Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์สิงคโปร์
(AL) ทัวร์สิงคโปร์ครบสูตร (TG)
วันที่ 20 - 22 ก.พ. 59  (3วัน 2คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชาร์ด *เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!! *เที่ยวชม GARDEN BY THE BAY!!! ชมโชว์ Wonderful Show!! *ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์!! เข้าชม SEA AQUARIUM !! *สวนสนุก : ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ *พักโรงแรมดี 4 ดาว
(AL) ทัวร์สิงคโปร์ครบสูตร (SQ)
วันที่ 5 - 7 ก.พ. 59  (3วัน 2คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชาร์ด *เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!! *เที่ยวชม GARDEN BY THE BAY!!! ชมโชว์ Wonderful Show!! *ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์!! เพลินเพลินกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ SEA AQUARIUM !! *สวนสนุก : ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
(GH) มาเลเซีย-สิงคโปร์ ก.พ. 59 (TG)
วันที่ 19 - 22 ก.พ. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ ลงเรือล่องแม่นํ้าชมเมืองมะละกา  สัมผัสเมืองหมอก ณ เก็นติ้งไฮแลนด์  ชมความงามของกรุงกัวลาลัมเปอร์ : ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมือง ตึกปิโตรนาส, KL Tower  ชมเมืองปุตราจายา เมืองใหม่ของมาเลเซีย  เที่ยวดัชท์สแควร์ย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดา ณ เมืองมะละกาและล่องเรือชมเมือง  สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ (รวมค่าเข้า)  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของเมืองสิงคโปร์  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมบนถนนออร์ชาร์ด
(GH) PREMIUM SINGAPORE ก.พ. 59 (SQ)
วันที่ 20 - 22 ก.พ. 59  (3วัน 2คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบย์แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ชมโชว์นํ้าพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า  สัมผัสนํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ  ชมวิวสิงคโปร์แบบ 360 องศากับชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก “Singapore Flyer” (รวมค่าบัตร)  เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าเข้าโดม)  สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ & ตื่นตาตื่นใจพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า S.E.A. Aquarium (รวมค่าเข้า)  ล่องเรือบั้มโบ๊ท (รวมค่าล่องเรือ)ชมแม่นํ้าสิงคโปร์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นนํ้า สัญลักษณ์ของสิงคโปร์  ชมวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
(GH) PREMIUM SINGAPORE ก.พ. 59 (TG)
วันที่ 20 - 22 ก.พ. 59  (3วัน 2คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบย์แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ชมโชว์นํ้าพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า  สัมผัสนํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ  ชมวิวสิงคโปร์แบบ 360 องศากับชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก “Singapore Flyer” (รวมค่าบัตร)  เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าเข้าโดม)  สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ & ตื่นตาตื่นใจพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า S.E.A. Aquarium (รวมค่าเข้า)  ล่องเรือบั้มโบ๊ท (รวมค่าล่องเรือ)ชมแม่นํ้าสิงคโปร์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นนํ้า สัญลักษณ์ของสิงคโปร์  ชมวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
(GH) สิงคโปร์ครบสูตร ก.พ. 59 (TR)
วันที่ 19 - 22 ก.พ. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบย์แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ชมโชว์นํ้าพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า  สัมผัสนํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ  เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าเข้าโดม)  สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ กับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ  ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า) และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนกฟลามิงโก้  ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลอ้อนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า  ล่องเรือบั้มโบ๊ทชมแม่นํ้าสิงคโปร์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ริมสองฝั่ง  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นนํ้า สัญลักษณ์ของสิงคโปร์  ชมวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว  ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่”รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์์-บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
(GH) OHO SINGAPORE ก.พ. 59 (TR)
วันที่ 20 - 22 ก.พ. 59  (3วัน 2คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชมโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ชมโชว์นํ้าพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า  สัมผัสนํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ  เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY”  สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)  ล่องเรือบั้มโบ๊ท (รวมค่าล่องเรือ) ชมแม่นํ้าสิงคโปร์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นนํ้า สัญลักษณ์ของสิงคโปร์  ชมวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด  ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่”รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์์-บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
(GH) OHO SINGAPORE ม.ค.-มี.ค. 59 (SQ)
วันที่ 22 - 24 ม.ค. 59  (3วัน 2คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ชมโชว์นํ้าพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า  สัมผัสนํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ  เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY”  สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)  ล่องเรือบั้มโบ๊ท (รวมค่าล่องเรือ) ชมแม่นํ้าสิงคโปร์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นนํ้า สัญลักษณ์ของสิงคโปร์  ชมวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด  ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่”รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์์- “บักกุ้ดเต๋.ร้านSong Fa สูต
(GH) OHO SINGAPORE ม.ค.-มี.ค. 59 (3K)
วันที่ 1 - 3 ม.ค. 59  (3วัน 2คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ชมโชว์นํ้าพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า  สัมผัสนํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ  เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY”  สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)  ล่องเรือบั้มโบ๊ท (รวมค่าล่องเรือ) ชมแม่นํ้าสิงคโปร์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นนํ้า สัญลักษณ์ของสิงคโปร์  ชมวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : gustoworldtour
ID Line : gusto.incentive
ID Line : gusto.europe
ID Line : gusto.hongkong
ID Line : gusto.china
ID Line : gusto.japan
ID Line : gusto.aec
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014