Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(HDHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 4 พ.ค. 62 - 14 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา – ซิตี้เกท – นั่งเรือเฟอรี่-มาเก๊า – วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง-โบสถ์เซนต์ปอลล์-ร้านของฝาก-เซนาโด้-เวเนเชี่ยน รีสอร์ท -นั่งเรือเฟอรี่กลับสู่ฮ่องกง - รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – วัดแชกง-ร้านจิวเวอรี่-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งนาธาน
(GTH) MFM-FD003 ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4 เมือง คึกคะนอง (FD)
วันที่ 30 พ.ค. 62 - 23 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สุดคุ้ม!!! เที่ยว 4 เมือง ชมมรดกโลก -ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” - ช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังวัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย์
(GTH) MFM-FD001 ทัวร์มาเก๊า-เหมา เหมา 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 31 พ.ค. 62 - 2 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 7,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล หวีหนี่ - สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้ง สินค้าภายในประเทศ - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
(GTH) MFM-FD002 สุดติ่ง..ทัวร์มาเก๊า-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 25 พ.ค. 62 - 2 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL - และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อมาเก๊า - เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของ เมืองเซินเจิ้น - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดมาบุญครองเซินเจิ้น “หล่อหวู่และ ถนนนาธานฮ่องกง
(GTH) MFM-NX002 ทัวร์มาเก๊า เก๋า เก๋า 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 4 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 5,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส - สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊าและ วัดกวนอู ที่เซินเจิ้น - ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หลอหวู่มอลล์ - เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง , เป็ดปักกิ่ง
(GSHKG06) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย 4 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 17 พ.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 8,998 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะปารีเซียน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย – จูไห่ พิเศษ !! เมนูเป่าฮื้อ และ ไวน์แดง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – รีพลัสเบย์ – จิมซาจุ่ย
(GSHKG04) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า (HX)
วันที่ 24 เม.ย. 62 - 30 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ –วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า -ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะปาริสเชี่ยน
(ZGHKG015) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(ZGHKG17) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 7 - 9 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - สนุกสุดมันส์ดิสนีย์แลนด์ - ชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค - ไหว้พระวัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฟรี!! SIM TRAVEL - เมนูพิเศษ !! ห่านย่าง
(PLHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 24 พ.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย - เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
(PLHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 17 พ.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา - ขึ้นกระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย - เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว -เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
(PLHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 16 พ.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" - เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ - ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์ - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม
(ZGHKG16) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ขอพร 3 วัน 2 คืน (WE)
วันที่ 13 - 15 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพรวัดหวังต้าเซียน วัดหมั่นโหมว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - สักการะพระใหญ่โป่วหลิน สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ - หาดรีพัลเบย์ ชมวิวเขา VICTORIA PEAK - ย่านดังจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน City Gate Outlets - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น - นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว - ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น - พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง+เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์น้ำพุ LUCKY (HX)
วันที่ 18 - 20 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น ราคาโปรโมชั่น - บินไฟล์ทเช้า กลับไฟล์ทค่ำ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว - ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น - พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
(GSHKG01) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 30 พ.ค. 62 - 25 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น - เต็มอิ่มดิสนีย์เเลนด์ สุดมันส์กับเครื่องเล่น ANT MAN!! - ไหว้พระขอพรเจ้าพ่อแชกง - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งที่จิมซาจุ่ย
(CU) ทัวร์ฮ่องกง-EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX)
วันที่ 6 ก.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - สุขเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมวิววิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลเบย์ - ขอโชคลาภ วัดแชกงหมิว ขอความรัก วัดหวังต้าเซียน - ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย เลดี้มาร์เก็ต - พิเศษ!! เมนูติ่มซำมากมาย
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-เกาะลันเตา CHIC 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 18 - 20 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดหวังต้าเซียน - นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค..ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต - ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา..เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรม - พิเศษ..เป็ดย่าง+ห่านพะโล้
(IT-NX81) ทัวร์ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 1 - 4 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮ่องกง ชมวิวแบบ 360องศา อ่าววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย์ - ขอพร เจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) - มาเก๊า ยุโรปใจกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า วิหารเซนต์พอล ไหว้เจ้าแม่กวนอิม - ถนนคู่รัก ชมสาวงาม“หวี่หนี่”วัดผู่โถว ช้อปปิ้งนาธาน,ช๊อปปิ้งตลาดใต้ดินก๋งเป่ย - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
(WSHKG044) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ-สวนฮอลแลนด์ 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 15 - 17 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 7,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมจำลองสวนดอกไม้ฮอลแลนด์ -ไหว้เทพจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกง และ วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ - ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา - อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หลอหวู่ มอลล์ และ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014