Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(VTGFUK001) ทัวร์ญี่ปุ่น DISCOVERY KYUSHU (TG)
วันที่ 5 - 9 ก.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คิวซูฟุ >> คุโอกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟุ >> เทนจิน มอลล์ >> นางาซากิ >> ไชน่า ทาวน์ >>นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอินาสะ สวนโกลฟเวอร์ >> สะพานแว่นตา >> อิสระท่องเที่ยวภายในมืองนางาซากิ ** เดินทางท่องเที่ยวโดยใช้รถราง** สวนสันติภาพ >> พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู >> ซากะ >> ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ >>โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท >> อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูในโรงแรมที่พัก
(TTNKIX039)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ สกี หิมะ คันไซ (TZ)
วันที่ 3 ธ.ค. 60 - 21 ก.พ. 61  (4วัน3คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวรืโอซาก้า - เล่นสกีสุดมัน บนลานสกี เมืองทาคายาม่า -เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ -ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
(TTNKIX034) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYMA KYOTO ซุุปตาร์นินจา (TZ)
วันที่ 29 ต.ค. 60 - 26 พ.ย. 60  (4วัน 3คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์OSAKA หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า -ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้
(ZGKIX001) ทัวร์ญี่ปุ่น FRESH OSAKA TAKAYAMA (XJ)
วันที่ 24 - 28 พ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา - ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ
(DKCNRT002)ทัวร์ญี่ปุ่น สุขสันต์ TOKYO-TAKYAMA-OSAKA (TZ)
วันที่ 9 - 13 ส.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว•เมืองโตเกียว วัดอาซากุสะ เขตเมืองเก่าคาวาโคเอะ •เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ •เมืองเกียวโต และโอซาก้า วัดปราสาททอง (คินคาคุจิ) ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ชมประสาทโอซาก้า (นำชมด้านนอก) •ช้อปปิ้งย่านดังแบบเต็มๆที่ย่านชินจุกุ ชินไชบาชิ และมิตซุยพาร์คเอ้าท์เลต
(DKCKIX001)ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN TAKAYAMA KYOTO (TZ)
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกียวโต และนารา วัดน้ำใส (คิโยมิสึ) วัดคินคาคุจิ (ปราสาททอง) ป่าไผ่อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ตซึเคียว วัดโทไดจิ -เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ตลาดเช้าทาคายาม่า -ช้อปปิ้งย่านดังแบบเต็มๆที่ย่านชินไชบาชิ มิตซุยพาร์คเฮ้าท์เลต และอิออน พลาซ่า -อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ปิ้งย่าง สไตล์ญี่ปุ่น และวาไรตี้เมนูบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น
(GLHNGO002) ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA -WAKAYAMA (TG)
วันที่ 6 - 11 ก.ค. 60  (ุ6 วัน 4 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์นินจา อิกะ – วาคายาม่า – ปราสาทวาคายาม่า – โรงงานเหล้าบ๊วย – เมืองชิราฮาม่า เกาะเอนเกตสึ – หน้าผาหินซันดันเบกิ – อความเรี่ยม – เมืองไทจิ – พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ ศาลเจ้านาจิ – วัดเซอิกังโตะจิ – เมืองอิเสะ – ศาลเจ้าอิเสะ มิตซุย เอ้าท์เล็ต – นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ – ห้างอิออน
(TASFUK011)ทัวร์ญี่ปุ่นAUTUMN KYUSHU (TG)
วันที่ 8 - 13 พ.ย. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,700 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยุฟุอิน – บ่อน้ำแร่นรก จิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – เบปปุ - ซากะ – Seikei Koen Park (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ช้อปปิ้งโทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท –ฟุคุโอกะ - ฟุคุโอกะ – ปราสาทฟุคุโอกะ – สวนมาอิซุรุ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ – ช้อปปิ้งเทนจิน – ฟุคุโอกะ
(GLH)ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA NEW YEAR (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 63,700 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ-เก็บสตอเบอรี่-เบปปุ-บ่อน้ำแร่จิโกกิ เมกุริ - หมู่บ้านยูฟูอิน-เมืองนางาซากิ-อะตอมมิค บอมบ์-สวนสันติภาพนางาซากิ-นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาอินาซะ - สวนโกลเฟอร์-HUIS TEN BOSCH-เมืองฟุกุโอกะ - ลานสกี TENZAN-โทสุ เอ้าท์เล็ต-ย่านเท็นจิน-คาแนลซิตี้
(BWTG001)Costa NeoRomantica Japan & Korea 7 Days 5 Night (TG)
วันที่ 26 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฟุกุโอะกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ - อิสระช๊อปปิ้งย่านเทนจิน – ห้างคาแนล ซิตี้ - -ไมซูรุ- คานาซะวะ -ซาไกมินาโตะ -ปูซาน (ลูกค้าสามารถเดินทางท่องเที่ยวแต่ละเมืองได้ด้วยตัวเองหรือสามารถซื้อรายการทัวร์จากทางเรือ)
(JFCOSTA001)_ทัวร์ญี่ปุ่น_NRJH0726 COSTA NEOROMANTIC 7D5N_ (เรือ)AUG-OCT (TG)
