Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(ZTTPE001)ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-ซีเหมินติง (XW)
วันที่ 25 - 30 ต.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 18,599 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★วัดจงไถซานซื่อ★ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา★วัดพระถังซัมจั๋ง★วัดเหวินหวู่★ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต★ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ★ศูนย์เครื่องสำอาง★DUTY FREE★อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค★ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)★ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น★อุทยานเย่หลิ่ว★ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
(ZGTPE004) ทัวร์ไต้หวัน-Grand Taiwan 2 อุทยาน (XW)
วันที่ 11 - 17 ต.ค. 59  (7วัน 5 คืน)
ราคา 19,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ❤ ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะอุ ทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน❤ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ❤ ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น ❤ นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก ❤อาหารพิเศษ!!!เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง,อาหารซีฟู๊ด ❤
(ITTPE003)ทัวร์ไต้หวัน –ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่เจียวซี-เหย๋หลิ่ว-กระเช้าเมาคง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 9 - 13 ต.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-นั่งกระเช้าเมาคง-ชมวิวอาบน้ำแร่เจียวซี-ไทเป-อุทยานหลิ่ว-เหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น -ตึกไทเป 101 -ดิวตี้ฟรี -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง -Sea food เหย๋หลิ่ว-ปลาประธานาธิบดี-ชาบูไต้หวัน-เสี่ยวหลงเปา
(SMTPE016) ทัวร์ไต้หวัน-ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ-ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 2 คืน (BR)
วันที่ 12 - 16 ต.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ บินสายการบิน 5 ดาวในราคาประหยัด ★ สัมผัสความงามทางธรรมชาติสวนผาหินอ่อนที่ทาโรโกะ ★ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ★ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ★ ชมของล้ำค่าที่กู้กง-ช้อปปิ้ง 2 ตลาดขึ้นชื่อ ★ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ★ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, สลัดกุ้งมังกร , ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน , ปลาประธานาธิบดี , สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ , เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป ★
(SMTPE015) ทัวร์ไต้หวัน-อารีซัน ไฮไฮ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-พักบนเขาอารีซัน (BR)
วันที่ 12 - 16 ต.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา❤นอนบนเขาอาหลี่ซัน❤อุทยานเหย่หลิ่ว❤หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น❤นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นบนเขาอาหลี่ซัน❤พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบส่วนตัว 2 คืน ❤อาหารพิเศษ❤เสี่ยวหลงเปา ❤ปลาประธานาธิบดี ❤สุกี้สไตล์ไต้หวัน❤สเต็คไต้หวัน
(HDTPE002) ทัวร์ไต้หวัน-พักหรู 5 ดาว (XW)
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป-ไทจง-พักหรู 5 ดาว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-เหยหลิ่ว- ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง-เมนูปลาประธานาธิบดี เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์ไต้หวัน - เมนูเสี่ยวหลงเป่า-ปลาประธานาธิบดี - ซีฟู้ดกุ้งมังกร
(SMTPE014) ไต้หวัน-หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – พัักบนเขาอาลีซัน (CI)
วันที่ 13 - 16 ต.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - นอนบนเขาอาหลี่ซัน - นั่งรถไฟเล็กไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่เขาจู้ซัน - อาหารพิเศษ .. เสี่ยวหลงเปา / ปลาประธานาธิบดี / สุกี้สไตล์ไต้หวัน
(ZGTPE003) TAIWAN GOOD VACATION (BR)
วันที่ 2 - 6 ต.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก • นอนโรงแรม 4 ดาว 1คืน ที่เมืองไทเป และ 1คืนที่เจียอี้ • เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ รวมถึงสวนสนพันปี • ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง • ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น • ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด • ช๊อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ฟ่งเจีย ไนท์มาเก็ต • บินสายการบิน EVA AIR FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว
(ATTPE003)ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 22 - 26 ต.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป-ไทจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-เหยหลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ขึ้นจุดชมวิว ตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง-เมนูปลาประธานาธิบดี เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์ไต้หวัน- เมนูพระกระโดดกำแพง - เมนูเสี่ยวหลงเป่า-สเต็ก + สลัดบาร์
(TVCTPE028) ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซัน-อาบน้าแร่ (XW)
วันที่ 8 - 13 ต.ค. 59  (ุ6 วัน 4 คืน)
ราคา 17,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซาจั๋ง-วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
(TVCTPE027) ทัวร์ไต้หวัน – อุทยานอาลีซัน – อาบน้าแร่ (XW)
วันที่ 5 - 9 ต.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
(TVCTPE026) ทัวร์ไต้หวัน-ถูกเวอร์-อาบน้าแร่ (XW)
วันที่ 5 - 9 ต.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ชมศูนย์germaniumและนาฬิกา-ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)- Duty Free-Taipei Fish Market-ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว–อณุสรณ์เจียงไคเช็ค- MITSUI OUTLET PARK
