Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
(CTZAG001)_ทัวร์ยุโรป_ZAG-EK001 Fantastic Croatia_8D5N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 17 ม.ค. 61 - 28 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – โครเอเชีย – โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – ซาดาร์ – สปลิท – สตอน – ดูบรอฟนิค เมืองมรดกโลกที่ได้รับสมญานามว่า ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก – นั่งกระเช้าจุดชมวิว – เมืองโทรเกียร์ – ซิเบนิค เมืองชายทะเลที่งดงามด้วยธรรมชาติและสถาปัตยกรรม – ซาเกรบ เมืองหลวงของโครเอเชีย
(CTZRH004)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-TG010 MONO SWITZERLAND_7D4N_FEB-MAR (TG)
วันที่ 2 - 8 ก.พ. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - เมืองลูเซิร์น แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม - เมืองเซอร์แมท - ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี - ชมเมืองเวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” - พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000 - ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท – แทซ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – ซูก
(GZEUR002)_ทัวร์ยุโรป_GG02(D1) ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี _9D6N_NY (QR)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 7 ม.ค. 61  (9 วัน 6คืน)
ราคา 85,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู-หอไอเฟิล – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง – รถไฟด่วน TGV – ดิจอง-ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)-ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – อินเทอร์ลาเก้น- มิลาน – เวนิส- ปีซ่า – หอเอนปีซ่า -โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
(CTMXP001)_ทัวร์ยุโรป_MXP-QR003 Europe Short cut อิตาลี-สวิต-ฝรั่งเศส_7D4N_JAN-MAR (QR)
วันที่ 11 ม.ค. 61 - 29 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิลาน – ลูเซิร์น – หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง – ล่องเรือบาโตมุช – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ -ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้ง ร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส – ย่านมงมาร์ต – OUTLET
(CTBRU001)_ทัวร์ยุโรป_BRU-TG001 เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด์_7D4N_25-31 DEC (TG)
วันที่ 25 - 31 ธ.ค. 60  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – บรัสเซลส์ – บรูจส์ – เกนต์ – แอนต์เวิร์ป – โกรตมาร์ก – รอตเทอร์ดาม – เดลฟท์ – อัมส์เตอร์ดัมส์ ดินแดนแห่งเสรีภาพ – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - จัตุรัสดัมสแควร์ – Outlet - จัตุรัสกรองด์ปราซ จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป - ชมบ้านคิวบิค Cube Houses สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและทันสมัยแห่งเมืองรอตเทอร์ดาม
(GHEUR001)_ทัวร์ยุโรป_ NORTH SEA SHORT BREAK (เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ )_7D4N_25-31 DEC (TG)
วันที่ 25 - 31 ธ.ค. 60  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 61,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – ลักเซมเบิร์ก –แฟรงค์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี – ไฮเดลเบิร์ก – โคโลญ – อัมส์เตอร์ดัมส์ ดินแดนแห่งเสรีภาพ – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - จัตุรัสกรองด์ปราซ จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป
(ZGEUR003)_ทัวร์ยุโรป_QR05_EU WONDERFUL SPAIN_8D5N_29DEC-5JAN (QR)
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - โดฮา (กาตาร์) – มาดริด (สเปน) – เซอโกเบีย – รางส่งน้ำโรมัน – มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่า เดอเอสปาญน่า – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย – หอคอยเซราโนส – บาร์เซโลน่า – โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล - LA ROCA VILLAGE OUTLET – ลา รัมบลาส – อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส – สนามแคมป์นู
(CTMAD003)_ทัวร์ยุโรป_MAD-QR001 Señorita SPAIN_8D5N_JAN-MAR (QR)
วันที่ 27 ม.ค. 61 - 17 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มาดริด – เซอโกเบีย – พระราชวังหลวง – พลาซ่า มายอร์ – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – วาเลนเซีย – เพนิสโคล่า – บาร์เซโลน่า – โชว์ระบำฟลามินโก้ - บาร์เซโลน่า – โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย – สนามคัมป์นู – ถนน ลา รัมบลาส - เนินเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet
(CTMAD001)_ทัวร์ยุโรป_MAD-EY002 Hola España (สเปน โปรตุเกส)_8D5N_FEB-MAR (EY)
วันที่ 1 - 8 ก.พ. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มาดริด เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก – เซอโกเบีย – ซาลามังกา – โกอิมบรา – กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส - แหลมโรกา – เมืองซินทรา – เมรีดา – โทเลโด – กรุงมาดริด – โชว์ระบำฟลามินโก้ - มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่า มายอร์
(SREUR004)_ทัวร์ยุโรป_Explore Spain - Portugal_9D6N_DEC- FEB (EK)
วันที่ 23 ธ.ค. 60 - 5 พ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 80,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ลิสบอน – ซินทรา - พระราชวังเปนา – บาดาโฆช -บาดาโฆช – โตเลโด้ - มาดริด - พระราชวังหลวง - จัตุรัสเอสปันญ่า - ปลาซา มายอร์ - เกวนก้า -บาเลนเซีย -บาร์เซโลน่า - ชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - เที่ยวชมเมืองบาร์เซโลน่า
(SREUR003)_ทัวร์ยุโรป_Romantic of Eastern Europe_10D7N_DEC-MAY (EK)
