Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(GH)GO1CAN-CZ003 ทัวร์จีน_กวางเจา FREE SHOPPING (CZ)
วันที่ 8 - 10 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_อนุเสาร์วรีย์ 5 แพะ-ดร.ดร.ซุนยัดเซ็นต์ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำจูเจียง - อิสระทั้งวัน (ไม่รวมรถ + ไม่รวมไกด์ + ไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น) - อิสระครึ่งวัน(ไม่รวมรถ + ไม่รวมไกด์ + ไม่รวมอาหารกลางวัน) -ร้านสมุนไพรจีน - วัดต้นไทร 6 ต้น
(GH) GO1KWL-CZ006 ทัวร์จีน_กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - นาขั้นบันไดหลงจี๋ (CZ)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - กุ้ยหลิน - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง - หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - เขาเหยาซาน (รวมกระเช้า) - สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) - ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก) - สวนเจ็ดดาว - เมืองจำลองซ่ง -ตึกเซียวเหยา - ถนนโบราณตงซี
(AW) Amazing สงกรานต์ ! หนานหนิง ปาหม่า (AK)
วันที่ 12 - 17 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมด่านมิตรภาพ โหย่วอี้กวาน (Youyiguan Border, 友谊关) • ล่องเรือไม้ไผ่หลิงหมิงสื่อเถียนเหยียน (明仕田园景区) ท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ • ชมน้ำตกเอ๋อเทียน น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย • บ่อน้ำพุห่านสวนสาธารณเอ๋อฉวน(鹅泉) แหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงามเลิศ • เยี่ยมชม หมู่บ้านที่มีคึนอายุยืนที่สุดในโลก ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน และถ่ายรูปกับคุณปู่คุณย่าที่มีอายุเกิน 100 ปี • ชมถ้ำคริสตัลเป็นถ้ำหินงอก หินย้อย 1 ใน 5 ที่ใหญ่และสวยที่สุดของจีน • ชมถภ้ำหน้าต่างสววรค์ เป็นถ้ำที่มีอายุยาวนานกว่า 950 ล้านปี
(CC) CSKWLZH02 ทัวร์จีน_กุ้ยหลิน ปลาทับทิมนึ่งบ๊วย นาขั้นบันไดหลงจี๋ (ZH)
วันที่ 27 ก.พ. 62 - 13 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง - ร้านหมอนยางพารา - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ - กุ้ยหลิน - โชว์มิราจ - ร้านหยก-ถ้ำเขาทะลุ-หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)- ถนนฝรั่ง - หยางซั่ว - เขาเซียงกง - กุ้ยหลิน - ร้านผ้าไหม - ตลาดใต้ดิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - กุ้ยหลิน - กวางเจา
(GT) ทัวร์หนานหนิง-หมิงซื่อ-น้ำตกเต๋อเทียน-ปาหม่า 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 23 - 27 ก.พ. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานหนิง - หมิงซือ - หมิงซื่อ - หมิงซื่อเถียนเหยียน - น้ำตกเต๋อเทียน - จิ้งซี - บ่อน้ำพุห่าน - จิ้งซี - ปาหม่า - ถ้ำ คริสตัล - ถ้ำร้อยนก - หมู่บ้ำนอายุวัฒนะ - อิสระช้อปปิ้ง - ปาหม่า - หนานหนิง - ภูเขาชิงซิ่ว - พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง - ถนนคนเดิน - หนานหนิง - กรุงเทพ
(GH) GO1KWL - CZ003 ทัวร์จีน_Miracle of Guilin (CZ)
วันที่ 20 - 24 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_เขาฝูโปว - เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี - กุ้ยหลิน - ถนนโบราณซิงผิง - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง - สวนชวนซาน - ถ้ำเขาทะลุ - สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) - เขางวงช้าง - ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก) - ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
(GH) GO1KWL - CZ005 ทัวร์จีน_กุ้ยหลิน - ซานเจียง - หยางซั่ว (CZ)
วันที่ 8 - 13 ก.พ. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_กุ้ยหลิน - ซานเจียง - หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย - เจดีย์เผ่าต้ง - สะพานลมฝนเฉิงหยาง - กุ้ยหลิน - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง - หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) - ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง - ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก) - สวนเจ็ดดาว - เมืองจำลองซ่ง - ตึกเซียวเหยา - ถนนโบราณตงซี
(ZG) ทัวร์จีน_BZKWL03_T- SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH ไม่รวมค่าวีซ่า (CZ)
วันที่ 23 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(IT) 8L15_ทัวร์จีน - คุนหมิง - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - หลัวผิง พัก 4 ดาว (8L)
วันที่ 14 มี.ค. 62 - 2 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 7,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ - อากาศเย็นสบายตลอดปี - หลัวผิง - ชมความงาม - น้ำตกเก้ามังกร - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน -,เมืองโบราณกวนตู้ เมนูสุดพิเศษ>>สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(IT) FD402_ทัวร์จีน_ คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - แชงการีล่า (FD)
