Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(TBCAN03) ทัวร์จีน_CAN TG01_กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 16 - 19 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 124th - บินตรงลงเมืองกวางเจา เข้าชมงานแฟร์ 2วันเต็ม - นำทุกท่านล่องเรือที่แม่น้ำจูเจียง - ลิ้มลองอาหารสไตล์กวางตุ้งแท้ๆและอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ - ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ - รวมค่าทำวีซ่าจีนแบบเดี่ยว สำหรับพาสปอร์ตไทย - รวมค่าทำบัตรเข้างานครั้งแรก สำหรับพาสปอร์ตไทยแล้ว - ฟรี..!!! SIM CARD 1 ชิ้น /1 ห้อง
(TBCAN01) ทัวร์จีน_CANTON FAIR _กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง (5วัน 4 คืน) (TG)
วันที่ 14 ต.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 23,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 124th (China Import And Export Fair Complex) นำทุกท่านล่องเรือที่แม่น้ำจูเจียง ชมทัศนียภาพเมืองกวางเจายามค่ำคืน ลิ้มลองอาหารสไตล์กวางตุ้งแท้ๆ “อาหารจีนแคระ” พร้อมเมนูเด็ดอื่นๆมากมาย อาทิ เป็ดปักกิ่ง และ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ “ซ่างเซี่ยจิ่ว และถนนปักกิ่ง”
(CCKWL01) ทัวร์จีน-ทัวร์กุ้ยหลิน-ปลาตุ๋นเบียร์-ล่องเรือเมืองสวรรค์บนพิภพ 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 26 - 31 ก.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 16,599 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - สวนผลไม้ - หยางซั่ว - ถ้ำเขาทะลุ - ถนนฝรั่ง - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง - ร้านหมอนยางพารา - เขาเซียงกง - โชว์มิราจ - ร้านหยก - เมืองจำลองสมัยซ่ง - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) - ประตูโบราณ - กูหนานเหมิน - ต้นไทรพันปี - ตลาดใต้ดิน - เขางวงช้าง
(ZGKWL01) ทัวร์จีน T-SUD GUILING BIG MOUNTIAN 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 11 - 15 ก.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน-ร้านผ้าไหม-สวนฉวนซาน-ถ้ำทะลุ-ร้านบัวหิมะ-ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW-เขางวงช้าง-ร้านหยก-เขาเซียงกง-เมืองหยางซั่ว-ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)-ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน
(SSKWL02) ทัวร์จีน-กุ้ยหลิน- นาขั้นบันไดหลงจี๋ (นั่งกระเช้า)-หยางซั่วพัก 5ดาว 6วัน 5คืน (CZ)
วันที่ 21 - 26 มิ.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วงหลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-เขางวงช้าง(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ร้านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE-สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-ร้านผ้าไหมกุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
(SSKWL01) ทัวร์จีน-กุ้ยหลิน-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ชม 4โชว์อลังการพัก 5ดาว 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 21 - 26 มิ.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-เมืองหลงเซิ่น ) เมืองในหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงนั่งกระเช้าขึ้นสู่ นาขั้นบันไดหลงจี๋ -ชม หมู่บ้านชาวจ้วง ซึ่งมีอารยธรรม และภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า เป็ด ไก่ และการนับเลข-ถ้ำขลุ่ยอ้อ ถ้ำสวยกะทัดรัดในกุ้ยหลิน -ชม สะพานสายฝน หรือ สะพานมังกร
(TBKWL03)ทัวร์จีน_KWL CZ05_สุดคุ้ม-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว NO SHOP (CZ)
วันที่ 20 - 24 มิ.ย. 61  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 16,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเมืองกุ้ยหลิน-เที่ยวเต็มอิ่ม...ไม่ลงร้านช้อป-ชมความงดงามของสวนชวนซาน สวนโบราณที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน-ชม เขาฝูโปว ซึ่งได้รวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม-อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองหยางซั่ว ณ ถนนฝรั่ง
(TBNNG01) ทัวร์จีน_NNG CZ01_ครบสูตรไฮไลท์-หนานหนิง ปาหม่า 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 20 - 24 มิ.ย. 61  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 24,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เที่ยวชมน้ำตกเต๋อเทียน ตามรอยซีรี่ย์ตำนานรักเหนือภพ - สวนเอ๋อฉวน - ถ้ำหินงอกหินย้อยที่สวยงามที่สุด -เยี่ยมชมหมู่บ้านคนอายุยืน - เพลิดเพลินกับโชว์วัฒนธรรมชนเผ่า Impression Bama….โชว์ที่มีชื่อเสียงของปาหม่า - เที่ยวเต็มอิ่มไม่ลงร้านช้อป - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว - เมนูพิเศษ…หมูหอบปาหม่า ห่านย่าง สุกี้เห็ด อาหารชาวจ้วง
(CCKMG08) ทัวร์จีน -คุนหมิงเห็ดหอม -ต้าหลี่ -ลี่เจียง -แชงกรีล่า (5 วัน 4 คืน) (MU)
วันที่ 30 มิ.ย. 61 - 4 ก.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 27,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว – เมืองลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) -โชว์จางอี้โหมว -อุทยานน้ำหยก -สระน้ำมังกรดำ -แชงกรีล่า -โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - วัดลามะซงจ้านหลิน -หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)-คุนหมิง - วัดหยวนทง -เมืองโบราณกวนตู้
