Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (CI)
วันที่ 29 เม.ย. 58 - 4 พ.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชมความงามของ 3 อุทยานดังของไต้หวัน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ✿ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ฯลฯ ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 2 คืน (BR)
วันที่ 1 - 5 พ.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุด ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ❤ อุทยานทาโรโกะ ❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน สลัดกุ้งมังกร , ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน , ปลาประธานาธิบดี สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ , เสี่ยวหลงเปา
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-Hello Kitty-ไทเป-ไทจง-หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-อาบน้ำแร่ (CI)
วันที่ 12 - 15 มิ.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ นั่งกระเช้าหมู่บ้านเก้าชนเผ่า ❤ สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ กู้กง ❤ ช้อปซีเหมินติง+ซื่อหลิน +ฝงเจี่ย ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี,สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์,ร้านภัตตาคาร 200 ล้าน พิเศษ สำหรับโปรแกรมนี้ ทานอาหารร้านเฮลโล่คิตตี้
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง–ฮัวเหลียน-ทาโรโกะ -เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (CI)
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ❤ FARGLORY OCEAN PARK ❤ อุทยานทาโรโกะ ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน , สลัดกุ้งมังกร , ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน , ปลาประธานาธิบดี , สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ , เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อาลีซัน-เกาสง-EDA WORLD (CI)
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ วัดจงไถฉานซื่อ ❤ อุทยานอารีซัน ❤ ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตขึ้นชื่อ ฝงเจี่ย ซีเหมินติง IT MALL ❤ อาหารพิเศษ สเต็กไต้หวัน,ปลาประธานาธิบดี, สุกี้สูตรไต้หวัน , ขาปูอลาสก้า พระกระโดดกำแพง , ภัตตาคาร 200 ล้าน , เสี่ยวหลงเปา
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ชิว ชิว-อุทยานทาโรโกะ (BR)
วันที่ 14 - 18 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุด ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ❤ อุทยานทาโรโกะ ❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน สลัดกุ้งมังกร , ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน , ปลาประธานาธิบดี สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ , เสี่ยวหลงเปา
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-Hello Kitty-ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่ 2 คืน (GE)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ นั่งกระเช้าหมู่บ้านเก้าชนเผ่า ❤ สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ กู้กง ❤ ช้อปซีเหมินติง+ซื่อหลิน +ฝงเจี่ย ❤ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว + 4 ดาว ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี , สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์ สลัดกุ้งมังกร ,ร้านเฮลโหลคิตตี้
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-หนานโถว-เจียอี้-ชม 2 อุทยาน-อาบน้ำแร่ 2 คืน (GE)
วันที่ 10 - 14 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ ตึกไทเป 101 ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ชมเศียรพระราชินีเหยหลิ่ว ✿ อารีซัน (สวนสนพันปี+ทะเลสาบสองพี่น้อง) ✿ ช้อป ซื่อหลิน ซีเหมินติง ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, เป็ดย่าง , ปลาประธานาธิบดี , ภัตตาคาร 200 ล้าน , เมนูฮ่องเต้ พระกระโดดกำแพง, ขาปูอาลาสก้า
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-รอบเกาะ-เที่ยวชม 4 อุทยาน (CI)
วันที่ 11 - 18 เม.ย. 58  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชม 4 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน ✿ อาบน้ำแร่ 2 คืน ✿ อาหารพิเศษ..สเต็กไต้หวัน+สลัดบาร์ / ปลาประธานาธิบดี / เป็ดย่าง / สุกี้ ชาบูชาบู / เสี่ยวหลงเปา / ภัตตาคาร 200 ล้าน / พระกระโดดกำแพง+ขาปูอาลาสก้า / ชานมไข่มุก
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-WoW WoW-ไทเป-ไทจง-หนานโถว-อาลีซัน-เกาสง-EDA World (CI)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ วัดจงไถฉานซื่อ ✿ อุทยานอาลีซัน ✿ สวนสนพันปี ✿ ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตขึ้นชื่อ ฝงเจี่ย ซีเหมินติง ซินเจวี่ยเจียง ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน, อาหารเจประยุกต์ , อาหารพื้นเมืองจีนแคระ, สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์, ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา
(SM) ทัวร์ไต้หวันลั้นลา-ไทเป-หนานโถว-อาลีซัน-เกาสง-EDA World (CI)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ EDA WORLD ✿ วัดฝอกวงซาน ✿ อาลีซัน ✿ ล่องเรือทะสาบสุริยันจันทรา ✿ ✿ สัมผัสความเร็วของลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก101 ✿ ช็อปปิ้งซีเหมินติง ✿ เข้าไทเป ออกเกาสง ไม่เสียเวลาเที่ยว ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน, อาหารเจประยุกต์ , อาหารพื้นเมืองจีนแคระ, สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์, ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา
(SM) ทัวร์ไต้หวัน ❤ เลิฟ เลิฟ ❤ ไทเป-ไทจง-ฟาร์มดอกไม้ต้าซี-อาบน้ำแร่ (TR)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ตึกไทเป 101 ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ✿ เหย่หลิ่ว ✿ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ✿ ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) ✿ ฟาร์มดอกไม้ DIY หมอนลาเวนเดอร์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน (TG)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (TG)
วันที่ 1 - 6 เม.ย. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชมความงามของ 3 อุทยานดังของไต้หวัน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ✿ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ฯลฯ ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ๋วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (GE)
วันที่ 7 - 10 พ.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ตึกไทเป 101 ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ✿เหย่หลิ่ว ✿ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ✿ ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) ✿ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว + 4 ดาว ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทจง-หนานโถว-เจียอี้-เกาสง-ไถตง-ฮวาเหลียน-ไทเป-อาบน้ำแร่ (TG)
วันที่ 11 - 18 เม.ย. 58  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ✿ SONGKARN FESTIVAL 8 DAY 2015 ✿ ✿ ❤ เที่ยวชมธรรมชาติ 4 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน ❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ วัดฝอกวงซัน ❤ หมู่บ้านเก้าเผ่า(ชมโชว์+เครื่องเล่น+นั่งกระเช้า) ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ ช้อป ซีเหมินติง ฝงเจี่ย ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต ❤ อาหารพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา,อาหารเจประยุกต์,สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ , ปลาประธานาธิบดี,สุกี้สไตล์ไต้หวัน,ภัตตาคาร 200 ล้าน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ฮวาเหลียน-เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (TG)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ✿ SONGKARN FESTIVAL 2015 ✿ ✿ ❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ ซีเหมินติง ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ วัดจงไถฉานซื่อ ❤ FARGLORY OCEAN PARK ❤ อุทยานทาโรโกะ ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน,สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, สลัดกุ้งมังกร, ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว 200 ล้าน
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (CI)
วันที่ 7 - 11 พ.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ นั่งกระเช้าพาโนราม่า ✿ ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน (CI)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014