Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(GHSGN006-1)ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (FD)
วันที่ 4 - 7 พ.ย. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ •สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” •เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
(HDHAN001) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (BL)
วันที่ 2 - 5 ธ.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ้ำนางฟ้า - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกน้ำ - สุสานโฮจิมินห์ - บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ช้องปิ้งย่านการค้า 36 สาย
(VPSGN001) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (DD)
วันที่ 10 - 13 พ.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ดาลัด / Datalla Water Fall / นั่งกระเช้าไฟฟ้า / พระราชวังวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ / หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) / มุยเน่ / Sand Dune-Fairly Stream / ทะเลทรายมุยเน่ /โฮจิมินห์ / นครโฮจิมินห์ / ช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน
(VPHAN002) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 3 - 6 พ.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย / ฮาลอง / ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน / ล่องเรืออ่าวฮาลอง / ถ้ำนางฟ้า / นิงห์บิงห์ / ล่องเรือฮาลองบก / ถ้ำตำก๊อก / ทะเลสาบคืนดาบ / โชว์หุ่นกระบอกน้ำ / สุสานลุงโฮ / วัดเจดีย์เสาเดียว / พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ / ช้อปปิ้งถนน 36สาย
(ZGDAD008) ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (PG)
วันที่ 2 - 5 ธ.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เวียดนามกลาง เว้-ดานัง-ฮอยอัน นั่งเรือล่องแม่น้ำหอม / นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลล์ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์บนเขา ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มี่เสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เที่ยวเมืองดานังเมืองสำคัญของเวียดนาม / ชมวิวสะพานมังกรอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งเมืองดานัง
(ZGDAD007) ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (PG)
วันที่ 4 - 7 พ.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งเรือล่องแม่น้ำหอม แม่น้ำสายหลักของเว้ที่มีวัฒนธรรมยาวนาน / นั่งกระเช้าขึ้น-ลง ภูเขาบาน่าฮิลล์ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์บนเขา / ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มี่เสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก / เที่ยวเมืองดานังเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลาง /
(ZGDAD006) ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (PG)
วันที่ 9 - 11 พ.ย. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งเรือล่องแม่น้ำหอม / แม่น้ำสายหลักของเว้ที่มีวัฒนธรรมยาวนานพร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง / ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้น ทะเบียนมรดกโลก / เที่ยวเมืองดานัง เมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลาง อาหารครบทุกมื้อ
(ZGSGN004) ทัวร์เวียดนามใต้ [DELIGHT] โฮจิมินห์ ดาลัท มุยแน่ (DD)
วันที่ 3 - 6 พ.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวครบโฮจิมินท์ซิตี้ เมืองเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม / ผจญภัยในทะเลทรายเวียดนามที่ มุยแน / ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม / สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท / สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี / ช้อปปิ้งในตลาดเบ๋นถั่น
(ZGHAN003) ทัวร์เวียดนามเหนือ [WONDERFUL] ฮานอย ฮาลอง ซาปา (DD)
วันที่ 16 - 20 พ.ย. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชื่นชมความงามเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน / สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต / กินลม ชมวิว ความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน / ลิ้มรสอาหารทะเลช้อปปิ้งไนท์บาซาร์ฮาลอง / คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม / ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ / ถนน 36 สาย
(ZGHAN002) ทัวร์เวียดนามเหนือ [AMAZING] ฮานอย ซาปา (DD)
วันที่ 25 - 28 พ.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชื่นชมความงามเมืองซาปา / เมืองหลังคาโลกอินโดจีน / สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต / กินลม ชมวิว ความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน / ผ่อนคลายกับสายน้ำที่น้ำตก SILVER WATER FALL / คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม
(ZGHAN001) ทัวร์เวียดนามเหนือ [HELLO] ฮานอย ฮาลอง (DD)
วันที่ 4 - 6 พ.ย. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ /ฮาลองเบย์ /ลิ้มรสอาหารทะเลชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ /ช้อปปิ้งไนท์บาซาร์ฮาลอง /ถนน 36 สาย /คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม
(ATSGN007) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (VN)
วันที่ 17 พ.ย. 59 - 20 ธ.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นครโฮจิมินห์ / ฟานเทียด (มุยเน่) /ทะเลทรายแดง /ทะเลทรายขาว / ลำธาร FAIRY STREAM /ดาลัด
(ATHUE008) ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ [วันปิยะ] (VZ) (VJ)
วันที่ 2 - 5 ธ.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตร สุดคุ้มกับเมืองมรดกโลก บินตรงสู่เมืองเว้ เที่ยวครบ อาหารดี นอน 4 ดาว
(ATHAN006) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ (VN)
วันที่ 11 - 14 พ.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ZEN โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
(ATHAN005) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง [NEW YEAR] (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย /ซาปา /หุบเขาปากมังกร / LOVE MARKET / ทะเลสาบคืนดาบ / วัดหงอกเซิน / ถนน36สาย / โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
(ATHAN004) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (VN)
วันที่ 11 - 14 พ.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เต็มอิ่มพักซาปาสบายๆ 2 คืน นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก / หุบเขาปากมังกร ชมวิวยอดเขาฟานซีปัน ปุฟเฟ่ต์นานาชาติ ZEN / ช้อปปิ้ง 36 สาย
(ATHAN003) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ [LUXURY] (QR)
วันที่ 25 - 28 พ.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวแบบ LUXURYพิเศษ !! บุฟเฟต์นานาชาติ ZEN / โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
(ATHAN002) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน [PREMIUM] (QR)
วันที่ 10 - 13 พ.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน “ฟานซิปัน” / ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ อาหารพิเศษ... SEN BUFFET, สุกี้ ปลาเซลมอน
(ATHAN001) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา [LUXURY] (QR)
วันที่ 9 - 12 ธ.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวแบบ LUXURY / ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก / หุบเขาปากมังกร / ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ / ช้อปปิ้ง ตลาด 36 สาย
(PVHAN009) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (TG)
วันที่ 5 - 7 พ.ย. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN และ ไวน์แดง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014