Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(SSKIX007) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO (TZ)
วันที่ 19 - 23 ก.ค. 60  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กิฟุ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้ มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบไซโกะ ทะเลสาบไซโกะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (10 นาที) – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
(SSNRT006) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FLOWER PARK & FUJI HIGHLAND (XJ)
วันที่ 8 - 12 ก.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที) – สวนดอกไม้ HANANO MIYAKO PARK – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะโกะ ทะเลสาบยามานากะโกะ – ฟูจิคิวไฮแลนด์ – วัดอาซะกุซ่า – TOKYO SKY TREE (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
(TBNRT004) ทัวร์ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ ช้อปกระจุย กระจาย (XJ)
วันที่ 26 - 31 พ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นาริตะ-วัดนาริตะซัง-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]– ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว –หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-โรงแรม + แช่ออนเซ็น คามาคูระ – หลวงพ่อโต ไดบุตสึ – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน - โตเกียว - วัดอาซากุสะ- ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิสระเต็มวัน หรือ เลือกรับฟรี ตั๋ว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูกุ – ชิบูย่า – ชิซุย เอาท์เล็ท
(SSNRT005) ทัวร์ญี่ปุ่นTOKYO–OSAKA (XJ)
วันที่ 8 - 13 มิ.ย. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หลวงพ่อโตคามาคูระ – ล่องทะเลสาบอาชิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ – นาโงย่า เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ – ย่านเมืองใหม่ชินเซไค – โอซาก้า สะพานอาคาชิไคเคียว – ฮาร์เบอร์แลนด์ – เท็มโปซาน – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(SSNRT004) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – FUJI (XJ)
วันที่ 4 - 8 มิ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปกระหน่ำ ณ ชินจูกุ – นาริตะ อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
(SSKIX003) ทัวร์ญี่ปุ่น KYOTO-TAKAYAMA-& WORLDMERI TAGE (XJ)
วันที่ 5 - 9 ก.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดโทฟุคุจิ – วัดคิโยมิสึ กิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่าจินยะ (ชมด้านใน) – ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – เอ็นนะเคียว เอ็นนะเคียว – เท็มโปซาน – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ตลาดปลาคุโรม่อน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(SSKIX002) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO (TZ)
วันที่ 5 - 9 ก.ค. 60  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กิฟุ – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยาม่า โทยาม่า – เจแปนแอลป์ – ทะเลสาบไซโกะ ทะเลสาบไซโกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซะกุซ่า – ชมวิวเมืองโตเกียวบนตึก TMG – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
(SSKIX001) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO (XJ)
วันที่ 31 พ.ค. 60 - 4 มิ.ย. 60  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโงย่า ทาคายาม่า – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยาม่า เจแปน แอลป์ – ออนเซ็น วัดอาซากุสะ – ย่านชินจุกุ
(JFFUK006) ทัวร์ญี่ปุ่นรื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ (TG)
วันที่ 10 - 14 ส.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 49,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฟุกุโอกะ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – โกลฟเวอร์ การ์เด้น – ภูเขาอินาสะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน – เมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – ย่านเท็นจิน
(JFCTS005) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี) (TG)
วันที่ 20 - 25 ต.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 58,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชิโตเซ่ – เมืองบิเอะ – สวนชิคิไซ โนะโอกะ – ยอดเขาอาซาฮิดาเกะ (นั่งกระเช้า) – หุบผาโซอุนเคียว เมืองคามิกาว่า – ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – เมืองยูบาริ โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ – มิตซุยเอาท์เลท
(JFCTS004) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี) (TG)
วันที่ 18 - 23 ต.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 58,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชิโตเซ่ – เมืองบิเอะ – สวนชิคิไซ โนะโอกะ – ยอดเขาอาซาฮิดาเกะ (นั่งกระเช้า) – หุบผาโซอุนเคียว เมืองคามิกาว่า – ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – เมืองยูบาริ โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ – มิตซุยเอาท์เลท
(JFCTS003) ทัวร์ญี่ปุ่นรื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (ชมทุ่งดอกไม้) (TG)
