Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง
(GHHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-Easy Shopping 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 15 - 17 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights - วิคตอเรียพีค (นั่งรถรางพีคแทรม) - ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์ - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย OceanTerminalและ Harbour City
(GHHKG003) ทัวร์ฮ่องกง-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ - มีรูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D - ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ที่เซินเจิ้น - ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
(SSHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 9 - 11 ก.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพร ณ วัดหวังต้าเซียน-หาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านช็อคโกแลต -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เซินเจิ้น-จูไห่-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดไป๋หลินสวนหยวนหมิงหยวน+โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - ร้านบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-อิสระช้อปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
(GHHKG002) ทัวร์ฮ่องกง V.I.P. 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สักการะขอพร กับ 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, สำนักนางชี, พระใหญ่ลันเตา, เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัสเบย์ นั่งรถรางพีคแทรม ชมบรรยากาศยอดเขาวิคตอเรีย อิสระช้อปปิ้งสินค้าย่านดังจิมซาจุ่ย บินหรู สายการบิน Emirate ชั้น BUSINESS CLASS พักโรงแรม..!! 4ดาว ย่านช้อปปิ้ง นั่งกระเช้านองปิงคริสตัล
(WSHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 17 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว - ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น - ชมเมืองจำลองจีน หมู่บ้านวัฒนธรรม พร้อมชมโชว์ - พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง+เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
(SLHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 11 - 13 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว์พระ 9 วัด วัดหวังต้าเซียน, วัดคุนยัม, วัดนางชี, วัดแชกงหมิว, เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์, วัดหม่านโหมว, วัดทินหัว, วัดหยวนหยวน, วัดโปหลิน เสริมสิริมงคล - นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวฮ่องกงแบบ 360 ฮงศา - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ ย่านถนนนาธาน
(BSHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 7 - 9 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ราคาพิเศษ - เซินเจิ้น –Museum of Mineral-ภูเขาดอกบัว-อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง-ช้อปปิ้งหลอหวู่-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์-วิคตอเรียพีค - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย
(ITHKG011) ทัวร์ฮ่องกง-SUMMER SALES 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 29 - 31 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ เกาะลันเตา - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ จุดชมวิว วิคตอเรียพ้อยท์ - ขอพรวัดกังหัน(วัดแชกงหมิว) Avenue of Stars และ Symphony of Light - ช้อปปิ้งซิตี้เกท ช้อปปิ้งนาธาน ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต มงก๊ก - พักในฮ่องกง 2 คืน เมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่ยู่มุ่น ห่านย่างฮ่องกง
(ZGHKG027) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 14 - 17 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย - ยือน THE PARISIAN MACAO
(BIHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (TG)
วันที่ 7 - 9 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - ขอพรเจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกง - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ -ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย - ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำตระการตาง Mangrove Groove - อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
(ZGHKG030) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 14 - 16 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ราคาพิเศษ - ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค - หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว - เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน กับเครื่องเล่นโซนใหม่ I RONMAN Experience - ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย
(HDHKG053) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 17 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิงขึ้นนมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ รอบอุทยานแห่งชาติลันเตา - พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย
(ZGHKG006) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 1 - 3 ก.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร์ ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง - บินหรูกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก A380 - บริการอาหารครบทุกมื้อ พิเศษ!!เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
(WSHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว,วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ ,วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล
(TBHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ที่เซินเจิ้น - ชมหมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลีเจียง และชาวจีนนีแคะ - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย
(ZGHKG011) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 9 - 11 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค - หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว - เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นโซนใหม่ I RONMAN Experience - สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT
(ZGHKG024) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-พีคแทรม 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 17 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค - หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว - ไหว้พระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT - สักการะขอพร เจ้าพ่อกวนอู ณ วัดกวนอู ที่ฝั่งฮ่องกง - ขอพรให้สุขภาพแข็งแรงไร้โรคภัย ณ วัดหวังต้าเซียน
(ZGHKG025) ทัวร์ฮ่องกง-SUMMER SALES 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 17 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว - นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ บริเวณชายหาด REPULSE BAY - ช้อปปิ้งย่านดัง ณ ถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลกที่ลดราคากว่า 70-80% ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งจุใจ ลดราคาทั่วเกาะฮ่องกง - บินสบายไปกับ CATHAY PACIFIC
(GHHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ลันเตา - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง
(ZGHKG029) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 13 - 16 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นมัสการพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโป่วหลิน + นั่งกระเช้านองปิง วัดอาม่า + โบสถ์เซนต์ปอล,เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน + หอไอเฟล มาเก๊า - ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014