Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์พม่า
(BI) ทัวร์พม่า MMR03-PG พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (PG)
วันที่ 15 ก.ค. 62 - 6 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด
(ZGBZMDL01) ทัวร์พม่า LUCKY MANDALAY BAGAN 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 12 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มัณฑะเลย์ - พุกาม - อมรปุระ มนต์เสน่ห์แห่งพม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี แจกฟรี!!! องค์เทพทันใจ ชมความยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
(GTH) ทัวร์พม่า MDL-PG001 พม่า เที่ยววัด ชมวัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)
วันที่ 20 มิ.ย. 62 - 29 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ l สะพานไม้สักอูเบง l ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน l ตลาดยองอู l วัดอนันดา l วิหารธรรมยังยี l เจดีย์ชเวสิกอง l ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
(BI) MMR051-FD ทัวร์พม่า-พุกาม-มัณฑะเลย์-มิงกุน 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 1 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ - ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน
(PV) ทัวร์พม่า_MDL-RM01_MANDALAY-BAGAN (PG)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
(BI) ทัวร์พม่า_MMR052-FD_หลงรัก...พุกาม (FD)
วันที่ 4 พ.ค. 62 - 20 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
(BI) ทัวร์พม่า_MMR061-FD_อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล (FD)
วันที่ 4 พ.ค. 62 - 20 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน+พักมัณฑะเลย์ 1 คืน + นั่งเครื่องภายในไปกลับ แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
(BI) ทัวร์พม่า_MMR051-PG_พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) (PG)
วันที่ 19 เม.ย. 62 - 27 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า) **เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเลานจ์ที่สนามบินฟรี
(BI) ทัวร์พม่า_MMR05-PG_พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน (บินภายใน) (PG) (PG)
วันที่ 10 พ.ค. 62 - 27 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
(ZG) ทัวร์พม่า_ZMDL05_มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน (เลสโก บุหลันดั้นเมฆ) (PG)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมื่อง มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน / บริการอาหารครบทุกมื้อ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี #น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. + ชมระฆัง และเจดีย์มิงกุน + ชมความงามทะเลเจดีย์ พิเศษ...เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
(PV) ทัวร์พม่า_RGN-HL03-8M_HELLO MYANMAR ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน (8M)
วันที่ 13 เม.ย. 62 - 10 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า | พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย | พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม | ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป พักโรงแรม 5 ดาว SHANGRI LA HOTEL | อร่อยกับเมนู บุฟเฟ่ต์ HOT POT พร้อมทั้งเมนู กุ้งเผา+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร แจกฟรี!! หนังสือสวดมนต์ + เสื้อทัวร์พม่าดีดี
(GTH) ทัวร์พม่า RGN-PG001 พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่ 2 วัน 1 คืน (PG)
วันที่ 15 มิ.ย. 62 - 29 ก.ย. 62  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เจดีย์กาบาเอ | พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | มหาวิชยเจดีย์ | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ | วัดบารมี | ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
(ฺBI) ทัวร์พม่า MMR04-SL โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL)
วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 29 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
(ฺBI) ทัวร์พม่า MMR014-SL มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน (SL)
วันที่ 9 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 6,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์กาบาเอ ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน เจดีย์เมียตซอนินเนือง และเที่ยวตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยเมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์
(ZGBZRGN01) ทัวร์พม่า LUXURY MYANMAR 3 วัน 2 คืน (8M)
วันที่ 7 มิ.ย. 62 - 23 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ย่างกุ้ง - หงสา พัก 5 ดาว!! นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน มหัศจรรย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า สักการะพระธาตุมุเตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองหงสาวดี เที่ยวพระราชวังบุเรงนอง พระราชวังของผู้ชนะสิบทิศ พระนอนตาหวาน-พระนอนยิ้มหวาน พระนอนที่มีความงามที่สุดในพม่า ขอพรองค์เทพทันใจ (นัตโบโบยี) บันดาลโชคสำเร็จเร็วทันใด!
(GTH) ทัวร์พม่า RGN-PG002 พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)
วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี l พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) l เทพกระซิบ l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
(GTH) ทัวร์พม่า RGN-PG001 พม่า เที่ยววัด ชมวัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)
วันที่ 8 มิ.ย. 62 - 29 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี l พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) l เทพกระซิบ l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
(GTH) ทัวร์พม่า RGN-FD001 พม่า บุญรักษา 2 วัน 1 คืน (FD)
วันที่ 15 มิ.ย. 62 - 12 ส.ค. 62  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 6,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l เจดีย์มหาวิชยะ l วัดพระเขี้ยวแก้ว l วัดบารมี l เจดีย์กาบาเอ | ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
(GTH) ทัวร์พม่า RGN-DD002 พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน (DD)
วันที่ 8 มิ.ย. 62 - 29 ก.ย. 62  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 6,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l เจดีย์มหาวิชยะ l วัดพระเขี้ยวแก้ว l วัดบารมี l เจดีย์กาบาเอ | วัดพระหินอ่อน | ช้างเผือก l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
(GTH) ทัวร์พม่า RGN-DD001 พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน (DD)
วันที่ 8 มิ.ย. 62 - 29 ก.ย. 62  (1 วัน)
ราคา 3,333 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l วัดพระหินอ่อน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014