Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(GHHAN012) ทัวร์เวียดนามเหนือ กลาง ใต้ (VN)
วันที่ 12 - 17 ต.ค. 59  (6วัน 5คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” •เที่ยวเมือง “เว้” เป็นอาณาจักรโบราณ และเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม •เที่ยวเมือง “ฮอยอัน” ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม •เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม •ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ถนน 36 สาย •เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศษเก่าแก่ •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน •สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน •พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
(GHSGN011) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด (VJ)
วันที่ 20 - 24 ต.ค. 59  (5วัน 4คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ •สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” •เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน •สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(GHSGN010) ทัวร์เวียดนามใต้ กลาง เหนือ (VJ)
วันที่ 12 - 17 ต.ค. 59  (6วัน 5คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน •สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน •เที่ยวเมือง “เว้” เป็นอาณาจักรโบราณ และเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม •เที่ยวเมือง “ฮอยอัน” ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม •ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” •ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
(GHHAN009) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา (QR)
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 59  (5วัน 4คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน “โดยนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ” •ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” •เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม •ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )
(GHHAN008) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 1 - 4 ก.ย. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว“ฮาลองเบย์” •เที่ยวเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” •เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม •ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ(Buffet Sen)
(GHSGN007) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (FD)
วันที่ 1 - 4 ก.ย. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ •สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” •เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
(GHSGN006) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (DD)
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60  (5วัน 4คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ •ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม •สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” •เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก *ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน *สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(GHSGN005) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (DD)
วันที่ 6 - 9 ต.ค. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ •สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” •เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
(GHHAN004) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา (DD)
วันที่ 14 - 18 ก.ย. 59  (5วัน 4คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน •ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” •เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ •ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )
(GHHAN003) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (DD)
วันที่ 4 - 7 ก.ย. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” •เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” •เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม •ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )
(GHSGN002) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ กู๋จี (DD)
วันที่ 10 - 12 ธ.ค. 59  (3วัน 2คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ •ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน •สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(GHHAN001) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (BL)
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 59  (5วัน 4คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน •ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )
(PVHAN007) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (VN)
วันที่ 26 - 29 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือกระจาดชมธรรมชาติตามไหล่เขาของเมืองนิงห์บิงห์ / สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ / คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม / พร้มชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก / จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
(PVHAN006) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (VN)
วันที่ 26 - 29 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม : ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา / คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก / จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
(PVHAN005) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (VN)
วันที่ 9 - 11 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
(PVHAN004) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 29 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือกระจาดชมธรรมชาติตามไหล่เขาของเมืองนิงห์บิงห์ / สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ / คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก / จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
(PVHAN003) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (QR)
วันที่ 29 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
SWITZERLAND VIETNAM สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา / คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก / จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
(PVHAN002) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา (QR)
วันที่ 20 - 24 ต.ค. 59  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือกระจาดชมธรรมชาติตามไหล่เขาของเมืองนิงห์บิงห์ / ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา / คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม / พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก / จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
(PVHAN001) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (QR)
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
(ATHAN001) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (QR)
วันที่ 8 - 11 ก.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถนน 36 สาย – โชว์หุํนกระบอกน้ำ ลาวไก - HAM RONG MOUNTAIN - จัตุรัสใจกลางเมือง น้ำตกเงิน – หมูํบ๎านชาวเขากั๊ตกี๊ต หรือ หมูํบ๎านตาฟาน จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ๎านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014