วันที่ 9 - 14 ส.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 59,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชิโตเซ่ – โดราเอม่อน สกายพาร์ค – คามิกาว่า – คามิกาว่าไอซ์พาวิเลียน –โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ เมืองบิเอะ – สวนชิคิไซ โนะโอกะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – เมืองยูบาริ โรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – เมืองซัปโปโร ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ – มิตซุยเอาท์เลท
(TTNNRT009) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ซุปตาร์ มหานคร ภาคพิเศษ (TZ)
วันที่ 27 - 31 พ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – โอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว -ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
(ZGKIX005) ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO (XJ)
วันที่ 26 - 30 พ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โอซาก้า – เกียวโต – หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ - วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิอินาริ เกียวโตสเตชั่น อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย ปราสาทโอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ต – โอซาก้า
(JFCTS002) ทัวร์ญี่ปุ่นรื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (ลาเวนเดอร์) (TG)
วันที่ 7 - 12 ก.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 67,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชิโตเซ่ – โดราเอม่อน สกายพาร์ค – คามิกาว่า – คามิกาว่าไอซ์พาวิเลียน –โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ สวนเชอร์รี่ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – ซาโฮโระ รีสอร์ท มิตซุยเอาท์เลท – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้ว – ริวสึทซึ รีสอร์ท โรงงานช็อกโกแลต – เมืองซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ
(JFCTS001) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (ชมลาเวนเดอร์) (TG)
วันที่ 18 - 23 ก.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 67,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชิโตเซ่ – โดราเอม่อน สกายพาร์ค – คามิกาว่า – คามิกาว่าไอซ์พาวิเลียน – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ สวนเชอร์รี่ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – ซาโฮโระ รีสอร์ท มิตซุยเอาท์เลท – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้ว – เมืองซัปโปโร โรงงานช็อกโกแลต – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ
(ZTNRT002) ทัวร์ญี่ปุ่น EASY BEAUTIFUL TOKYO PINKMOSS (TZ)
วันที่ 28 พ.ค. 60 - 1 มิ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดนาริตะ – ร้านดองกี้โฮเต้ – วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – แช่น้ำแร่ร้อน ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพถูมิอากาศ) – ทุ่งพิงค์มอส(ชิบะซากุระ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland - ช่วงเทศกาลซากุระ ประมาณปลายเดือนมี.ค. – ต้นเดือนเม.ย.) นำท่านชมซากุระบานสะพรั่งที่สวนอุเอโนะ
(STCTS002) ทัวร์ญี่ปุ่นWOW LAVENDER HOKKAIDO IN JAPAN (TG)
วันที่ 3 - 8 ส.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฟูราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – เมืองบิเอะ – สระสีฟ้า (Blue Pond) ชมทุ่งนา เนินเขาสีทองอร่าม (Patchwork road) – ชมเนินเขาซีเรบุ – Panorama Road – ที่พัก เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – ซัปโปโร – ถนนคนเดินทานูกิโคจิ – ที่พัก เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อดีตทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ อิสระช็อปปิ้ง มิตซุยเอ้าท์เลท – พิเศษ!!....เมนู ขาปูยักษ์ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น + น้ำจิ้มรสเด็ด เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัทยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พัก
(TASCTS010) ทัวร์ญี่ปุ่นAUTUMN HOKKAIDO HAKODATE (TG)
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชิโตเซ่ – หมู่บ้านไอนุ – จิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดังอิฐแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View) ฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ(ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน(เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมี – ออนเซน เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรีโรงงานช็อกโกแล็ต - ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ - ซัปโปโร
(TASCTS009) ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 9 - 13 ก.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านราเม็ง – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว และกล่องดนตรี -โรงงานช็อกโกแล็ต - ซัปโปโร ตลาดเช้า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการเก่ารัฐบาล – หอนาฬิกา – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ทานูกิโคจิ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014