Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
(GTH) ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (TG)
วันที่ 5 ส.ค. 62 - 15 ต.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพ - ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย - โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – ซาดาร์ - ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิค - ดูบรอฟนิก – นั่งกระเช้าจุดชมวิว – เขตเมืองเก่า -ดูบรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซิเบนิค - ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง - ซาเกรบ – สนามบิน - ดูไบ – กรุงเทพฯ
(GTH) ZRH-TG004 GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน (TG)
วันที่ 9 ก.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 76,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป • ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva) • ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก • พิชิต 2 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และยอดเขาจุงเฟรา • เมนูพิเศษ ชีสสวิสฟองดูร์
(GTH) ZRH-TG001 SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน (TG)
วันที่ 12 ส.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 72,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน • พิชิต 4 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา , ฮาร์เดอร์ คูลม์ และยอดเขาริกิ
(GTH) ZRH-LX001 BRILLIANT SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน (LX)
วันที่ 5 ก.ย. 62 - 10 ธ.ค. 62  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ • เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป • เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก • ตามรอยเสด็จประพาส ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) • พิชิต 2 เขา, ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000
(GTH) ZRH-EK002 The Magic of Switzerland 9 วัน 6 คืน (EK)
วันที่ 21 ก.ย. 62 - 3 พ.ย. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 67,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก • เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) • เที่ยวเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น (Luzerrn) • อิสระครึ่งวันที่เมืองเซอร์แมต (Zermatt) ** พิชิต 3 เขา ยอดเขาริกิ และ ยอดเขาจุงฟราวด์ และกลาเซียร์ 3000 **
(GTH) ZRH-TG005 Triple Mountains and Matterhorn Reflection สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 19 ส.ค. 62 - 10 ต.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ • ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva) • ตามรอยเสด็จประพาส ของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • พิชิต 3 เขา ขึ้นเขาซุนเนกกา , ขึ้นเขากลาเซียร์ 3000 และยอดเขาจุงเฟรา
(GTH) ZRH-TG009 SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 7 ส.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 61,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ • เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) • ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • พิชิต 3 เขา ยอดเขาจุงเฟรา , เขากลาเซียร์ 3000 และเขาริกิ • เมนูพิเศษ ชีสสวิสฟองดูร์
(GTH) ZRH-TG012 Amazing Munot Gornergrat and Rigi kulm สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 19 ส.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ • ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva) • ตามรอยเสด็จประพาส ของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) • ชมปราสาทชิลยอง ณ เมืองมองเทรอซ์ • ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป • พิชิต 2 เขา ยอดเขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขาสวิส และยอดเขากรอนเนอร์แกรตแห่งเซอร์แมต
(GTH) MXP-TG005 THREE MOUNTAINS PLACES AND LAKE ANNECY อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (TG)
วันที่ 21 มิ.ย. 62 - 6 ก.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำ • พิชิตเขาริกิ (Mount Rigi) ราชินีแห่งขุนเขา • ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป • ชมเมืองอานน์ซี (Annecy) เมืองคูคลองสุดโรแมนติคของฝรั่งเศส • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส **ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise)
(GTH) MXP-TG012 CHILL CHILL AT SCHILTHORN อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 13 ก.ย. 62 - 5 ม.ค. 63  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำ • ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สู่ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) หรือยอดเขาเจมส์บอนด์ 007 • เที่ยวลูเซิร์น (Luzern) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ • ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) • เที่ยวเมืองเบิร์น (Bern) เมืองหลวงสวิตเซอร์แลนด์ • พักปารีส 2 คืน
(GTH) FCO-TG019 EUROPE GOLDEN ROUTE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (เซอร์แมต)ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (TG)
วันที่ 6 ต.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน • ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล • เที่ยวฟลอเรนซ์(Florence)เมืองแห่งศิลปะแห่งแคว้นทัสคานีย์ (Tuscany) • เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) • ชมยอดเขามัตเตอร์ฮอร์น(Matterhorn) ณ เมืองเซอร์แมต • ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) ที่เมืองมองเทรอซ์ • ช้อปปิ้งสินค้าเต็มอิ่มที่กรุงปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส
