Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น GOOD MORNING NAGOYA-TOKYO (TG)
วันที่ 12 - 16 มี.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• การเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ชมงานประดับไฟ และอุโมงค์ไฟที่ NABANA NO SATO • ปราสาทนาโกย่า • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในกรุงโตเกียว • การแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) • ขาปูยักษ์ !!
(JH)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาไต้หวัน+ฮอกไกโด (CI)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 55,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1. ตึกไทเป 101 2.หมู่บ้านไอนุ 3. ชมโรงงานช็อกโกแลต 4.ชมเมืองเก่าโอตารุ 5. ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา 6.ศาลเจ้าฮอกไกโด 7.ช้อปปิ้งจุใจ ที่ย่านทานูกิโคจิ และย่านซูซูกิโนะ 8.อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูและขาปูยักษ์ 9.อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
(JH)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 59,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สัมผัสกลิ่นอายแห่งยุโรป ในญี่ปุ่นที่ “เฮ้าส์เทนบอช” • ขึ้นเรือเฟอร์รี่ จากเมืองคุมาโมโต้สู่เมืองนางาซากิ • ชมปราสาทคุมาโมโต้ • ชมหมู่บ้านยูฟูอิน • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น • ช้อปปิ้งที่คาแนล ซิตี้ และย่านเท็นจิน
(JH)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 30 เม.ย. 58 - 5 พ.ค. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 58,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.ชมโรงงานช็อกโกแลต 2.ชมเมืองเก่าโอตารุ 3.ชมบ่อน้ำสีฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 4. ชมความน่ารักของตัวอัลพาการ์สัตว์หน้าแปลกที่มีหน้าคล้ายอูฐแต่มีขนเหมือนแกะ 5. ช้อปปิ้งจุใจ ที่ย่านทานูกิโคจิ และย่านซูซูกิโนะ 6. อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูและขาปูยักษ์แบบไม่อั้น 7.อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
(JH)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 8 - 13 พ.ค. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 58,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.โดราเอม่อน สกายพาร์ค 2.โนโบริเบ็ทสึ 3. หมู่บ้านไอนุ – จิโกกุดานิ 4.เมืองฮาโกดาเตะ 5.ป้อมดาวโกเรียวคาคุ – ย่านโมโตมาจิ 6.ภูเขาฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ภูเขาอุสุ 7.โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค 8.พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว 9.คลองโอตารุ-โรงงานช็อกโกแลต– ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา 10.สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ
(JH)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 27 พ.ค. 58 - 1 มิ.ย. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 54,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1. ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด 2.ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองที่สุดแสนโรแมนติก 3.น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ 4.ศาลเจ้าฮอกไกโด 5. ตึกรัฐบาล – หอนาฬิกา 6.สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ 7.ช้อปปิ้งจุใจ ที่ย่านทานูกิโคจิ และย่านซูซูกิโนะ 8.อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูและขาปูยักษ์ 9. อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น
(JH)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 3 - 7 เม.ย. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 54,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.โอตารุ – คลองโอตารุ 2. พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว 3.ริวสึทซึ สกี รีสอร์ท 4.ทะเลสาบโทยะ 5. ภูเขาอุสุ (นั่งกระเช้า) 6.โชวะชินซัน แบร์พาร์ค 7.มิตซุยเอาท์เล็ต 8.มืองซัปโปโร-โรงงานช็อกโกแลต 9 ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา 10สวนโอโดริ 11.ซูซูกิโนะ
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TOKYO FINVER (XJ)
วันที่ 25 - 31 มี.ค. 58  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวเมืองหลวงเก่า [วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] • ภูเขาไฟฟูจิ • ดอกซากุระ ณ สวนสาธารณะ [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่ หุบเขาโอวาคุดานิ • วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, ย่านชินไซบาชิ, ช้อปปิ้งอิออน • เมนูขาปูยักษ์ • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TOKYO FINVER (XJ)
วันที่ 31 มี.ค. 58 - 5 เม.ย. 58  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ปราสาทโอซาก้า • เที่ยวชมกุระที่สวน BANPAKU • ภูเขาไฟฟูจิ • ดอกซากุระ ณ สวนสาธารณะ • ล่องเรือชม ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่ หุบเขาโอวาคุดานิ • วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ, ย่านชินไซบาชิ, ช้อปปิ้งอิออน • เมนูขาปูยักษ์ • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA FINVER (XJ)
วันที่ 24 - 30 มี.ค. 58  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ภูเขาไฟฟูจิ • ดอกซากุระ ณ สวนสาธารณะ • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ที่หุบเขาโอวาคุดานิ • เที่ยวเมืองหลวงเก่า [วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] • ปราสาทโอซาก้า • เที่ยวชมซากุระที่สวน BANPAKU • ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ, ย่านชินไซบาชิ, ริงกุเอ้าท์เลต, ช้อปปิ้งอิออน • เมนูขาปูยักษ์ • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [C] (TG)
