Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(GHNRT001) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FLOWER FINVER (XJ)
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต •ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) / ขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด •บินสบายๆกับแอร์เอเชียรวมน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโล พร้อมเสริฟ์อาหารร้อนบนเครื่อง *** มัดจำท่านละ 1,5000 // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 บาท ***
(GHKIX020) ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [C] (TG)
วันที่ 14 - 19 ก.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•[การันตีตั๋วเข้าโซนแฮรี่พอร์ตเตอร์ – ให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองพ่อมดอย่างจุใจ!!] •สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่โซนแฮรี่ พร้อมสนุกกับ“Harry Potter and the Forbidden Journey™ in 4K3D” ที่เปลี่ยนเนื้อเรื่องสู่ปีที่ 2 • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในเมืองโตเกียว ณ ย่านดังชินจูกุ
(GHKIX019) ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] (TG)
วันที่ 1 - 6 ก.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ,ฟูชิมิอินาริ] •ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม. เป็นประสบการณ์ประทับใจ •ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 บาท ***
(GHKIX021) ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [C] (JL)
วันที่ 4 - 9 ก.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• [การันตีตั๋วเข้าโซนแฮรี่พอร์ตเตอร์ – ให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองพ่อมดอย่างจุใจ!!] •สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่โซนแฮรี่ พร้อมสนุกกับ“Harry Potter and the Forbidden Journey™ in 4K3D” ที่เปลี่ยนเนื้อเรื่องสู่ปีที่ 2 *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 บาท ***
(GH NGO006) ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TAKAYAMA FREE NAGOYA (JL)
วันที่ 12 - 16 มิ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมความสวยงามของหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดก หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ •เที่ยวเมืองทาคาย่ามา เดินเล่นย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ พร้อมชมความงามของจวนผู้ว่า •เที่ยวชมความงามของปราสาทนาโกย่า ปราสาทที่ปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ได้อย่างน่าสนใจ *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 บาท ***
(GHNGO022) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TAKAYAMA-OSAKA (JL)
วันที่ 3 - 8 ก.ค. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืม •เดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า •ชิมอาหารทะเลสดๆ ผลไม้ตามฤดูกาลอร่อย ณ ตลาดพื้นเมืองชื่อดังของเมืองคานาซาว่า ตลาดโอมิโจ *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 บาท ***
(GHNRT018) ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [A] TOKYO-OSAKA (TG)
วันที่ 15 - 20 ก.ค. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ •ชมความสวยงามตระการของแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงโตเกียว โตเกียวสกายทรี •ล่องเรือชมธรรมชาติ ณ ทะเลสาบอาชิ, นมัสการศาลเจ้าริมทะเลสาบ ศาลเจ้าฮาโกเน่ *** มัดจำท่านละ 10,000 พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 บาท ***
(GHHND002) ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO FLOWER (TG)
วันที่ 27 พ.ค. 59 - 1 มิ.ย. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ •ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] •ชื่นชมความงามของดอกไม้ตามฤดูกาล พิ้งมอส [ตามสภาพอากาศ] *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 บาท ***
(GHKIX012) ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SPECIAL HIROSHIMA-OSAKA (JL)
วันที่ 8 - 13 มิ.ย. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ณ ปราสาทฮิเมจิ พร้อมเที่ยวเมืองโกเบ เมืองท่าชื่อดังของญี่ปุ่น •เดินเล่นย่านเมืองเก่าคุราชิกิ เมืองเก่าที่จะทำให้ท่านหลงรักแบบไม่รู้ตัว •ชมย่านเมืองฮิโรชิม่าที่เป็นเมืองที่ผ่านการโดนระเบิดชม อะตอมมิคบอมบ์โดมและพิพิธภัณฑ์สงคราม *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 บาท ***
(GHKIX011) ทัวร์ญี่ปุ่น GOODTIME TAKAYAMA-NAGOYA (JL)
วันที่ 5 - 10 มิ.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืม •เดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า •ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ย่านซาคาเอะ, MITSUI OUTLET JAZZ DREAM *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 บาท ***
(GHKIX009) ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI LOVER [OSAKA-KYOTO-NARA-KOBE] (TG)