วันที่ 22 ธ.ค. 60 - 4 พ.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 85,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - บูดาเปสต์ - เอสตาร์กอม – วิเซกราด - เซนเทนเดอร์ – บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เยี่ยมชมเวียนนา – ช้อปปิ้งที่ถนนคาร์ทเนอร์ – เมลค์ – เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล - เมืองเก่าปราก - คาร์โลวี วารี - มาเรียนสกี ลาสนี - ปราสาทคาร์ลชไตน์
(CTPRG001)_ทัวร์ยุโรป_PRG-EK004 Winter Eastern (เชค-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี)_7D4N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 22 ม.ค. 61 - 26 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 39,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL - เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี
(SREUR002)_ทัวร์ยุโรป_Classic Northern Europe_9D6N_DEC-MAY (EK)
วันที่ 23 ธ.ค. 60 - 5 พ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 80,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -ปราก - ปราสาทปราก - ชมเมืองเก่า - มาเรียนสกี ลาสนี - คาโลวี วารี - เดรสเด้น – ไมส์เซน - เบอร์ลิน - พอตสดัม – เบอร์ลิน - เบรเมน - ฮัมบูร์ก -เยี่ยมชมฮัมบูร์ก -โบสถ์เซนต์ไมเคิล -อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินนอยเออร์วอล และ ย่านทางเดินริมน้ำถนนยุงฟันชตีก
(CTCDG004)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-TG004 FRANCE-GERMANY-SWIT( อองกีเชม-กอลมาร์-รีคเวียร์)_7D4N_25-31 DEC (TG)
วันที่ 25 - 31 ธ.ค. 60  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ชมสามเมืองสวยแคว้นอัลซาส กอลมาร์ อองกีเชม รีคเวียร์ - ชมความงดงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า 360 องศาที่ยอดเขาทิตลิส - ไฟร์บูร์ก – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – ลินเดา – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทในเทพนิยาย – วาดุซ – เฟลด์เคิร์ช – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ซูริค
(CTCDG003)_ทัวร์ยุโรป_CDG-TG002 Paris Mona Lisa_7D4N_25-31 DEC (TG)
วันที่ 25 - 31 ธ.ค. 60  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 57,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยนโปเลียน – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน - พระราชวังแวร์ซายส์ – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง – ร้านค้าปลอดภาษี – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส - ชมความงามของมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส
(GZEUR003)_ทัวร์ยุโรป_GG02(D) ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี _9D6N_ JAN-MAR (EK)
วันที่ 20 - 28 ม.ค. 61  (9 วัน 6คืน)
ราคา 75,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ –ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู-หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ รถไฟด่วน TGV – ดิจอง– ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)– ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – อินเทอร์ลาเก้น– มิลาน – เวนิส – หอเอนปีซ่า – โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
(GZEUR001)_ทัวร์ยุโรป_GG02(D1) ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี _9D6N_DEC-NY (EK)
วันที่ 23 - 31 ธ.ค. 60  (9 วัน 6คืน)
ราคา 85,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์-อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู-หอไอเฟิล – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง – รถไฟด่วน TGV – ดิจอง– ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)-ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – อินเทอร์ลาเก้น– มิลาน – เวนิส - ปีซ่า – หอเอนปีซ่า -โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
(CTCDG002)_ทัวร์ยุโรป_ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์_8D5N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 23 ม.ค. 61 - 27 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช - พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้ง - ปารีส – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือ – หมู่บ้านกังหันลม
(CTCDG001)_ทัวร์ยุโรป_CDG-EK001 ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์_8D5N_NY-MAR (EK)
วันที่ 26 ธ.ค. 60 - 27 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 49,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ปารีส – ล่องเรือ – พระราชวังแวร์ซายส์ - หอไอเฟล - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ลีลล์ - เกนต์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป - ช้อปปิ้ง Roermond Outlet – อูเทรคท์ – หมู่บ้านชาวประมง – จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
(CTRUS005)_ทัวร์รัสเซีย_DME-EK007 RUSSIA [มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–แสงเหนือ ]_8D5N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 29 ม.ค. 61 - 9 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 60,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – มูร์มันสค์ –ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - นั่งรถเทียมกวางเรน เดียร์ลากเลื่อน – นั่งรถสุนัขลากเลื่อน - หมู่บ้านซามิ – ตามล่าหาแสงเหนือ - พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลัง – เมืองหิมะ – ตามล่าหาแสงเหนือ - มูร์มันสค์ – OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA - ซาร์กอร์ส - ถนนอารบัต –วิหารเซนท์ซาเวียร์ - ละครสัตว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - โบสถ์เซนต์บาซิล – จตุรัสแดง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014