Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(TAS)PRING KANTO THEMEPARK (วันสงกรานต์) (TG)
วันที่ 10 - 16 เม.ย. 58  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 66,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ •ภูเขาคาจิคาจิ •ล่องเรือที่ทะเลสาบยามานาคาโกะ •ภูเขาไฟฟูจิ •โอชิโนะฮัคไค •วัดอาซะกุซ่าคันนอน •ไดบุทสึ ที่เมือง คามาคูระ •พิพิธภัณฑ์ราเม็ง •พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกระป๋อง •ชินจูกุ – ฮาราจูกุ - โอไดบะ - มินาโตะมิไร 21 •อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน •แช่น้ำแร่ (ONZEN) •บุฟเฟต์ “ปูซูไว”
(TAS)SPRING KANTO THEMEPARK (วันสงกรานต์) (TG)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 58  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 66,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ •ภูเขาคาจิคาจิ •ล่องเรือที่ทะเลสาบยามานาคาโกะ •ภูเขาไฟฟูจิ •โอชิโนะฮัคไค •วัดอาซะกุซ่าคันนอน •ไดบุทสึ ที่เมือง คามาคูระ •พิพิธภัณฑ์ราเม็ง •พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกระป๋อง •ชินจูกุ / มินาโตะมิไร 21 •อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน •แช่น้ำแร่ (ONZEN) •บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
(TAS)SPRING KANTO (วันสงกรานต์ ) (XJ)
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ •หุบเขาโอวาคุดานิ •Gotemba Premium Outlet •ภูเขาไฟฟูจิ •วัดอาซะกุซ่าคันนอน •ชินจูกุ •อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ •อาหารร้อนบนเครื่องไป-กลับ •แช่น้ำแร่(ONZEN) •บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
(TAS)KANTO DAY FLIGHT (PROMOTION) (TG)
วันที่ 4 - 8 มี.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•วัดอาซะกุซ่าคันนอน •ทีวีแชมป์เปี้ยน ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อ •หุบเขาโอวาคุดานิ •ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท •ดอกซากุระ เมืองมาซึดะ ที่ผลิดอกสีชมพูบานสะพรั่ง •ชินจูกุ / เอออน พลาซ่า •อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” •แช่น้ำแร่ (Onsen) •บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
(TAS)WINTER HOKKAIDO (TG)
วันที่ 21 - 25 ม.ค. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•Sapporo Kokusai Ski •หมู่บ้านไอนุ •ภูเขาไฟอุสึ ภูเขาไฟฟูจิน้อย •ฟาร์มหมีสีน้ำตาล •จิโกกุดานิ •เมืองโอตารุ •Shiroi Koibito •ซัปโปโร อดีตที่ว่าการรัฐบาล หอนาฬิกาโบราณ •ถนนคนเดินทานุกิโคจิ / ซึซึกิโนะ •แช่น้ำแร่ (ONZEN) •บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิดจากทะเลฮอกไกโด
(TAS)RE WINTER HONSHU (MUTSUDA SAKURA) (TG)
วันที่ 18 - 23 ก.พ. 58  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•สตรอเบอร์รี่ •วัดอาซะกุซ่าคันนอน •ดอกซากุระ เมืองมาซึดะ •วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ •หุบเขาโอวาคุดานิ •ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท •วัดคิโยมิสึ •ปราสาททอง •ชินจูกุ / ชินไซบาชิ •แช่น้ำแร่ (ONZEN) •บุฟเฟต์ “ปูซูไว”
(TAS)RE WINTER HONSHU SKI (TG)
วันที่ 4 - 9 ก.พ. 58  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมและชิม สตรอเบอร์รี่ •วัดอาซะกุซ่าคันนอน •วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ •หุบเขาโอวาคุดานิ •ช้อปปิ้ง Gotemba Premium Outlet •ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท •วัดคิโยมิสึ •ปราสาททอง •ช้อปปิ้ง ชินจูกุ / ชินไซบาชิ •แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) •บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
(TAS)WINTER HONSHU SKI (TG)
วันที่ 28 ม.ค. 58 - 2 ก.พ. 58  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ •วัดคิโยมิสึ •ปราสาททอง •วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ •หุบเขาโอวาคุดานิ •ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fuji Ten Ski Resort) •สตรอเบอร์รี่ •วัดอาซะกุซ่าคันนอน •ชินจูกุ / ฮาราจูกุ / ชิบูย่า / โอไดบะ •แช่น้ำแร่ (ONZEN) •บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
(TAS)WINTER HONSHU SKI (TG)
วันที่ 16 - 20 ม.ค. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ •วัดคิโยมิสึ •ปราสาททอง •วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ •หุบเขาโอวาคุดานิ •ช้อปปิ้งGotemba Premium Outlet •ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fuji Ten Ski Resort) •สตรอเบอร์รี่ •วัดอาซะกุซ่าคันนอน •ชินจูกุ /เอออน พลาซ่า •แช่น้ำแร่ (ONZEN) •บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
(TAS)WINTER KANTO (TG)
วันที่ 12 - 17 ก.พ. 58  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ •หุบเขาโอวาคุดานิ •ช้อปปิ้งGotemba Premium Outlet •ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fuji Ten Ski Resort) •สตรอเบอร์รี่ •วัดอาซะกุซ่าคันนอน •ชินจูกุ / ฮาราจูกุ / ชิบูย่า / โอไดบะ •อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” •แช่น้ำแร่ (ONZEN) •อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
(TAS)KANTO DAY FLIGHT (PROMOTION) (TG)