(CCKMG01) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ก๋วยเตี๋ยวเย็น-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขามังกรหยก 5 วัน 4 คืน (MU)
วันที่ 30 มิ.ย. 61 - 4 ก.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี - เจดีย์ 3 องค์ (ผ่านชม) - หมู่บ้านซีโจว - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมรถราง) - ลี่เจียง - ต้าหลี่ - ต้าหลี่ - คุนหมิง - วัดหยวนทง - อิสระช้อปปิ้ง - ห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน - สวนน้ำตก – เมืองโบราณกวนตู
(TBKMG01) ทัวร์จีน_KMG 8L08_คุนหมิง-หุบเขาสีน้ำเงิน-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (lucky air) (TG)
วันที่ 21 - 26 มิ.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 21,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิชิต 2 ภูเขาหิมะ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และภุเขาหิมะมังกรหยก - ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต - เที่ยวเมืองโบราณแชงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน - ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง - ชมความสวยงามของหุบเขาสีน้ำเงิน ทะเลสาบสีฟ้าคราม โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นพื้นหลัง
(EPKMG02) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ภูเขาเจี้ยวจื่อ–ตงชวน 5 วัน 2 คืน (Shandong Airline) (TG)
วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 61  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - วัดหยวนทง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ทุงลาเวนเดอร์ - ร้านหมอนยางพารา - ทังเตี้ยน - ภูเขาเจี้ยวจื๋อ + กระเช้า - ดินสีแดงตงชวน - ทังเตี้ยน - คุนหมิง - ย่านการค้าถนนคนเดิน - ร้านบัวหิมะ+ผ้าไหม - สนามบินคุนหมิง - คุนหมิง
(EPKMG01) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ภูเขาเจี้ยวจื่อ-ตงชวน (MU)
วันที่ 29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - วัดหยวนทง - ทุ่งลาเวนเดอร์ - ทังเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ+กระเช้า -ดินสีแดงตงชวน - คุนหมิง - ย่านการค้าถนนคนเดิน - ร้านบัวหิมะ+ร้านหยก+ผ้าไหม - สนามบินคุนหมิง
(ZG)KMG01 ทัวร์จีน-คุนหมิง- ต้าหลี่ –ลี่เจียง- แชงกรีล่า-นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา (TG)
วันที่ 25 - 30 ก.ค. 61  (6วัน5คืน)
ราคา 27,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-เมืองเก่าต้าหลี่–เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)–โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -ช่องเขาเสือกระโจน–วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย)-เมืองเก่าจงเตี้ยน -หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก–IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว)–อุทยานน้ำหยก–ร้านบัวหิมะ–มืองโบราณกวนตู้ –ร้านหยก-ร้านชา–วัดหยวนทง–ร้านผ้าไหม
(GHCSX03) ทัวร์จีน – Paradise of Zhangjiajie (FD)
วันที่ 29 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
(ZGCSX02) ทัวร์จีน-The Charming of Zhangjiajie 6 วัน 5 คืน (FD)
วันที่ 5 - 10 ก.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 17,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฉางซา-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ภาพวาดหินทราย-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วยาวที่สุดโลก-ลำธารแส้ม้าทอง-ร้านหยก-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลิฟท์แก้วไป๋หลง-ร้านผ้าไหม-ร้านนวดฝ่าเท้า-ฯลฯ
(CCCSX01) ทัวร์จางเจียเจี้ย-ซุปหม้อดิน-เขาอวตาร-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 12 - 15 ก.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ฉางเต๋อ - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านนวดเท้า - ร้านใบชา - ร้านหยก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(ZGCSX01) ทัวร์จีน Breath of Zhangjiajie 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 14 - 17 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฉางซา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(ZGCSX08) ทัวร์จีน _ZHANGJIAJIE SPRING FEVER 4 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 28 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ - จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(TBCSX14) ทัวร์จีน_CSX FD19_สุดคุ้มจางเจียเจี้ย-เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 20 - 24 มิ.ย. 61  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 15,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงาม “เทียนเหมินซาน” หรือ “ภูเขาประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก - เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว - เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี อาหารไทย - บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014