Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(GH) MFM-FD014 ทัวร์มาเก๊า Super Save 1 แถม 1 (FD)
วันที่ 22 - 24 ก.พ. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง - ช้อปปิ้งตลาดมาบุญครองเซินเจิ้น “หล่อหวู่ - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
(ZGHKG01) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 21 ก.พ. 62 - 26 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
(GH) MFM-NX006 ทัวร์มาเก๊า SURPRISE!! โปร 1 แถม 1 (NX)
วันที่ 21 - 23 ก.พ. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส - สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊าและ วัดกวนอู ที่เซินเจิ้น - ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หลอหวู่มอลล์
(ITFD311) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ (FD)
วันที่ 7 มี.ค. 62 - 28 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - ทัวร์ฮ่องกง - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์พอล - THE VENETIAN - จู่ไห่ - ฮ่องกง - อ่าววิคตอเรีย - หาดรีพัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ถนนนาธาน - ถนนคู่รัก - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” - วัดผู่โถว - ตลาดกงเป่ย - มาเก๊า
(GH) MFM-NX008 ทัวร์มาเก๊า-SUMMER IN MACAO (NX)
วันที่ 1 - 31 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 7,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - จูไห่ – เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผ้า – วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - The Parisian Macao
(GH) MFM-FD013 ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด (FD)
วันที่ 1 - 31 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม - เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง - วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – วันเจ้าแม่กวนอิม – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ฮ่องกง - วัดหมั่นโหมว – รีพลัสเบย์ – วัดทินห่าว - พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง + City Gate Outlet
(GH) MFM-FD012 ทัวร์มาเก๊า SO HOT 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 22 - 24 ก.พ. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” - สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
(GH) MFM-FD009 ทัวร์มาเก๊า-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 3 เหลี่ยมทองคำ (FD)
วันที่ 22 - 24 ก.พ. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – จูไห่ - เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
(GH) MFM-FD010 ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง (FD)
วันที่ 21 - 24 ก.พ. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน - จูไห่ - จู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว -พระราชวังหยวนหมิงหยวน – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - เซินเจิ้น เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show) - เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(ZGHKG01) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่- เซินเจิ้น- ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 10 ม.ค. 62 - 23 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
(ZGAZHKG26) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า (HX)
วันที่ 7 - 21 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(ZGHKG015) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 12 ม.ค. 62 - 2 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(ZGHKG002) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-นองปิง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 9 - 11 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน - วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
(BIHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 5 ม.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง - อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน - ชมมรดกโลก โสถ์เซ็นต์ปอล์ - ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว - สักการะเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ฟรี!! กระเช้านองปิง พระใหญ่วัดโป่หลิน
(HD) HK010 ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 22 ก.พ. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ –เซินเจิ้น - เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่ –ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ– พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำ 3D - เซินเจิ้น –ฮ่องกง-รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน
(HD) HK015 ทัวร์ฮ่องกง – Super Junior Hongkong Disney (CX)
วันที่ 1 มี.ค. 62 - 28 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - รีพัลเบย์–วิคตอเรีย พีค (Mid Level)-วัดแชกุงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ส่งที่พัก - อิสระ
(CU) HKG006 ทัวร์ฮ่องกง–EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 28 เม.ย. 62 - 2 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - รถรางพีคแทรมชมจุดวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพัลเบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม - ช็อปปิ้งเลดี้ มาร์เก็ต - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี - วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล
(ZGHKG017) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - สะพานชิงหม่า - ดิสนีย์แลนด์ - เขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - DUTY FREE
(CUHKG005) EASY WATER SPLASH ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ (CX)
วันที่ 12 - 14 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - สนุกเต็มอิ่มกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - ขึ้นรถพีคแทรมชมวิวฮ่องกง - ชม Symphony of light - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลเบย์ - ขอโชคลาภ วัดแชกงหมิว ขอความรัก วัดหวังต้าเซียน - ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่งและเมนูติ่มซำอีกมากมาย
(PLHKG008) สงกรานต์ ทัวร์ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (TG)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ดินแดนแห่งความฝัน HONG KONG DISNEYLAND - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน -แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014