Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน (TG)
วันที่ 2 - 6 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (TG)
วันที่ 10 - 15 ก.พ. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชมความงามของ 3 อุทยานดังของไต้หวัน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ✿ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ฯลฯ ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ๋วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (TR)
วันที่ 5 - 8 มี.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ตึกไทเป 101 ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ✿เหย่หลิ่ว ✿ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ✿ ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) ✿ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว + 4 ดาว ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ๋วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (GE)
วันที่ 12 - 15 มี.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ตึกไทเป 101 ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ✿เหย่หลิ่ว ✿ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ✿ ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) ✿ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว + 4 ดาว ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทจง-หนานโถว-เจียอี้-เกาสง-ไถตง-ฮวาเหลียน-ไทเป-อาบน้ำแร่ (TG)
วันที่ 11 - 18 เม.ย. 58  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ✿ SONGKARN FESTIVAL 8 DAY 2015 ✿ ✿ ❤ เที่ยวชมธรรมชาติ 4 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน ❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ วัดฝอกวงซัน ❤ หมู่บ้านเก้าเผ่า(ชมโชว์+เครื่องเล่น+นั่งกระเช้า) ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ ช้อป ซีเหมินติง ฝงเจี่ย ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต ❤ อาหารพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา,อาหารเจประยุกต์,สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ , ปลาประธานาธิบดี,สุกี้สไตล์ไต้หวัน,ภัตตาคาร 200 ล้าน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ฮวาเหลียน-เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (TG)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ✿ SONGKARN FESTIVAL 2015 ✿ ✿ ❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ ซีเหมินติง ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ วัดจงไถฉานซื่อ ❤ FARGLORY OCEAN PARK ❤ อุทยานทาโรโกะ ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน,สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, สลัดกุ้งมังกร, ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว 200 ล้าน
(HD) ทัวร์ไต้หวัน-Hello Kitty-ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่ (CI)
วันที่ 12 - 15 มี.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ไหว้พระ ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ นั่งกระเช้าหมู่บ้านเก้าชนเผ่า ❤ จุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ กู้กง ❤ ช้อปซีเหมินติง+ซื่อหลิน +ฝงเจี่ย ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี,สเต็กไต้หวัน พร้อมสลัดบาร์,ร้านภัตตาคาร 200 ล้าน ❤ ร้านอาหาร HELLO KITTY
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (GE)
วันที่ 5 - 8 ก.พ. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ หนานโถว ✿ วัดจงไถซานซื่อ ✿ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ วัดพระถังซำจั๋ง ✿ วัดเหวินหวู่ ✿ ชิมชาอู่หลง ✿ ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย ✿ ไทเป ✿ ร้านขนมพายสับปะรด ✿ ศูนย์ปะการังแดง ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ✿ อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค ✿ ซีเหมินติง ✿ Duty Free ✿ อุทยานเย่หลิ่ว
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (CI)
วันที่ 11 - 15 มี.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ นั่งกระเช้าพาโนราม่า ✿ ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน (CI)
วันที่ 25 ก.พ. 58 - 1 มี.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-❤ เลิฟ เลิฟ ❤ (CI)
วันที่ 27 ก.พ. 58 - 2 มี.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ไทเป ❤ ไทจง ❤ อาบน้ำแร่ 2 คืน❤ ชมโคมไฟหยวนเซียวเจี๋ย ❤ ชมดอกซากุระบาน ❤ นั่งกระเช้าหมู่บ้านเก้าชนเผ่า ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ ช้อปซีเหมินติง+ฝงเจี่ย ❤ พิเศษ!!! บัวลอยทังหยวน ❤ ร้านอาหาร HELLO KITTY
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014