Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(TBDAD002) ทัวร์เวียดนามกลาง_PG01_สบาย...สบาย ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ (PG)
วันที่ 3 พ.ย. 60 - 16 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมือง เว้ - พระราชวังเว้ - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา – ฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมือง ฮอยอัน – ดานังดานัง -นั่งกระเช้าขึ้น - ลง บานาฮิลล์ - วัดลิงห์อึ้ง - Fantasy Park - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร - ตลาดฮานดานัง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง - ชมวิวภูเขาลิง
(GHHAN1)_SGN-DD004_ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี (DD)
วันที่ 14 ก.ย. 60 - 2 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 8,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนามใต้ •พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / • ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม / เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก / สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน / สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(ATSGN001)_ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ SXC04 (QR)
วันที่ 21 - 24 ก.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง
(ZGSGN001-1) _ทัวร์เวียดนามใต้_SGN01_DELIGHT SOUTH VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (FD)
วันที่ 5 - 8 ต.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - เมืองโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่ เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ เมืองโฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น
(ZGSGN001) _ทัวร์เวียดนามใต้_SGN01_DELIGHT SOUTH VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (FD)
วันที่ 10 - 13 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - นครโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่ เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ โฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม
(JWSGN003) _ทัวร์เวียดนาม_JVN07B_โฮจิมินห์-มุยเน่ (SL)
วันที่ 5 - 7 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่ - มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน -
(JWSGN002) _ทัวร์เวียดนาม_JVN07A_โฮจิมินห์-ดาลัท-มุยเน่ (SL)
วันที่ 3 - 6 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่ - ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ดาลัท-โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน
(JWSGN001) _ทัวร์เวียดนาม_JVN06_โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ (FD)
วันที่ 11 - 14 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่ - ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ดาลัท-โฮจิมินห์-ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน
(BISGN003)_ทัวร์เวียดนาม_VN03DD เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด (DD)
วันที่ 10 - 13 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - เที่ยวชม เมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ เมืองดอกไม้ ดาลัด เมืองทะเลทราย มุยเน่ - ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ชม กรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศษ - นำท่านเข้าชมบ้านเพี้ยน (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆ - แถมฟรี นั่งรถจิ๊บ ตะลุยทะเลทรายช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน - อิ่มอร่อยกับ อาหารค่ำบนเรือ แสนโรแมนติกพร้อม ชมโชว์สุดอลังการ
(BISGN002)_ทัวร์เวียดนาม_VN02DD เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่ (DD)
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม -โฮจิมินห์ซิตี้ – ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์ - โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง - ไชน่าทาวน์ – วัดเทียนหาว – มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ PALACESAIGON – อนุสาวรีย์ลุงโฮ - ตลาดเบนถัน
(GHSGN005)_ทัวร์เวียดนาม_เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ (AK)
วันที่ 17 - 20 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม – โฮจิมินห์ -ดาลัด - Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว -มุยเน่ - Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์ -วัดเทียนเฮา -ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน
(GHSGN004)_ทัวร์เวียดนาม_เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ (DD)
วันที่ 10 - 13 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม – โฮจิมินห์ -ดาลัด - Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว -มุยเน่ - Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์ -วัดเทียนเฮา -ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน
(GHSGN003)_ทัวร์เวียดนาม_เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี (DD)
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม –โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – วัดเทียนหาว – โรงผลิตเครื่องเขิน - อุโมงค์กู๋จี - ตลาดเบนถัน – ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ - ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน -โฮจิมินห์ ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม - อดีตทำเนียบประธานาธิบดี
(ZGHAN003) ทัวร์เวียดนาม_HAN06_AQUTIC IN VIETNAM (FD)
วันที่ 30 ต.ค. 60 - 28 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฮานอย – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – นั่งกระเช้า – นั่งชิงช้า SUNW HEEL – ตลาด NIGHT MARKET - ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสววรค์ – เกาะไก่ชน – เมืองนิงบิงห์ - เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน – นั่งรถกอล์ฟชมเมือง – ถนน 36 สาย
(TBHAN004) ทัวร์เวียดนาม_QR02_ฮานอย ซาปา (Fansipan) (QR)
วันที่ 2 พ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –นิงห์บิงห์ - นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก+ถ้ำตำก๊อก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ - สุสานลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
(TBHAN003) ทัวร์เวียดนาม_QR01_ฮานอย ซาปา (Fansipan) (QR)
วันที่ 2 พ.ย. 60 - 3 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย –ชมการแสดงระบำ ตุ๊กตาน้ำ – ฮานอย - ลาวไก – ซาปา–ยอดเขาฮัมรอง – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา – ซาปา (อาหารค่ำพิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน) - ซาปา – Fansipan(นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน) - Silver Water Fall -Cat Cat Village
(ZG) ทัวร์เวียดนาม DOUBLE SAPA (FD)
วันที่ 22 ก.ย. 60 - 30 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(BI) VN08-FD โปรนี้ดี...ที่ดานัง...เว้ ดาานัง ฮอยอัน (FD)
วันที่ 29 ก.ย. 60 - 2 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเขาบาน่าฮิลล์ และอาหารSeafood พิเศษสุด !! นั่งรถสามล้อซิโคล่ ชมเมืองดานัง พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+พัดซินจ่าว)
(ZGHAN007) ทัวร์เวียดนาม HALONG'S FLOATING ต.ค.-ธ.ค. 60 (VZ)
วันที่ 6 ต.ค. 60 - 27 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม_บินเข้าทาง ไฮฟอง บินออกทาง ฮานอย ไม่ต้องนั่งรถย้อนกลับ!! ขึ้นกระเช้า QUEEN 2ชั้น ใหญ่สุดในโลก นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ความงามที่สรรค์สร้างจากธรรมชาติ ช้อปปิ้งเพลินๆถนน 36 สาย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่แรกของโลก
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลองบก-นิงก์บิงห์ 3วัน2คืน (VJ)
วันที่ 3 พ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 7,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดไบ่ดิงห์- นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย-
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014