Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์สิงคโปร์
(AL) ทัวร์มาเลเซีย (RJ)
วันที่ 8 - 11 พ.ค. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ลิ้มรสบักกุ๊ดเต๋ ร้อนๆๆ แบบต้นตำหรับ....สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดปี พักเก็นติ้ง 1 คืน เที่ยวชมเมืองมรดกโลก....มะละกา ...ชมสถาปัตยกรรมแบบดัชช์
(AL) ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ (RJ)
วันที่ 8 - 11 พ.ค. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก UNIVERSAL STUDIO -ตลุยสวนสนุกแห่งใหม่ล่าสุด LEGO LAND -พักโรงแรมดี 4+5 ดาว
(AL) ทัวร์สิงคโปร์ ครบสูตร (โปรโมชั่น) (SQ)
วันที่ 16 - 18 พ.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ -ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม -นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชาร์ด -เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!! -ชม GARDEN BY THE BAY!!! โชว์น้าพุที่มารินา เบย์ แซนด์ -พักโรงแรมดี 4 ดาว
(AL) สิงคโปร์ครบสูตร (OK LAH) (SQ)
วันที่ 1 - 3 พ.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ -ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชาร์ด เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!! เที่ยวชม GARDEN BY THE BAY!!! ชมโชว์ Wonderful Show!! ล่องเรือชมแม่น้าสิงคโปร์!! -พักโรงแรมดี 4 ดาว
(GH) ทัวร์สิงคโปร์ EASY PROGRAM (SQ)
วันที่ 1 - 3 พ.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ -สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ -สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก -ชมสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “Gardens by the Bay” -ล่องเรือบั้มโบ๊ทชมแม่น้ำสิงคโปร์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ -ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก -สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวจีนในสิงคโปร์ ในย่าน ไชน่าทาวน์ -พร้อมสักการะไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ วันพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ -ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อาทิเช่น ข้าวมันไก่-บักกุ๊ดเต๋ รสชาดต้นตำรับของสิงคโปร์ -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม บนถนนออร์ชาร์ด อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน
(GH) ทัวร์สิงคโปร์ Chill chill Singapore (3K)
วันที่ 8 - 10 พ.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ -สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ -สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก -ล่องเรือบั้มโบ๊ทชมแม่น้ำสิงคโปร์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ -ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก -ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อาทิเช่น ข้าวมันไก่-รสชาดต้นตำรับของสิงคโปร์ -อิสระเลือกเที่ยว เลือกช้อป เลือกกิน อย่างจุใจ
(GH) ทัวร์สิงคโปร์ EASY PROGRAM (3K)
วันที่ 22 - 24 พ.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ -สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ -สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก -ชมสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “Gardens by the Bay” -ล่องเรือบั้มโบ๊ทชมแม่น้ำสิงคโปร์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ -ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก -สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวจีนในสิงคโปร์ ในย่าน ไชน่าทาวน์ -พร้อมสักการะไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ วันพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ -ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อาทิเช่น ข้าวมันไก่-บักกุ๊ดเต๋ รสชาดต้นตำรับของสิงคโปร์ -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม บนถนนออร์ชาร์ด อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014