Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์มาเลเซีย
(GHKUL008) ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ (TG)
วันที่ 16 - 19 ก.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองหมอก ณ เก็นติ้งไฮแลนด์ •ชมความงามของกรุงกัวลาลัมเปอร์ : ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมือง ตึกปิโตรนาส, KL Tower •สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ (รวมค่าเข้า) •ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนสัญลักษณ์ของเมืองสิงคโปร์ •ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมบนถนนออร์ชาร์ด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014