Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์มาเลเซีย
(GH) มาเลเซีย-สิงคโปร์ ก.พ. 59 (TG)
วันที่ 19 - 22 ก.พ. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ ลงเรือล่องแม่นํ้าชมเมืองมะละกา  สัมผัสเมืองหมอก ณ เก็นติ้งไฮแลนด์  ชมความงามของกรุงกัวลาลัมเปอร์ : ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมือง ตึกปิโตรนาส, KL Tower  ชมเมืองปุตราจายา เมืองใหม่ของมาเลเซีย  เที่ยวดัชท์สแควร์ย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดา ณ เมืองมะละกาและล่องเรือชมเมือง  สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ (รวมค่าเข้า)  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของเมืองสิงคโปร์  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมบนถนนออร์ชาร์ด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : gustoworldtour
ID Line : gusto.incentive
ID Line : gusto.europe
ID Line : gusto.hongkong
ID Line : gusto.china
ID Line : gusto.japan
ID Line : gusto.aec
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014