Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์อินโดนีเซีย
(TBSUB003)_ทัวร์บรูไน_GT-SUB BI01_บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ สบาย...สบาย (BI)
วันที่ 8 ก.ย. 60 - 2 ก.พ. 61  (5 วัน 4คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์บรูไน – บรูไน – สุราบายา – น้ำตก Madakaripura – หมู่บ้านเซโมโรลาวัง - เซโมโรลาวัง – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ – วัด Luhur Poten - House of Sampoerna – อนุสรณ์เรือดำน้ำ - ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
(GH000) CGK-GA 01-มหัศจรรย์ AEC-เจาะลึก มหัศจรรย์เกาะชวา (GA)
วันที่ 20 - 20 ต.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 0 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(GHDPS005) ทัวร์อินโดนีเซีย_DPS-BI002_ทัวร์อินโดนีเซีย Luxury Bali - Brunei พักหรูระดับ 5ดาว (BI)
วันที่ 21 พ.ย. 60 - 3 ก.พ. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บรูไน - บาหลี - ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดทามันอายุน – เขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน - ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
(GHDPS004) ทัวร์อินโดนีเซีย_DPS-BI001_ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN-D (BI)
วันที่ 31 ต.ค. 60 - 3 ก.พ. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บรูไน - บาหลี - ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดทามันอายุน – เขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน - ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – หมู่บ้านกลางน้ำ - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
(GHDPS003) ทัวร์อินโดนีเซีย_DPS-GA002_ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลก บุโรพุทโธ-A (GA)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จาการ์ต้า - ยอร์คยาการ์ต้า - วัดพราห์มนันต์ - ถนนมาลิโอโบโร่ - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - ศูนย์เครื่องเงิน - บาหลี - ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วัดเม็งวี - เบดูกัล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู - วิหารทานาห์ล็อต - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา
(GHDPS001) ทัวร์อินโดนีเซีย_DPS-TG003_มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ A (TG)
วันที่ 4 พ.ย. 60 - 30 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บาหลี - วัดอูลูวาตู - หาดจิมบารัน - ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดทานาห์ล็อต - ยอร์คจาร์กาต้า-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - วัดปะวน -วัดเมนดุท -วัดพราห์มนันต์ - วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา
ITDPS002) ทัวร์บาหลี Bali Surprise อูรูวาตู จิมบารัน (TG)
วันที่ 10 พ.ย. 60 - 10 พ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู - หาดจิมบารัน - บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ – ตลาดปราบเซียน -วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต - บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์
(BIDPS001) ทัวร์อินโดนีซีย_BAL01-SL_สวัสดี..บาหลี พ.ย.60-มี.ค.61 (SL)
วันที่ 12 พ.ย. 60 - 12 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot) ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์ ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม ชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) วัดที่สวยอันดับ 1 ของบาหลี ชม วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่าน พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran) แถมฟรี!! เสื้อยืด+ถุงผ้า+ร่ม+พัด
(SPDPS005)_ทัวร์บาหลี SUPERB Charming Bali 3 Days (SL)
วันที่ 15 ก.ย. 60 - 28 ต.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์บาหลี - บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน -ชมบารองแดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน - Shopping ร้าน KRISNA - ชมและช็อปย่านอุบุด ชุมชนแห่งศิลปะ - ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย
(SPDPS004) ทัวร์บาหลี SUPERB Blessing - Burobudur-Bali OCT 2017 (TG)
วันที่ 5 - 12 ต.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน - ชมบารองแดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน – อุบุด - ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์ - วิหารทานาล้อต - Shopping ร้าน KRISNA
(SPDPS003) ทัวร์บาหลี SUPERB Bali-Kintamani-Besakih (TG)
วันที่ 5 ต.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน - วัดเบซากิห์ – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – วัดถ้าช้าง – อุบุด - บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัด Ulan Danu – วิหารตะนะล็อท - Kuta – อนุสาวรีย์มหาภารตะ
(SPDPS001)_ทัวร์บาหลี Superb Bali-Burobudur-Besakih (TG)
วันที่ 5 ต.ค. 60 - 29 ธ.ค. 60  (5 วัน 4คืน)
ราคา 32,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์บาหลี -บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน - ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ - วัดปะวน – วัดเมนดุต– วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์ -บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัด Ulan Danu – ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท -วัดเบซากิห์ – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – วัดถ้าช้าง – อุบุด -Shopping Kuta
(SPDPS002) ทัวร์บาหลี Superb Bali-Kintamani-Besakih (FD)
วันที่ 20 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน - วัดเบซากิห์ – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – วัดถ้าช้าง – อุบุด - บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัด Ulan Danu – ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท – Shopping Kuta - อนุสาวรีย์มหาภารตะ
(TBDPS001) ทัวร์อินโดนีเซีย_GT-DPS GA01_บาหลี+มรดกโลก บุโรพุทโธ (GA)
วันที่ 13 ต.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดพรามนันต์ - ถนนมาลิโอโบโร่ - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต - บาหลี - เดนพาซาร์ - ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล - ตลาดปราบเซียน - วัดทามันอายุน – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน - วัดทานาห์ลอต - ร้านกฤษณา
(TBDPS002) ทัวร์อินโดนีซีย_GT-DPS-SL01_บาหลี สบาย...สบาย (SL)
วันที่ 20 ต.ค. 60 - 10 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,559 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บาหลี - วัดอูลูวาตู - ช็อปปิ้งย่านคูต้า - ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู บราตัน - ชมการผลิตกาแฟขี้ชะมด - วัดทานาห์ลอต - ร้านกฤษณา
(TBDPS001) _ทัวร์บาหลี-บรูไน เที่ยวสุดคุ้ม สบาย...สบาย (BI)
วันที่ 12 - 16 ก.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์บาหลี - บรูไน-บาหลี ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia– ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
(ITDPS001) _ทัวร์บาหลี_MH73_Beautiful Bali _อูรูวาตู จิมบารัน (MH)
วันที่ 27 - 30 ต.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์บาหลี - ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ - ตลาดปราบเซียน วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต บาหลี - โรงงานกาแฟ -ช้อปปิ้งย่านหาดคูตา - เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย กัวลาลัมเปอร์
(GHDPS) ทัวร์บาหลี_DPS-BI001_บรูไน Fantastic of ASEAN (BI)
วันที่ 12 - 16 ก.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์บาหลี - บรูไน-บาหลี -ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน -วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน -บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือ-ชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
(GHDPS002) ทัวร์อินโดนีเซีย_DPS-TG004_มหัศจรรย์ เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี (TG)
วันที่ 12 - 15 ต.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์อินโดนีเซีย - บาหลี-วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ Kacak Fire Dance -ศูนย์ผ้าบาติก–ศูนย์เครื่องเงิน–หมู่บ้านคินตามณี–ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตู–วัดเตียตาร์อัมปีล-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน -วัดอูลันดานู บราตัน – โรงงานทำกาแฟ – วัดทานาห์ลอต – เที่ยวชมย่านคูต้า -อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา
(GHDPS001) ทัวร์อินโดนีเซีย_DPS-TG003_มหัศจรรย์ AEC _บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ (TG)
วันที่ 12 - 15 ต.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์อินโดนีเซีย - บาหลี-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน -ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดทานาห์ล็อต -บาหลี-ยอร์คจาร์กาต้า-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน -วัดเมนดุท -วัดพราห์มนันต์-บาหลี -วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014