Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง
(HDHKG060) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 พ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่ลันเตา - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม ที่ซิตี้เกทเอาท์เลต - อิสระเต็มวันไปกับ ดินแดนแห่งความฝัน ดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ ถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบและชมการแสดงพลุชื่อดังของดิสนีย์แลนด์ - รีพัลส์เบย์ - อ่าววิคตอเรียพีค -ช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย
(HDHKG057) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 พ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด - นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว,วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ ,วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล
(ZGHKG017) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 พ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรโมชั่น พ.ย. 60 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - นำท่านชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค (รถบัส) - หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว - เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นโซนใหม่ I RONMAN Experience - ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์
(GHHKG002) ทัวร์ฮ่องกง V.I.P. 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 27 - 29 ต.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิงคริสตัลนมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆ ที่ OUTLET MALL และถนนนาธาน - ที่นั่งแบบ BUSINESS CLASS - พักโรงแรม 4 ดาวย่านช้อปปิ้ง - นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง
(HDHKG006) ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 - 8 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ลันเตา - อิสระเต็มวันไปกับ ดินแดนแห่งความฝัน ดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ ถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบและชมการแสดงพลุชื่อดังของดิสนีย์แลนด์ - ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง
(HDHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 - 8 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น - อิสระเต็มวันไปกับ ดินแดนแห่งความฝัน ดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ ถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบและชมการแสดงพลุชื่อดังของดิสนีย์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชมโชว์น้ำแบบ 3D ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE - หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งสินค้าย่านหลอหวู่, ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
(HDHKG003) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 - 8 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น - นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ลันเตา - ชมนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชมโชว์น้ำแบบ 3D ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -ไหว้เจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านหลอหวู่, ตลาดตงเหมิน, ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - พิเศษ!!! เมนูซีฟู้ด+ไวน์แดง
(HDHKG005) ทัวร์ฮ่องกง Charming-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 - 8 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญด้านพิธีทางศาสนา - นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ , วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) - ช้อปปิ้งแบบจุใจย่านช้อปปิ้งชื่อดังทั้ง ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , โอเชี่ยน เทอร์มินอล
(ZGHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 4 - 6 พ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค - หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว - เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นโซนใหม่ I RONMAN Experience- ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT - บินหรูกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก A380
(HDHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 - 8 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ - นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่เทียนถาน - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ถ่ายรูปกับสาวงามกลางทะเล หวีหนี่ - ไหว้เจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - ชมโชว์ ณ พระราชวังหยวนหมิงหยวน -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย และ ตลาดใต้ดินกงเป่ย - อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
(HDHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 - 8 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - ชมนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชมและถ่ายภาพกับทุ่งดอกทิวลิปที่หมู่บ้านฮอลแลนด์จำลอง - ชมโชว์น้ำแบบ 3D ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE - หมุนกังหันแก้ชง ไหว้เจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านหลอหวู่, ตลาดตงเหมิน, ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - พิเศษ!!! เมนูซีฟู้ด+ไวน์แดง
(WSHKG018) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน (HX)
วันที่ 10 - 11 ธ.ค. 60  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรโมชั่นพิเศษ ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 2 วันก็เดินทางได้ - นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเกาะฮ่องกง - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าพ่อแชกง วัดกังหัน และไหว้เทพเจ้าหวังต้าเซียน ขอพรเรื่องสุขภาพ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน และซิตี้เกท เอ้าท์เลท - พิเศษ!!!เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
(TBHKG010) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 27 - 29 ต.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง - พักฮ่องกง 2 คืน - ไหว้พระรับสิริมงคลที่มาเก๊า และ ฮ่องกง 9วัด - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว - ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง และซิตี้เก็ทเอาท์เล็ต
(GHHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-ลันเตา 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา - โบสถ์เซนต์ปอล - สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาม่า - ชมลาสเวกัสแห่งเอเชียที่ THE VENETIAN RESORT - นั่งกระเช้านองปิง 360 ขอพรพระใหญ่ลันเตา - ชมวิวยอดเขาวิคตอเรียพีค - หาดรีพัสเบย์ - ไหว้พระวัดดังที่วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว และสำนักนางชี - อิสระช้อปปิ้งย่านดังเลดี้มาเก็ต และถนนนาธาน - ชม Symphony of Lights
(TBHKG009) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 21 - 23 ต.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียนและขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ - ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตา พร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย และซิตี้เกทเอาท์เลท - เมนูพิเศษ!!! ติ่มซำต้นตำหรับ+ห่านย่าง
(HTGHKG006) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 3 - 5 พ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว / ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ - เมนูพิเศษ! Seafood กุ้ง ปลาหมึก เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง - ไหว้ 3 วัดดัง : วัดกวนอู / วัดกังหัน / เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน - ทัวร์เป็นราคาโปรโมชั่นแบบเหมาจ่าย *ไม่สามารถยกเลิก หรือ ขอคืนเงินให้แก่ท่านได้ทุกกรณี*
(GHHKG009) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - เซินเจิ้น - ชมวิวสูงที่สุดของฮ่องกงที่ยอดเขาวิคตอเรียพีค - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัสเบย์ -ขอพรเจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 4 ย่านดัง เลดี้มาร์เก็ต ย่านจิมซาจุ่ย หลอหวู่มอลและเซนาโด้สแควร์ – ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม +โชว์ – Sea World – โบสถ์เซ็นปอล์ – สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสที่เวเนเชี่ยน รีสอร์ท
(SOWHKG001) ทัวร์ฮ่องกงสุดคุ้ม-กระเช้านองปิง-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 9 - 11 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่เทียนถาน - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - นั่ง PEAK TRAM ชมวิวเกาะฮ่องกง - ไหว้เจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHTS -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย และ City Gate Outlet - อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ ห่านย่างเลิศรสและอาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง
(SOWHKG003A) ทัวร์ฮ่องกง-สายบุญ-นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 พ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา - ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ - VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม - ขอพรด้านสุขภาพ วัดหวังต้าเซียน - ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHTS - ช้อปปิ้งย่านดัง : ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย Citygate Outlet
(ZTHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-EASY WINTER 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 7 - 9 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - สักการะพระใหญ่ ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET - ขอพรเจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - ชม REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว - ชม VICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 2 ย่านดังที่ ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล - พิเศษ!!! เมนู ติ่มซำ ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014