Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(GTH) KMG-TG002 ทัวร์จีน คุนหมิง IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 24 ก.ค. 62 - 23 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านซีโจว-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่ ต้าหลี่ - คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง
(GTH) KMG-8L001 ทัวร์จีน SUPER SAVE คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (8L)
วันที่ 24 - 28 ก.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-สระมังกรดำ-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ลี่เจียง-ฉู่สง ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-ประตูม้าทองไก่หยก สวนน้ำตกคุนหมิง-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง
(ZG)ZKMG06 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า [เลสโก คุนหมิงตัวแม่] 6วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 20 มิ.ย. 62 - 3 ม.ค. 63  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน – เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – เมืองเสี่ยงยิน เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
(CC) CSWUS3U01 ทัวร์จีน บินตรง...อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4 วัน 3 คืน (3U)
วันที่ 31 ส.ค. 62 - 15 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน-เขาเทียนโหยวฟง- ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี-ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง– ผ่านชมวังอู่อี่-ร้านยาจีนถงเหยินถัง-ร้านยางพารา แปลงไร่ชาต้าหงเผา-วัดเทียนซิงหย่งเล่อ- เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)-ร้านหยก ร้านใบชา-อู่อี๋ซาน
(SS) SHXWSHE13 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิน โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7 วัน 5 คืน (XW)
วันที่ 18 - 24 ต.ค. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนจงเจีย เสิ่นหยาง-ฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู -จัตุรัสวัฒนธรรม ฉางชุน-ฮาร์บิน-โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย-สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ถนนจงเอียง โรงงานเบียร์ฮาร์บิน -โบสถ์เซ็นโซเฟีย -สะพานเหล็กปินโจว-จี๋หลิน สวนเป่ยซาน-พิพิธภัณฑ์แมนจู-เสิ่นหยาง
(PH) ทัวร์จีน อุทยานธารสวรรค์ จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน (FD)
วันที่ 6 พ.ย. 62 - 25 ธ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เม่าเสี้ยน – อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – ฉวนจูซื่อ ฉวนจูซื่อ – เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม – ถนนซุนซีหลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เฉินตู – ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว – กรุงเทพฯ
(PH) ทัวร์จีน ธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว คังติ้ง เฉินตู 6 วัน 4 คืน (MU)
วันที่ 18 ก.ค. 62 - 24 ก.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉินตู – สะพานหลูติ้งเฉียว – คังติ้ง – เมืองโบราณคังติ้ง คังติ้ง – อุทยานมู่เก๋อชั่ว (รวมรถอุทยาน) – เมืองโบราณโม่ชี อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) – โบสถ์คาทอลิกโม่ชี – เล่อซาน เล่อซาน – เฉินตู – วังแพะเขียว – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่ – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินซุนซีลู่
(ML) CTU-CA6D ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง ไม่เข้าร้าน 6 วัน 5 คืน (CA)
วันที่ 11 - 23 ต.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชม อุทยานจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน!รวมรถเวียนในอุทยาน ! ชม อุทยานหวงหลง(รวมกระเช้า ขาขึ้น) ดื่มด่ำบรรยกาศทะเลสาบเต๋อซี เมนูพิเศษ! อาหารสมุนไพร โรงแรมมาตรฐานดี 4 ดาว เที่ยวครบทุกวันทัวร์, อาหารครบทุกมื้อ
(GTH) CTU-MU002 ทัวร์จีน เฉิงตู ซงผิงโกว การ์เซียสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 19 ต.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉิงตู ซอยกว้างซอยแคบ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน อุทยานการ์เซียสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน(รวมกระเช้า+รถอุทยาน)-เม่าเสี้ยน อุทยานซงผิงโกว(รวมรถอุทยาน)-เฉิงตู-ร้านชา ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่-ร้านยางพารา-วัดเหวินซู-ถนนซุนซีลู่-เฉิงตู OPTION : สุกี้เสฉวน
(GTH) CTU-MU003 ทัวร์จีน เฉิงตูหมีแพนด้า นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 4 วัน 3 คืน (CZ)
วันที่ 15 ส.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉิงตู เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้อไบ๊ (MU5036 : 03.10-07.30) ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง-วัดเป้ากว๋อ ง้อไบ๊-เฉิงตู-ห้าง GLOBAL CENTER-ร้านชา-ซอยกว้างซอยแคบ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านบัวหิมะ-ร้านยางพารา-ถนนโบราณจิ่งหลี่-ถนนซุนซีลู่-เฉิงตู
(CC) CSCTUMU05 ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปมักกะโรนี หวงหลง ซงผิงโกว 5 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 12 - 26 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 15,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉิงตู เม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)–ฉวนจู่ซื่อ ฉวนจู่ซื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-เม่าเสี้ยน เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านหมอนยางพารา-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู
(SS) SHCACTU4 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จิ่วจ้ายโกว...ขนมเหนียว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (CA)
วันที่ 12 - 17 ต.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 31,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน)-โชว์ทิเบต จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ตูเจียงเยี่ยน ตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู
(GTH) CTU-MU001 ทัวร์จีน เฉิงตู CHENGDU SUPER PRO LESHAN 4 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้อไบ๊ (MU5036 : 03.10-07.30) OPTION : โชว์กังฟู, ศุนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่), สุกี้เสฉวน วัดเป้ากว๋อ-วัดฝูหู-ง้อไบ๊-เฉิงตู-ห้างสรรพสินค้า GLOBAL CENTURY ร้านยางพารา-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่งหลี่ ร้านบัวหิมะ-สวนว่านเจียงโหลว-ซอยกว้างซอยแคบ-ถนนซุนซีลู่-เฉิงตู(ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว)-
(SS) SHCACTU3 ทัวร์จีน เฉิงตู...ขนมเผือกหิมะ ภูเขาหิมะซีหลิง หมีแพนด้า 4 วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 19 - 22 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉิงตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า)เลือกเล่นหิมะหรือสกี-เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหมอนยางพารา-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม-เฉิงตู
(CC) CSCTUCA02 ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปข้าวโพด เล่อซาน ง้อไบ๊ 4วัน3คืน (CA)
วันที่ 25 - 28 ก.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊ พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว-เฉิงตู-นวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่นหลี่ ร้านหมอนโอโซน-วังแพะเขียว-วัดต้าฉือ-ย่านไท่กู๋หลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
(SS)SH3ULHW3 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เส้นทางสายไหม ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (3U)
วันที่ 8 - 16 ก.ย. 62  (9 วัน 8 คืน )
ราคา 48,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดปิ่งหลิงซื่อ-อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง-สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง หลานโจว-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่เขาสายรุ้งตันเซี๋ย จางเย่-จิ่วเฉวียน-สวนสาธารณะจิ่วเฉวียนเจียอวี้กวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน ขี่อูฐท่องทะเลทราย-สระน้ำวงพระจันทร์ ตุนหวง-ถ้ำม่อเกาคู-ภาพยนต์ 3 มิติ-นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน ถู่หลู่ฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถาโกว บ้านชนเผ่าอุยกูร์-เมืองโบราณเจียวเหอ ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน-เจดีย์ซูกงถ่า อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน-ล่องเรือทะเลสาบ
(TTN) XW04 ทัวร์จีน บินตรง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 27 ก.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หังโจว-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks-ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
(CC) CSPVGXW03 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่หมุน ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 25 ก.ค. 62 - 27 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 11,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88- ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-ร้านใบชา-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
(GTH) PVG-CA002 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ เจียงหนาน หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม 4 วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 12 ก.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองไห่หนิง - เมืองโบราณหยางอาน - วัดเทพแห่งทะเล - สถาบันจินหยง *OPTION ชมวิวยามค่ำคืนเมืองโบราณอู่เจิ้น ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบไท่หู-หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม-อู๋ซี- *OPTION วัดพระใหญ่หลิงซาน+รถกอล์ฟ อู่ซี - ร้านไข่มุก - ชมวิวทะเลสาบซ่างหู - เซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY - หาดไว่ทาน *OPTION : โชว์กายกรรม ERA ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) - ร้านหยก - SHANGHAI VILLAGE
(GTH) PVG-MU001 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 5 วัน 3 คืน (FM)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) – ศูนย์ไข่มุก – คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี วันที่ 3. หังโจว – โรงงานผ้าไหม – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝังเจีย วันที่ 4. เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ตลาดก๊อปปี้TAOBAO CHENG – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ – ถนนนานกิง-กายกรรม ERA วันที่ 5. วัดหลงหัว – ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – เซี่ยงไฮ้
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014