Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
(GH) ทัวร์รัสเซีย-มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (EK)
วันที่ 15 - 22 ก.ย. 58  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ❤ ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)❤ ชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ❤ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ❤ ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ❤เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace)ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานนํ้าพุ และทานอาหารคํ่าในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ❤
(GH)ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์-เยอรมนี-ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม (BR)
วันที่ 8 - 14 ส.ค. 58  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่อัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ ★มหาวิหารโคโลญ ★ล่องเรือ Rhine Cruise ★ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ ★ไฮเดลเบิร์ก ★แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก ★จัตุรัสกรองด์ปราซ ★ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม
(GH)ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย (EK)
วันที่ 7 - 15 ส.ค. 58  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 75,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ (Emirate Airline) ★มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน ★สวิตเซอร์แลนด์ ★พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น ★ลูเซิร์น ★ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ★จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ★เมืองสวยที่คาร์โลวี วารี★กรุงปราก★กรุงบูดาเปสต์ ★พระราชวังเชินบรุนน์ ออสเตรีย
(GH)ทัวร์ยุโรป อิตาลี(มิลาน)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ (TG)
วันที่ 9 - 17 ส.ค. 58  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 75,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน ★สวิตเซอร์แลนด์ ★ลูเซิร์น ★ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ★พระราชวังแวร์ซายส์ ★หอไอเฟล ★กรุงบรัสเซลส์ ★จัตุรัสกรองด์ปราซ ★ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม
(GH)ทัวร์ยุโรป อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (TK)
วันที่ 20 - 27 ก.ค. 58  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★เกาะเวนิส ★เมืองเวโรน่า★มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน ★สวิตเซอร์แลนด์ ★ลูเซิร์น ★เขาจุงเฟรา ★พระราชวังแวร์ซายส์ ★หอไอเฟล ★ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ***สะสมไมล์เครือสตาร์อัลไลแอนซ์ 50 %
(GH)ทัวร์ยุโรป อิตาลี(มิลาน)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (EY)
วันที่ 27 ก.ค. 58 - 2 ส.ค. 58  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 75,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน ★สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น ★ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ★กรุงเบิร์น ★พระราชวังแวร์ซายส์ ★หอไอเฟล ★นครปารีส ★ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
(GH)ทัวร์ยุโรป อิตาลี(โรม)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (EY)
วันที่ 22 - 30 ก.ค. 58
ราคา 79,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครวาติ ★โคลอสเซี่ยม ★หอเอนปิซ่า ★หอไอเฟล เ★เกาะเวนิส ★พักสวิสดินแดนในฝันที่ลูเซิร์น ★ยอดเขาทิตลิส ★นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ ★ช้อปปิ้งจุใจที่ปารีสมหานครแห่งแฟชั่น
(GH)ทัวร์ยุโรป อิตาลี(โรม)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (EK)
วันที่ 9 - 17 ก.ย. 58  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 79,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ★โคลอสเซี่ยม ★หอเอนปิซ่า ★หอไอเฟล ★เกาะเวนิส ★พักสวิสดินแดนในฝันที่ลูเซิร์น ★ยอดเขาทิตลิส ★นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส ★พระราชวังแวร์ซายส์ ★ช้อปปิ้งจุใจที่ปารีสมหานครแห่งแฟชั่น
(GH)ทัวร์ยุโรป อิตาลี(เวนิส)-สโลวีเนีย-โครเอเชีย-บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (TK)
วันที่ 10 - 18 ส.ค. 58  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 85,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★เกาะเวนิส ประเทศอิตาลี ★ถ้ำโพสทอยน่า ★เมืองลุบเบลียน่า สโลวีเนีย ★เมืองเบลด★ซาเกรบโครเอเชีย ★วิเซ่ ★ซาดาร์) ★เมืองสปลิท ★สตอน ★เมืองดูบลอฟนิก ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก ★เมืองซาราเจโว ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
(GH)ทัวร์ยุโรป อิตาลี-ฝรั่งเศส[ฝรั่งเศสริเวียร่า]-[โมนาโค นีซ คานส์] (TK)
วันที่ 13 - 20 ก.ค. 58  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★เยือนเมืองมิลาน ★เจนัว ★เมืองมอนติคาร์โล ★เมืองนีซ★เมืองคานส์ ★เมืองมาร์เซย์ ★นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สู่มหานครปารีส ★พระราชวังแวร์ซายส์
(GH)ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (TK)
