Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์สิงคโปร์
(ZGSIN001) ทัวร์สิงคโปร์ TRULY SINGAPORE (SQ)
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ่ายรูปกับ MERLION สัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์ ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนหรูหราระดับ 6 ดาว สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ ชม WONDER FULL LIGHTโชว์แสงสีเสียงผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน รวมตั๋ว UNIVERSAL STUDIO แล้ว + SEA AQUARIUMเรียบร้อยแล้ว
(ITKUL002) ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ (MH)
วันที่ 1 - 4 ก.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน * เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์ก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา * เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบสถ์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ * สิงคโปร์ ถ่ายรูปสิงโตทะเล เมอร์ไลออนส์ รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า
(GHSIN008) ทัวร์สิงคโปร์ SUPER SHOCK (TZ)
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ • ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” • สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์
(GHSIN008) ทัวร์สิงคโปร์ OHO SINGAPORE (TR)
วันที่ 21 - 23 ต.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” • สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth • เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” • สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
(GHSIN006) ทัวร์สิงคโปร์ครบสูตร (FD)
วันที่ 21 - 24 ต.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” • สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth • เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าเข้าโดม) • สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ กับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ
(GHSIN005) ทัวร์สิงคโปร์ OHO SINGAPORE (SQ)
วันที่ 20 - 22 ส.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบย์แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” • สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth • เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” • สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
(GHSIN004) ทัวร์สิงคโปร์ OHO SINGAPORE (FD)
วันที่ 3 - 5 ธ.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” • สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth • เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” • สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
(GHSIN003) ทัวร์สิงคโปร์ครบสูตร (FD)
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” • สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth • เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าเข้าโดม) • สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ กับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ
(GHSIN002) ทัวร์สิงคโปร์ SUPER SAVE (3K)
วันที่ 30 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนส์ • ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” • สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth • เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” • สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
(GHSIN001) ทัวร์สิงคโปร์ OHO SINGAPORE (3K)
วันที่ 3 - 5 ธ.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนส์ • ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” • สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth • เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” • สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
(SPSIN012) ทัวร์สิงคโปร์ SO CHEAP [บินค่ำ-กลับค่ำ] (TZ)
วันที่ 20 - 23 ต.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,955 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND • เข้าชม GARDEN BY THE BAY • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว
(SPSIN009) ทัวร์สิงคโปร์ SO CHEAP (TZ)
วันที่ 18 - 20 ก.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,955 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ • ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND • เข้าชม GARDEN BY THE BAY • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว
(SPSIN012) ทัวร์ SINGAPORE SO CHEAP (Free and easy) (TZ)
วันที่ 20 - 23 ต.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,955 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND  เข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร์ ล่องเรือ BUMBOAT ชมแสงสีย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์  ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที ดีที สุดในโลก พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว
(ZGSIN003) ทัวร์สิงคโปร์ FORMULA1 GRAND PRIX (3K)
วันที่ 16 - 18 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ครั้งหนึ่งที่ต้องไปสัมผัสบรรยากาศจริงการแข่งขันรถ FORMULA1 สนามเดียวที่เป็น CITY STREET CIRCUIT และแข่งในเวลากลางคืน ราคานี้รวมตั๋วเข้าชมการแข่งขัน F1 แล้วแบบ BAY GRANDSTAND • ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมคาสิโนหรูหราระดับ 6 ดาว • สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH เชื่อกันว่าจะพบโชคลาภตลอดปี • พักโรงแรม4ดาว ถนนออชาร์ด ช้อปปิ้งแบบเต็มที่บนถนนออชาร์ด • ทานข้าวมันไก่ ต้นตำรับไหหลำ BOON TONG KEE และ • ทานบักกู๋เต๋ ขึ้นชื่อ ร้าน SONG FAH BUK KUT TEH พิเศษ!! แถมบัตร SEA AQUARIUM ท่านละ 1 ใบ ฟรี!!!!
(ZGSIN002) ทัวร์สิงคโปร์ SO COOL (3K)
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนุกกับเครื่องเล่นในUNIVERSAL STUDIO เต็มวัน (รวมค่าตั๋วเรียบร้อย) ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนหรูหราระดับ 6 ดาว สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่านำมาซึ่งโชคลาภ ชม WONDER FULL LIGHTโชว์แสงสีเสียง ผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เที่ยวแบบเต็มวันไปเช้ากลับดึกช้อปปิ้งกันแบบเต็มที่บนถนนออร์ชาร์ด พิเศษ 1: นอนโรงแรมบูติค4 ดาว ใกล้ห้างมุตาฟาพร้อม FREE WIFI พิเศษ 2: ทานข้าวมันไก่ ต้นตำรับของสิงคโปร์ ร้าน Boon Tong Kee
(SPSIN010) ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK (SL)
วันที่ 2 - 4 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า - **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ - เข้าชม GARDEN BY THE BAY - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ - ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ - รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
(SPSIN007) ทัวร์สิงคโปร์ SCOOT AWESOME (TZ)
วันที่ 2 - 4 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,955 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND  เข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร์  ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก  พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee  พิเศษ ชิมน้ำซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Clarke quay  **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว สะอาดปลอดภัย / มี WIFI
(SPSIN006) ทัวร์สิงคโปร์ FULL OPTION (SQ)
วันที่ 1 - 4 ก.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์ – ล่องเรือ BUMBOAT - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์ WING OF TIME - CITY TOUR – Singapore Flyer - GARDEN BY THE BAY ( 1 dome ) - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
(SPSIN005) ทัวร์สิงคโปร์ NEW UNIQUELY SINGAPORE (SQ)
วันที่ 2 - 4 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 20,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 รวมค่าบัตร ขึ้นชมวิวชั้น 57 ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์  รวมค่าบัตร ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonderful Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์  เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์  ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND  พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาวเต็ม ทำเลดี / Free WIFI  พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee  พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa
(SPKUL003) ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ (TG)
วันที่ 1 - 4 ก.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กัวลาลัมเปอร์ - TWIN TOWER -มะละกาเมืองมรดกโลก - สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน – ย่านไชน่าทาวน์ - ช็อปปิ้งออร์ชาร์ด - มารีน่า เบย์แซนด์ - เที่ยว 2 สวนสนุกระดับโลก GENTING HIGHLAND / UNIVERSAL STUDIO - พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาวมาตรฐาน - ชิมข้าวมันไก่ BOONTONGKEE + BAK KUD TEH ร้านต้นตำรับ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014