Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(HD)ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA - NAGASAKI - SAGA (TG)
วันที่ 16 - 20 ก.ย. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฟุกุโอกะ : นมัสการศาลเจ้าดาไซฟุที่มีชื่อเสียง, ช้อปปิ้งย่านการค้าชื่อดัง ย่านเทนจิน - นางาซากิ : เยี่ยมชม สวนสันติภาพนางาซากิ อนุสรณ์สถานรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 - สวนโกลฟเวอร์ เยี่ยมชมที่พักสำหรับแขกต่างชาติคนพิเศษในสมัยก่อน พร้อมกับชมสวนดอกไม้ที่ ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KAMIKOCHI AUTUMN (TG)
วันที่ 27 ต.ค. 58 - 2 พ.ย. 58  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] • เดินเล่นชมความสวยงามของหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดก หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ • เที่ยวเมืองทาคาย่ามา เดินเล่นชมชิมของฝากย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น LOVELY FLOWER KYUSHU (3K)
วันที่ 14 - 18 ต.ค. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ • เดินเล่นชมเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองปายแห่งญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านยูฟุอิน • เที่ยวชมความงดงามของทุ่งดอกคอสมอส ณ สวนดอกไม้คุจู [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO BETTER WEATHER (TG)
วันที่ 2 - 7 ต.ค. 58  (6วัน4คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวชมสวนสัตว์ที่และใกล้ชิดกับเหล่าเพนกวินแสนซน ณ สวนสัตว์นิกเซ่ มารีนพาร์ค • สนุกและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนโดราเอม่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค • สัมผัสความหนาวเย็น - 41 องศาและชมงานศิลปะที่ทำจากน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA KAMIKOCHI AUTUMN (JL)
วันที่ 22 - 27 ต.ค. 58  (ุ6 วัน 3 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เดินเล่นชมความสวยงามของหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดก หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ • เที่ยวเมืองทาคาย่ามา เดินเล่นชมชิมของฝากย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ • ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่ เมืองคามิโคจิ • เที่ยวชมปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น ณ ปราสาทมัตสึโมโต้
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA KAMIKOCHI AUTUMN (TG)
วันที่ 13 - 18 ต.ค. 58  (ุ6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เดินเล่นชมความสวยงามของหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดก หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ • เที่ยวเมืองทาคาย่ามา เดินเล่นชมชิมของฝากย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ • ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่ เมืองคามิโคจิ • เที่ยวชมปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น ณ ปราสาทมัตสึโมโต้
(HD)ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO NOVEMBER HOLIDAY (TG)
วันที่ 5 - 9 พ.ย. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนามบินชิโตเซ่ – หุบเขานรก – ภูเขาไฟโชวะ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ศาลเก้าฮอกไกโด – ทานุกิโคจิ อิสระฟรีเดย์ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเป่าแก้ว -เก็บผลไม้ตามฤดูกาล - เรร่าเอาเลต
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS & KAMIKOCHI AUTUMN (TG)
วันที่ 9 - 15 ต.ค. 58  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวชมเมืองเก่าที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองเอโดะน้อย ณ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ • ชมความอัศจรรย์ของสวนหินที่เกิดจากการแข็งตัวของลาวา ณ หุบเขาโอนิโอชิดาชิ • ชมความสวยงามของธรรมชาติ และ เขื่อนคุโรเบะ ณ เส้นทางสายอัลไพน์ [Japan Alps]
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HITACHI FLOWER IN AUTUMN (TG)
วันที่ 2 - 6 ต.ค. 58  (ุ6 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความสวยงามของต้นโคเชียสีแดงและดอกคอสมอส ณ สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค • เที่ยวน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยเป็นที่สามของญี่ปุ่น น้ำตกฟุคุโรดะ • ชมความสวยงามของมรดกโลกที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น ณ ศาลเจ้าโทโชกุ [เมืองนิกโก้]
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [C] (JL)
วันที่ 7 - 12 ต.ค. 58  (ุ6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่โซนแฮรี่ พร้อมสนุกกับ“Harry Potter and the Forbidden Journey™ in 4K3D” ที่เปลี่ยนเนื้อเรื่องสู่ปีที่ 2 • ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] • ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม.
