Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์มาเก๊า
(IT-NX82) ทัวร์มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 27 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ - โปรโมชั่นเที่ยว 2 เมือง สุดคุ้ม มีไกด์ รถ พาเที่ยวครบทุกวัน - มาเก๊า ยุโรปใจกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า วิหารเซนต์พอล ไหว้เจ้าแม่กวนอิม - ขอพรวัดผู่โถว เยี่ยมชมบ้านเกิดท่านซุนยัดเซ็น ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๋งเป่ย - เมนูพิเศษ:เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง , พัก จูไห่ 2 คืน
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 12 - 14 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า - ชมเดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า คาสิโนสุดหรู..นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ของมาเก๊า - ขอพรหลวงพ่อแชกง..เทพวัดหวังต้าเซียน..ช้อปปิ้งถนนนาธาน - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก - นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
(GTH) MFM-FD001 ทัวร์มาเก๊า เที่ยวเพลิน เพลิน 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 8 มิ.ย. 62 - 2 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,789 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล หวีหนี่ -ช้อปปิ้งตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้ง สินค้าภายในประเทศ - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
(GTH) MFM-NX001 ทัวร์มาเก๊า 3 แผ่นดิน 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 7 - 30 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล หวีหนี่ - สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน - ช้อปปิ้งหลอหวู่ เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้ง สินค้าภายในประเทศ - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
(IT-FD312) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก - ชมวิวแบบ 360องศาอ่าววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย์ - ยุโรปใจกลางเอเชีย วิหารเซนต์พอล THE VENETIAN - ขอพร วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน),วัดผู่โถว - ถนนคู่รัก ชมสาวงาม“หวี่หนี่” - ช้อปปิ้งถนนนาธาน,ตลาดกงเป่ย
(HDHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 4 พ.ค. 62 - 14 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา – ซิตี้เกท – นั่งเรือเฟอรี่-มาเก๊า – วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง-โบสถ์เซนต์ปอลล์-ร้านของฝาก-เซนาโด้-เวเนเชี่ยน รีสอร์ท -นั่งเรือเฟอรี่กลับสู่ฮ่องกง - รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – วัดแชกง-ร้านจิวเวอรี่-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งนาธาน
(GTH) MFM-FD003 ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4 เมือง คึกคะนอง (FD)
วันที่ 30 พ.ค. 62 - 23 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สุดคุ้ม!!! เที่ยว 4 เมือง ชมมรดกโลก -ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” - ช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังวัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย์
(GTH) MFM-FD001 ทัวร์มาเก๊า-เหมา เหมา 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 31 พ.ค. 62 - 2 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 7,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล หวีหนี่ - สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้ง สินค้าภายในประเทศ - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
(GTH) MFM-FD002 สุดติ่ง..ทัวร์มาเก๊า-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 25 พ.ค. 62 - 2 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL - และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อมาเก๊า - เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของ เมืองเซินเจิ้น - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดมาบุญครองเซินเจิ้น “หล่อหวู่และ ถนนนาธานฮ่องกง
(GTH) MFM-NX002 ทัวร์มาเก๊า เก๋า เก๋า 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 4 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 5,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส - สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊าและ วัดกวนอู ที่เซินเจิ้น - ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หลอหวู่มอลล์ - เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง , เป็ดปักกิ่ง
(GSHKG06) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย 4 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 17 พ.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 8,998 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะปารีเซียน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย – จูไห่ พิเศษ !! เมนูเป่าฮื้อ และ ไวน์แดง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – รีพลัสเบย์ – จิมซาจุ่ย
(ZGHKG015) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014