Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง
(WSHKG048) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง (EK)
วันที่ 10 - 12 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินด้วยเครื่องลำใหญ่ A380 นั่งสบาย มีจอทุกที่นั่ง สัมผัสประสบการณ์ชมวิว 360 องศาผ่านทางกระเช้านองปิงและนมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าองค์อื่นๆ และข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
(GHHKG011) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ (EK)
วันที่ 9 - 11 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน !! (รวมค่าเข้าแล้ว) สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ ถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านดัง TsimshaTsui ไหว้พระที่วัดชื่อดัง แชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์ ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย อันเลื่องชื่อของฮ่องกง
(GHHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ EASY (CX)
วันที่ 9 - 11 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน สนุกกับเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ ถ่ายรูปกับเหล่าการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัสเบย์ ไหว้องค์เจ้าพ่อแชกงหมิว ณ วังกังหัน อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ ถนนนาธาน ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง หลากหลายเมนู
(ZGHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน (FD)
วันที่ 3 - 5 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัดหนักโปรโมชั่น 3 เมือง บินแอร์เเอเซีย เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน เก็บภาพประทับใจกับรูปปั้นสาวงาม หวีหนี่ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดผู่โถว ขอพรให้สุขภาพยืนยาว หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง
(WSHKG047) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า (HX)
วันที่ 23 - 26 ก.ย. 59  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวครบ 4 เมือง ช้อปปิ้งที่ Lowu สินค้าราคาถูกแห่งใหญ่ของเซินเจิ้น เข้าชมสวนหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหญ่ของเมืองจูไห่ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ REPULSE BAY
(HDHKG041) ทัวร์ฮ่องกง-จูไห่-เซินเจิ้น (CX)
วันที่ 3 - 5 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยว 3 เมืองสุดคุ้ม พักเซินเจิ้น 1 คืน จูไห่ 1คืน ถ่ายรูปกับสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ที่เซินเจิ้น ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ถนนนาธาน ลิ้มลองเมนูพิเศษ ซีฟู๊ดส์ + ไวน์แดง
(WSHKG046) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม (CX)
วันที่ 25 - 27 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมราคาโปร เที่ยว 2 เมือง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น ชมเมืองจำลองจีน หมู่บ้านวัฒนธรรม พร้อมชมโชว์ พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
(GHHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-กระเช้านองปิง (EK)
วันที่ 27 - 30 ต.ค. 59  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยว 2 เมืองดัง ราคาพิเศษ นั่งกระเช้านองปิง นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าองค์อื่น ณ หาดรีพัสเบย์ นั่งรถรางพีคแทรม ชมบรรยากาศยอดเขาวิคตอเรีย ชม VENETIAN ในบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเซีย ถ่ายภาพที่ระลึกกับมรดกโลก ที่ประตูโบสถ์เซ็นพอลล์ พิเศษ...อาหารเมนู ห่านย่าง
(WSHKG045) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม (HX)
วันที่ 22 - 24 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมเที่ยวคุ้ม 2 เมืองดัง ขอพรองค์หลวงพ่อแชกงหมิว ณ วัดกังหัน วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง อิสระช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น ชมเมืองจำลองจีน ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม พร้อมชมโชว์ พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
(WSHKG044) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม (HX)
วันที่ 24 - 26 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมเที่ยวสุดคุ้ม เที่ยว 2 เมือง ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว ณ วัดกังหัน อิสระช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น ชมเมืองจำลองจีน หมู่บ้านวัฒนธรรม พร้อมชมโชว์ พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
(WSHKG043) ทัวร์ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน (CX)
วันที่ 16 - 18 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อมาเก๊า กราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป่เหลียน เข้าชม สวนหยวนหมิงหยวน ตลาดใต้ดินกงเป่ย
(WSHKG042) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-กระเช้านองปิง (HX)
วันที่ 16 - 18 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั้งกระเช้านองปิง นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ รอบอุทยานแห่งชาติลันเตา อิสระช้อปปิ้ง City gate Outlet ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ ขอพร ณ วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
(ZGHKG014) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-ลันเตา (EK)
วันที่ 3 - 6 ก.ย. 59  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า,โบสถ์เซนต์ปอล,เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมวิววิคตอเรีย+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY +ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา+นมัสการพระใหญ่ วัดโป่หลิน หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว+ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+เลดี้ มาร์เก็ต
(GHHKG015) ทัวร์ฮ่องกง COMBO SET (B) (EK)
วันที่ 2 - 4 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรเอาใจนักช้อป อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็มๆ แจกฟรี SIM NET ฮ่องกง , แจกบัตรรถไฟใต้ดินฮ่องกง (บัตร 24 ชม.) อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ฯ ที่ถนนนาธาน แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง หลากหลายเมนู
(GHHKG009) HILIGHT ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-กระเช้านองปิง (CX)
วันที่ 22 - 25 ต.ค. 59  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา นมัสการองค์เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน สนุกกับเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง
(GHHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-Shopping (HX)
วันที่ 9 - 11 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ลันเตา ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง
(WSHKG041) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด (EK)
วันที่ 3 - 5 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง (1) พระใหญ่ลันเตา (2) เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว (3) วัดหยวนหยวน (4) เจ้าแม่กวนอิม รีพัลเบย์ (5) วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ (6) วัดแชกุงหมิว (7) วัดหวังต้าเซียน (8) วัดนางชี (9) วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)
(WSHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด (HX)
วันที่ 16 - 18 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง (1) พระใหญ่ลันเตา (2) เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว (3)วัดหยวนหยวน (4) เจ้าแม่กวนอิม รีพัลเบย์ (5) วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ (6) วัดแชกุงหมิว (7) วัดหวังต้าเซียน (8) วัดนางชี (9) วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)
(GHHKG014) ทัวร์ฮ่องกง-COMBO SET (A) (EK)
วันที่ 21 - 23 ต.ค. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ รอบอุทยานแห่งชาติลันเตา สัมผัสดินแดนใหม่ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สตาร์ วอร์ส : ทูมอร์โรว์แลนด์ เทคโอเวอร์ เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ ถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายย่านถนนนาธาน
(ZTMFM002) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง (FD)
วันที่ 1 - 3 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวคุ้ม 2 เมือง ขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล สักการะ วัดอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม ช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ เดอะเวเนเชี่ยน โรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊า ชมวัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) ชม REPULSE BAY ช๊อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล พิเศษ !!! เมนู ติ่มซำ ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014