(ZGTPE002) ทัวร์ไต้หวัน-Dream Destination-อาลีซัน (XW)
วันที่ 8 - 13 ต.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 17,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน (เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200ล้าน/พระกระโดดกำแพง/อาหารซีฟู๊ด) นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป และ 1คืนที่เจียอี้ เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ รวมถึงสวนสนพันปี ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ช๊อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ฟ่งเจีย ไนท์มาเก็ต / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
(ZGTPE001) BEST JOURNEY IN TAIWAN (XW)
วันที่ 5 - 9 ต.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน (เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200ล้าน/พระกระโดดกำแพง/อาหารซีฟู๊ด) ★นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก ★นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป ★เที่ยวถนนจิ่วเฟิ่น ถนนคนเดินสไตร์โบราณตามแบบฉบับญี่ปุ่นโบราณ ★ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง ★ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น ★ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ★ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ★ช๊อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ฟ่งเจีย ไนท์มาเก็ต / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ★บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตร
(ATTPE002) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อาบน้ำแร่ (IT)
วันที่ 23 - 26 ก.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ไทเป-ไทจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่ ★เหยหลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ★แช่น้ำแร่ ณ แหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไตหวัน ★โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว / แช่น้ำ แร่ส่วนตัวภานในห้องพัก ★เสี่ยวหลงเปา / สเต็ค บุฟเฟ่สลัดบาร์ / ปลาประธานาธิบดี
(ITTPE002) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่เจียวซี-เย๋หลิ่ว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 5 - 9 ต.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ★อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ★ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมิงติง ★เมนูพิเศษ ซาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ★พักไทเป 1คืน ไทจง 1คืน เจียวซี 1คืน (พักห้อง อาบน้ำแร่ส่วนตัว)
(SMTPE013) ทัวร์ไต้หวันเลิฟเลิฟ-HAPPY NEW YEAR 2017-รอบเกาะ 4 อุทยาน (CI)
วันที่ 27 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 50,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101- พิพิธภัณฑ์กู้กง - วัดฝอกวงซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ★หมู่บ้านเก้าเผ่า(ชมโชว์+เครื่องเล่น+นั่งกระเช้า) - ช้อป ซีเหมินติง ฝงเจี่ย ซินเจวี่ยเจียง ★พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ★อาหารพิเศษ..เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป / อาหารเจประยุกต์/ สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ / ★ปลาประธานาธิบดีที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา / สุกี้สไตล์ไต้หวัน/ เป็ดย่าง/ภัตตาคารสองร้อยล้าน ★บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น / พระกระโดดกำแพง/ ขาปูอลาสก้า
(SMTPE011) COUNTDOWN EDA WORLD-เกาสง - ไทจง - หนานโถว - ไทเป – อาบน้ำแร่ (IT)
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★นั่งรถไฟหัวจรวด - สถานทูตเก่าอังกฤษ - วัดฝอกวงซัน - สวนสนุก EDA+OUTLET ★วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ ★ไทเป 101 - ซีเหมินติง - กู้กง -ช้อปซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ★อาหารพิเศษ ★สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด - สเต็กและบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ - เสี่ยวหลงเปาที่ ขึ้นชื่อในไทเป - ปลาประธานาธิบดี - อาหารเจประยุกต์ - พระกระโดดกำแพงขาปูอลาสก้า
(SMTPE012) ทัวร์ไต้หวันฟินฟิน-ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน- เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 39,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101- สัมผัสลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ★ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดจงไถฉานซื่อ - ซีเหมินติง ★ชมโชว์โลมา FARGLORY OCEAN PARK - อุทยานทาโรโกะ(สวนผาหินอ่อน) ★พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ★อาหารพิเศษ-สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด-สเต็กและบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ - เสี่ยวหลงเปาที่ ขึ้นชื่อในไทเป - ปลาประธานาธิบดีสลัดกุ้งมังกร ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ
(SMTPE010) ทัวร์ไต้หวันชิวชิว- รอบเกาะ 4 อุทยาน - COUNTDOWN EDA WORLD (TG)
วันที่ 27 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★เที่ยวชมธรรมชาติ 4 อุทยาน ชื่อดังของไต้หวัน ★ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101- พิพิธภัณฑ์กู้กง - วัดฝอกวงซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ★หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สวนสนุก EDA+OUTLET– วัดจงไถฉานซื่อ- ช้อป ซีเหมินติง ย่านจงซาน ★อาหารพิเศษ..เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป / อาหารเจประยุกต์ /อาหารไทย ★ปลาประธานาธิบดีที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา / สุกี้สไตล์ไต้หวัน/บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ ★บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น / ภัตตาคารสองร้อยล้าน / เป็ดย่าง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014