Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์กัมพูชา
(ATREP001) ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม (รถ)
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ตลาดโรงเกลือ - ปอยเปต - ศรีโสภณ - โตนเลสาบ บันทายศรี - ปราสาทตาพรม -ปราสาทบายน - นครวัด นครธม - เขาพนมบาแค็ง - ช้อปปิ้งตลาดซาจ้ะ 3 วัน 2 คืน (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 8 ล้อ) ผ่านด่านแบบ VIP ไม่เสียเวลาเข้าแถวนาน
(GHREP002) กัมพูชา เสียมเรียบ (PG)
วันที่ 30 ก.ค. 59 - 1 ส.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี •เยือน Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา •ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก •ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง •ชมโชว์ ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound •ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของกัมพูชา ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย - กัมพูชาและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว **
(ZTREP001) ทัวร์นครวัต นครธม (WE)
วันที่ 29 - 31 ก.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ณ ปราสาทนครวัด -ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรม ปราสาทตาพรหม,ปราสาทบันทายสรี,ปราสาทบายน -ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ 'โตนเลสาบ' -ชมโชว์พื้นเมืองและรำอัปสรา -ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ Night Market และชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืน
(SLREP001) ทัวร์นครวัด นครธม ล่องเรือโตนเลสาบ (WE)
วันที่ 29 - 31 ก.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตภายในโตนเลสาบ •ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ณ ปราสาทนครวัด •ชมโชว์ระบำอัปสรานาฎศิลป์พื้นเมืองที่งดงาม •เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ณ ตลาดไนท์มาร์เก็ต / ตลาดซาจ๊ะ •ท่องราตรี แสง สี เสียง จิบเบียร์ราคาประหยัด ณ Pub street
(GHREP001) ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ (WE)
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี •เยือน Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา •ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก •ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ •ชมโชว์ ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Soun •ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของกัมพูชา
(HDCD002) ทัวร์อลังการ นครวัด นครธม (WE)
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
●ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา ●สัมผัสความอลังกาลของนครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี ●เยือน Wat Thmey (อนุสรณ์สถานทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ●ชมปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ●ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ●ชมโชว์ระบำอัปสร
(HDCD001-1) ทัวร์นครวัต นครธม โตนเลสาบ (รถ)
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
● ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา ● สัมผัสความอลังกาลของนครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี ● ชมปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ● ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ● ชมโชว์ระบำอัปสร
(GHREP003) ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ (WE)
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี •เยือน Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา •ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก •ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง •ชมโชว์ ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound •ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของกัมพูชา
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014