Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(DKCNRT017) ทัวร์ญี่ปุ่น สุขสันต์ โตเกียว - ทาคายาม่า - โอซ่าก้า (TZ)
วันที่ 9 - 13 พ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – เขตเมืองเก่าคาวาโคเอะ – เมืองนากาโน่ – อาบน้ำแร่ออนเซ็น - ชมวิว HAKUBA VIEW POINT – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – เมืองกิฟุ - มิตซุยพาร์คเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ – เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – อิออน พลาซ่า
(HNKIX012) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO WINTER (XJ)
วันที่ 5 - 9 ม.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกียวโต – วัดคิโยมิซิซึ – ศาลเจ้าฟูชูชิมิอินินาริ – อาราชิยิยาม่า - โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินินไซบาชิ - อิสระช้อปปิ้งในเมือง โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ เมืองนารา - ริงกุ เอ้าท์เล็ท
(HNNRT011) ทัวร์ญี่ปุ่น FUJI TEN WINTER (XJ)
วันที่ 5 - 9 ม.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ – ทะเลสาบอาชิ ล่องเรือโจรสลัด - GOTEMBA FACTORY OUTLET - ลานสกีฟูจิเทน - โตเกียว - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค้า ณ วัดอาซากุซ่า – ชินจูกุ - อิสิสปงิ้ ระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว - สัมผัสการแช่น้้าแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้
(HNCTS010) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO BUS 2 ใช้รถทุกวัน นอน ซัปโปโร่ (HB)
วันที่ 30 ต.ค. 59 - 3 พ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าสูเขาขาอุสุ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้าตาล - ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - มิตชุยเอาท์เล็ท - ตลาดปลายามเช้า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - ผ่านชมตึกอดีตธรรมเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ - ซูซูกิโน่
(GLHCTS029) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW FESTIVAL (TG)
วันที่ 3 - 8 ก.พ. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ฮาโกดาเตะ-สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนฮาโกดาเตะ-นั่งกระเช้าขึ้น ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคาคุ – ย่านโมโตะมาจิ – โกดังอิฐแดง – คิโรโร่ -นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้น ภูเขาอาซาริ – กิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะขนาดใหญ่ – โอตารุ – คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี&เครื่องแก้ว-โรงงานช็อคโกแล็ต-ซัปโปโร
(GLHCTS028) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO- HAKODATE-OPTARU (TG)
วันที่ 2 - 7 ธ.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ – สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนฮาโกดาเตะ – นั่งกระเช้าขึ้น ภูเขาฮาโกดาเตะ - หอคอยโกะเรียวคาคุ - กระเช้ากอนโดล่าขึ้น ภูเขาอาซาริ-กิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะ - หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – มิตซุย เอ้าท์เลท พาร์ค - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีเครื่องแก้ว - โรงงานช็อคโกแล็ต - ซัปโปโร
(TTNNRT030) ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ สกี TOKYO (XJ)
วันที่ 7 - 11 ม.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ นั่งกระเช้าคาชิคาชิ ฟูจิชั้น 5 สนุกสนานที่ลานสกีเยติ หรือ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน – คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
(DKCNRT016) ทัวร์ญี่ปุ่น MAGIC COLOR IN TOKYO (TZ)
วันที่ 1 - 5 พ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•สัมผัสความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี “อุโมงค์ใบเมเปิ้ลแดง” •บินตรง ดอนเมือง-นาริตะ / นาริตะ -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 787-800 DREAMLINER (335 ที่นั่ง) •เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี พร้อมช้อปปิ้งกันแบบเต็มๆที่ย่านชินจูกุ
(ZGCTS012)ทัวร์ญี่ปุ่น SKI FESTIVAL IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 25 - 30 พ.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนเกาะฮอกไกโดเกาะบนสุดของแดนอาทิตย์อุทัย นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัว ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด ประทับใจกับการเพลิดเพลินกับการเล่นสกี และสโนว์ โมบิลที่ท่านจะไม่มีวันลืม ณ สกีรีสอร์ท
(ITKIX023) ทัวร์ญี่ปุ่น Winter Osaka Kyoto Takayama (TZ)
