Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์กัมพูชา
(HD) ทัวร์นครวัต นครธม โตนเลสาบ (รถ)
วันที่ 31 ก.ค. 58 - 2 ส.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-โตนเลสาบ-ตลาดไนท์มาเก็ต -ปราสาทบันทายสรี-ผ่านชมปราสาทแปรรูป- ปราสาทตาพรม-นครธม (ปราสาทบายน)–นครวัด-โชว์ระบำอัปสร -วัดใหม่-องค์เจ็ก องค์จอม-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
(HD) Package นครวัต นครธม (FD)
วันที่ 20 - 22 ก.พ. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– เมืองหริหราลัย – ปราสาทโลเลย์ – ปราสาทพะโค – ปราสาทบากอง - องค์เจ็ก -องค์จอมปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง -ล่องเรือโตนเลสาบ (ราคาเริ่มต้นที่ 15,900)
(HD) ทัวร์นครวัต นครธม พนมกุเลน (PG)
วันที่ 1 - 3 ม.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
2 ท่าน เลือกวันเดินทางได้ตามอัธยาศัย
(HD) ทัวร์นครวัต นครธม (PG)
วันที่ 1 - 3 ม.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
2 ท่าน เลือกวันเดินทางได้ตามอัธยาศัย
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
ID Line : gustoworldtour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014