Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
(GZMUC003) ทัวร์ยุโรป เยอรมัน - ออสเตรีย – เชค – สโลวัค – ฮังการี (วันพ่อ) (QR)
วันที่ 3 - 11 ธ.ค. 59  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิวนิค–ปราสาทนอยชวานชไตน์–การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่–จัตุรัสมาเรียนพาซ-ซาลส์เบิร์ก–ฮัลสตัท–เชสกี้ ครุมลอฟ-ปราค–มหวิหารเซนต์วิตุส –สะพานชาลส์–หอนาฬิกา ดาราศาสตร์–จัตุรัสเมืองเก่า-บราติสลาว่า–บูดาเปสต์–ป้อมชาวประมง–ล่องแม่น้ำดานูบ-ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน–Parndorf Outlet–เวียนนา-พระราชวังเชรินน์บรุนน์–ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์
(GZFCO003) ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส (TG)
วันที่ 3 - 11 ธ.ค. 59  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 79,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ ) -พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ –ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส -ขึ้นหอไอเฟลชั้น2
(TCVIE006.2) ทัวร์ยุโรป ฮังการี - สโลวัค - เชค - เยอรมัน - ออสเตรีย (OS)
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 6 ม.ค. 60  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 77,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา (ออสเตรีย) -บูดาเปสต์ (ฮังการี) - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – กูลาซปาร์ตี้ - บูดาเปสต์ (ฮังการี ) - บราติสลาวา (สโลวัค) – กรุงปราก - ปราสาทปราก – เขตเมืองเก่า - เชสกี้คลุมลอฟ - มิวนิค (เยอรมัน) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลส์เบิร์ก (ออสเตรีย) – สวนมิราเบล - โบสถ์เซนต์สตีเฟน ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
(TCVIE006.1) ทัวร์ยุโรป เยอรมัน - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย (OS)
วันที่ 28 ธ.ค. 59 - 5 ม.ค. 60  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 77,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา (ออสเตรีย) – ฮอลสตัท – มิวนิค - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์–มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – โบสถ์หัวหอม – ศาลาว่ากลางเก่า - ซาลสเบิร์ก-สวนมิราเบล - เชสกี้คลุมลอฟ(เชค) - ปราสาทคลุมลอฟ – กรุงปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
(TCVIE006) ทัวร์ยุโรป เยอรมนี – เชค – ออสเตรีย (OS)
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 6 ม.ค. 60  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 71,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา – ฮอลสตัท - ซาลสเบิร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ต – ชมเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง – เซนต์วูฟกัง (ออสเตรีย) - เซนต์วูฟกัง –เบิร์ชเชสกาเด้น (เยอรมัน) - ล่องเรือ KONIGSEE - มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองมิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – โบสถ์หัวหอม – ศาลาว่ากลางเก่า - เชสกี้คลุมลอฟ (เชค) – ปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราค
(TCROM001) ทัวร์ยุโรป อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส (จุงฟราวน์) (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 6 ม.ค. 60  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 99,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงโรม – นครวาติกัน -มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ –บันไดสเปน -หอเอนปิซ่า – ฟลอเร้นซ์ – เมสเตร้ - เวนิส–กอนโดล่า–มิลาน - เซิร์น(สวิสเซอร์แลนด์) -สะพานไม้คาเปล - อินเทอร์ลาเค่น - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - นั่ง TGV สู่มหานครปารีส –เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ขึ้นหอไอเฟลชั้นที่2 - ประตูชัย –ถนนชองเซลิเซ่
(TCCAI001) ทัวร์ยุโรป อิยิปต์ - อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส (ทิตลิส) (MS)
