Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น (LAVENDER) RE SUMMER HONSHU (TYO-OSA) (TG)
วันที่ 17 - 22 มิ.ย. 58  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•วัดอาซะกุซ่าคันนอน •"วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่" พร้อม "ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ" •หุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” •ภูเขาไฟฟูจิ •ดอกลาเวนเดอร์ •วัดคิโยมิสึ •ปราสาททอง •ช้อปปิ้งย่าน “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” •แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) •บุฟเฟต์ “ปูซูไว”
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น (OSHINO HAKKAI) RE SUMMER HONSHU (TYO-OSA) (TG)
วันที่ 3 - 8 มิ.ย. 58  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•พระราชวังอิมพีเรียล •วัดอาซะกุซ่าคันนอน •วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ •หุบเขาโอวาคุดานิ •ภูเขาไฟฟูจิ •โอชิโนะฮัคไค •วัดคิโยมิสึ •ปราสาททอง •ช้อปปิ้งจุใจที่ย่าน “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” •แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) •บุฟเฟต์ “ปูซูไว”
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น (OSHINO HAKKAI) SUMMER HONSHU (OSA-TYO) (TG)
วันที่ 28 พ.ค. 58 - 1 มิ.ย. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•"หลวงพ่อโต" พระพุทธรูปสำริด วัดโทไดจิ •วัดคิโยมิสึ •ปราสาททอง •ภูเขาไฟฟูจิ •วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ” •หุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” •โอชิโนะฮัคไค •วัดอาซะกุซ่าคันนอน •ช้อปปิ้งย่าน “ชินจูกุ / เอออน พลาซ่า” •แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) •บุฟเฟต์ “ปูซูไว”
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น (LAVENDER) SUMMER HONSHU (OSA-TYO) (TG)
วันที่ 25 - 29 มิ.ย. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•"หลวงพ่อโต” วัดโทไดจิ •วัดคิโยมิสึ •ปราสาททอง •ภูเขาไฟฟูจิ •วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ •หุบเขาโอวาคุดานิ •ชมความงามของทุ่ง “ดอกลาเวนเดอร์” ริมทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ •วัดอาซะกุซ่าคันนอน •ช้อปปิ้งย่าน “ชินจูกุ / เอออน พลาซ่า” •แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) •บุฟเฟต์ “ปูซูไว”
(HD)ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส (TR)
วันที่ 15 - 20 พ.ค. 58  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมความงามของทุ่งดอกพิงค์มอส ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง •ล่องเรือโจรสลัด วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ •หุบเขาโอวาคุดานิ ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้เป็นสีดำ •ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านชินจูกุ •อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยว •อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [C] [โอซาก้า - โตเกียว] (JL)
วันที่ 5 - 10 มิ.ย. 58  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• [การันตีตั๋วเข้าโซนแฮรี่พอร์ตเตอร์ – ให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองพ่อมดอย่างจุใจ!!] • ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ • ภูเขาไฟฟูจิ • ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม. • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • ไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, จัสโก้อิออน • ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
(GH)HILIGHT JAPAN [B] [โอซาก้า - โตเกียว] (TG)
วันที่ 5 - 10 มิ.ย. 58  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ภูเขาไฟฟูจิ • เวัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ • ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม. • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ •ไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งชื่อดังในเมืองโตเกียวและ จัสโก้อิออน • ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น GOOD MORNING TOKYO (TG)
วันที่ 3 - 7 มิ.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ภูเขาไฟฟูจิ • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ •ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งชื่อดังในกรุงโตเกียว • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) • ขาปูยักษ์ !! อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด // นอนโรงแรมในเมืองโตเกียว
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น GOOD MORING TOKYO-OSAKA FLOWER LOVER (TG)
วันที่ 4 - 8 มิ.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•บินสบายกับการบินไทยไฟล์ A 380 พร้อมสะสมไมล์ 50 % • ภูเขาไฟฟูจิ • เวัดอาซากุซะ • ผ่านชม พระราชวังอิมพีเรียล • สวนดอกไม้นานาพันธุ์และนกหลากหลายชนิด ณ สวนคาเกะงาวาคาโชเอน • วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ • ช้อปปิ้งชื่อดังใน เมืองโตเกียว และ เมืองโอซาก้า • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) • ขาปูยักษ์ !! อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO (TG)
วันที่ 10 - 15 มิ.ย. 58  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชภูเขาไฟฟูจิ • ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ • ชม GUNDAM ช้อปปิ้ง ณ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ • ช้อปปิ้ง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต • วันอิสระ • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA HOME STAY (TG)
วันที่ 24 - 30 เม.ย. 58  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• พักโฮมสเตย์พร้อมทำกิจกรรมร่วมกัน • ชมดอกไม้สวน BANPAKU • หน้าผาโทจินโบ •พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ •สวนเคนโระคุเอ็น • มืองมรดกโลก เมืองชิราคาว่าโกะ • เมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโตณ เมืองทาคายาม่า • ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ ย่านชินไซบาชิ • อาบน้ำแร่
