Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์สิงคโปร์
(SPSIN009) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (TR)
วันที่ 17 ธ.ค. 60 - 17 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - ล่องเรือ BUMBOAT มารีน่า เบย์ แซนด์ -วัดเจ้าแม่กวนอิม-UNIVERSAL STUDIO -ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD
(SPSIN008) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (SQ)
วันที่ 2 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ -ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD
(SPSIN007) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (SL)
วันที่ 2 ธ.ค. 60 - 18 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ -Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
(ZGSIN007) ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ALOHA (SQ)
วันที่ 12 ม.ค. 61 - 29 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light - วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(ZGSIN006) ทัวร์สิงคโปร์ EXCITED IN SINGAPORE (3K)
วันที่ 13 ม.ค. 61 - 12 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,558 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สิงคโปร์–น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง–วัดเจ้าแม่กวนอิม-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)–มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ Wonder Full Light - Merlion Park– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(ZGSIN005) ทัวร์สิงคโปร์ TRULY SINGAPORE (SQ)
วันที่ 13 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – MERLION PARK - การ์เด้น บายเดอะเบย์ - เกาะ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO - วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(SPSIN006) ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO STRONG (FD)
วันที่ 9 ธ.ค. 60 - 20 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – SINGAPORE FLYER - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ -S.E.A. AQUARIUM - UNIVERSAL STUDIO + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay – Bumboat - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
(SPSIN005) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE Scoot AweSome (TR)
วันที่ 9 ธ.ค. 60 - 1 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 10,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
CITY TOUR - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden by the bay – Duty Free Shop - ไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้ง Orchard
(SPSIN004) ทัวร์สิงคโปร์ NEW FULL OPTION (SQ)
วันที่ 8 - 31 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์ – ล่องเรือ BUMBOAT - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์ WING OF TIME - CITY TOUR –– Singapore Flyer - GARDEN BY THE BAY - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(SPSIN003) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE MAGNIFICENT (SL)
วันที่ 1 ธ.ค. 60 - 23 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAY - ไชน่าทาวน์
(SPSIN002) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE FULLY BOOKED (SQ)
วันที่ 9 - 31 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – Singapore Flyer - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO+ S.E.A. Aquarium - BUMBOAT - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD
SPSIN001) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC (3K)
วันที่ 1 ธ.ค. 60 - 25 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์ - นั่ง EXPRESS TRAIN เข้า Universal Studio - ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
(SPKUL003) ทัวร์มาเลยเซีย SUPERB DUO MAL-SIN (FD)
วันที่ 2 ธ.ค. 60 - 23 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์ - ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชท์สแควร์ – ยะโฮว์บารู - สิงคโปร์ - CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO - มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้ำพุ Wonder
(TBSIN006) ทัวร์สิงคโปร์_SIN-FD002_เที่ยวครบ สบาย...สบาย (FD)
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซันเทคซิตี้-การ์เด้นบายเดอะเบย์-มารีนาเบย์แซนด์-ล่องเรือบั๊มโบ๊ท-สวนนกจูร่ง–เกาะเซ็นโตซ่า-4D-ชมโชว์ “Wings of Time”
(TBSIN005) ทัวร์สิงคโปร์_SIN-FD001_สุดคุ้ม สบาย...สบาย (FD)
วันที่ 6 เม.ย. 61 - 5 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่านClarke Quay - มารีน่าเบย์แซนส์ - ซิตตี้ทัวร์เมอไลอ้อน – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – วัดพระเขี้ยวแก้ว –ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
(TBSIN004) ทัวร์สิงคโปร์_SIN-SQ002_เที่ยวครบ สบาย...สบาย (SQ)
วันที่ 1 - 4 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome) สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่”รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์-บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
(TBSIN003) ทัวร์สิงคโปร์ Full Option_SIN-SQ001_สบาย...สบาย (SQ)
วันที่ 19 ม.ค. 61 - 26 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก GRAND PACIFIC HOTEL-อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด
(TBSIN002) ทัวร์สิงคโปร์_SIN-3K002_เที่ยวครบ สบาย...สบาย (3K)
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซันเทคซิตี้-การ์เด้นบายเดอะเบย์-มารีนาเบย์แซนด์-ล่องเรือบั๊มโบ๊ท-สวนนกจูร่ง–เกาะเซ็นโตซ่า-4D-ชมโชว์ “Wings of Time”
(TBSIN001) ทัวร์สิงคโปร์_SIN-3K001_สุดคุ้ม สบาย...สบาย (3K)
วันที่ 19 ม.ค. 61 - 25 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่านClarke Quay - มารีน่าเบย์แซนส์- Free Day - Universal Studio of Singapore(ไม่รวมUNIVERSAL STUDIO)-ซิตตี้ทัวร์เมอไลอ้อน –ย่านลิตเติ้ลอินเดีย- วัดพระเขี้ยวแก้ว –ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
(ITKUL002)_FD98_ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ (FD)
วันที่ 23 พ.ย. 60 - 26 พ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กัวลาลัมเปอร์ - Genting outlet premium - เก็นติ้งไฮส์แลนด์ - ปุตราจายา - มะละกา - โยโฮบารู - สิงค์โปร์ –เมอร์ไลออนส์ -วัดพระเขี้ยวแก้ว -น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง(Suntec City) Garden by the Bay - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด Resorts World Sentosa Universal Studio สิงคโปร์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014