วันที่ 21 - 25 ธ.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โอซาก้า – ชินไชบาชิ - ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดทอง คินคะคุจิ - ฟุคุอิ - คุอิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ – Little Kyoto เขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ - มิเอะ - โอซาก้า – ช้อปปิ้งร้านดิวตี้ฟรี - เอออนพล่าซ่า – สนามบินคันไซ
(ITNRT022)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO COOL SAVE (TZ)
วันที่ 3 - 7 มี.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำอายุยืน7 ปี ลานสกีฟูจิชั้น2 “Yeti Ski Resort” พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ
(TTNNRT029) ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว สกี หิมะ สายแบ๊ว (HB)
วันที่ 10 - 15 ธ.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ นั่งกระเช้าคาชิคาชิ ทะเลสาบฮาโกเน่ + ล่องเรือโจรสลัด ช้อปปิ้งโกเท็มบะเอาท์เล็ต ฟูจิชั้น 5 สนุกสนานที่ลานสกีฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน – คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI 4G ON BUS
(TTNNRT028) ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สกีหิมะ น่ารักอ่ะ!! (HB)
วันที่ 7 - 11 ธ.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 32,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ นั่งกระเช้าคาชิคาชิ ทะเลสาบฮาโกเน่ + ล่องเรือโจรสลัด ช้อปปิ้งโกเท็มบะเอาท์เล็ต ฟูจิชั้น 5 สนุกสนานที่ลานสกีฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน – คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI 4G ON BUS มีอาหารบริการบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ – มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
(TTNNRT009) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO AUTUMN IN LOVE (XJ)
วันที่ 25 - 29 ต.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
** ชม “เมืองเก่าซาวาระ” เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะ แห่งชิบะ ** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ** ท่านจะได้ชม “ศาลเจ้าโทโชกุ” ที่มีงานศิลปะที่งดงาม ของโชกุนโตกุกาว่าผู้ยิ่งใหญ่ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์
(ZGKIX011) ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA AUTUMN IN OBARA (XJ)
วันที่ 2 - 6 พ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดโอสุ เมืองนาโกย่า ชมความงามของดอกซากุระ พร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี กันที่โอบาระ ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา เก็บภาพประทับใจกับปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ
(ZGKIX010) ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN OSAKA TAKAYAMA (XJ)
วันที่ 4 - 8 พ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบา
(ZGNRT009) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG AUTUMN (XJ)
วันที่ 29 ต.ค. 59 - 2 พ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศ สีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำวัดอาซากุสะ เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโตเกียวโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
(ZGKIX008) ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO (XJ)
วันที่ 30 พ.ย. 59 - 5 ธ.ค. 59  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยชมมรดกโลกวัดน้ำใสช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ชมวัดทองคินคะคุจิ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด สักการะศาลเจ้าฮาโกเน่ เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต พิเศษ!!อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
(ZGCTS005) ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER FESTIVAL IN HOKKAIDO (HX)
วันที่ 22 - 27 พ.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะเหนือ ณ ฮอกไกโด ประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคและดื่มด่ำกับความงดงามของคลองโอตารุ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซานพร้อมชมความน่ารักแสนรู้ของสีหมีน้ำตาล ประทับใจกับการเล่นสกี และสโนว์ โมบิลที่ท่านจะไม่มีวันลืมกันที่สกีรีสอร์ท ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลตSHIROI KOIBITOที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว แช่น้ำพุร้อน สไตล์ญี่ปุ่นฮอกไกโด
(ZGCTS004) ทัวร์ญี่ปุ่น SEASON CHANGE IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 11 - 16 พ.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัว ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุด เยี่ยมชมหมูบ้านราเมง ช้อปปิ้งจุใจที่ MITSUI OUTLET พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว แช่น้ำพุร้อน สไตล์ญี่ปุ่นฮอกไกโด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014