Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(ATHAN006)_ทัวร์เวียดนาม_SXC18_ฮานอย ซาปา ฮาลอง _4วัน 3คืน_JUN-OCT 17 (SL)
วันที่ 7 - 10 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย-ซาปา-LOVE MARKET - ซาปา- หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – หุบเขาปากมังกร - ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน36สาย - ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิปดี – เจดีย์เสาเดียว - ฮาลอง
(ATHAN005)_ทัวร์เวียดนาม_SXC12-VZ_ไฮฟอง-ฮาลอง-ฮานอย 3 วัน 2คืน (VZ)
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ไฮไลท์...นั่งกระเช้าข้ามทะเล QUEEN CABLE CAR 2 ชั้น ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไฮไลท์...นั่งชิงช้า SUN WHEEL ชมทิวทัศน์ที่สวยง ามของอ่าวฮาลองเบย์ ไฮไลท์...ล่องอ่าวฮาลองเบย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ไฮไลท์...อาหารทะเลซีฟู๊ดสดๆบนเรือ + ไวน์แดงแห่งเมืองดาลัด
(ATSGN004)_ทัวร์เวียดนาม_SXC04 โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 4D3N _JUN-SEP (VN)
วันที่ 22 - 25 มิ.ย. 60  (4 วัน 3คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) - ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด - บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่ - ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง
(ATHAN003)_ทัวร์เวียดนาม_SXC03 ฮานอย-ฮาลอง-นิงบิงห์ 4D3N _JUL-OCT (QR)
วันที่ 7 - 10 ก.ค. 60  (4 วัน 3คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย-นิงบิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก – ฮาลอง - ชมตลาดราตรีฮาลอง- อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ -ช้อปถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ- จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว
(ATHAN002)_ทัวร์เวียดนาม_SXC02 ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4D3N _JUL-OCT (QR)
วันที่ 7 - 10 ก.ค. 60  (4 วัน 3คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย -วัดเฉินก๊วก –ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย -ซาปา – ภูเขาปากกมังกร -น้ำตกซิลเวอร์- ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET - ซาปา– หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – นั่งกระเช้าฟานซิปัน - ฮานอย – ถนน 36สาย - ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -บ้านพักลุงโฮ –ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีเสาเดียว –วิหารวรรณกรรม
(ATHAN001)_ทัวร์เวียดนาม_SXC01QR ฮานอย-ซาปา 4D3N _JUL-OCT (QR)
วันที่ 7 - 10 ก.ค. 60  (4 วัน 3คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย – ถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย - ลาวไก - HAM RONG MOUNTAIN - จัตุรัสใจกลางเมือง – ซาปา - ซาปา - น้ำตกเงิน – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกี๊ต หรือ หมู่บ้านตาฟาน - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว
JVN04C-เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา -ลาวไก-ฟานซีปัน 4D _JUL (SL)
วันที่ 2 - 5 ก.ค. 60  (4วัน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย-ซาปา- -ฟานซีปัน-หมู่บ้านก๊าตก๊าต- -ลาวไก-ฮานอย
(ZGSGN001)_ทัวร์เวียดนาม_DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N _JUN-SEP (FD)
วันที่ 22 - 25 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - สัมผัสโฮจิมินท์ซิตี้ เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม - ผจญภัยในทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง ของเวียดนามที่มุยเน่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น และความโรแมนติกที่เมืองดาลัท - ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม ช้อปปิ้งในตลาดเบ๋นถั่น - ล่องเรือทานอาหารค่ำกลางแม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน
(ZGHAN004)_ทัวร์เวียดนาม_HAN04 LOVELY HANOI 3D2N _JUN-AUG (QR)
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ - พร้อมลิ้มรสอาหารทะเลที่ฮาลองเบย์ - ชมการแสดงพื้นเมืองละครหุ่นกระบอกน้ำ - คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดเจดีย์เสาเดียว - ช้อปปิ้งฮาลองไนท์บาร์ซา และถนน36สาย”
(ZGHAN001)_ทัวร์เวียดนาม_HAN01 AMAZING HANOI SAPA 4D3N _JUN-SEP (FD)
วันที่ 29 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - สัมผัสความโรแมนติกที่เวียดนามเหนือ ณ เมืองซาปา หลังคาโลกอินโดจีน - สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต กินลม ชมวิว ที่หมู่บ้านตะวัน - ผ่อนคลายกับสายน้ำที่น้ำตก SILVER WATER FALL - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ชมบ้านพักลุงโฮ และคารวะสุสานวีรบุรุษชาวเวียดนาม - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
(ZGDAD002)_ทัวร์เวียดนาม_DAD02 GRAND CENTRAL VIETNAM เว้-ดานัง-ฮอยอัน 4D3N _JUN-SEP (PG)
วันที่ 22 - 25 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน - ล่องเรือแม่น้ำหอม แม่น้ำสายหลักของเมืองเว้ พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง - เที่ยวเมืองดานัง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลล์ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์บนเขา - ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
(ZGDAD001)_ทัวร์เวียดนาม_DAD01 DREAM CENTRAL VIETNAM ดานัง-เว้-ฮอยอัน 3D2N _JUN-SEP (PG)
วันที่ 30 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน - ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก - สักการะเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
(PVHAN004)_ทัวร์เวียดนาม_ AWIITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 4D3N _JUN-SEP (VN)
วันที่ 29 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ภูเขาห่ามโหร่ง – น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) – ตลาดก๊อกเหลียว – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
(PVHAN003)_ทัวร์เวียดนาม_GOOD MORNING SAPA ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4D3N _JUN-SEP (VN)
วันที่ 29 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ซาปา – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ฟานซีปัน - ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
(PVHAN001)_ทัวร์เวียดนาม_CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3D2N _JUN-OCT (FD)
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง - ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
(BIDAD008)_ทัวร์เวียดนาม_VN08PG เว้-ดานัง-ฮอยอัน- 4D3N _JUN-SEP (PG)
วันที่ 23 - 26 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม - ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน - ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park - นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง
(BIHAN007)_ทัวร์เวียดนาม_ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-ฮาลอง 5D4N _JUN-SEP (DD)
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน - ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน - ช้อปปิ้งตลาดซาปา ชมการแสดงพื้นเมืองโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - นั่งเรือชม ถ้ำตามก๊ก ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 - ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก
(BIHAN006-1)_ทัวร์เวียดนาม_VN06DD ฮานอย-ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4D3N _JUN-SEP (DD)
วันที่ 23 - 26 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน - ช้อปปิ้งตลาดซาปา - ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง - ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 - ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก - นั่งเรือกระจาดชม ถ้ำตามก๊ก อ้อมกอดของสายน้ำ และขุนเขา
(BIHAN004)_ทัวร์เวียดนาม_เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3D2N _JUN-SEP (DD)
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก - ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ - เที่ยวชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 - ชมความงดงาม ของวิหารวรรณกรรม ที่ไม่มีใครเหมือน - พิเศษ !! พาทุกท่านชมการแสดงโชว์พื้นเมือง หุ่นกระบอกน้ำ สุดอลังการของเวียดนาม
(BIHAN003)_ทัวร์เวียดนาม_VN01DD เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3D2N _JUN-SEP (DD)
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60  (3 วัน 2คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - ทะเลสาบตะวันตก - วัดเตริ๋นก๊วก - วัดแห่งวรรณกรรม - ฮาลอง - ตลาดราตรีเมืองฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ชมถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - ฮานอย - ร้านหยก - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหงอกเซิน - ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ - สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์ - ถนน36สาย
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014