Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(ATSGN001)_ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ SXC04 (QR)
วันที่ 21 - 24 ก.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง
(TBSGN002)_ ทัวร์เวียดนามใต้ สบาย...สบาย โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี (DD)
วันที่ 5 - 8 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,559 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอดาม -ที่ทำการไปรษณีย์ -ดาลัด ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว –โบสถ์ไก่-มุยเน่ มุยเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์ นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี -วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน
(ZGSGN001-1) _ทัวร์เวียดนามใต้_SGN01_DELIGHT SOUTH VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (FD)
วันที่ 5 - 8 ต.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - เมืองโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่ เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ เมืองโฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น
(ZGSGN001) _ทัวร์เวียดนามใต้_SGN01_DELIGHT SOUTH VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (FD)
วันที่ 10 - 13 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - นครโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่ เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ โฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม
(JWSGN003) _ทัวร์เวียดนาม_JVN07B_โฮจิมินห์-มุยเน่ (SL)
วันที่ 5 - 7 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่ - มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน -
(JWSGN002) _ทัวร์เวียดนาม_JVN07A_โฮจิมินห์-ดาลัท-มุยเน่ (SL)
วันที่ 3 - 6 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่ - ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ดาลัท-โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน
(JWSGN001) _ทัวร์เวียดนาม_JVN06_โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ (FD)
วันที่ 11 - 14 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่ - ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ดาลัท-โฮจิมินห์-ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน
(TBSGN001)_ทัวร์เวียดนามใต้ สบาย...สบาย โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี (FD)
วันที่ 10 - 13 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนามใต้ - โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอดาม -ที่ทำการไปรษณีย์ -ดาลัด -ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว –โบสถ์ไก่-มุยเน่ -มุยเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์ -นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี -วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน
(BISGN003)_ทัวร์เวียดนาม_VN03DD เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด (DD)
วันที่ 10 - 13 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - เที่ยวชม เมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ เมืองดอกไม้ ดาลัด เมืองทะเลทราย มุยเน่ - ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ชม กรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศษ - นำท่านเข้าชมบ้านเพี้ยน (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆ - แถมฟรี นั่งรถจิ๊บ ตะลุยทะเลทรายช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน - อิ่มอร่อยกับ อาหารค่ำบนเรือ แสนโรแมนติกพร้อม ชมโชว์สุดอลังการ
(BISGN002)_ทัวร์เวียดนาม_VN02DD เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่ (DD)
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม -โฮจิมินห์ซิตี้ – ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์ - โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง - ไชน่าทาวน์ – วัดเทียนหาว – มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ PALACESAIGON – อนุสาวรีย์ลุงโฮ - ตลาดเบนถัน
(GHSGN005)_ทัวร์เวียดนาม_เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ (AK)
วันที่ 17 - 20 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม – โฮจิมินห์ -ดาลัด - Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว -มุยเน่ - Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์ -วัดเทียนเฮา -ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน
(GHSGN004)_ทัวร์เวียดนาม_เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ (DD)
วันที่ 10 - 13 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม – โฮจิมินห์ -ดาลัด - Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว -มุยเน่ - Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์ -วัดเทียนเฮา -ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน
(GHSGN003)_ทัวร์เวียดนาม_เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี (DD)
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม –โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – วัดเทียนหาว – โรงผลิตเครื่องเขิน - อุโมงค์กู๋จี - ตลาดเบนถัน – ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ - ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน -โฮจิมินห์ ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม - อดีตทำเนียบประธานาธิบดี
(ATHAN006) _ทัวร์เวียดนาม ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย (VZ)
วันที่ 25 - 27 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ไฮฟอง – ฮาลอง – นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR – สวนสนุก SUN WORLD HALONG PARK – นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL – NIGHT MARKET ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้านางฟ้า – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ชอปปิ้ง 36 สาย
(ATHAN005) _ทัวร์เวียดนามฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (VN)
วันที่ 24 - 27 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET ซาปา – หุบเขาปากมังกร - ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง) ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
(ATHAN004) _ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา (VN)
วันที่ 24 - 27 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา ซาปา-น้ำตกซิลเวอร์-หุบเขาปากมังกร- หมู่บ้านชาวเขากัตกัต -ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET ซาปา –ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง) ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
(ATHAN003)_ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ (QR)
วันที่ 11 - 14 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย-นิงบิงห์ ล่องเรือฮาลองบก – ฮาลอง - ชมตลาดราตรีฮาลอง อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว
(ATHAN002)_ ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (QR)
วันที่ 11 - 14 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย -วัดเฉินก๊วก –ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย -ซาปา – ภูเขาปากกมังกร -น้ำตกซิลเวอร์- ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET ซาปา– หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – นั่งกระเช้าฟานซิปัน - ฮานอย – ถนน 36สาย ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -บ้านพักลุงโฮ –ทำเนียบประธานาธิบดี วัดเจดีเสาเดียว –วิหารวรรณกรรม
(ATHAN001) _ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา (QR)
วันที่ 11 - 14 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย – ถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย - ลาวไก - HAM RONG MOUNTAIN - จัตุรัสใจกลางเมือง – ซาปา ซาปา - น้ำตกเงิน – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกี๊ต หรือ หมู่บ้านตาฟาน
(ZGHAN006) _ทัวร์เวียดนาม_HAN09_SAPA IN LOVE (QR)
วันที่ 15 - 18 ก.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET เมืองซาปา - หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า - ตลาด LOVE MARKET เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014