Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (CI)
วันที่ 18 - 21 มิ.ย. 58  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ✿ ช้อปปิ้งย่านดัง ✿ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ✿ ซีเหมินติง ✿ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ✿ DUTY FREE
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-Amazing (ช่วงวันแม่แห่งชาติ) (GE)
วันที่ 9 - 12 ส.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ หนานโถว...✿ วัดจงไถซานซื่อ ✿ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ วัดพระถังซำจั๋ง ✿ วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง ✿ ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย ✿ ไทเป...ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ปะการังแดง ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)✿ อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค ✿ ซีเหมินติง-Duty Free – อุทยานเย่หลิ่ว ✿
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-Super Shock (CI)
วันที่ 19 - 21 มิ.ย. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ อุทยานเหย่หลิ่ว ศิลปะที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้าง ✿ ช้อป ชิม ชิว ที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ✿ ไทเป / พิพิธภัณฑ์กู้กง / ซีเหมินติง / ตึกไทเป 101 / ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย ✿ ล่องเรือยอร์ชชมความงามของทะเลสาปสุริยัน-จันทรา ✿ โรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (CI)
วันที่ 25 - 28 มิ.ย. 58  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ✿ ช้อปปิ้งย่านดัง ✿ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ✿ ซีเหมินติง ✿ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ✿ DUTY FREE
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-Hello Kitty-ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่ 2 คืน (CI)
วันที่ 10 - 13 ก.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ HELLO KITTY TAIWAN ❤ ไหว้พระ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ นั่งกระเช้าหมู่บ้านเก้าชนเผ่า ❤ สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว กู้กง ❤ ช้อปซีเหมินติง+ซื่อหลิน +ฝงเจี่ย ❤ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ,เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี ❤ สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์,ร้านภัตตาคาร 200 ล้าน ❤
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-Amazing (GE)
วันที่ 25 - 28 มิ.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ หนานโถว...✿ วัดจงไถซานซื่อ ✿ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ วัดพระถังซำจั๋ง ✿ วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง ✿ ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย ✿ ไทเป...ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ปะการังแดง ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)✿ อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค ✿ ซีเหมินติง-Duty Free – อุทยานเย่หลิ่ว ✿
(HD) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (TR)
วันที่ 9 - 12 ก.ค. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ไทเป..ทะเลสาบสุริยันจันทรา ★ ตึกไทเป 101 ★ พิพิธภัณฑ์กู้กง ★ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ★ เหยหลิ่ว..หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ★ ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) ★ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว +พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ★ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ★ เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป ★ ปลาประธานาธิบดี ★ สเต็กไต้หวัน พร้อมสลัดบาร์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (CI)
วันที่ 25 - 30 ก.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ✿ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน, ร้านอาหาร เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน (TG)
วันที่ 29 ก.ค. 58 - 2 ส.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง–ฮัวเหลียน-ทาโรโกะ -เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (CI)
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ❤ FARGLORY OCEAN PARK ❤ อุทยานทาโรโกะ ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน , สลัดกุ้งมังกร , ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน , ปลาประธานาธิบดี , สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ , เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อาลีซัน-เกาสง-EDA WORLD (CI)
วันที่ 29 ก.ค. 58 - 2 ส.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ วัดจงไถฉานซื่อ ❤ อุทยานอารีซัน ❤ ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตขึ้นชื่อ ฝงเจี่ย ซีเหมินติง IT MALL ❤ อาหารพิเศษ สเต็กไต้หวัน,ปลาประธานาธิบดี, สุกี้สูตรไต้หวัน , ขาปูอลาสก้า พระกระโดดกำแพง , ภัตตาคาร 200 ล้าน , เสี่ยวหลงเปา
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ๋วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (GE)
วันที่ 18 - 21 มิ.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ตึกไทเป 101 ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ✿เหย่หลิ่ว ✿ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ✿ ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) ✿ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว + 4 ดาว ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (CI)
วันที่ 17 - 21 มิ.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ นั่งกระเช้าพาโนราม่า ✿ ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน (CI)
วันที่ 17 - 21 มิ.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014