Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(TBCAN01) ทัวร์จีน-กวางเจาเทรดแฟร์ – ล่องแม่น้ำจูเจียง (TG)
วันที่ 14 - 17 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - กวางเจา-ซ่างเซี่ยจิ่ว -เข้างานแฟร์เต็มวัน-ล่องแม่น้ำจูเจียง -เข้างานแฟร์เต็มวัน - อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ดร.ซุนยัดเซ็นต์ - ถนนอีเต๋อลู่
(SSKWL02) ทัวร์จีน-กุ้ยหลิน- นาขั้นบันไดหลงจี๋ (นั่งกระเช้า)-หยางซั่วพัก 5ดาว 6วัน 5คืน (CZ)
วันที่ 24 - 29 พ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วงหลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-เขางวงช้าง(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ร้านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE-สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-ร้านผ้าไหมกุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
(SSKWL01) ทัวร์จีน-กุ้ยหลิน-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ชม 4โชว์อลังการพัก 5ดาว 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 24 - 29 พ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-เมืองหลงเซิ่น ) เมืองในหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงนั่งกระเช้าขึ้นสู่ นาขั้นบันไดหลงจี๋ -ชม หมู่บ้านชาวจ้วง ซึ่งมีอารยธรรม และภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า เป็ด ไก่ และการนับเลข-ถ้ำขลุ่ยอ้อ ถ้ำสวยกะทัดรัดในกุ้ยหลิน -ชม สะพานสายฝน หรือ สะพานมังกร
(TBKWL03)ทัวร์จีน_KWL CZ05_สุดคุ้ม-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว NO SHOP (CZ)
วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 61  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 16,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเมืองกุ้ยหลิน-เที่ยวเต็มอิ่ม...ไม่ลงร้านช้อป-ชมความงดงามของสวนชวนซาน สวนโบราณที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน-ชม เขาฝูโปว ซึ่งได้รวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม-อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองหยางซั่ว ณ ถนนฝรั่ง
(TBNNG01) ทัวร์จีน_NNG CZ01_ครบสูตรไฮไลท์-หนานหนิง ปาหม่า 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 4 - 8 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 25,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เที่ยวชมน้ำตกเต๋อเทียน ตามรอยซีรี่ย์ตำนานรักเหนือภพ - สวนเอ๋อฉวน - ถ้ำหินงอกหินย้อยที่สวยงามที่สุด -เยี่ยมชมหมู่บ้านคนอายุยืน - เพลิดเพลินกับโชว์วัฒนธรรมชนเผ่า Impression Bama….โชว์ที่มีชื่อเสียงของปาหม่า - เที่ยวเต็มอิ่มไม่ลงร้านช้อป - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว - เมนูพิเศษ…หมูหอบปาหม่า ห่านย่าง สุกี้เห็ด อาหารชาวจ้วง
(SSKWL01)ทัวร์จีน – กุ้ยหลิน – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง – ถ้ำขลุ่ยอ้อ - เขาเซียงกง (CZ)
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เขางวงช้าง(รวมรถกอล์ฟ)-ร้านผ้าไหม -โชว์ DREAM LIKE LIJIANG - เขาเหยาซาน(รวมกระเช้า) -ร้านยางพารา-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง -ล่องเรือไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง -ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ร้านหยก -อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
(TBKWL02)ทัวร์จีน-เสน่ห์กุ้ยหลิน พัก 5ดาว (CZ)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเมืองกุ้ยหลิน -ชมความงดงามของสวนชวนซาน สวนโบราณที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเหนินเหยิน -ชม เขาฝูโปว ซึ่งได้รวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม-เที่ยวชมสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ในเมืองกุ้ยหลิน “ถนนโบราณตงซี”-ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG
(ZG)KMG01 ทัวร์จีน-คุนหมิง- ต้าหลี่ –ลี่เจียง- แชงกรีล่า-นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา (TG)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 61  (6วัน5คืน)
ราคา 33,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-เมืองเก่าต้าหลี่–เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)–โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -ช่องเขาเสือกระโจน–วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย)-เมืองเก่าจงเตี้ยน -หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก–IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว)–อุทยานน้ำหยก–ร้านบัวหิมะ–มืองโบราณกวนตู้ –ร้านหยก-ร้านชา–วัดหยวนทง–ร้านผ้าไหม
(TBKMG06) ทัวร์จีน_KMG 8L03_คุนหมิง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (Lucky Air) (Z7)
วันที่ 10 - 14 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) -ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ …IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว -เขาซีซาน..ลอดประตูมังกรซึ่งเชื่อว่าเป็น “ประตูแห่งความเป็นสิริมงคล” -เมนู พิเศษ!! สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง สุกี้ปลาแซลมอล
(TBKMG05) ทัวร์จีน_KMG TG01_คุนหมิง-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว (TG)
