Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์มาเลเซีย
(AL) ทัวร์ มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ มะละกา เก้นติ้ง (RJ)
วันที่ 9 - 12 ม.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ลิ้มรสบักกุ๊ดเต๋ร้อนๆแบบต้นตำหรับ....สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดปี พักเก็นติ้ง 1 คืน เที่ยวชมเมืองมรดกดลก ....มะละกา....ชมสถาปัตยกรรมแบบดัชช์
(AL) ทัวร์ มาเลเซีย - สิงคโปร์ (RJ)
วันที่ 23 - 26 ม.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ / เที่ยวมะละกา / เที่ยวยะโฮว์ / เที่ยวสิงคโปร์ ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก UNIVERSAL STUDIO ตลุยสวนสนุกแห่งใหม่ล่าสุด LEGO LAND พักโรงแรมดี 4+5
(AL) ทัวร์ กัวลาลัมเปอร์ มะละกา เก้นติ้ง (RJ)
วันที่ 23 - 26 ม.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ลิ้มรสบักกุ๊ดเต๋ ร้อนๆๆ แบบต้นตำหรับ....สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดปี พักเก็นติ้ง 1 คืน เที่ยวชมเมืองมรดกโลก....มะละกา ...ชมสถาปัตยกรรมแบบดัชช์
(GH) ทัวร์โคตา คินาบารู + บรูไน ULTIMATE EXPERIENCE (BI)
วันที่ 24 - 28 ม.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมสุดคุ้ม “ ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ โกตาคินาบารู,มาเลเซีย + บรูไน” ชมวิว ยอดเขาคินาบาลู ภูเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่องเรือแม่น้้าแคลส ชมธรรมชาติและ ลิงจมูกยาว Proboscis Monkey สัญลักษณ์แห่งเกาะบอร์เนียว พิเศษ ชมโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งเกาะซาบาห์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014