วันที่ 27 ธ.ค. 59 - 5 ม.ค. 60  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 91,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงไคโร – กีซา – มหาปีรามิด – สฟิงค์ –พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิยิปต์ –ไคโร -โรม (อิตาลี) –นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน -ปิซ่า –หอเอนปิซ่า - เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า –ลูเซิร์น(สวิสเซอร์แลนด์) - ยอดเขาทิตลิส - อนุสาวรีย์สิงโตโศกสลด – สะพานไม้คาเปล -นั่งรถไฟ TGV – มหานครปารีส
(GLHLHR002) ทัวร์ยุโรป ENGLAND - WALES - SCOTLAND (ปีใหม่) (EK)
วันที่ 25 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 109,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ลอนดอน - มาดามทุซโซ่ต์ - ลอนดอนอาย - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - บริทิช มิวเซียม - ช้อปปิ้งแฮร์รอด - สโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - คาร์ดิฟฟ์ - สแตรทฟอร์ด - แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด ลิเวอร์พูล - ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ -เอดินเบอร์ระ รถไฟด่วนอีสท์โคสท์เรลเวย์ - เมืองโบราณยอร์ค - BICESTER OUTLET
(GLHLHR001) ทัวร์ยุโรป ENGLAND - WALES - SCOTLAND (วันพ่อ) (EK)
วันที่ 2 - 11 ธ.ค. 59  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 99,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มหานครลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - คาร์ดิฟฟ์ - สแตรทฟอร์ด - แมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบอร์ระรถไฟด่วนอีสท์โคสท์เรลเวย์ - เมืองโบราณยอร์ค - เลสเตอร์ - พระราชวังวินเซอร์
(SROPO001) ทัวร์ยุโรป Explore Spain - Portugal สเปน - โปรตุเกส (EK)
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 6 ม.ค. 60  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 78,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ลิสบอน - แหลมโรก้า - เยี่ยมชมเมืองลิสบอน - ซินตรา - พระราชวังเปนา - บาดาโฆช - บาดาโฆช - โตเลโด้ - มาดริด - พระราชวังหลวง - จัตุรัสเอสปันญ่า - ปลาซา มายอร์ - เกวนก้า -บาเลนเซีย - บาร์เซโลน่า
(SRPRG001) ทัวร์ยุโรป Classic Northern Europe เชค - เยอรมนี (EK)
วันที่ 26 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 74,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยี่ยมชมเมืองปราก - ปราสาทปราก - ชมเมืองเก่า - มาเรียนสกี ลาสนี - คาโลวี วารี - เดรสเด้น – ไมส์เซน - เบอร์ลิน - พอตดัม - เยี่ยมชมเบอร์ลิน - เยี่ยมชมเบรเมน - ฮัมบูร์ก
(SRWAW001) ทัวร์ยุโรป Historic of Poland Hungary Austria Germany โปแลนด์ - ฮังการี - ออสเตรีย - เยอรมนี (EK)
วันที่ 28 ธ.ค. 59 - 6 ม.ค. 60  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 75,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วอร์ซอ - พระราชวังวาเชียนกี้ - พิพิธภัณฑ์เฟดเดอริก โชแปงมิวเซียม - กรากุฟ - เหมืองเกลือวิลลิชก้า - ออสวิซึม - พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ - เมืองเก่ากรากุฟ - บูดาเปสต์ - เอสตาร์กอม - วิเซกราด – เซนเทนเดอร์ - ชมเมืองบูดาเปสต์ - กราซ - ฮัลล์สตัทท์ - ฮัลล์สตัทท์ สกายวอล์ค - ซัลบวร์ก
(SRBDU001) ทัวร์ยุโรป Romantic of Eastern Europe ฮังการี - สโลวัค - ออสเตรีย - เชค (EK)
วันที่ 28 ธ.ค. 59 - 6 ม.ค. 60  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 75,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยี่ยมชมบูดาเปสต์ - เอสตาร์กอม - วิเซกราด - เซนเทนเดอร์ – เยี่ยมชมบูดาเปสต์ - บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เยี่ยมชมเวียนนา – ช้อปปิ้งที่ถนนคาร์ทเนอร์ - เมลค์ – เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล - เมืองเก่าปราก - คาโรวีวารี - มาเรียนสกี ลาสนี - ปราสาทคาร์ลชไตน์
(GZFCO001) ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส (QR)
