Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์กัมพูชา
(HD) นครวัต -นครธม -โตนเลสาบ (รถ)
วันที่ 11 - 13 มี.ค. 59  (3วัน 2คืน)
ราคา 6,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวันศุกร์ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย)
(HD) นครวัต นครธม โตนเลสาบ (รถ)
วันที่ 15 - 17 ม.ค. 59  (3วัน 2 คืน)
ราคา 7,400 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวันศุกร์ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย)
(GH) ทัวร์กัมพูชา-เสียมเรียบ (WE)
วันที่ 19 - 21 ก.พ. 59  (3วัน 2คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี • เยือน Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • ชมโชว์ ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
(HD) Package นครวัต นครธม (FD)
วันที่ 20 - 22 ก.พ. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– เมืองหริหราลัย – ปราสาทโลเลย์ – ปราสาทพะโค – ปราสาทบากอง - องค์เจ็ก -องค์จอมปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง -ล่องเรือโตนเลสาบ (ราคาเริ่มต้นที่ 15,900)
(HD) ทัวร์นครวัต นครธม พนมกุเลน (PG)
วันที่ 1 - 3 ม.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
2 ท่าน เลือกวันเดินทางได้ตามอัธยาศัย
(HD) ทัวร์นครวัต นครธม (PG)
วันที่ 1 - 3 ม.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
2 ท่าน เลือกวันเดินทางได้ตามอัธยาศัย
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : gustoworldtour
ID Line : gusto.incentive
ID Line : gusto.europe
ID Line : gusto.hongkong
ID Line : gusto.china
ID Line : gusto.japan
ID Line : gusto.aec
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014