Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์กัมพูชา
(TBPNH001) _ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย (PG)
วันที่ 8 - 10 ก.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,889 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์กัมพูชา - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - เสียมเรียบ
(ATREP001)_ทัวร์กัมพูชา_กัมพูชา เสียมเรียบ – พนมเปญ (TG)
วันที่ 18 - 20 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์กัมพูชา - พนมเปญ – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ - ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด- ช้อปปิ้งตลาดเก่า – พนมเปญ
(GHPNH002)_ทัวร์กัมพูชา_กัมพูชา-พนมเปญ-เสียมเรียบ (PG)
วันที่ 18 - 20 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์กัมพูชา - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม - พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - เสียมเรียบ
(GHREP001)_ทัวร์กัมพูชา_กัมพูชา-เสียมเรียบ (WE)
วันที่ 18 - 20 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์กัมพูชา - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - Wat Thmey ทุ่งสังหาร - ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - เสียมเรียบ
(BIREP001)_ทัวร์กัมพูชา_REP01FD นครวัต-นครธม-เสียมเรียบ (FD)
วันที่ 25 - 27 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์กัมพูชา - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ –สนามบินเสียมเรียบ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014