วันที่ 3 - 11 ธ.ค. 59  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 79,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เกาะเวนิส - มหาวิหารแห่งมิลาน - สะพานไม้ชาเปล - สิงโตหินแกะสลัก - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - กรุงวาติกัน หอเอนปิซ่า - จัตุรัสซานมาร์โค - อินเทอร์ลาเค่น - หอไอเฟล
(GZMUC002) ทัวร์ยุโรป เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวาเกีย - ฮังการี (ปีใหม่) (QR)
วันที่ 24 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 79,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช -พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - จัตุรัสมาเรียนพาซ - ซาลส์เบิร์ก - ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ - มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า - บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ล่องแม่น้ำดานูบ – ป้อมปราการ - ฟิชเชอร์แมน - บาสเตียน – เวียนนา –ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์
(GZFCO002) ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศษ (QR)
วันที่ 19 - 27 พ.ย. 59  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 77,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงโรม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - ประตูชัยคอนสแนติน - น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองปิซ่า - หอเอนเมืองปิซา - เกาะเวนิส - เกาะซานมาร์โค มหาวิหารแห่งมิลาน - เมืองอินเทอร์ลาเค่น - บ้านกรินเดลวาลด์กรุน - ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - เมืองดีจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์สู่ -ท่าเรือบาตามูซ
(GZMUC001) ทัวร์ยุโรป เยอรมัน - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี (EK)
วันที่ 4 - 12 พ.ย. 59  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ปราสาทแห่งปราค - วิหารเซนต์วิตุส - สะพานชาลส์ - Old Town - กรุงเวียนนา - ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - วิหารเซนต์สตีฟาน - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - โบสถ์แมทเทียส - อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - อาคารรัฐสภาฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ -
(GZMIL006) ทัวร์ยุโรป อิตาลี - ออสเตรีย - เยอรมัน - สวิตเซอร์แลนด์ - (ยอดเขาจุงเฟรา) (QR)
วันที่ 1 - 7 ธ.ค. 59  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – อินส์บรุค - ลานสกีจัมฟ์ – วังหลังคาทองค้า –ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซน – ลูเซิล์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต - อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – กรุงเบิร์น - เบเร็นกราเบ็น – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้้าตกไรน์ – ซูริค
(GZMIL005) ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (ยอดเขากรอนาแกร็ต และ ยอดเขาจุงเฟรา) (QR)
วันที่ 22 - 28 ธ.ค. 59  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 66,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทะเลสาบลูกาโน่ – FOX TOWN OUTLET – ทาชส์ - เซอร์แมท – ยอดเขากรอนาแกร็ต – แมทเธอร์ฮอร์น - ปราสาทชิลอง – เมืองเวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนีวา – นาฬิกาดอกไม้ - เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น - ยอดเขาจุงฟราว – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต - แองเกิลเบิร์ก – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้้าตกไรน์ – ซูริค
(GZMIL004) ทัวร์ยุโรป อิตาลี - ฝรั่งเศส ตอนใต้ (QR)
วันที่ 15 - 22 พ.ย. 59  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 53,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิลาน – มองติการ์โล(โมนาโก) – มหาวิหารโมนาโก – เมืองนีซ - เซนต์ปอลเดอวองซ์ – คานส์ – กราส – ลิกูเรีย – ซานตา มาเกอร์ริตา - ปโตฟิโน – เจนัว – ลาสเปเซีย – ซิงเกว เตเรว์ – เลวานโต - ปิซ่า– หอเอนปิซ่า – เดอะมอลล์ เอ๊าเลท – โรม – นครวาติกัน - โคลอสเซียม - น้้าพรุเทรวี - วิหารแพนเธออน - บันไดสเปน - ช้อปปิ้ง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014