วันที่ 8 - 13 มิ.ย. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคิโยมิสึ,ฟูชิมิอินาริ] •เที่ยวชมวัดที่เคยถ่ายภาพยนตร์เรื่อง the last samurai ณ วัดชิองอิน แห่งเมืองเกียวโต •เที่ยววัดเก่าเมืองนารา วัดโทไดจิ นมัสการหลวงพ่อโตไดบุตสึ พร้อมเหล่ากวางแสนน่ารัก *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 บาท ***
(GHCTS023) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER & MELON LOVER (TG)
วันที่ 8 - 13 ก.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 64,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ ฟาร์มโทมิตะ ฟาร์มดอกไม้ชื่อดังของเกาะฮอกไกโด •สนุกไปกับตัวการ์ตูนโดราเอม่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค, ชมศิลปะบนผืนนาที่หาชมได้ยาก •สัมผัสความหนาวเย็น - 41 องศาและชมงานศิลปะที่ทำจากน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 บาท ***
(GHCTS014) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO COLORFUL FLOWER (TG)
วันที่ 14 - 19 มิ.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•สนุกและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนโดราเอม่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค •สัมผัสความหนาวเย็น - 41 องศาและชมงานศิลปะที่ทำจากน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง •อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด •สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ [Onsen] 2 คืนเต็ม *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 บาท ***
(GHCTS013) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO EARLY FLOWER BLOOM (TG)
วันที่ 9 - 13 มิ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•สนุกและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนโดราเอม่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค •สัมผัสความหนาวเย็น - 41 องศาและชมงานศิลปะที่ทำจากน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง •ชม น้ำตกกิงกะน้ำตกริวเซ น้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น
(GHNRT015) ทัวร์ญี่ปุ่น GOOD DAY TOKYO SUMMER (NH)
วันที่ 1 - 5 ก.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวสบายๆ เดินทางถึงพักผ่อนคลายความเมื่อยล้า ก่อน 1 คืน •บินสบายกับการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ พร้อมสะสมไมล์ในเครือการบินไทยได้ •ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 บาท ***
(TAS) ทัวร์ญี่ปุ่น BLOOMING HOKKAIDO (FREE TIME) (TG)
วันที่ 23 - 27 มิ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 นำท่านชมทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ ไร่มันฝรั่ง ไร่ข้าวโพด ถนนที่ใช้ในการถ่ายทำโฆษณาที่สวยที่สุด ณ “เมืองบิเอะ”  ชมความอัศจรรย์ “อาโออิเคะ” สระน้ำสีน้ำเงินที่สวยงามจับตาเหมือนต้องมนต์สะกด  “ฟาร์มโทมิตะ” ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้หลากสีสันที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ณ “เมืองฟุราโน” *** มัดจำท่านละ 10,000 บาท // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท ***
(GLH) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO [FREEDAY] {วันปิยะ} (TG)
วันที่ 20 - 25 ต.ค. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*เส้นทางมรดกโลก นิกโก้* -สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค -เอโดะวันเดอร์แลนด์ -น้ำตกเคกอน -ทะเลสาบจูเซนจิ -นิกโก้ -ศาลเจ้าโทโชกุ -อิสระช้อปปิ้ง /ท่องเที่ยว ตามอัธฌาสัย -ตลาดปลาทสึกิจิ -ศาลเจ้าเมจิ -ย่านช้อปปิ้งฮาราจูกุ -โอไดบะ
(GLH) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO {วันปิยะ} (TG)
วันที่ 20 - 25 ต.ค. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*ท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติในญี่ปุ่น* -สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค -เอโดะวันเดอร์แลนด์ -น้ำตกเคกอน -ทะเลสาบจูเซนจิ -นิกโก้ -ศาลเจ้าโทโชกุ -สู่หุบเขาซุวะเคียว -หมู่บ้านหัตถกรรม -สวนผลไม้ Dole Land -ยูเบทาเกะ -ศาลเจ้าฮารุนะ -ย่านชินจูกุ -โอไดบะ
(GLH) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO [DISNEYLAND] {วันปิยะ} (TG)
วันที่ 20 - 25 ต.ค. 59  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค -เอโดะวันเดอร์แลนด์ -น้ำตกเคกอน -ทะเลสาบจูเซนจิ -นิกโก้ -ศาลเจ้าโทโชกุ -โตเกียวดิสนีย์แลนด์ -ตลาดปลาทสึกิจิ -ศาลเจ้าเมจิ -ย่านช้อปปิ้งฮาราจูกุ -โอไดบะ
(GLH) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO OSAKA 2 THEAM PARK {วันปิยะ} (TG)
วันที่ 19 - 25 ต.ค. 59  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 64,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-ดิสนีย์แลนด์ -ชินจูกุ -วัดอาซากุสะ -สวนผลไม้ -อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ -ล่องเรือทะเลสาบอาชิ -ภูเขาไฟฟูจิ -ทะเลสาบฮามานะ -รถไฟด่วนชิงคันเซ็น -แจ๊สดรีม เอ้าเลท -วัดคินคะคุจิ -วัดคิโยมิซึเดระ -โกเบ ฮาร์เบอร์ แลนด์ -ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ -ชินไซบาชิ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014