโตะ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคิไทจิ - ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร - อิออน มอลล์ - DUTY FREE – ช้อปปิ้ง ดองกี้โฮเต ย่านทานูกิ โคจิ
(TBCTS008)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FOR YOU2 6D4N (TG)
วันที่ 16 - 21 ส.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 39,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ชิมราเมนชั้นเยี่ยม จาก 8 ร้านที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองอาซาฮีคาว่า ณ Ramen Village - เก็บภาพประทับใจอันสวยงามไปกับ ดอกไม้นานาพันธุ์ที่ “สวนดอกไม้ชิคิไซ โนะโอกะ” - ชม “ทุ่งลาเวนเดอร์” เต็มพื้นที่ ณ ฟาร์มโทมิตะ ( ขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละปี ) - ลิ้มลอง “เมล่อน ยูบาริ” ที่ได้ชื่อว่า หวานอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น และ “ขาปูยักษ์ เต็มที่ไม่มีอั้น” - ตื่นตาไปกับควันกำมะถันที่พวยพุ่งมาจากพื้นดินที่ “หุบเขานรกจิโกกุดานิ”
(TBNRT007)ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER JAPAN TRIP TOKYO 6D4N (XJ)
วันที่ 6 - 11 ก.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 35 นาที ชมทะเลสาบอาชิ พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ และ ชิมไข่ดำ ที่ หุบเขาโอวาคุดานิ หุบเขาที่มีควันกำมะถันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา มิชิมะ ถ่ายรูปบรรยากาศสุดชิว ณ มิชิมะ สกายวอล์ค สานแขวนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น รวมค่าเข้าชม ยามานาชิ ชมความงามของภูเขาที่สวยที่สุด “ภูเขาไฟฟูจิ” และ สวนดอกไม้นานาพันธุ์ (ลาเวนเดอร์ ดอกไม้ประจำฤดูร้อน ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.-ต้นเดือน ส.ค. )ที่มีแบ็คกราวน์เป็นภูเขาไฟฟูจิ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ ออนเซ็น พักผ่อนสไตล์คนญี่ปุ่น ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นนานาชนิดพร้อมทั้งบุฟเฟต์ขาปูยักษ์เสริฟไม่อั้น โตเกียว สักการะขอพรกับ “เจ้าแม่กวนอิม” ที่วัดอาซากุสะ และ ช้อปปิ้งเพลินๆ ที่ ชินจูกุ
(ZGKIX005) ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO (XJ)
วันที่ 30 มิ.ย. 60 - 4 ก.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เกียวโต – หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ - วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิอินาริเกียวโตสเตชั่น อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย ปราสาทโอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ต – โอซาก้า
(TBNRT002) ทัวร์ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อื่มใจ ช้อปกระจุยกระจาย (XJ)
วันที่ 30 มิ.ย. 60 - 5 ก.ค. 60  (ุ6 วัน 4 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โยโกฮาม่า - นาริตะ-วัดนาริตะซัง-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]– ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว –หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค-โรงแรม + แช่ออนเซ็น คามาคูระ – หลวงพ่อโต ไดบุตสึ – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน - โตเกียว - วัดอาซากุสะ- ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูกุ – ชิบูย่า – ชิซุย เอาท์เล็ท –
(JGNRT022) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL AUTUMN (TG)
วันที่ 24 - 29 พ.ย. 60  (ุุ6วัน 3คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - วัดนาริตะซัน - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - โอชิโนะ ฮัคไค - เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ
(JGHND021) ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI AUTUMN (NO.2) (TG)
วันที่ 18 - 23 ต.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเปิ้ล) - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ หุบเขานารุโกะ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - เมืองมัตสึชิมะ วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ - สถานีรถไฟฟุกุชิมะ เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ โตรกผาโทโน เฮทสึริ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เล็ต เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ย่านชินจูกุ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014