Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(HD) เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (BL)
วันที่ 17 - 20 ก.ย. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย - ฮาลอง - ถ้านางฟ้า - ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกน้า - สุสานโฮจิมินห์ บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ช้องปิ้งย่านการค้า 36 สาย
(GH) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (QR)
วันที่ 6 - 9 ส.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน“โดยนั่งรถโค๊ดปรับอากาศ” - เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย - พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู๊ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
(GH) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา (QR)
วันที่ 21 - 25 ต.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน  ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”  เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย  พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
(GH) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 13 - 16 ส.ค. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”  เที่ยวเมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”  เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย  พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
(GH) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (DD)
วันที่ 4 - 7 ธ.ค. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”  เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”  เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย  พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
(GH) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด (VJ)
วันที่ 21 - 25 ต.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่  สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่”  เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน  สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(GH) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ กู๋จี (DD)
วันที่ 4 - 6 ธ.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝั่งเศษเกำแกํ  ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร๑สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม  ช๎อปปิ้งสินค๎าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน  สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด๎วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(GH) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ วุงเตา กู๋จี (เดือนต.ค.-ธ.ค.) (DD)
วันที่ 22 - 25 ต.ค. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝั่งเศสเก่าแก่  เที่ยว วุงเตา เมืองตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของชาวเวียดนาม  ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน  สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(HD)ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ดาลัด (TK)
วันที่ 4 - 8 ธ.ค. 57  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรดสอบถาม
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014