Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์สิงคโปร์
(SPSIN014) _ทัวร์สิงคโปร์ _SUPERB Summer camp _singapore _7D6N (SQ)
วันที่ 11 - 17 ต.ค. 60  (7 วัน 6 คืน)
ราคา 48,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงค์โปร์ - บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า เรียนภาษาร่วมกับเด็กสิงคโปร์ วันละ 3 ช.ม. 4 วัน ช่วงเช้า // ช่วงบ่ายเที่ยวสถาที่สำคัญในสิงคโปร์ **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าบริการ http://www.hangouthotels.com/ หรือเทียบเท่า ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด , Garden by the bay พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 10 ท่านออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป
(GHSIN005)_ทัวร์สิงคโปร์_SUPER SAVE SINGAPORE 4STAR 3D2N _ SUG (FD)
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก GRAND PACIFIC HOTEL - Universal Studio of Singapore- อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth – ไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) – ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี
(GHSIN004)_ทัวร์สิงคโปร์_สิงคโปร์ครบสูตร 4D3N _AUG (SQ)
วันที่ 11 - 14 ส.ค. 60  (4 วัน 3คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - ซันเทคซิตี้-การ์เด้นบายเดอะเบย์-มารีนาเบย์แซนด์-ล่องเรือบั๊มโบ๊ท - Universal Studio of Singapore - สวนนกจูร่ง–เกาะเซ็นโตซ่า-4D-ชมโชว์ “Wings of Time”
(GHSIN003)_ทัวร์สิงคโปร์_SINGAPORE SO SHIOK3D2N_ JUL-OCT (MI)
วันที่ 8 - 10 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์ –เมอร์ไลออน-มารีน่า เบย์ แซนด์-ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ - ไชน่าทาวน์-สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ-อิสระช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - การ์เด้น บาย เดอะ เบย์-สนามบินสิงคโปร์
(GHSIN001)_ทัวร์สิงคโปร์_ SUPER SAVE SINGAPORE 3D2N_ AUG (3K)
วันที่ 19 - 21 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - สนามบินชางฮี – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก GRAND PACIFIC HOTEL - Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.)- อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินชางฮี – สนามบินสุวรรณภูมิ
(ZGSIN004)_ทัวร์สิงคโปร์_SUMMER CHIC IN SINGAPORE 3D2N _JUN (SQ)
วันที่ 24 - 26 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย - วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(ZGSIN003)_ทัวร์สิงคโปร์_EXCITED IN SINGAPORE 3D2N _JUN-OCT (3K)
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ –สิงคโปร์–น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง–วัดเจ้าแม่กวนอิม-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)–มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ Wonder Full Light - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยา - Merlion Park– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(ZGSIN002)_ทัวร์สิงคโปร์_ TRULY IN SINGAPORE 3D2N _ JUN (SQ)
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – MERLION PARK - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) – มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light - เกาะ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO (รวมบัตรค่าเข้าแล้ว)(บริการโดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ) - วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(ZGSIN001)_ทัวร์สิงคโปร์_EXCITED IN SINGAPORE 3D2N _JUN-OCT (3K)
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์–น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง–วัดเจ้าแม่กวนอิม-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)–มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ Wonder Full Light - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย - Merlion Park– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(SPSIN013)_ทัวร์สิงคโปร์_ Superb Singapore Shopping Lizm 3D2N _ JUL-SEP (TR)
วันที่ 8 - 10 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ – สิงคโปร์ – City Tour – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - มารีน่า เบย์ แซนด์ - GARDEN BY THE BAY (-/L/-) - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (B/-/-) - ช้อปปิ้ง - สนามบิน
(SPSIN011)_ทัวร์สิงคโปร์_SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 3D2N _JUL-OCT (TR)
วันที่ 8 - 10 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - เข้าชม GARDEN BY THE BAY - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ - ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(SPSIN010)_ทัวร์สิงคโปร์_SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 3D2N _JUN-DEC (SQ)
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - เข้าชม GARDEN BY THE BAY - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ - ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(SPSIN009)_ทัวร์สิงคโปร์_SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 3D2N _JUN-OCT (SL)
วันที่ 30 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - เข้าชม GARDEN BY THE BAY - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ - ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(SPSIN007)_ทัวร์สิงคโปร์_SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 3D2N _JUL-AUG (TR)
วันที่ 8 - 10 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - เข้าชม GARDEN BY THE BAY - ชมโชว์ GARDEN RHAPSODY แสงสีเสียงที่ GARDEN BY THE BAY - ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
(SPSIN006)_ทัวร์สิงคโปร์_SUPERB SINGAPORE FULL OPTION 4D3N _JUN-OCT (SQ)
วันที่ 22 - 25 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ – สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์ – ล่องเรือ BUMBOAT - UNIVERSAL STUDIO – ชมโชว์ WING OF TIME - CITY TOUR – Singapore Flyer - GARDEN BY THE BAY ( 1 dome ) - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
(SPSIN005)_ทัวร์สิงคโปร์_SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N _JUN-OCT (SL)
วันที่ 30 มิ.ย. 60 - 3 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ สิงคโปร์ - เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์ - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ - ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ -โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(SPSIN004)_ทัวร์สิงคโปร์_SUPERB SINGAPORE EPIC 3D2N _JUN-DEC (3K)
วันที่ 30 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ - UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS - ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY - ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ - โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(SPSIN003)_ทัวร์สิงคโปร์_SUPERB SQ FULLY BOOKED 3D2N _JUL-OCT (SQ)
วันที่ 8 - 10 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - เข้าชม GARDEN BY THE BAY - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - เข้าชมS.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลก -ขึ้นชมวิวบนชิงช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก Singapore Flyer - ล่องเรือ BUMBOAT ชมอ่าวมารีน่า 30 นาที - ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
(SPSIN002)_ทัวร์สิงคโปร์_SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 3D2N _ JUN-DEC (SQ)
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60  (3 วัน 2คืน)
ราคา 17,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า - พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3.5 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ - เข้าชม GARDEN BY THE BAY - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว - ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
(SPSIN001)_ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SCOOT AWESOME 3D2N _JUL-OCT (TZ)
วันที่ 8 - 10 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,955 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สิงคโปร์ - นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่ง - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - รวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืน - ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND - เข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร์ - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014