(HD)ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Super Save (XJ)
วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หุบเขานรก =>ภูเขาไฟโชวะ => ฟาร์มหมีสีน้้าตาล => ซัปโปโระ => โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเป่าแก้ว เรร่าเอาเลต
(HD)ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO REPSEED IN LOVE (XJ)
วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านไอนุ • หุบเขานรก • เจาไฟโชวะ-ภูเขาไฟอุสึ • ฟาร์มหมีสีน้้าตาล • ชมพลุไฟจากโรงแรม • ภูเขาไฟโยเท • ทุ่งเรพซีด เมืองทากิคาวา • ซัปโปโร • ทานุกิโคจิ • ช้อปปิ้ง • โอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • โรงงานเป่าแก้ว • เรร่าเอ้าท์เล็ท
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น BLOOMING HOKKAIDO (TULIP & PINKMOSS) (TG)
วันที่ 27 พ.ค. 58 - 1 มิ.ย. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมือง “คามิยุเบ็ทสึ” ดินแดนแห่ง “ทุ่งดอกทิวลิป” ที่รวบรวมหลากหลายสายพันธุ์และสีสันสวยงาม • อลังการณ์กับ “ทุ่งดอกพิ้งค์มอส ที่ปกคลุมเสมือนเป็นพรมดอกไม้มีขนาดเทียบเท่า 14 สนามฟุตบอล • นำท่านชมทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ ไร่มันฝรั่ง ไร่ข้าวโพด ถนนที่ใช้ในการถ่ายทำโฆษณาที่สวยที่สุด ณ “เมืองบิเอะ” • ชมความอัศจรรย์ “อาโออิเคะ” สระน้ำสีน้ำเงินที่สวยงามจับตาเหมือนต้องมนต์สะกด • ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้หลากสีสันที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ณ “เมืองฟุราโน” • ดื่มด่ำกับความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เต็มไปด้วยลำคลองและต้นกำเนิดศิลปะ “เครื่องแก้วและกล่องดนตรี”
(JH)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (LAVENDER) (TG)
วันที่ 27 ก.ค. 58 - 1 ส.ค. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 67,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมดอกลาเวนเดอร์ ที่ฟาร์มโทมิตะ • ชมบ่อน้้าสีฟ้าสดใส ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ • ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด • ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองที่สุดแสนโรแมนติก • ช้อปปิ้งจุใจ ที่ย่านซูซูกิโนะ • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูและขาปูยักษ์แบบไม่อั้น • อาบน้้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
(JH)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (LAVENDER) (TG)
วันที่ 7 - 12 ก.ค. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 64,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมดอกลาเวนเดอร์ ที่ฟาร์มโทมิตะ • ชมบ่อน้้าสีฟ้าสดใส ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ • ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด • ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองที่สุดแสนโรแมนติก • ช้อปปิ้งจุใจ ที่ย่านซูซูกิโนะ • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูและขาปูยักษ์แบบไม่อั้น • อาบน้้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
(JH)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาไต้หวัน + ฮอกไกโด (LAVENDER) (CI)
วันที่ 28 ก.ค. 58 - 1 ส.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 55,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสกับบรรยากาศโดยรอบของกรุงไทเปในมุมสูง ณ ตึกไทเป 101 • ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด • ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองที่สุดแสนโรแมนติก • ช้อปปิ้งจุใจ ที่ย่านซูซูกิโนะ • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูและขาปูยักษ์แบบไม่อั้น • อาบน้้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
(JH)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (LAVENDER) (TG)
วันที่ 17 - 21 ก.ค. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 56,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมดอกลาเวนเดอร์ ที่ฟาร์มโทมิตะ • ชมบ่อน้้าสีฟ้าสดใส ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ • ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด • ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองที่สุดแสนโรแมนติก • ช้อปปิ้งจุใจ ที่ย่านซูซูกิโนะ • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูและขาปูยักษ์แบบไม่อั้น • อาบน้้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO (TG)
วันที่ 25 - 29 มิ.ย. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสำริด “วัดโทไดจิ” ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก • นำท่านดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008 • ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง” • ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง • สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ” • ตื่นตาความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” ที่เชื่อว่ากิน 1 ฟอง อายุยืน 7 ปี • ชมความงามของทุ่ง “ดอกลาเวนเดอร์” ริมทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่ว • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว • ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ / เอออน พลาซ่า” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น RE SUMMER HONSHU (LAVENDER) (TG)
วันที่ 17 - 22 มิ.ย. 58  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
“วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว  สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ”  ตื่นตาความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” ที่เชื่อว่ากิน 1 ฟอง อายุยืน 7 ปี  ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง  ชมความงามของทุ่ง “ดอกลาเวนเดอร์”
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014