วันที่ 2 - 10 ส.ค. 58  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 75,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต ★จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ★ปราสาทนอยชวานสไตน์ ★เมืองลูเซิร์น ★นั่งรถไฟสู่ Top of Europe สถานีรถไฟตั้งอยู่สูงที่สุดในยุโรปที่ตั้งอยู่บน ยอดเขาจูงเฟรา ★กรุงเบิร์น ★พระราชวังแวร์ซายส์ ★องเรือบาโตมุช
(GH)ทัวรว์ยุโรป เยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต]-เช็ก สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย (EK)
วันที่ 9 - 16 ก.ค. 58  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต ★แบมเบิร์ก ★เมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี ★กรุงปราก ★ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ ★พระราชวังเชินบรุนน์ ★ซาลส์บวร์ก
(GH)ทัวร์ยุโรป เยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต]-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย (TG)
วันที่ 5 - 13 ก.ย. 58  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 76,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★บินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต ★แบมเบิร์ก★เมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี ★กรุงปราก ★กรุงบูดาเปสต์ ★พระราชวังเชินบรุนน์ ★ฮัลสตัท
(GH)ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-เช็ก-ออสเตรีย (EY)
วันที่ 28 ก.ค. 58 - 4 ส.ค. 58  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต ★แบมเบิร์ก ★เมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี ★กรุงปราก ★เชสกี้ ครุมลอฟ ★พระราชวังเชินบรุนน์ ★ฮัลสตัท ★ปราสาทนอยชวานสไตน์
(GH)ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี (QR)
วันที่ 5 - 12 ส.ค. 58  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ปราสาทนอยชวานสไตน์ ★หลังคาทองคำ ★ธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท ★พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ ★กรุงปราก ★เมืองเก่าที่บราติสลาวา ★ล่องเรือชมกรุงบูดาเปสต์ ★พระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก
(GH)ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัก (QR)
วันที่ 22 - 29 ก.ค. 58  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ปราสาทนอยชวานสไตน์ ★จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค ★เมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี ★ความโรแมนติกที่ กรุงปราก ★เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ★เมืองเก่าที่บราติสลาวา ★ซื้อสินค้าแฟชั่นที่ OUTLET ★พระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก
(GH)ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ (EY)
วันที่ 27 ก.ค. 58 - 3 ส.ค. 58  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ปารีส ★พระราชวังแวร์ซายส์ ★ล่องเรือบาโตมุช★ช้อปปิ้งสุดมันส์ทั้งร้านค้าปลอดภาษี,ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ★กรุงบรัสเซลส์ ★ประเทศเบลเยี่ยม★จัตุรัสกรองด์ปราซ★ประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก ★เมืองศูนย์กลางธุรกิจที่แฟรงค์เฟิร์ต ★มหาวิหารโคโลญ ★ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม★กังหันลมโบราณและวิถึชีวิตแบบชาวดัทช์แท้ๆที่หมู่บ้านกังหันลม
(GH)ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ (EK)
วันที่ 3 - 10 ก.ย. 58  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ปารีส ★พระราชวังแวร์ซายส์ ★ล่องเรือบาโตมุช ★ช้อปปิ้งสุดมันส์ทั้งร้านค้าปลอดภาษี,ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ เ★กรุงบรัสเซลส์ ★ประเทศเบลเยี่ยม ★จัตุรัสกรองด์ปราซ ★ประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก ★แฟรงค์เฟิร์ต ★มหาวิหารโคโลญ ★ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ★กังหันลมโบราณและวิถึชีวิตแบบชาวดัทช์แท้ๆที่หมู่บ้านกังหันลม
(GH)ทัวร์ยุโรป SCANDINAVIA 4 CAPITALS เดนมาร์ค-นอร์เวย์-ฟินแลนด์-สวีเดน (TG)
วันที่ 9 - 15 ส.ค. 58  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 79,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวสแกนดิเนเวียครบ 4 เมืองหลวง ★กรุงโคเปนเฮเก้น ★พระราชวังอามาเลียนบอร์ก ★รูปปั้นนางเงือกน้อย ★ล่องเรือสำราญ DFDS และ SILJALINE ★กรุงออสโล ★สวนประติมากรรมวิกลันด์ ★ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952 ★ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม สถานที่เลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล
(GH)ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย (ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน) (AY)
วันที่ 7 - 18 ก.ค. 58  (12 วัน 10 คืน)
ราคา 149,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พลาดไม่ได้กับโปรแกรมสุดพิเศษและสุดประทับใจแห่งปี กับ 4 ประเทศของสแกนดิเนเวีย ★ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์ทเคป ★จิบแชมเปญ ★ไข่คาเวียร์ ★พร้อมรับประกาศนียบัตร นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมบาเนน” ★ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด ★ห้องพักบนเรือสำราญแบบ SEAVIEW
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014