Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
(GHMAD001) ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์สเปน (มาดริด - บาร์เซโลน่า) (EK)
วันที่ 11 - 18 ส.ค. 59  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมอนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส - ชมรางส่งน้ำโรมัน - ชมปลาซาเดเอสปาญา - ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด - ถ่ายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย - เข้าชมภายในโบสถ์ซากราดาแฟมิเลีย - สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่าสนามคัมป์นู - ชมเมืองบาร์เซโลน่า - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์CasaBatllo - เข้าชมวิหารซานตามาเรีย
(GHLIS001) ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส - สเปน (EK)
วันที่ 16 - 23 ส.ค. 59  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมมหาวิหารเจอโรนิโม - ชมแหลมโรกา - ชมโบสถ์แม่พระฟาติมา - ชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา - เที่ยวชมเมืองปอร์โต้ - ชมเมืองซาลามังกา - ชมรางส่งน้ำโรมัน - ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด - ชมปลาซาเดเอสปาญา
(GHOSL001) ทัวร์ยุโรป โมโน นอร์เวย์ (TG)
วันที่ 2 - 8 ก.ย. 59  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมกรุงออสโล - เข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์ - ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - นั่งรถรางไฟฟ้าเพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมืองออสโล - โรงละครแห่งชาติ
(GHAMS001) ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม (BR)
วันที่ 8 - 14 ก.ย. 59  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ชมกรุงลักเซมเบิร์ก - ชมอนุสรณ์อะตอมเมี่ยม - ชมและถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส - ล่องเรือหลังคากระจก
(GHHEL001) ทัวร์ยุโรป คาบสมุทรบอลติก (ลิทัวเนีย - ลัตเวีย - เอสโตเนีย - ฟินแลนด์) (AY)
วันที่ 20 - 26 พ.ย. 59  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมกรุงวิลนิอุส - เข้าชมปราสาททราไก - ชมสุสานไม้กางเขน - ชมพระราชวังรุนดาเล - ชมจัตุรัสโดม - ชมเขตเมืองเก่าของทาลลินน์ - ชมจัตุรัสรัฐสภา - ชมตลาดนัดริมทะเล
(GHMIL005) ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เช็ก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย (EK)
วันที่ 6 - 14 ก.ย. 59  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เที่ยวชมเมืองอินเทอร์ลาเคน - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - ชมเมืองวาดุซ - ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - ชมเมืองคาร์โลวีวารี - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลืองชื่อ - ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์
(GHMIL004) ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - เยอรมนี (TG)
วันที่ 12 - 19 ก.ย. 59  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน - มหาวิหารนอร์ทเทอดาม - เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ชมพิพิธภัณฑ์รถพอร์ช - ชมเมืองลินเดา
(GHROM008) ทัวร์ยุโรป อิตาลี (โรม) - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) (EK)
วันที่ 4 - 13 ต.ค. 59  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 78,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ชมสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - ชมน้ำพุเทรวี่ - ชมมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร - ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - ชมหอเอนปิซ่า - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - ชมเมืองอินเทอร์ลาเคน - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ชมวิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ - ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ล่องเรือบาโตมุช - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล
(GHROM007) ทัวร์ยุโรป Reward อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส (โรม -ทิตลิส -ปารีส) (TG)
วันที่ 18 - 26 ก.ย. 59  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ชมบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - ชมหอเอนปิซ่า - ชมสะพานถอนหายใจ - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ชมความงดงามของมหานครปารีสผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือบาโตมุช - ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
(GHROM006) ทัวร์ยุโรป Premium อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาทิตลิส) (TG)
วันที่ 18 - 26 ก.ย. 59  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 89,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ชมหอเอนปิซ่า - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - ชมสะพานถอนหายใจ - นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาทิตลิส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำหอม - นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน
(GHROM005) ทัวร์ยุโรป Premium อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) (TG)
วันที่ 4 - 13 ก.ย. 59  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 93,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - ชมน้ำพุเทรวี่ - ชมย่านบันไดสเปน - เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ชมหอเอนปิซ่า - ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - ชมสะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - ชมเมืองอินเทอร์ลาเคน - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา - นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน
(GHROM004) ทัวร์ยุโรป Premium อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) (TG)
วันที่ 18 - 26 ก.ย. 59  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 89,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมเข้าชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ชมหอเอนปิซ่า - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ชมพิพิธภัณฑ์น้ำหอม - เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
(GHVCE006) ทัวร์ยุโรป อิตาลี (เวนิส) - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส (EY)
วันที่ 3 - 10 ต.ค. 59  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - ชมสะพานถอนหายใจ - นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - ถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้ง - เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเคน - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - เที่ยวเมืองดิจอง - นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ชมหอไอเฟล
(GHVCE005) ทัวร์ยุโรป อิตาลี (เวนิส) - สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส (EK)
วันที่ 24 - 31 ส.ค. 59  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - ชมสะพานถอนหายใจ - เที่ยวชมบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - ชมเมืองอินเทอร์ลาเคน - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ชมความงดงามของมหานครปารีสผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ชมหอไอเฟล
(GHROM003) ทัวร์ยุโรป อิตาลี (โรม) - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) (EK)
วันที่ 24 ส.ค. 59 - 1 ก.ย. 59  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 75,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ชมสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - ชมน้ำพุเทรวี่ - ชมย่านบันไดสเปน - ชมจัตุรัสกัมโปเดย์มีราโกลี - ชมมหาวิหารดูโอโม - ชมหอเอนปิซ่า - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเคน - รถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ชมวิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ - นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ - เข้าชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ล่องเรือบาโตมุช - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน
(GHVCE004) ทัวร์ยุโรป อิตาลี (เวนิส) - สวิตเซอร์แลนด์ (EK)
วันที่ 7 - 14 ก.ย. 59  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - ชมสะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเคน - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - เที่ยวชมเมืองเมืองเจนีวา
(GHROM002) ทัวร์ยุโรป อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ (EK)
วันที่ 22 - 29 ก.ย. 59  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ชมสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - ชมมหาวิหารดูโอโม - ชมหอเอนปิซ่า - เที่ยวชมเมืองฟลอเรนซ์ - ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - จัตุรัสซานมาร์โค - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิสเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
(GHVCE003) ทัวร์ยุโรป อิตาลี (เวนิส) - สโลวีเนีย - โครเอเชีย - ออสเตรีย - ฮังการี (EK)
วันที่ 27 ก.ย. 59 - 5 ต.ค. 59  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - ชมสะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - ชมความงามของถ้ำโพสทอยน่า - ชมปราสาทเมืองเก่า - ชมอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบJezeroKozjak - ชมและถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ - ชมจัตุรัสวีรบุรุษ - ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส
(GHMIL003) ทัวร์ยุโรป อิตาลี (มิลาน) - เยอรมนี - ออสเตรีย (EK)
วันที่ 4 - 12 ต.ค. 59  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - ชมสะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - ชมพระราชวังเชินบรุนน์
(GHZRH006) ทัวร์ยุโรป เจาะลึก สวิตเซอร์แลนด์ (TG)
วันที่ 26 ก.ย. 59 - 3 ต.ค. 59  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 79,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวเมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส - ผ่านชมอุโมงค์สะพานหุบเหวผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เที่ยวเมืองเจนีวาชมน้ำพุเจทโด - เที่ยวเมืองอินเทอลาเก้น - ขึ้นรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา - เที่ยวเมืองลูเซิร์นชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014