Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(HD) ทัวร์ไต้หวัน -ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (TR)
วันที่ 5 - 8 พ.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
TAIWAN WINTER TIGER ★ พิเศษ!!!พักโรงแรมระดับ 5 ดาว + 4 ดาว ★ ไทเป..ทะเลสาบสุริยันจันทรา ★ ตึกไทเป 101 ★ พิพิธภัณฑ์กู้กง ★ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ★ เหย่หลิ่ว..หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ★ ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)★ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ★ เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป ★ ปลาประธานาธิบดี ★ สเต็กไต้หวัน ★ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินคะ ★ทัวร์ไต้หวัน ★
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (TR)
วันที่ 18 - 21 ก.ย. 58  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ "กู้กง " ชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิว) ชมวิวริมทะเลสาบสุริยันจันทราที่งดงามราวกับภาพวาด นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินอู่ และวัด จงไถซานซื่อ
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-Countdown 2016 Taipei 101 (CI)
วันที่ 29 ธ.ค. 58 - 2 ม.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ❤ ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ เดินเล่นถนนเก่าตั้นสุ่ย ❤ ช้อปจุใจ ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ❤ ชิมของอร่อยที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ❤ อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว 2 คืน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-Countdown EDA World 2016 (BR)
วันที่ 29 ธ.ค. 58 - 2 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ อารีซัน ❤ สวนสนพันปี ❤ ทะเลสาบสองพี่น้อง ❤ สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ❤ ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ นั่งรถไฟหัวจรวด ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ ช้อปจุใจ ซีเหมินติง ซื่อหลิน ฝงเจี่ย ซินเจวี่ย ❤ อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-Countdown EDA World 2016 (CI)
วันที่ 30 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ อารีซัน ❤ สวนสนพันปี ❤ ทะเลสาบสองพี่น้อง ❤ สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ❤ ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ นั่งรถไฟหัวจรวด ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ ช้อปจุใจ ซีเหมินติง ซื่อหลิน ฝงเจี่ย ซินเจวี่ย ❤ อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-❤ LOVE LOVE ❤-Countdown To New Year 2016 (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ สัมผัสลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ วัดจงไถฉานซื่อ ❤ ซีเหมินติง ❤ ชมโชว์โลมา FARGLORY OCEAN PARK ❤ อุทยานทาโรโกะ(สวนผาหินอ่อน)
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 4 อุทยาน-New Year 2016 (CI)
วันที่ 27 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทจง ✿ หนานโถว ✿ เจียอี้ ✿ เกาสง ✿ ไถตง ✿ ฮวาเหลียน ✿ ไทเป ✿ อาบน้ำแร่ ✿ เที่ยวชมธรรมชาติ 4 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 4 อุทยาน-New Year 2016 (CI)
วันที่ 27 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทจง ✿ หนานโถว ✿ เจียอี้ ✿ เกาสง ✿ ไถตง ✿ ฮวาเหลียน ✿ ไทเป ✿ อาบน้ำแร่ ✿ เที่ยวชมธรรมชาติ 4 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-เถาหยวน-น้ำตกฮวงจิน-DIY หมอนลาเวนเดอร์ (CI)
วันที่ 22 - 25 ต.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ น้ำตกฮวงจิน (น้ำตกสีทอง) ✿ ฟาร์มดอกไม้ต้าซี ✿ DIY หมอนลาเวนเดอร์ ✿ ช้อปจุใจ ซีเหมินติง ซื่อหลิน ✿ อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว 3 คืน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 2 คืน (CI)
วันที่ 22 - 25 ต.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ ไทจง ★ ฝ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ★ วัดจงไถฉานซื่อ ★ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ★ วัดเหวินอู่ ★ ซีเหมินติง ★ จิ่วเฟิ่น ★ เหย่หลิ่ว ★ พิพิธภัณฑ์กู้กง ★ ตึกไทเป 101
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-รอบเกาะเพลินๆ (CI)
วันที่ 18 - 23 พ.ย. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ อุทยานทาโรโกะ (สวนผาหินอ่อน) ✿ สายน้ำไหลย้อน-ซันเซียนไท ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ไหว้พระวัดเหวินอู่ วัดฝอกวงซาน ✿ สถานกงสุลเก่าอังกฤษ ✿ เจดีย์มังกรเสือ ✿ อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
(SM) ทัวร์ไต้หวัน ไฮ ไฮ-อุทยานทาโรโกะ (BR)
วันที่ 22 - 26 ต.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❥ ไทเป ❥ ไทจง ❥ ฮัวเหลียน ❥ เหย่หลิ่ว ❥ จิ่วเฟิ่น ❥ อาบน้ำแร่ 2 คืน ❥ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุด ❥ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❥ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❥ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ❥ อุทยานทาโรโกะ ❥ พิพิธภัณฑ์กู้กง
(HD) ทัวร์ไต้หวัน-ปั่นรัก (CI)
วันที่ 18 - 21 ก.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ ไทจง ✿ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ปั่นจักรยานชมวิว ✿ ไหว้พระวัดเหวินอู่ ✿ วัดเสวียนจ้าง ✿ วัดพระถัมซัมจั๋ง ✿ กู้กง ✿ ช้อปปิ้งซีเหมินติง
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา Countdown Taichung (CI)
วันที่ 31 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
☺ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ☺ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน-ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ☺ช้อปปิ้งย่านดัง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง ☺ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,DUTY FREE ☺
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (CI)
วันที่ 30 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
☺พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ☺อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ☺ช้อปปิ้งย่านดัง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ☺ซีเหมินติง,DUTY FREE ☺
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานทาโรโกะ (CI)
วันที่ 9 - 13 ก.ย. 58  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ✿ นั่งกระเช้าพาโนราม่าเพลิดเพลินกับสวนสนุก ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ✿ แช่น้ำแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (TG)
วันที่ 15 - 20 ต.ค. 58  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ✿ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน, ร้านอาหาร เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานทาโรโกะ (TG)
วันที่ 7 - 11 ต.ค. 58  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ✿ นั่งกระเช้าพาโนราม่าเพลิดเพลินกับสวนสนุก ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ✿ แช่น้ำแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ปลาประธานาธิบดี, ยกยอทะเล, พระกระโดดกำแพง
(HD) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (ช่วงวันพ่อ) (TG)
วันที่ 5 - 10 ธ.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ อุทยานอารีซัน ❤ อุทยานทาโรโกะ ❤ อุทยานเย่หลิ่ว ❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) ❤ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ หมู่บ้านจิ่วเฟ้น ❤ อาหารพิเศษ..บุฟเฟ่ต์โนโวเทล/ เป็ดย่าง / ปลาประธานาธิบดีที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา / เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป / สุกี้สไตล์ไต้หวัน / ภัตตาคาร 200 ล้าน
(HD) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน-Countdown 2016 Super Wowww!! (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59  (7 วัน 6 คืน)
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ วัดฝอกวงซัน ✿ เจดีย์มังกรเสือ ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ช้อป ซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ✿ อาหารพิเศษ..เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป /อาหารเจประยุกต์ /สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ / ปลาประธานาธิบดีที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา / สุกี้สไตล์ไต้หวัน / เป็ดย่าง / สลัดกุ้งมังกร
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
ID Line : gustoworldtour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014