Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น EXTRA TAKAYAMA SHIRAKWAGO (TG)
วันที่ 2 - 8 เม.ย. 58  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ •ชมความงามของจวนผู้ว่า •ปราสาทมัตสึโมโต้ • ดอกซากุระที่ ณ สวนสาธารณะ • พิพิธภัณฑ์รถไฟชินคันเซ็น •โตเกียวสกายทรี • ช้อปปิ้งในโตเกียว นาโกย่า โอซาก้า •เมนูขาปูยักษ์ • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
(ST)ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOGETHER SPECIAL PRO.. SAKURA TOKYO- OSAKA IN JAPAN (XW) (TG)
วันที่ 22 - 26 มี.ค. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.วัดอะซากุสะ 2.ชมซากุระย่านสวนอูเอโน๊ะ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 3.โตเกียวสกายทรี 4.ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ 5.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 6.โอชิโนะฮัคไค 7.ปราสาทนาโกย่า 8.ช้อปปิ้งอิออน 9.วัดคิโยมิสึ 10.ปราสาททอง (วัดคินคาคุจิ) 11.ปราสาทโอซาก้า
(ST)ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOGETHER SPECIAL PRO.... OSAKA - TOKYO (XW) (DD)
วันที่ 26 - 30 มี.ค. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.วัดคิโยมิสึ 2.ปราสาททอง (วัดคินคาคุจิ) 3.ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ 4.ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - สวนเฮวะโฮเอน 5.ช้อปปิ้งโกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต 6.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 7.โตเกียวสกายทรี 8.วัดอาซากุสะ 9.ช๊อปปิ้งย่านชินจุกุ
(ST)ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOGETHER SPECIAL PRO…. SPRING IN TOKYO (XW) (DD)
วันที่ 27 - 31 มี.ค. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 2.ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ 3.หุบเขาโอวาคุดานิ 4.ช๊อปปิ้งโกเทมบะ เอ๊าท์เลท 5.ขาปูยักษ์ 6.ภูเขาไฟฟูจิ 7.วัดอาซากุสะ 8.ช๊อปปิ้งย่านชินจุกุ 9.อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมพิเศษ "โตเกียวดิสนีย์แลนด์"
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FEEL GOOD (TG)
วันที่ 1 - 6 เม.ย. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 51,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• นั่งกระเช้าชมธรรมชาติ ณ ยอดเขาอาซาฮิดาเกะ • โดราเอม่อนสกายพาร์ค • พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง •สวนสัตว์นิกเซ่ มารีนพาร์ค •เมืองโอตารุ • ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต • ช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร ย่านทานุกิโคจิ, JR TOWER • บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด • แช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ [Onsen]
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER & SOUNKYO ICE FEST (TG)
วันที่ 17 - 22 มี.ค. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 51,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมงานประติมากรรมน้ำแข็ง ณ เมืองโซอุนเคียว SOUNKYO HYOBAKU • นั่งกระเช้าชมธรรมชาติ ณ ยอดเขาอาซาฮิดาเกะ • โดราเอม่อนสกายพาร์ค • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า • เมืองโอตารุ • ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต • ช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร ย่านซูซูกิโนะ, JR TOWER • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด • แช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ [Onsen]
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA SHIRAKAWA-GO (TG)
วันที่ 24 - 29 มี.ค. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชิราคาวาโกะ •จวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า •ปราสาทมัตสึโมโต้ • ภูเขาไฟฟูจิ •ดอกซากุระ ณ สวนสาธารณะ • วัดโคมแดงชื่อดังวัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งชินจุกุ, ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต • วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือนั่งรถไฟมีไกด์นำเที่ยว •การอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen) • ขาปูยักษ์
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA SHIRAKAWA-GO (TG)
วันที่ 17 - 22 มี.ค. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 51,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชิราคาวาโกะ •ชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า •ปราสาทมัตสึโมโต้ • ภูเขาไฟฟูจิ •วัดโคมแดงชื่อดังวัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งชินจุกุ, ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต • วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟมีไกด์นำเที่ยว • การอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen) • ขาปูยักษ์
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น ENJOY OSAKA-KYOTO-NARA (JL)
วันที่ 10 - 15 มี.ค. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• วัดกินกะคุจิ [วัดเงิน] • ชม ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ • พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ •วัดโทไดจิแห่งเมืองนารา • ชมสวน BANPAKU • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ, จัสโก้อิออน • เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลหรืออิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า •แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN FUNPARK [3 THEMEPARKS] (TG)
