Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(TAS) ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT (XJ)
วันที่ 17 - 21 ก.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง  ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่ 8 ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว *** มัดจำท่านละ 15,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท ***
(TAS) ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO SURPRISE (XJ)
วันที่ 29 มิ.ย. 59 - 3 ก.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชมความงามของทุ่ง “ดอกลาเวนเดอร์” ริมทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่ว ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่ 8 ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว *** มัดจำท่านละ 15,000 // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท ***
(TAS) ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT (XJ)
วันที่ 10 - 14 พ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง  สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสี “อุโมงค์ใบเมเปิ้ลแดง” ริมทะเลสาบคาวาคูชิโกะ  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว *** มัดจำท่านละ 15,000 // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท ***
(ZG) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SUPER SAVE (TZ)
วันที่ 10 - 12 ก.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมความยิ่งใหญ่ งดงามของปราสาทโอซาก้า ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น *** มัดจำท่านละ 10,000 // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO LAVENDER (TG)
วันที่ 15 - 20 ก.ค. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ •ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] •ชื่นชมความงามของดอกไม้ตามฤดูกาล ลาเวนเดอร์ [ตามสภาพอากาศ]
(ZG) ทัวร์ญี่ปุ่น BEAUTIFUL IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 3 - 7 ส.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด -ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ - ชมความน่ารักของนกเพนกวิน และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัว ณ หมู่บ้านราเมน *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,000 บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TAKAYAMA FREE NAGOYA (JL)
วันที่ 2 - 6 ก.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมความสวยงามของหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดก หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ •เที่ยวเมืองทาคาย่ามา เดินเล่นย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ พร้อมชมความงามของจวนผู้ว่า • อาบน้ำแร่ผ่อนคลายความเมื่อยล้าสไตล์ญี่ปุ่น [ออนเซน] *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น GOOD DAY TOKYO SUMMER (NH)
วันที่ 1 - 5 ก.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวสบายๆ เดินทางถึงพักผ่อนคลายความเมื่อยล้า ก่อน 1 คืน •บินสบายกับการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ พร้อมสะสมไมล์ในเครือการบินไทยได้ •ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 บาท ***
(TAS) ทัวร์ญี่ปุ่น BLOOMING HOKKAIDO TULIP & PINKMOSS (TG)
วันที่ 19 - 23 พ.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 เมือง “คามิยุเบ็ทสึ” ดินแดนแห่ง “ทุ่งดอกทิวลิป” ที่รวบรวมหลากหลายสายพันธุ์และสีสันสวยงาม  อลังการณ์กับ “ทุ่งดอกพิ้งค์มอส ที่ปกคลุมเสมือนเป็นพรมดอกไม้มีขนาดเทียบเท่า 14 สนามฟุตบอล *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท ***
(TAS) ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU (PINKMOSS) (TG)
วันที่ 18 - 22 พ.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง” ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง  ชมความงามของทุ่ง “ดอกพิ้งค์มอส” สีชมพูสดใสบานสวยงามตระการตา *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่นวเพิ่มท่านละ
(TAS) ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU (TG)
วันที่ 8 - 13 มิ.ย. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชมงานเทศกาล “ดอกไฮเดรนเยีย” ที่งดงาม ณ “ศาลเจ้าฮาคุซานจินจา”  ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท ***
(TAS) ทัวร์ญี่ปุ่น RE-SUMMER HONSHU (LAVENDER) (TG)
วันที่ 6 - 11 ก.ค. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงามของทุ่ง “ดอกลาเวนเดอร์” ริมทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่ว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ” *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท ***
(VTG) ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWERS IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 8 - 13 ส.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 53,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงามของ ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล ที่ โทมิตะฟาร์ม หมู่บ้านไอนุ สัมผัสอารยธรรมวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมแห่งเกาะฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะ สัมผัสทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของฮอกไกโด *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 บาท ***
(VTG) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWERS (TG)
วันที่ 14 - 19 ก.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พลาดไม่ได้กับความแสนซนของเจ้าหมีขาวและนกเพนกวิน และอิ่มอร่อยกับ ราเม็งขึ้นชื่อ ณ หมู่บ้านราเม็ง ชมความงามของ ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล ที่ โทมิตะฟาร์ม สวนผลไม้ยามาโมโตะ เก็บและชิมผลไม้ตามฤดูกาลสดๆ จากต้น *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 บาท ***
(VTG) ทัวร์ญี่ปุ่น LAVENDER IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 17 - 22 ก.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 61,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงามของ ทุ่งลาเวนเดอร์ ที่ โทมิตะฟาร์ม หมู่บ้านไอนุ สัมผัสอารยธรรมวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมแห่งเกาะฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะ สัมผัสทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของฮอกไกโด ***มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO [ ฟูจิ - โตเกียว ] (NH)
วันที่ 14 - 19 มิ.ย. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่•ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] •นมัสการขอพรจาก 2 วัดดังขึ้นชื่อทั้ง วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TAKAYAMA - OSAKA (JL)
วันที่ 3 - 8 มิ.ย. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืม•เดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า •ชิมอาหารทะเลสดๆ ผลไม้ตามฤดูกาลอร่อย ณ ตลาดพื้นเมืองชื่อดังของเมืองคานาซาว่า ตลาดโอมิโจ ***มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS SNOW WALL (TG)
วันที่ 10 - 16 พ.ค. 59  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมความสวยงามของกำแพงหิมะและเขื่อนคุโรเบะ ณ เส้นทางสายอัลไพน์ [Japan Alps]•เที่ยวเมืองมรดกโลกชื่อดัง ณ เมืองชิราคาว่าโกะ ที่จะทำให้ประทับใจไม่รู้ลืม •เดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า
(ZG) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG STRONG (XJ)
วันที่ 1 - 5 มิ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,000 บาท ***
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น GOOD DAY TOKYO SUMMER [โตเกียว - ฟูจิ] (NH)
วันที่ 2 - 6 มิ.ย. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวสบายๆ เดินทางถึงพักผ่อนคลายความเมื่อยล้า ก่อน 1 คืน•บินสบายกับการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ พร้อมสะสมไมล์ในเครือการบินไทยได้ •ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 บาท ***
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014