วันที่ 4 - 8 ก.พ. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•วัดอาซะกุซ่าคันนอน •ตามรอยรายการ “ทีวีแชมป์เปี้ยน” ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อ •หุบเขาโอวาคุดานิ •ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fuji Ten Ski Resort) •ช้อปปิ้งย่าน “ชินจูกุ / เอออน พลาซ่า” •อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” •แช่น้ำแร่ (Onsen) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
(HD)SAKURA - RE SPRING HONSHU Night Flight (TG)
วันที่ 26 มี.ค. 58 - 1 เม.ย. 58  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ไร่สตรอเบอร์รี่ • วัดอาซะกุซ่าคันนอน • โตเกียว สกาย ทรี • ชมซากุระสวนอุเอโนะ • ชินจูกุ • อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” • วนอุทยานฮาโกเน่ • ล่องเรือโจรสลัด • หุบเขาโอวาคุดานิ • สวนสันติภาพ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท • อิซาว่า • ภูเขาไฟฟูจิ • โอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งซาคาเอะ • วัดคิโยมิซึ • สถานีรถไฟเกียวโต • ปราสาททอง • โอซาก้า • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(GH)TAKAYAMA KYOTO WINTER (TG)
วันที่ 7 - 12 ม.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมงานประดับไฟ ที่งดงามและอุโมงค์ไฟสุดอลังการ ที่ NABANA NO SATO •มุ่บ้านชิราคาวาโกะ • วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ •เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ พร้อมชมความงามของจวนผู้ว่า • เจ้าแม่กวนอิมโอสึ •พิพิธภัณฑ์รถไฟชินคันเซ็น • ช้อปปิ้ง ณ ชินไซบาชิ • อาบน้ำแร่ [ออนเซน]
(GH)LOVELY KYUSHU (TG)
วันที่ 14 - 18 ม.ค. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ศาลเจ้าดาไซฟุ • ภูเขาไฟอะโสะ • บ่อน้ำพุร้อน จิโกคุเมงุ • อาบน้ำแร่ในเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ชื่อดัง เมืองเบปปุ • ช้อปปิ้งกลางเมืองฟุคุโอกะ ณ เท็นจินมอลล์ • นอนในเมืองฟุคุโอกะ 2 คืนเต็ม / อิสระช้อปปิ้งเมืองฟุคุโอกะ
(GH)TOTTORI HOROSHIMA (JL)
วันที่ 6 - 11 ก.พ. 58  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวเมืองสงครามโลกที่สำคัญ พร้อมเที่ยวเส้นทางแปลกใหม่ในญี่ปุ่นแบบไม่ซ้ำใคร !!!! •โกเบพอร์ตทาวเวอร์ • เนินทรายโทตโตริ • เถนนมิซูกิ ชิเงรุ ถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูน เกะ เกะ เกะ โนะ คิทาโร่ • ศาลเจ้าอิซึโมะไทชะ • เมืองสงครามโลกฮิโรชิม่า พร้อมศักการะศาลเจ้ากลางน้ำ ศาลเจ้าอิทสึกุชิม่า • เมืองเก่าคุราชิกิ • ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ, จัสโก้อิออน • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
(GH)TAKAYAMA FREE NAGOYA WINTER (TG)
วันที่ 18 - 22 ก.พ. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• พิพิธภัณฑ์รถไฟชินคันเซ็น • หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ • เที่ยวเมืองทาคาย่ามา เมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ชมความงามของจวนผู้ว่า • ปราสาทนาโกย่า • มัสการเจ้าแม่กวนอิมชื่อดังในเมืองนาโกย่า เดินเล่นย่านช้อปปิ้งโอสึ • อิสระวันฟรีเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านการค้าใหญ่ใจกลางเมืองนาโกย่า ย่านซาคาเอะ
(GH)HOKKAIDO SNOW FESTIVAL & OTARU LIGHT PATH (TG)
วันที่ 4 - 9 ก.พ. 58  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 64,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•งานประติมากรรมน้ำแข็งระดับโลก SAPPORO SNOW FESTIVAL ณ โอโดริปาร์ค • งานเทศกาลเทียน OTARU SNOW LIGHT PATH FESTIVAL • โดราเอม่อนสกายพาร์ค •สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า •ขับ SNOW MOBILE [สโนว์โมบิล] • โรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito • ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ •บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด • อาบน้ำแร่ [ออนเซ็น]
(GH)HOKKAIDO SKI SNOW FEST & ICE BREAKER (JL)
วันที่ 3 - 9 ก.พ. 58  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 68,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ประติมากรรมน้ำแข็งระดับโลก SAPPORO SNOW FESTIVEL ณ โอโดริปาร์ค •ลานสกีและหิมะ ณ KIRORO SKI RESORT • นั่งเรือตัดน้ำแข็ง • ขับ SNOW MOBILE • ณ เมืองโอตารุ • ช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโนะ •บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด • อาบน้ำแร่ [ออนเซ็น]
(GH)HILIGHT JAPAN [C] (TG)
วันที่ 3 - 8 ก.พ. 58  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• [การันตีตั๋วเข้าโซนแฮรี่พอร์ตเตอร์ – โดยไม่ต้องซื้อ EXPRESS PASS เพิ่ม!!] • สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ “The Wizarding World of Harry Potter” • เล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ • นั่งรถไฟชินคันเซน • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • ไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้ง ชินจุกุ, จัสโก้อิออน • ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
(GH)HILIGHT JAPAN [B] (TG)
วันที่ 6 - 11 ก.พ. 58  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•สนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ • วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ • นั่งรถไฟชินคันเซน • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • ไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งชื่อดังในเมืองโตเกียวและ จัสโก้อิออน • ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทาง ทั้งในและต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014