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่ “The Wizarding World of Harry Potter” • ภูเขาไฟฟูจิ •ดอกซากุระที่ ณ สวนเฮวะโคเอ็น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] • นั่งรถไฟชินคันเซน • ล่องเรือที่ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ •วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้ง ชินจุกุ, จัสโก้อิออน • ขาปูยักษ์ • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] (TG)
วันที่ 16 - 21 เม.ย. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ภูเขาไฟฟูจิ •ทุ่งดอกพิ้งค์มอส • เที่ยวเมืองหลวงเก่า[วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] •นั่งรถไฟชินคันเซน • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งเมืองโตเกียวและ จัสโก้อิออน • ขาปูยักษ์ • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 67,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ภูเขาไฟฟูจิ [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] • ดอกซากุระ ณ สวนเฮวะโคเอ็น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] • เที่ยวเมืองหลวงเก่า [วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] • นั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม. • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้งจุในเมืองโตเกียวและ จัสโก้อิออน • ขาปูยักษ์ • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [A] (TG)
วันที่ 2 - 8 เม.ย. 58  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ภูเขาไฟฟูจิ •ดอกซากุระ ณ สวนชินจุกุ [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] • วัดอาซากุซะ • โตเกียวสกายทรี • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่ หุบเขาโอวาคุดานิ • เที่ยวเมืองหลวงเก่า [วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] • ช้อปปิ้งในโตเกียว ย่านชินจูกุ และโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ • เมนูขาปูยักษ์ •แช่ออนเซ็น
(GH)ทัวร์ณี่ปุ่น ECO TOKYO 5D3N – TG [SAKURA] (TG)
วันที่ 1 - 5 เม.ย. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ภูเขาไฟฟูจิ • ดอกซากุระ ณ สวนสาธารณะ [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] • ล่องเรือที่ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ • วัดอาซากุซะ • ช้อปปิ้ง ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต, จัสโก้อิออน • วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) • ขาปูยักษ์
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT (PROMOTION) (TG)
วันที่ 17 - 21 มี.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.วัดนาริตะซัน 2.สตรอเบอร์รี่ สดๆ จากไร่ 3.ตามรอยรายการ “ทีวีแชมป์เปี้ยน” ศูนย์รวมร้านราเม็ง 4.ช้อปปิ้ง Gotemba Premium Outlet 5.ภูเขาไฟฟูจิ 6.วัดอาซะกุซ่าคันนอน 7.ช้อปปิ้งชินจูกุ / เอออน พลาซ่า 8.ช้อปปิ้ง มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” 9.แช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ (Onsen) 10. บุฟเฟต์ “ปูซูไว”
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO (TG)
วันที่ 12 - 16 มี.ค. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.ลายสกีที่ “Sapporo Kokusai Ski” 2.หมู่บ้านไอนุ 3.นั่งกระเช้าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ” ชม “ภูเขาไฟฟูจิน้อย” 4.ฟาร์มหมีสีน้ำตาล 5. จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก 6.เมืองโอตารุ 7.ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต “Shiroi Koibito” 8.ซัปโปโร ชม“อดีตที่ว่าการรัฐบาล” & “หอนาฬิกาโบราณ” 9.ช้อปปิ้งถนนคนเดินทานุกิโคจิ / ซึซึกิโนะ 10.แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) 11.บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิด
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO (TG)
วันที่ 26 - 31 มี.ค. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.ลานสกีที่ “Sapporo Kokusai Ski” 2.หมู่บ้านไอนุ 3.นั่งกระเช้าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ”ชมทิวทัศน์ “ภูเขาไฟฟูจิน้อย” 4.ฟาร์มหมีสีน้ำตาล 5.จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก 6.เมืองโอตารุ 7. ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต “Shiroi Koibito” 8. เมือง ซัปโปโร ชม “อดีตที่ว่าการรัฐบาล” & “หอนาฬิกาโบราณ” 9.ช้อปปิ้งถนนคนเดินทานุกิโคจิ / ซึซึกิโนะ 10.แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) 11.บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิด
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่นเหมาลำ KOMATSU USJ TAKAYAMA (TG)
วันที่ 6 - 11 ก.พ. 58
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่ “The Wizarding World of Harry Potter” • หน้าผาโทจินโบ • ปราสาทอินุยาม่า • หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคาย่ามา เมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ • ช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า ชินไซบาชิ, ช้อปปิ้งอิออน • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
(GH)ทัวร์ญี่ปุ่นเหมาลำ KOMATSU TAKAYAMA HOME STAY (TG)
วันที่ 6 - 11 ก.พ. 58  (6วัน 4คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• พักโฮมสเตย์พร้อมทำกิจกรรมร่วมกัน • สัมผัสหิมะและสนุกกับกิจกรรมบินลานสกี •สวนเคนโระคุเอ็น • เมืองเก่าฮิกาชิชายากะ •เมืองทาคาย่ามา เมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ • หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ • เลือกเที่ยวในเมืองนาโกย่าหรือช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014