Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์กัมพูชา
(HD) ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ (WE)
วันที่ 27 - 29 พ.ค. 59  (3วัน 2คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา ● สัมผัสความอลังกาลของนครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี ● เยือน Wat Thmey (อนุสรณ์สถานทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ● ชมปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ● ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิต ชาวประมง ● ชมโชว์ ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร ● ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของกัมพูชา ● ที่พักหรูระดับ 4 ดาว
(SL) ทัวร์อินโดจีน กัมพูชา (WE)
วันที่ 30 เม.ย. 59 - 2 พ.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-ที่พักหรูระดับ 4 ดาว -ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตภายในโตนเลสาบ -ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ณ ปราสาทนครวัด -ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ณ ตลาดไนท์มาร์เก็ต / ตลาดซาจ๊ะ
(HD) นครวัต -นครธม -โตนเลสาบ (รถ)
วันที่ 11 - 13 มี.ค. 59  (3วัน 2คืน)
ราคา 6,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวันศุกร์ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย)
(HD) นครวัต นครธม โตนเลสาบ (รถ)
วันที่ 15 - 17 ม.ค. 59  (3วัน 2 คืน)
ราคา 7,400 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวันศุกร์ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย)
(GH) ทัวร์กัมพูชา-เสียมเรียบ (WE)
วันที่ 30 เม.ย. 59 - 2 พ.ค. 59  (3วัน 2คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี •เยือน Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา •ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก •ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง •ชมโชว์ ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
ID Line : gusto.incentive
ID Line : gusto.europe
ID Line : gusto.hongkong
ID Line : gusto.china
ID Line : gusto.japan
ID Line : gusto.aec
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014