(GTH) MXP-EK013 Follow Your Dreams อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (EK)
วันที่ 9 ก.ค. 62 - 9 ต.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก • เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ • ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Titlis) กระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา • เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส • เมนูพิเศษ...หอยเอสคาโก้
(GTH) MXP-TG004 Romantic Trip Italy Swiss 3 Mountains อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 17 มิ.ย. 62 - 13 ธ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำ • ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป • ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) • ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ • พิชิต 3 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)และเขาซุนเนกกา (Sunnegga)
(GTH) MUC-SQ001 SWEETIE GERMANY AND SWISS เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (SQ)
วันที่ 9 ต.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 48,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านบินสู่มิวนิค (Munich) ศูนย์กลางแห่งแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนี • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์(Neuschwanstein Castle) ต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • ขึ้นชม 2 เขาจากสองประเทศ เขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนีและเขาริกิ (Rigi klum) ราชินีแห่งขุนเขาสวิตเซอร์แลนด์ • เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น (Luzern) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ • ชมนำตกไรน์ (Rhein Fall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน
(GTH) FRA-EK016 Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK)
วันที่ 25 มิ.ย. 62 - 30 ต.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) •เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาส เมืองกอลมาร์ (Colmar) อองกีเชม (Eguisheim) ริคเวียร์ (Riquewihr) และ สตาร์สบูร์ก (Strasbourg) •ชมสิงโตหินแกะสลักที่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ •ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี •เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) • ชิมเมนูที่ต้องไม่พลาด...ขาหมูเยอรมัน, กระดูกหมู Rib of Vienna, ซุปกุลาซ
(GTH) MUC-TG005 Windy and Sunny Europe เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)
วันที่ 12 ก.ค. 62 - 30 พ.ย. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี •เที่ยวเมืองโรแมนติกในฝันเซนท์วูล์ฟกัง (Saint Wolfgung) •เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี •เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นตำรับปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ •พิชิต 2 ยอดเขาจาก 2 ประเทศ ซุกสปิตเซ่ (Zugspitze ) และ จุงฟราวด์ (Jungfrau) •เที่ยวลูเซิร์น (Luzern) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
(GTH) MUC-TG009 SAY HELLO TO HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 6 ส.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี •เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นตำรับปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ •เที่ยวลูเซิร์น (Luzern) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ • ชมน้ำตกไรน์ (Rhein fall) นำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป •สัมผัสยอดเขาริกิ (Rigi klum) ราชินีแห่งขุนเขาสวิตเซอร์แลนด์
(GTH) MXP-EK001 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK] (EK)
วันที่ 23 ก.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – ดูไบ - ดูไบ – มิลาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเต้ - เวนิส เมสเต้ – เกาะเวนิส – มิลาน - มิลาน – เซอร์แมท – แทซ - แทซ – ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ - โลซานน์ – เจนีวา - เบิร์น – ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน - โลซานน์ – เจนีวา - เบิร์น – ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน
(GTH) CDG-TG009 Mont Saint-Michel , Tours and Mt.Titlis ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 5 - 26 ก.ย. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 64,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ - กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ – แซ็ง มาโล - แซ็ง มาโล – เข้ามหาวิหารมงต์แซงต์มิเชล – ตูร์ - ตูร์ – เข้าปราสาทเชอนงโซ - ปราสาทชอมบอร์ด – เข้าพระราชวังแวร์ซายน์ – ปารีส - ปารีส – หอไอเฟล – รถไฟด่วน TGV - สตราสบูร์ก - สตราสบูร์ก – ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – แองเกิ้ลเบิร์ก - แองเกิ้ลเบิร์ก – ซูริค – สนามบิน - กรุงเทพ
(GTH) VIE-TG012 SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)
วันที่ 21 มิ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ -กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา - บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก - ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก - ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค - มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – เมืองซุก - อินเทอลาเกน - อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น -ลูเซิร์น - ซูริค – สนามบิน - กรุงเทพ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014