Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์สิงคโปร์
(GH) ทัวร์ สิงคโปร์ Singapore Easy program 3 วัน 2 คืน (3K)
วันที่ 6 - 8 ก.พ. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสน้าพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภสนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จากัดรอบ สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกชมสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “Gardens by the Bay” ล่องเรือบั มโบ๊ทชมแม่น้าสิงคโปร์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์
(GH) ทัวร์ สิงคโปร์ Singapore Easy Program 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 11 - 13 เม.ย. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสน้าพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภสนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จากัดรอบ สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “Gardens by the Bay” ล่องเรือบั มโบ๊ทชมแม่น้าสิงคโปร์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์
(GH) ทัวร์ สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 8 คืน (FD)
วันที่ 4 - 7 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ เที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า ล่องเรือบั๊มโบ๊ท สวนนกจูร่ง
(GH) ทัวร์ สิงคโปร์ Chill Chill Singapore 3 วัน 2 คืน (3K)
วันที่ 6 - 8 มี.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสน้าพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภสนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จากัดรอบสัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล่องเรือบั มโบ๊ทชมแม่น้าสิงคโปร์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์
(AL) ทัวร์ สิงคโปร์ I LOVE SINGAPORE 4 วัน 3 คืน (SQ)
วันที่ 11 - 14 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืนสายการบิน : โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)เมนูพิเศษ : ข้าวมันไก่สูตรเด็ดร้าน Boon Tong Kee , กระดูกหมูตุ๋นบักกุ๊ดเต้และเมนูพิเศษปูผัดผงกะหรี่ โรงแรม : พักโรงแรมดี 5 ดาว *พิเศษ พัก 5 ดาว 1 คืน ใน Universal Studios* ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ชมน้้าพุแห่งความมั่งคั่ง ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชาร์ด เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!!เที่ยวชม GARDEN BY THE BAY!!! ชมโชว์ Wonderful Show ! ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
(AL) ทัวร์ สิงคโปร์ I LOVE SINGAPORE (SQ)
วันที่ 9 - 11 ม.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมนมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชาร์ด เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!! โปรแกรมใหม่ก่อนใคร ชม GARDEN BY THE BAY!!! และ ล่องเรือชมแม่น้าสิงคโปร์ ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ โรงแรม : พักโรงแรม 5 ดาว เมนูพิเศษ : ข้าวมันไก่สูตรเด็ดร้าน Boon Tong Kee / และเมนู บักกุ๊ดเต๋
(GH) ทัวร์ สิงคโปร์ EASY PROGRAM (TG)
วันที่ 4 - 6 เม.ย. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “Gardens by the Bay”
(AL) ทัวร์ สิงคโปร์ I LOVE SINGAPORE (FD)
วันที่ 23 - 25 ม.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช๊อปปิ้งเต็มอิ่มทีออร์ชาร์ด เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และมาริน่าเบย์ แซน" โปรแกรมใหม่ก่อนใคร ชม GARDEN BY THE BAY" และล่องชมแม่น้ำ สิงคโปร์ ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พักโรงแรม 4 ดาว
(AL) ทัวร์ สิงคโปร์ "NEW" (SQ)
วันที่ 23 - 25 ม.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชาร์ด เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!! โปรแกรมใหม่ก่อนใคร ชม GARDEN BY THE BAY!!! และ ล่องเรือชมแม่น้้าสิงคโปร์ ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พักโรงแรม 5 ดาว
(AL) ทัวร์ สิงคโปร์ I LOVE SINGAPORE (SQ)
วันที่ 14 - 16 มี.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช๊อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชร์ด เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ ชม GARDEN BY THE BAY" โชว์น้ำพุที่มารินา เบย์แซนด์ ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโิอ พักโรงแรมดี 4 ดาว ข้าวมันไก่สูตรเด็ดร้าน BOON TONG KEE
(AL) ทัวร์ มาเลเซีย - สิงคโปร์ (RJ)
วันที่ 23 - 26 ม.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ / เที่ยวมะละกา / เที่ยวยะโฮว์ / เที่ยวสิงคโปร์ ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก UNIVERSAL STUDIO ตลุยสวนสนุกแห่งใหม่ล่าสุด LEGO LAND พักโรงแรมดี 4+5
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014