วันที่ 26 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอะกะ – เรือสำราญ Costa neoRomantica -มะอิซุรุ (เกียวโต) ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง) -คะนาซะวะ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)-ซะคาอิมินะโตะ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
(JGFUK024) ทัวร์ญี่ปุ่น WEST JAPAN AUTUMN (TG)
วันที่ 19 - 24 ต.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ - ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช่องแคบคัมมอน - สะพานคินไตเคียว – เมืองฮิโรชิม่า - อะตอมมิคบอมบ์โดม+สวนสันติภาพฮิโรชิม่า - ย่านช้อปปิ้งถนนฮอนโดริ+โอโคโนมิมูระ เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ - เมืองเก่าคุราชิกิ - เมืองโคจิม่า - ถนนโคจิม่า ยีนส์ สะพานเซโตะ โอฮาชิ - ล่องเรือนารุโตะ เวิร์ล พูล - เมืองโกเบ - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ ปราสาททองคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - อิออนพลาซ่า - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
(SMFUK003) ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เทพนิยาย (TG)
วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 33,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ-เมืองเบปปุ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-บ่อนรกเปปุ-แช่ออนเซ็น โทซุ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท-เมืองซากะ-ศาลเจ้าโยโทคุ - เมืองนางาซากุ-ถนนฮามาโนะมาชิ เมืองนางาซากิ- สวนสันติภาพ - เมือฟุกุโอะกะ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิ
(JFFUK006) ทัวร์ญี่ปุ่นรื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ (TG)
วันที่ 10 - 14 ส.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 49,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – โกลฟเวอร์ การ์เด้น – ภูเขาอินาสะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน – เมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – ย่านเท็นจิน
(TTNFUK002) ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA 5D3N ซุปตาร์ ชาตรี (TG)
วันที่ 9 - 13 มิ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ - พิเศษ!! แช่ออนเซ็น Free!! Wi-Fi บนบัสตลอดรายการ - ชมบ่อน้ำพุร้อน เมืองเปปปุ เที่ยวหมู่บ้านยูฟูอิน เมืองเล็กน่ารัก สไตล์ยุโรป - ย้อนรำลึกความหลังสมัยสงครามโลก ณ เมืองนางาซากิ - ช้อปปิ้งจุใจย่านเทนจิน และ โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ณ เมืองซากะ
(TBCTS024)ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 29 ต.ค. 60 - 3 พ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - อาซาฮีคาว่า หนาวเหน็บ เย็นสุดขั้วกับ KAMIKAWA ICE PAVILLION สัมผัสกับอุณหภูมิที่ ติดลบ แบบใกล้ชิด โอตารุ เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ “คลองโอตารุ” , เลือกซื้อกล่องดนตรีที่มี เสียงเพลงไพเราะมากมายที่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” หรือจะเลือกเครื่องแก้วสี
(HNCTS001) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO (TG)
วันที่ 29 พ.ย. 60 - 14 ธ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ดาเตะจิไดมูระ - โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน – ศูนย์อนุรักษ์หมี - Rusutsu Ski Resort - โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกทําเนียบรัฐบาลเก่า - Mitsui Outlet -สวนโอโดริ
(JFCTS009) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61  (6วัน4คืน)
ราคา 72,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต – ริวสึทซึ สกีรีสอร์ท - เมืองซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนสัตว์มารุยาม่า – มิตซุยเอาท์เลท
(JFCTS008) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 27 ก.พ. 61 - 4 มี.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 55,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ – เมืองโอบิฮิโระ – ชมหงส์ในเม่น้ำโอบิฮิโระ – หมู่บ้านไอนุโคทัน – เมืองอะบาชิริ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – หุบผาโซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ – เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว - เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า – Kamui Ski Links – โรงงานช็อกโกแลต – เมืองซัปโปโร – ย่านซูซูกิโนะ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – มิตซุยเอาท์เลท
(JFCTS007) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 27 ก.พ. 61 - 4 มี.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 55,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ – เมืองโอบิฮิโระ – ชมหงส์ในเม่น้ำโอบิฮิโระ – หมู่บ้านไอนุโคทัน – เมืองอะบาชิริ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – หุบผาโซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ – เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว -เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า – Kamui Ski Links – โรงงานช็อกโกแลต – เมืองซัปโปโร – ย่านซูซูกิโนะ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – มิตซุยเอาท์เลท
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014