Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(HDHAN001) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (BL)
วันที่ 1 - 4 ก.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมสะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง็อกเซิน • หุ่นกระบอกน้ำ • สุสานโฮจิมินห์ • บ้านโฮจิมินห์ • พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ • ช้องปิ้งย่านการค้า 36 สาย • ทะเลสาบคืนดาบ • ถ้ำนางฟ้า
(SOWSGN005) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด (VJ)
วันที่ 12 - 15 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม • เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม “ปารีสแห่งอินโดจีน” อากาศเย็นตลอดทั้งปี •โอบล้อมด้วยหุบเขาสูงแวดล้อมไปด้วยไร่กาแฟ สวนดอกไม้เมืองหนาว และป่าสน • เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล เมืองที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาว
(SOWHAN004) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 18 - 21 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ชมถ้ำเทียนกุง (ถ้ำนางฟ้า) • ล่องเรือฮาลองบก (นิงบิงห์) ชมถ้ำตามก๊ก • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวเวียดนาม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ที่ตลาดกลางคืน ฮาลองเบย์ และถนน 36 สาย • เมนูพิเศษ ทานอาหารทะเลสดๆ พร้อมชิมไวน์ Dalat บนเรือ
(SOWHAN003) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ [วันแม่] (DD)
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ชมถ้ำเทียนกุง (ถ้ำนางฟ้า) • ล่องเรือฮาลองบก (นิงบิงห์) ชมถ้ำตามก๊ก • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวเวียดนาม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ที่ตลาดกลางคืน ฮาลองเบย์ และถนน 36 สาย • เมนูพิเศษ ทานอาหารทะเลสดๆ พร้อมชิมไวน์ Dalat บนเรือ
(SOWHAN002) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (QR)
วันที่ 28 - 31 ก.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สัมผัสหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ที่เมืองซาปา ที่โอบล้อมด้วยภูเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี • ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ในเมืองซาปา • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวเวียดนาม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ที่ตลาดซาปา และถนน 36 สาย
(SOWHAN001) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา [วันแม่] (DD)
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สัมผัสหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ที่เมืองซาปา ที่โอบล้อมด้วยภูเขาอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี • ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ในเมืองซาปา • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ที่ตลาดซาปา และถนน 36 สาย
(GHHAN002) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (DD)
วันที่ 7 - 10 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” ★เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” ★เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ★ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ★ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย ★พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )
(GHHAN001) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 28 - 31 ก.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว“ฮาลองเบย์” เที่ยวเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ(Buffet Sen) ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(GHSGN006-1)ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (DD)
วันที่ 29 ก.ค. 59 - 1 ส.ค. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” • เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
(HDHAN001) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (BL)
วันที่ 1 - 4 ก.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย - ฮาลอง - ถ้านางฟ้า - ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกน้า - สุสานโฮจิมินห์ บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ช้องปิ้งย่านการค้า 36 สาย
(GHSGN001) ทัวร์แกรนด์เวียดนามใต้-กลาง-เหนือ (VJ)
วันที่ 12 - 17 ต.ค. 59  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ ชมอุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน เที่ยวเมือง “เว้” เป็นอาณาจักรโบราณ และเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม เที่ยวเมือง “ฮอยอัน” ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(ZGHAN002) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (DD)
วันที่ 29 ก.ค. 59 - 1 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชื่นชมความงามเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต กินลม ชมวิว ความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน ผ่อนคลายกับสายน้ำ ที่น้ำตก SILVER WATER FALL คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำถนน 36 สาย
(ZGSGN001) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (FD)
วันที่ 11 - 14 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวครบโฮจิมินท์ซิตี้ เมืองเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ผจญภัยในทะเลทรายเวียดนามที่ มุยแน ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี ช้อปปิ้งในตลาดเบ๋นถั่น
(ATHAN004-1) ทัวร์เวียดนามเหนือ PRO NOK ฮานอย ซาปา (DD)
วันที่ 22 - 25 ก.ค. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 9,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก -เที่ยวหุบเขาปากมังกร -ชมวิวบนยอดเขาฟานซีปัน -ชมวัฒนธรรมทีหาดูได้ยาก -ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ***เที่ยวคุ้ม บินเช้า-กลับดึก***
(ATHUE008) ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (VN)
วันที่ 27 - 31 ก.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมพระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรดิ ( DAI NOI ) ล่องเรือมังกร ชมแม่ น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่น หอม ชมร้านของฝาก Specialities of Hue เลือกซื้ออาหารพื้นเมือง ชมร้านไข่มุก เลือกชมผลิตภัณฑ์จากท้องทะเล โดยเฉพาะไข่มุกเม็ดงาม เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทาง วัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้าน โบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ชม พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ถ่ายรูปที่ สะพานแห่งความรัก จากนั้นนำท่านละลายทรัพย์ที่ ตลาดห่านเมืองดานัง เป็น ตลาดที่รวบรวม สินค้า มากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย
(ATHUE007) ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (VN)
วันที่ 28 - 31 ก.ค. 59  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 12,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระราชวังเว้ – วัดเทียนมู่ – ชอปปิ้งตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม เมืองมรดกโลกฮอยอัน – วัดหลินอึ้ง – ล่องเรือแม่น้ำฮ่าน(ดินเนอร์) พิเศษ ! ทานบุฟเฟ่ต์สไตล์เวียดนามอันเลิศรสที่บานาฮิลล์ ล่องเรือ DINNER ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำฮาน / ซีฟู๊ด+กุ้งมังกร
(ATSGN006) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (DD)
วันที่ 11 - 14 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ดาลัดอากาศเย็นสบายทั้งปี-สวนดอกไม้เมืองหนาว • สนุกสุดเหวี่ยงรถรางในน้ำตกดาทันลา นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดาลัด • พิเศษ.!!! ทานอาหาร....บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชิมไวน์ดาลัด
(ATSGN005) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (VN)
วันที่ 12 - 15 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เดินทางอย่างมีระดับ ไปกับสายการบินประจำชาติเวียดนาม • ในราคาที่คุณสัมผัสได้ บินภายใน 1 ขา ไม่เหนื่อยนั่งรถ • สัมผัสช่วงที่อากาศดีที่สุดของเมืองดาลัด พัก4ดาว 2 คืน *** หนาวว แน่นอนจ้า ***
(ATHAN004) ทัวร์เวียดนามเหนือ PRO NOK ฮานอย ซาปา (DD)
วันที่ 12 - 15 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชม วัดเจดีย์เสาเดียว หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก • นาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ชมความสวยงามของ น้ำตกซิลเวอร์ • ตลาดเมืองซาปา • ชมวิวยอดเขาฟานซีปัน • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย • ชมทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย
(ATHAN003) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฟานซีปัน ซาปา ฮานอย ฮาลอง (DD)
วันที่ 12 - 15 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• นาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก • หุบเขาปากมังกร • ชมวิวยอดเขาฟานซีปัน • ล่องอ่าวฮาลองเบย์ รับรางวัลมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก • พิเศษ!! อาหารซีฟู๊ดบนเรือ /ไวน์แดง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014