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] [โอซาก้า-โตเกียว] (TG)
วันที่ 24 - 29 ต.ค. 58  (ุ6 วัน 5 คืน)
ราคา 51,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] • เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] • เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] [โอซาก้า-โตเกียว] (TG)
วันที่ 2 - 7 ต.ค. 58  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] • เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] • ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม.• ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ, ชมความเงียบสงบและสวยงามของ ศาลเจ้าฮาโกเน่
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO (JL)
วันที่ 2 - 7 ต.ค. 58  (6 วัน 3คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ • นมัสการขอพรจาก 2 วัดดังขึ้นชื่อทั้ง วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ GUNDAM พร้อมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่นAOMORI- HOKKAIDO AUTUMN LEAVE (JL)
วันที่ 21 - 28 ต.ค. 58  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 66,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตลอดเส้นทางอาโอโมริ และ ฮอกไกโด • เก็บแอปเปิ้ลชื่อดังจากสวนในเมืองอาโอโมริสดๆจากต้น อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น • ชมความสวยงามโคมไฟใช้แสดงในเทศกาล อาโอโมริ เนบูตะ มัทซึริ ณ หมู่บ้านเนบูตะ • สัมผัสการนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ใต้ทะเล (อุโมงค์เซกัง) สู่สถานีฮาโกดาเตะ
(VTG)ทัวร์ญี่ปุ่น AMAZING SPECIAL โอซาก้า-นาโกย่า-ฟูจิ-โตเกียว (JL)
วันที่ 6 - 11 ต.ค. 58  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•โอซาก้า : ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ •ยามานะชิ : ทะเลสาบฮามาน่ะ •ชิสึโอกะ : ภูเขาไฟฟูจิ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท •คามาคุระ : พระใหญ่ไดบุตสึ •โตเกียว : วัดอาซากุซะ และช้อปปิ้งย่านชินจูกุ และอิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ •นาริตะ : วัดนาริตะซัง และอิสระช้อปปิ้ง ห้างจัสโก้ อิออน **ปุฟเฟ่ขาปูยักษ์**
(VTG)ทัวร์ญี่ปุ่น SHOCK PROMOTION นารา-เกียวโต-นาโกย่า-ฟูจิ-โตเกียว (JL)
วันที่ 6 - 11 ต.ค. 58  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นารา : พระพุทธรูปไดบุสสึ •เกียวโต : วัดคิโยมิสึ •นาโงย่า : อิสระช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ •ยามานะชิ : ทะเลสาบฮามาน่ะ •ชิสึโอกะ : ภูเขาไฟฟูจิ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท •คามาคุระ : พระใหญ่ไดบุตสึ •โตเกียว : วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ และอิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ •นาริตะ : วัดนาริตะซัง และอิสระช้อปปิ้ง ห้างจัสโก้ อิออน **ปุฟเฟ่ขาปูยักษ์**
(VTG)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PARADISE (HITACHI SEASIDE PARK) (TG)
วันที่ 9 - 14 ต.ค. 58  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•อิบารากิ : พระพุทธรูปอุชิคุ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ และอิสระช้อปปิ้ง อามิ เอาท์เลท •คามาคุระ : พระใหญ่ไดบุตสึ •ชิซึโอกะ : ภูเขาไฟฟูจิ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮัคไค •โตเกียว : ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซะกุซะ ช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ และอิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ **ปุฟเฟ่ขาปูยักษ์**
(VTG)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO DAY FLIGHT (TG)
วันที่ 7 - 11 ต.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•โตเกียว : เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซะกุซะ ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ และอิสระเต็มวัน •คามาคุระ : พระใหญ่ไดบุตสึ แห่งเมืองคามาคุระ •ชิซึโอกะ : ภูเขาไฟฟูจิ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท •โยโกฮาม่า : พิพิธภัณฑ์ราเม็ง •นาริตะ : ช้อปปิ้ง ห้างจัสโก้ อิออน
(GH) ทัวร์ญี่ปุ่น GOOD DAY TOKYO (TG)
วันที่ 2 - 6 ก.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สัมผัสความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] • เที่ยวหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ชิมน้ำซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิ • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOTTORI-OSAKA (JL)
วันที่ 9 - 14 ก.ย. 58  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมวิวทางทะเลติดที่สวยงาม 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ณ อามาโนะฮาชิดาเตะ • ชมอัศจรรย์ของทะเลทรายแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น ณ เนินทรายโทตโตริ • ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมวิวสวยงามของเขาไดเซ็น ณ สวนดอกไม้ฮานาไคโระ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014