Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง
(PLHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 1 - 4 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" - ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 7 - 9 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-เกาะลันเตา-พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 7 - 9 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน-สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(ZGHKG027) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 1 - 4 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย - เยือน THE PARISIAN MACAO
(HDHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 2 - 4 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น - ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ที่เซินเจิ้น - ชมและถ่ายภาพกับ จำลองหมู่บ้านฮอลแลนด์ ชมดอกทิวลิปจำลอง ดอกไม้ประจำชาติฮอลแลนด์ - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย
(BIHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 3 - 6 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า เวเนเชี่ยน ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย - เที่ยวเมืองจูไห่ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - ชมโชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน - อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
(SOWHKG003B) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 16 - 18 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ตะลุย ..... ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง - ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ - VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง - ขอพรด้านสุขภาพ วัดหวังต้าเซียน และ เทพเจ้าแห่งความรัก - วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี - ชมไฟ ที่ SYMPHONY OF LIGHTS
(SOWHKG003A) ทัวร์ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 16 - 18 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา - ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ - VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี - ชมไฟ ที่ SYMPHONY OF LIGHTS
(SOWHKG003) ทัวร์ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 8 - 10 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา - ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์...- นั่ง PEAK TRAM พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าที่สวยที่สุด - วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี - ชมไฟ ที่ SYMPHONY OF LIGHTS
(SOWHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 8 - 10 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า - สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา - ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์...- นั่ง PEAK TRAM พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าที่สวยที่สุด - วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
(HDHKG018) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 22 - 24 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรโมชั่นสุดพิเศษ เที่ยว 2 เมือง ราคาสบายกระเป๋า - ชมและถ่ายภาพกับ หมู่บ้านจำลองฮอลแลนด์ ชมดอกทิวลิปจำลอง ดอกไม้ประจำชาติฮอลแลนด์ - ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง
(BIHKG003) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 27 - 29 พ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน - นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน - สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม - ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย ความสนุกที่ไม่มีวันสิ้นสุด ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น
(BIHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน - นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ - ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น
(TBHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 2 - 4 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านขึ้น Peak Tram จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง - ไหว้พระขอพรพระวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกงหมิว และ วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าว รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ จิมซาจุ่ย, พักฮ่องกง 2 คืน - เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำรับ ***สามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม เช่น ดีสนีย์แลนด์, โอเชี่ยนปาร์ค, นองปิง***
(TBHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 9 - 11 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
รวมบัตรเข้าชม ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์+คูปองอาหารท่านละ 1 ใบ ทางดิสนีย์แลนด์เปิด เครื่องเล่นใหม่ Iron Man Experience - ไหว้พระขอพระวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หล่อวู่, จิมซาจุ่ย - เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง - (พักเซินเจิ้น 2 คืน) - โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค
(TBHKG003) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สบาย สบาย 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 1 - 4 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(พักเซินเจิ้น 2 คืน+ฮ่องกง 1 คืน) - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show) - แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง - ไหว้พระขอพระวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หล่อวู่, จิมซาจุ่ย - เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
(GHHKG002) ทัวร์ฮ่องกง VIP 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 8 - 10 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินหรู สายการบิน Emirate Airline (EK) ชั้น BUSINESS CLASS (ไป-กลับ) - สักการะขอพร กับ 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, สำนักนางชี, พระใหญ่ลันเตา, เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัสเบย์ - นั่งรถรางพีคแทรม ชมบรรยากาศยอดเขาวิคตอเรีย - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย
(ITHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-SUMMER SALES 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 1 - 3 ก.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ เกาะลันเตา ไหว้เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ จุดชมวิว วิคตอเรียพีค - ขอพรวัดกังหัน(วัดแชกงหมิว) Avenue of Stars และ Symphony of Light - ช้อปปิ้งซิตี้เกท ช้อปปิ้งนาธาน ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต มงก๊ก -เมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่ยู่มุ่น ห่านย่างฮ่องกง
(SLHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 16 - 18 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชม โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ Mangrove Groove ที่อลังการและทันสมัยที่สุดในโลก - ชม ความอลังการของ THE VENETIAN MACAU สุดหรู - นมัสการขอ พรองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ ณ รีพัลส์ เบย์ - หมุนกังหันเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิต ณ วัดแชกงหมิว -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ย่านถนนนาธาน
(SLHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 2 - 4 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บิน EMIRATES เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก A380 สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน - Symphony of Light โชว์แสง สี เสียง ที่อลังการที่สุด - ไหว้พระ 9 วัด วัดหวังต้าเซียน, วัดคุนยัม, วัดนางชี, วัดแชกงหมิว, เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ วัดหม่านโหมว, วัดทินหัว, วัดหยวนหยวน, วัดโป่วหลิน เสริมสิริมงคล ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ย่านถนนนาธาน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014