Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์อินโดนีเซีย
(ITDPS001) ทัวร์บาหลี (MH)
วันที่ 6 - 9 ต.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์” ชมภูเขาไฟคินตามณี วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต”
(MMCGK001) ทัวร์บุโรพุทโธ บาหลี (GA)
วันที่ 14 - 18 ก.ย. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์ “ยอร์กยาการ์ต้า” • ชม “มหาเจดีย์บุโรพุทโธ” ใหญ่ที่สุดที่สร้างจากหินภูเขาไฟ • ชม “วัดพรามนันต์” ของศาสนาฮินดู • ชม “วังสุลต่าน” พระราชวังของกษัตริย์องค์แรก • ชมอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ “วิหารทานาล็อต” • ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม “บาร็อง แดนซ์” • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอุบูด ** พิเศษสุดๆ!! ฟรี สตาร์บัค ท่านละ 1 แก้ว **
(GHBWN003) ทัวร์บาหลี บรูไน FANTASTIC OF ASEAN (BI)
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 59  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ บาหลี, อินโดนีเซีย+บรูไน” บาหลี-ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต บาหลี-ชม วัดตัมปะซีริง บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน+ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดปราบเซียน บาหลี-ชม วัดอูลูวาตู วัดสำคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร บาหลี-พิเศษ...เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี+กุ้งมังกรรวม 500 กรัม บรูไน-ผ่านชม มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี บรูไน-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น จองครบ 10 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางพร้อมคณะคอยดูแลและบริการทุกท่าน
(GHDPS004) ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC ภูเขาไฟโบรโม่+บาหลี (GA)
วันที่ 12 - 16 ส.ค. 59  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ตื่นตาตื่นใจของแสงอาทิตย์ยามเช๎ากระทบกับปากปลํองภูเขาไฟ ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ภูเขาไฟโบรโม่ สัมผัสลมหายใจแหํงเทพเจ๎า สัมผัส วิถีชีวิตความเป็นอยูํของ ชาวบ้านเซโมโรลาวัง ชม พิพิธภัณฑ์ยาสูบ House of Sampoerna ช๎อปปิ้งสินค๎าพื้นเมือง ชมความงาม วิหารทานาห์ลอต จุดชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าชื่อดัง ชมโชว์ ระบำไฟ ชม วัดอุลันดานูบราตัน ความงามในอ๎อมกอดแหํงขุนเขา พิเศษ...เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี+กุ๎งล๏อบเตอร์ หนัก 500 กรัม จองครบ 10 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน๎าทัวร์รํวมเดินทางพร๎อมคณะคอยดูแลและบริการทุกทำน ** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า , ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และทิปคนขับรถ **
(GHDPS005) ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ (GA)
วันที่ 27 - 31 ส.ค. 59  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ สัมผัสความอลังการของ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก อายุกว่าพันปี ชม วัดพรามนันต์ หมูเทวาลัยศักดิ์สิทธิ์ของทวยเทพ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเกาะชวา ชม พระราชวังสุลต่าน,พระราชวังน้ำ ชมความงามของสถาปัตยกรรมในแบบของเกาะชวา ชมความงาม วิหารทานาห์ลอต จุดชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าชื่อดัง ชม วัดอุลันดานูบราตัน ความงามในอ้อมกอดแห่งขุนเขา ชมโชว์ ระบำบารองแดนซ์ ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดปราบเซียน และ ถนนมาลิโอโบโร่ จองครบ 10 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางพร้อมคณะคอยดูแลและบริการทุกท่าน ** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า , ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และทิปคนขับรถ **
(GHDPS006) ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี (TG)
วันที่ 8 - 11 ก.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความงามของวิหารทานาห์ลอต • ชมวัดอุลันดานูบราตัน • ชมหมู่บ้าน คินตามณี ที่สวยที่สุด • ชมวัดถ้ำช้าง 1 ในสถานที่สำคัญที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก • ชมอนุสาวรีย์ Bajra Sandhi • ชมโชว์ ระบำบารองแดนซ์ และ Kacak Dance • พิเศษ...เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี+กุ้งมังกร 500 กรัม
(SOWDPS003) ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ (GA)
วันที่ 7 - 11 ก.ย. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมวิหารทานาล็อท • ชมหมู่บ้านคินตามานี • ชมบารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลี • เมนูพิเศษ BBQ & SHABU SHABU + บุฟเฟ่ต์ปูและเบียร์ไม่อั้น
(SOWDPS002) ทัวร์บาหลี (GA)
วันที่ 20 - 23 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมวิหารทานาล็อต • ชมภูเขาไฟคินตามณี • ชมวัดหลวงเบซากี • ชมระบำบาร็องด๊านซ์ + เมนูซีฟูดส์ BBQ ริมชายหาด
(SOWDPS001) ทัวร์บาหลี (MH)
วันที่ 14 - 16 ต.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมวิหารทานาล็อต • ชมวัดเบซากี ฺ• ชมระบำไฟ KECAK DANCE • พิเศษ !! เมนูชาบู ชาบู + บุฟเฟ่ห์ปูและเบียร์ไม่อั้น
(SPDPS001) ทัวร์บาหลี คินตามณี (TG)
วันที่ 1 - 4 ก.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 24,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต -ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์ “ -ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” -ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster -ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล –สวนสวรรค์อูลูดานู
(SOWKUL001) ทัวร์บาหลี (MH)
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดนพาซาร์ (บาหลี) – อูลูวาตู - Kecak Fire Dance - เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางนํ้า) – วิหารทานาล็อท - วัดเม็งวี - เทมภัคสิริงค์ (วัดนํ้าพุศักด์ิสิทธ์ิ) – ตลาดปราบเซียน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014