Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซัน (GE)
วันที่ 23 - 27 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ✿ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน-ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ✿ ช้อปปิ้งย่านดัง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง ✿ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,DUTY FREE ✿ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ ชาบู ชาบู, ภัตตาคาร 200 ล้าน, เป็ดปักกิ่ง สเต็ก + บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ ✿
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 2 คืน (BR)
วันที่ 12 - 16 พ.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุด ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ❤ อุทยานทาโรโกะ ❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน สลัดกุ้งมังกร , ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน , ปลาประธานาธิบดี สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ , เสี่ยวหลงเปา
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง–ฮัวเหลียน-ทาโรโกะ -เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (CI)
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ❤ FARGLORY OCEAN PARK ❤ อุทยานทาโรโกะ ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน , สลัดกุ้งมังกร , ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน , ปลาประธานาธิบดี , สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ , เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อาลีซัน-เกาสง-EDA WORLD (CI)
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ วัดจงไถฉานซื่อ ❤ อุทยานอารีซัน ❤ ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตขึ้นชื่อ ฝงเจี่ย ซีเหมินติง IT MALL ❤ อาหารพิเศษ สเต็กไต้หวัน,ปลาประธานาธิบดี, สุกี้สูตรไต้หวัน , ขาปูอลาสก้า พระกระโดดกำแพง , ภัตตาคาร 200 ล้าน , เสี่ยวหลงเปา
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ๋วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (GE)
วันที่ 4 - 7 มิ.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ตึกไทเป 101 ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ✿เหย่หลิ่ว ✿ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ✿ ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) ✿ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว + 4 ดาว ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (CI)
วันที่ 7 - 11 พ.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ นั่งกระเช้าพาโนราม่า ✿ ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน (CI)
วันที่ 7 - 11 พ.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014