Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานทาโรโกะ (CI)
วันที่ 9 - 13 ก.ย. 58  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ✿ นั่งกระเช้าพาโนราม่าเพลิดเพลินกับสวนสนุก ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ✿ แช่น้ำแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (TG)
วันที่ 15 - 20 ต.ค. 58  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ✿ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน, ร้านอาหาร เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานทาโรโกะ (TG)
วันที่ 7 - 11 ต.ค. 58  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ✿ นั่งกระเช้าพาโนราม่าเพลิดเพลินกับสวนสนุก ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ✿ แช่น้ำแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ปลาประธานาธิบดี, ยกยอทะเล, พระกระโดดกำแพง
(HD) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (ช่วงวันพ่อ) (TG)
วันที่ 5 - 10 ธ.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ อุทยานอารีซัน ❤ อุทยานทาโรโกะ ❤ อุทยานเย่หลิ่ว ❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) ❤ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ หมู่บ้านจิ่วเฟ้น ❤ อาหารพิเศษ..บุฟเฟ่ต์โนโวเทล/ เป็ดย่าง / ปลาประธานาธิบดีที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา / เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป / สุกี้สไตล์ไต้หวัน / ภัตตาคาร 200 ล้าน
(HD) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน-Countdown 2016 Super Wowww!! (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59  (7 วัน 6 คืน)
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ วัดฝอกวงซัน ✿ เจดีย์มังกรเสือ ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ช้อป ซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ✿ อาหารพิเศษ..เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป /อาหารเจประยุกต์ /สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ / ปลาประธานาธิบดีที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา / สุกี้สไตล์ไต้หวัน / เป็ดย่าง / สลัดกุ้งมังกร
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานทาโรโกะ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (CI)
วันที่ 21 - 25 ต.ค. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
☺พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ☺อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ☺ช้อปปิ้งย่านดัง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ☺ซีเหมินติง,DUTY FREE ☺
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (CI)
วันที่ 21 - 25 ต.ค. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
☺ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ☺ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน-ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ☺ช้อปปิ้งย่านดัง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง ☺ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,DUTY FREE ☺
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (TG)
วันที่ 21 - 26 ต.ค. 58  (ุ6 วัน 5 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ อุทยานอารีซัน ❤ อุทยานทาโรโกะ ❤ อุทยานเย่หลิ่ว ❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) ❤ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ หมู่บ้านจิ่วเฟ้น ❤ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด ❤
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซัน-เหย่หลิว-ไทเป-ไทจง-เกาสง (CI)
วันที่ 5 - 10 ธ.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ อุทยานแห่งชาติอารีซัน ❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ สวนสนุก EDA WORLD ❤ ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) ❤ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ ล่องแม่น้ำแห่งความรัก อ้ายเหอเกาสง ❤ ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด ❤
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อาลีซัน-เหย่หลิว (CI)
วันที่ 12 - 16 ส.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ อุทยานแห่งชาติอารีซัน ❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ❤ ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) ❤ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-อุทยานเย่หลิ่ว ❤ ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด ❤
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ผจญภัยทาโรโกะ-ไทเป-ฮวาเหลียน-เหย่หลิว (CI)
วันที่ 21 - 24 ส.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✲ สวนผาหินอ่อน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อาบน้ำแร่ - ช็อปปิ้งซีเหมินติง ✲
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-หนานโถว-อารีซัน-เกาสง-EDA WORLD (CI)
วันที่ 8 - 13 ก.ย. 58  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ เหย่หลิ่ว ❤ ซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) ❤ วัดจงไถ่ซานซื่อ ❤ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการอัฐิ ❤ ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอารีซัน ❤ อาณาจักร EDA WORLD สถานที่ท่องเที่ยวใหม่
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-♥ LOVE LOVE ♥ (CI)
วันที่ 30 ก.ค. 58 - 2 ส.ค. 58  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
♥ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ♥ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ♥ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ♥ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน ♥ เมืองเหยหลิ่ว ♥ วัดหลงซัน หรือ "วัดเขามังกร" ♥ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) ♥
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-Super Shock (CI)
วันที่ 31 ก.ค. 58 - 2 ส.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ อุทยานเหย่หลิ่ว ศิลปะที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้าง ✿ ช้อป ชิม ชิว ที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ✿ ไทเป / พิพิธภัณฑ์กู้กง / ซีเหมินติง / ตึกไทเป 101 / ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย ✿ ล่องเรือยอร์ชชมความงามของทะเลสาปสุริยัน-จันทรา ✿ โรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (CI)
วันที่ 20 - 23 ส.ค. 58  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ✿ ช้อปปิ้งย่านดัง ✿ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ✿ ซีเหมินติง ✿ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ✿ DUTY FREE
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-Hello Kitty-ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่ 2 คืน (CI)
วันที่ 21 - 24 ส.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ HELLO KITTY TAIWAN ❤ ไหว้พระ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ นั่งกระเช้าหมู่บ้านเก้าชนเผ่า ❤ สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว กู้กง ❤ ช้อปซีเหมินติง+ซื่อหลิน +ฝงเจี่ย ❤ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ,เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี ❤ สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์,ร้านภัตตาคาร 200 ล้าน ❤
(HD) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (TR)
วันที่ 20 - 23 ส.ค. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ไทเป..ทะเลสาบสุริยันจันทรา ★ ตึกไทเป 101 ★ พิพิธภัณฑ์กู้กง ★ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ★ เหยหลิ่ว..หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ★ ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) ★ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว +พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ★ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ★ เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป ★ ปลาประธานาธิบดี ★ สเต็กไต้หวัน พร้อมสลัดบาร์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (CI)
วันที่ 23 - 28 ต.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ✿ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน, ร้านอาหาร เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน (TG)
วันที่ 8 - 12 ส.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง–ฮัวเหลียน-ทาโรโกะ -เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (CI)
วันที่ 21 - 25 ต.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ❤ FARGLORY OCEAN PARK ❤ อุทยานทาโรโกะ ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน , สลัดกุ้งมังกร , ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน , ปลาประธานาธิบดี , สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ , เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014