วันที่ 23 มี.ค. 62 - 2 ม.ค. 63  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แชงการีล่า - สวรรค์บนดิน - เมืองโบราณแชงการีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ - คุนหมิง - นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ - สวนน้ำตกคุนหมิง - วัดหยวนทง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง - เมืองมรดกโลก - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -ช่องแคบเสือกระโจน
(IT) FD401 ทัวร์จีน_ คุนหมิง - ตงชวน - สะพานแก้ว - ถ้ำไซอิ๋ว - สไลด์เดอร์ (FD)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 7,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ตงชวน - แผ่นดินสีแดง - ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)- ถนนคนเดิน - โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
(GH) KMG-MU002 ทัวร์จีน_บินตรงเชียงใหม่ - คุนหมิง - ต้าหลี - ลี่เจียง (MU)
วันที่ 23 มี.ค. 62 - 31 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉู่สง - ต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ลี่เจี่ยง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจี่ยง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ฉู่สง - คุนหมิง - สวนน้ำคุนหมิง - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจินปี้ลู้ - วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง
(GH) KMG-MU001 ทัวร์จีน_บินตรงเชียงใหม่ - คุนหมิง - ต้าหลี - ลี่เจี่ยง - แชงกรีล่า - พิชิต 2 ภูเขา (MU)
วันที่ 16 พ.ค. 62 - 20 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว –อุทยานน้ำหยก - ร้านใบชา - ต้าหลี่ -คุนหมิง - ร้านหยก - ร้านยางพารา - อิสระช้อปปิ้ง - วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง
(SS) KMG15_ทัวร์จีนคุณธรรม - คุนหมิง..ขนมดอกโสน (MU)
วันที่ 6 - 10 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมขึ้นลิฟท์) - ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย - ภูเขาหมื่นยอด(รวมรถราง) - เมืองหลอผิง - ทุ่งดอกมัสตาร์ด - น้ำตกเก้ามังกร(รวมรถราง) - เมืองหลอผิง - คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท - เขาหยวนทงชมดอกซากุระ(ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม) - วัดหยวนทง - สวนน้ำตก - คุนหมิง
(GH) GO1DIG-MU001 ทัวร์จีน_ดินแดนสวรรค์ ย่าติง แชงกรีล่า (MU)
วันที่ 30 เม.ย. 62 - 14 พ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 38,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - แชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง - ทะเลสาบนาพาไห่ - เมืองโบราณแชงกรีล่า - ชมวิวระหว่างทาง - อุทยานย่าติง(รวมรถประจำอุทยาน+รถแบตเตอรี่/ไม่รวมขี่ม้า) - ชมวิวระหว่างทาง - แชงกรีล่า
(GH) GO1DCY-3U001 ทัวร์จีน_เต้าเฉิง - ย่าติง THE LAST SHANGRI - LA (3U)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 36,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉิงตู - สะพานหลู่ติ้ง - ซิงตูเฉียว - ซิงตูเฉียว - เมืองหลี่ถัง - ผ่านชมภูเขากระต่าย - ผ่านชมภูเขาเยี่ยหว่า - ผ่านชมทุ่งหญ้าโปหว่า - อุทยานย่าติง(รวมรถประจำอุทยาน+รถแบตเตอรี่/ไม่รวมขี่ม้า) - เต้าเฉิง
(ML) ทัวร์จีน_คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน (MU)
วันที่ 15 - 22 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-ต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - หมู่บ้านสี่โจว - จงเตี้ยน - หุบเขาเสือกระโจน - เมืองโบราณจงเตี้ยน - วัดซงจ้านหลิง - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหมว - หมู่บ้านน้ำหยก - ฉู่สง - คุนหมิง - ร้านนวด – ร้านผ้าไหม - เมืองโบราณกวนตู้ - ช้อปปิ้งวอลมาร์ก
(IT) TG711 ทัวร์จีน_คุนหมิง - ลี่เจียง - ต้าลี่ - แชงการีล่า (TG)
วันที่ 4 - 24 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน - แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ - คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง
(ZGKMG04) ทัวร์จีน - T - SUD KUNMING SLICK & COOL (8L)
วันที่ 19 ก.พ. 62 - 22 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง – ชิมสตรอเบอรีสดๆจากไร่ – เมืองตงซวน – ชมวิวภูเขาเจ็ดสีแห่งตงซวน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) – คุนหมิง – OPTION SHOW IMPRESSION OF YUNNAN - วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – OPTION TOUR ภูเขาซีซาน
(CC) CSKMGMU05ทัวร์จีน_ทัวร์คุนหมิง สุกี้แซลมอน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (MU)
วันที่ 20 มี.ค. 62 - 24 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014