Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(HD) ฮานอย ฮาลอง (QR)
วันที่ 13 - 16 มี.ค. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮาลองเบย์ – ถ้านางฟ้า – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – หุ่นกระบอกน้า – สุสานโฮจิมินห์ – บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ช้องปิ้งย่านการค้า 36 สาย
(HD) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (BL)
วันที่ 11 - 14 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย - ฮาลอง - ถ้านางฟ้า - ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกน้า - สุสานโฮจิมินห์ บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ช้องปิ้งย่านการค้า 36 สาย
(GH)ทัวร์ เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 3 - 6 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
(GH) ทัวร์ เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา (QR)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
(GH) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด (VJ)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” • เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน • สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(PV) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา (TG)
วันที่ 4 - 7 มี.ค. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 15,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนดินแดน หลังคาแห่งอินโดจีน สัมผัสความงาม แห่งธรรมชาติบริสุทธิ์
(PV) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง (VN)
วันที่ 4 - 6 มี.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ++ ลิ้มรสอาหารทะเลครบสูตร ++ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้้าหนึ่งเดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท์ พบกับ 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก
(PV) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 10 - 13 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) >> ชมถ้ำตามก๊ก / วัดไบดิงห์ / พระราชวังฮวาลือ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ / วัดเจดีย์เสาเดียว / วิหารวรรณกรรม พบกับ 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก
(PV) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (TG)
วันที่ 20 - 22 มี.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ++ ลิ้มรสอาหารทะเลครบสูตร ++ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้้าหนึ่งเดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท์ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ / วัดเจดีย์เสาเดียว / วิหารวรรณกรรม พบกับ 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า
(PV) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (QR)
วันที่ 27 - 29 มี.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ++ ลิ้มรสอาหารทะเลครบสูตร ++ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้้าหนึ่งเดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท์ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ / วัดเจดีย์เสาเดียว / วิหารวรรณกรรม พบกับ 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า
(HD)ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ดาลัด (TK)
วันที่ 4 - 8 ธ.ค. 57  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรดสอบถาม
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014