Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(ATHAN004) ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา (QR)
วันที่ 9 - 12 มิ.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★Super Pro..ฮานอย ซาปา 4 วัน ★กับสายการบินที่ไ้ดรับรางวัลอันดับ 1 ของโลก ★ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -บ้านพักลุงโฮ –ทำเนียบประธานาธิบดี ★วัดเจดีเสาเดียว - ซาปา-น้ำตกซิลเวอร์- ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET ★ฮานอย-วิหารวรรณกรรม-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน ★ช้อปปิ้ง36สาย-วัดเฉินก๊วก
(ATHAN003) ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-นิงบิงห์ (QR)
วันที่ 9 - 12 มิ.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★เที่ยวแบบ LUXURY ในราคาที่สัมผัสได้ กับสายการบินที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของโลก ★ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ( TAM COC )-ฮาลอง-ชมตลาดราตรีฮาลอง ★อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปถนน 36 สาย ★จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว **เพิ่มเมนูพิเศษ....บุฟเฟต์นานาชาติ ZEN โชว์หุ่นกระบอกน้ำ**
(ATHAN002) ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา (DD)
วันที่ 10 - 13 มิ.ย. 59  (3 วัน 4 คืน )
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★เที่ยวครบ เที่ยวคุ้ม เที่ยวเต็มเวลา ★ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ★นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก-หุบเขาปากมังกร-ชมวิวยอดเขาฟานซีปิน ★ซึมซับวัฒนธรรมที่หาดูได้ยาก-ช๊อปปิ้งถนน36สาย
(ATSGN001) ทัวร์อินโดจีน ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด (DD)
วันที่ 9 - 12 มิ.ย. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
:ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว :สนุกสุดเหวี่ยงกับรถรางในน้ำตกดาทันลา :นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดาลัด ***พิเศษ.!!! ทานอาหาร....บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชิมไวน์ดาลัด***
(PVHAN002)ทัวร์อินโดจีน [CLASSIC VIETNAM] เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (QR)
วันที่ 3 - 5 มิ.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนามดีดี!! CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
(PVHAN004) ทัวร์อินโดจีน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นินห์บิงห์ (QR)
วันที่ 16 - 19 ก.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือกระจาดชมธรรมชาติตามไหล่เขาของเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้มชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
(PVHAN003) ทัวร์อินโดจีน เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (QR)
วันที่ 16 - 19 ก.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
‬ สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม : ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
(PVHAN001)ทัวร์อินโดจีน [CLASSIC VIETNAM] เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (VN)
วันที่ 4 - 6 มิ.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนามดีดี!! CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
(GHHAN018)ทัวร์อินโดจีน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา (QR)
วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน “โดยนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ” • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )
(GHHAN017)ทัวร์อินโดจีน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 26 - 29 พ.ค. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว“ฮาลองเบย์” • เที่ยวเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ(Buffet Sen) ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(GHSGN019)ทัวร์อินโดจีน เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่ (DD)
วันที่ 26 - 29 พ.ค. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” • เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
(GHSGN021)ทัวร์อินโดจีน เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัด (VJ)
วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 59  (5วัน 4คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” • เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน • สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(GHSGN020)ทัวร์อินโดจีน เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่ (FD)
วันที่ 2 - 5 มิ.ย. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” • เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(GHHAN015)ทัวร์อินโดจีน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (DD)
วันที่ 29 พ.ค. 59 - 1 มิ.ย. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” • เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(GHHAN016)ทัวร์อินโดจีน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา (DD)
วันที่ 14 - 18 ก.ย. 59  (5วัน 4คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน “โดยนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ” • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย ***พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )**** ! FREE WIFI ON BUS.
(HDVN001-1) ทัวร์อินโดจีน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (บินบ่าย) (BL)
วันที่ 2 - 5 มิ.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ล่องเรือชม มรดกโลก”อ่าว “ฮาลองเบย์ •เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม •ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
(AT) ทัวร์เวียดนามฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซีปัน (DD)
วันที่ 10 - 13 มิ.ย. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 14,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-เต็มอิ่มพักซาปาสบายๆ 2 คืน -ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก- -ชมวิวยอดเขาฟานซีปัน -หุบเขาปากมังกร -ล่องอ่าวฮาลองเบย์ ***พิเศษ!! อาหารซีฟู๊ดบนเรือ / ไวน์แดง***
(SL) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา (QR)
วันที่ 9 - 12 มิ.ย. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกกับเมืองที่มีแต่ภูเขาโอบล้อม อากาศเย็นตลอดปี • นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน • สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขา และชมทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันได • เมนูทีเด็ด สุกี้ปลาแซลมอน เนื้อนุ่ม มีเลี้ยงเฉพาะเมืองซาปาที่ไม่ควรพลาด • เมนูพิเศษ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติร้าน SEN BUFFET • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเวียดนาม • เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ณ วิหารวรรณกรรม
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014