วันที่ 4 - 8 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก -ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG -ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ -สัมผัสบรรยากาศของเมืองโบราณลี่เจียง
(TBKMG04)_ทัวร์จีน_KMG MU10_คุนหมิง _ชมดอกไม้ภูเขาเจี๊ยวจื่อ (MU)
วันที่ 11 - 14 พ.ค. 61  (4วัน 3คืน)
ราคา 14,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เขาซีซาน ลอดประตูมังกรซึ่งเชื่อว่าเป็น “ประตูแห่งความเป็นสิริมงคล” - ชมดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสัน ภูเขาเจี๊ยวจื่อ - นมัสการองค์พระพุทธชินราช ณ วัดหยวนทง - เมนู พิเศษ!! อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด
(ZGKMG02)_ทัวร์จีน – The Best of Kunming 6 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 28 ก.พ. 61 - 5 มี.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 26,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - คุนหมิง - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน - เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก – IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก - ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม
(TBKMG03)ทัวร์จีน-คุนหมิง – ลี่เจียง – แชงกรีล่า – พิชิต 2 ภูเขาหิมะ (TG)
วันที่ 2 - 7 มี.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิชิต 2 ภูเขาหิมะ หุบเขาสีน้ำเงิน - ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต - เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน - ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง - ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว ..IMPRESSION LIJIANG
(TBKMG02)ทัวร์จีน- Save Price คุนหมิง – ถ้ำจิ่วเซียง – อุทยานป่าหิน (MU)
วันที่ 27 ก.พ. 61 - 2 มี.ค. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 9,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา - เที่ยวอุทยานป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ชมวิวทะเลสาบเตียนฉือ - พิชิตสะดือมังกร ณ เขาซีซาน
(TBKMG01) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน-ไร่สตรอเบอร์รี่ (Lucky Air) (Z7)
วันที่ 9 - 13 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 20,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า-สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง...ที่เมืองตงชวน-สัมผัสความเย็นและหิมะ...ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ-ชมหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา ....ถ้ำจิ่วเซียง-ชมสวนสตรอว์เบอร์รี่..สนุกกับการเก็บสอตรอว์เบอรร์รี่ด้วยตัวเอง
(EPKMG01) ทัวร์จีน-ปี๋เจี๋ย-กุหลาบพันปี-ถ้ำจื่อจินต้ง-สะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลก (SC Shandong Airline ) (CP)
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน- คุนหมิง - ซวนอุย - เมืองปี๋เจี๋ย - สะพานผูลี่ -สะพานเป๋ยผานเจียง -ชมดอกกุหลาบพันปี -ถ้ำจื่อจินต้ง - เมืองฉูจิ้ง - คุนหมิง - ร้านหยก - ร้านยางพารา - ย่านการค้า
(TBKMG02)_ ทัวร์จีน-คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน – ไร่สตอเบอร์รี่ (8L)(ลัคกี้ แอร์ ) (TG)
วันที่ 1 - 5 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 13,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-คุนหมิง-ถ้ำจิ่วเซียง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ-ไร่สตรอว์เบอร์รี่-เมืองถางเตี้ยน-ร้านนวดฝ่าเท้า-เขาซีซาน-ทะเลสาบเตียนฉือ-ประตูม้าทองไก่หยก-ร้านหยก-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้
(SSCSX01) ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-บาร์บีคิว-เขาอวตาร-สะพานแก้ว (WE)
วันที่ 5 - 8 พ.ค. 61  (4วัน 3คืน)
ราคา 13,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-อุทยานจางเจียเจี้ย -เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านนวดเท้า-ร้านใบชา-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพ-วาดทราย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(TBCSX08) ทัวร์จีน_WUH CZ02_อู่ฮั่น-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-สะพานแก้ว (CZ)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 61  (6วัน5คืน)
ราคา 22,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ชมรูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก-ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie-วัดกุยหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ 1 ใน 4 ที่ยิ่งใหญ่ของเมือง อู่ฮั่น
(TBCSX07) ทัวร์จีน_CSX FD13_ครบสูตรมรดกโลก-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง (FD)
วันที่ 4 - 9 เม.ย. 61  (6วัน5คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชม "เขาอวตาร" เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน-ชมความงาม “เทียนเหมินซาน” หรือ “ภูเขาประตูสวรรค์”-พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้วของจีนยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk-เดินชม "เมืองโบราณเฟิ่งหวง"เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง-พักโรงแรมระดับ 4 ดาว-บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014