Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(GH) ทัวร์อินโดจีน-เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา (DD)
วันที่ 25 - 29 พ.ค. 59  (5วัน 4คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน “โดยนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ” • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย ***พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )***
(GH) ทัวร์อินโดจีน-เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ (DD)
วันที่ 22 - 25 พ.ค. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” • เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )
(GH) ทัวร์อินโดจีน-เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา (BL)
วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 59  (5วัน 4คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน “โดยนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ” • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )
(GH) ทัวร์อินโดจีน-เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง (BL)
วันที่ 19 - 22 พ.ค. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ล่องเรือชม มรดกโลก”อ่าว “ฮาลองเบย์ • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม (ชมบริเวณภายนอก) • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
(SL) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา (QR)
วันที่ 20 - 23 พ.ค. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกกับเมืองที่มีแต่ภูเขาโอบล้อม อากาศเย็นตลอดปี • นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน • สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขา และชมทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันได • เมนูทีเด็ด สุกี้ปลาแซลมอน เนื้อนุ่ม มีเลี้ยงเฉพาะเมืองซาปาที่ไม่ควรพลาด • เมนูพิเศษ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติร้าน SEN BUFFET • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเวียดนาม • เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ณ วิหารวรรณกรรม
(GH) ทัวร์อินโดจีน - ทัวร์เวียดนามใต้ - โฮจิมินห์- ดาลัด - มุยเน่ (DD)
วันที่ 12 - 15 พ.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ - สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” - เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
(GH) ทัวร์อินโดจีน -ทัวร์เวียดนามใต้ -โฮจิมินห์ - ดาลัด - มุยเน่ (FD)
วันที่ 26 - 29 พ.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ •สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” •เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
(HD) ทัวร์อินโดจีน เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง (บินช่วงบ่าย ) (BL)
วันที่ 5 - 8 พ.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย - ฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ทะเลสาบคืนดาบ -สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกน้ำ - สุสานโฮจิมินห์ - บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ช้องปิ้งย่านการค้า 36 สาย
(GH) ทัวร์อินโดจีน เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด (VJ)
วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ •สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” •เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก •สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(GH) เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 28 เม.ย. 59 - 1 พ.ค. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”  เที่ยวเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”  เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้า วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย  พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014