วันที่ 28 มี.ค. 58 - 3 เม.ย. 58  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•โตเกียว ดิสนีย์แลนด์หรือซี, ฟูจิ คิว ไฮด์แลนด์, ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ •ยูนิเวอร์แซล “The Wizarding World of Harry Potter” • ภูเขาไฟฟูจิ •ดอกซากุระ ณ สวน BANPAKU • เที่ยวเมืองหลวงเก่า [วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] • ช้อปปิ้งในโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ •เมนูขาปูยักษ์ • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [C] REROUTE (TG)
วันที่ 25 - 31 มี.ค. 58  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่ “The Wizarding World of Harry Potter” • ภูเขาไฟฟูจิ • ดอกซากุระ ณ สวนชินจุกุ •วัดอาซากุซะ • โตเกียวสกายทรี • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ • เที่ยวเมืองหลวงเก่า[วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] •เมนูขาปูยักษ์ / อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [C] (JL)
วันที่ 25 - 30 มี.ค. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่ “The Wizarding World of Harry Potter” • ภูเขาไฟฟูจิ • ดอกซากุระ ณ สวนชินจุกุ •นั่งรถไฟชินคันเซน • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งชินจุกุ, จัสโก้อิออน • ขาปูยักษ์ • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] (TG)
วันที่ 26 - 31 มี.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ภูเขาไฟฟูจิ • ดอกซากุระ ณ สวนสาธารณะ • เที่ยวเมืองหลวงเก่า [วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] • ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ •วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวและ จัสโก้อิออน • ขาปูยักษ์ •แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] (TG)
วันที่ 25 - 30 มี.ค. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ภูเขาไฟฟูจิ • ดอกซากุระ ณ สวนชินจุกุ • เที่ยวเมืองหลวงเก่า [วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] • ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวและ จัสโก้อิออน • ขาปูยักษ์ • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [A] PLUS DISNEY (TG)
วันที่ 24 - 29 มี.ค. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เลือกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี • ดอกซากุระ ณ สวนสาธารณะ • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • นั่งรถไฟชินคันเซ็น • เที่ยวเมืองหลวงเก่า[วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] • ช้อปปิ้งในโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ • เมนูขาปูยักษ์ • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [A] PLUS DISNEY (TG)
วันที่ 10 - 15 มี.ค. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี • เล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ •ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่ หุบเขาโอวาคุดานิ • นั่งรถไฟชินคันเซ็น • เที่ยวเมืองหลวงเก่า [วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] • ช้อปปิ้งในโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ • เมนูขาปูยักษ์ • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO SNOW (NH)
วันที่ 26 - 31 มี.ค. 58  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ภูเขาไฟฟูจิ • ดอกซากุระ ณ สวนชินจุกุ • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ • ชม พิพิธภัณฑ์ราเมน • ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ • ช้อปปิ้ง ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต • วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) / ขาปูยักษ์
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO (TG)
วันที่ 25 - 29 มี.ค. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ภูเขาไฟฟูจิ • ดอกซากุระ ณ สวนชินจุกุ • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งจุชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต, จัสโก้อิออน • วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย •แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) • ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ • บินสบายกับการบินไทยไฟล์ A 380 พร้อมสะสมไมล์ 50 %
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO SNOW (NH)
วันที่ 3 - 8 มี.ค. 58  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ • พิพิธภัณฑ์ราเมน • ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ • ช้อปปิ้ง ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต • วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย •แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) / เมนูขาปูยักษ์
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น GOOD MORNING NAGOYA-TOKYO (TG)
วันที่ 12 - 16 มี.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• การเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ชมงานประดับไฟ และอุโมงค์ไฟที่ NABANA NO SATO • ปราสาทนาโกย่า • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในกรุงโตเกียว • การแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) • ขาปูยักษ์ !!
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014