Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(IT) ทัวร์มาเลเซีย_MH23_คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจยา 3 วัน 2 คืน (MH)
วันที่ 31 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,998 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน-ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ)-Union Jack-คาเมรอน ไฮแลนด์-ไร่ชาคาเมรอน -Lavender Graden-น้ำตกอีกกานด้า-Genting Outlet-เก็นติ้งไฮส์แลนด์-ปุตราจายา
(GHKUL001) ทัวร์มาเลเซีย_GO1KUL-MH001_เที่ยวครบ จุใจ คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ (MH)
วันที่ 4 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี •ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา •ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู •ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ •ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก
(SPKUL008) ทัวร์มาเลเซีย FLASH MALAYSIA (MH)
วันที่ 24 ส.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์  พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *  นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน  ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู  สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์  ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า  สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(ITKUL004)_FD97_ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ (FD)
วันที่ 6 ก.ย. 61 - 13 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ !! * เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน * Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด * เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา * เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ * สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์ Garden by the bay รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด * เดินทางโดยสายการบิน AIRASIA น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม * บินตรงลงกัวลาลัมเปอร์และบินกลับจากสิงคโปร์ *พักโรงแรมเก็นติ้ง 1คืน และ โยโฮบารู 1คืน สิงคโปร์ 1คืน
(AT) ทัวร์เนปาล นากาโกต ปาทัน ปักตาปู (SL)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต - บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล - โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์ - กาฐมัณฑุ
(ATSNP02) ทัวร์เนปาล-นากาโกต-ปาทัน-ปักตาปู (SL)
วันที่ 12 - 15 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport) //ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย จำนวน 6 วัน /ท่าน (รวมเป็นเงินบาท 2,000 บาท/ ท่านตลอดรายการ) //ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ
(GHKTM001) ทัวร์เนปาล_GO2KTM-TG001_ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย (TG)
วันที่ 8 - 12 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์ • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล • ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ • บินหรูระดับ 5 ดาว พักดีระดับ 4 ดาว
(GHDPS001) ทัวร์อินโดนีเซีย_GO1DPS-TG001_มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ (TG)
วันที่ 6 ก.ย. 61 - 24 พ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร • หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงาม ที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี • วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า\\\"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี\\\" • มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดย สายการบินแห่งชาติการบินไทย
(GHPBH001) ทัวร์ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า (B3)
วันที่ 1 - 5 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก • ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง • สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล
(GP) BTN-KB001 Happiness Bhutan พาโร ทิมพู พูนาคา (KB)
วันที่ 21 ก.ค. 61 - 1 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – พาโร –ตาซอง – พาโรริงปุงซอง - วัดคิชูลาคัง – ด่านซูซอม – ทิมพู – เมมโมเรียลโชเตน – ซื้อเพิ่ม Option Tour อาบนํ้าแร่หินร้อน - ทิมพู - ปูนาคา - ดอร์ ชูลา - วัดชิมิลาคัง - ปูนาคาซอง - สะพานเหล็กที่ยาวที่สุด- ทิมพู - ไปรษณีย์ภูฏาน – หลวงพ่อสัจธรรม - ทาคิน - ชิมโทกาซอง –พิพิธภัณท์งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน - พิมพูซอง – วัดพระนางตารา - ตลาดนัดสุดสัปดาห์ - พาโร – Paro Bird Eye View - วัดทักซัง – ชมการแสดงพื้นบ้านระบำหน้ากาก - พาโร
(GP) เที่ยวภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า (KB)
วันที่ 21 มิ.ย. 61 - 26 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู -ผ่านชมสำนักสงฆ์วัดตัมชู - ด่านซูซอม – หลวงพ่อสัจธรรม – ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ทาคิน – ไปรษณีย์ภูฏาน - เมมโมเรียลโชเตน - ทิมพูซอง ทิมพู - ดอร์ชูล่าพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง – สะพานเหล็กที่ยาวที่สุดในภูฏาน - ทิมพู - - วัดทักซัง - ตาซอง - พาโรซอง - วัดคิชูลาคัง
(ZGSGN001) ทัวร์เวียดนาม DELIGHT SOUTH VIETNAM (FD)
วันที่ 16 ส.ค. 61 - 18 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท #พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 600 บาท/ท่าน
(ZGSGN002) ทัวร์เวียดนาม FOREST IN DALAT (VZ)
วันที่ 22 ส.ค. 61 - 23 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 7,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัด 2 คืน / ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นานาพันธุ์ - นั่งรถรางชมน้ำตก - บินตรงลงดาลัด #พิเศษ..นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด + ชมฟาร์มเลี้ยงชะมด // น้ำหนังกระเป๋า 20 กก. ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน
(ZGSGN003) ทัวร์เวียดนาม BREEZES SOUTH VIETNAM (VJ)
วันที่ 17 - 20 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + เที่ยวคุ้ม 3 เมือง - เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัท #พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัท + สัมผัสความงาม ณ สวนดอกไม้เมืองหนาว ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
(ZGSGN004) ทัวร์เวียดนาม GREAT SOUTH VIETNAM (VJ)
วันที่ 11 ต.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + เที่ยวคุ้ม 3 เมือง - เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัท #พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัท + สัมผัสความงาม ณ สวนดอกไม้เมืองหนาว ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
(ATSGN004) ทัวร์เวียดนาม_SXC-04_โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ พัก 4ดาวทุกคืน (VN)
วันที่ 10 ส.ค. 61 - 27 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด วันที่สาม บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่ วันที่สี่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ
(ATSGN009) ทัวร์เวียดนาม_SXC-10_โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัด (VJ)
วันที่ 7 ก.ย. 61 - 21 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ตลาดเบนถัน – ล่องเรือชมทรรศนีย์ภาพของแม่น้ำไซ่ง่อน (-/-/D) วันที่สอง โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว (B/L/D) วันที่สาม มุยเน่ - ดาลัด -น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนคนเดินดาลัด (B/L/D) วันที่สี่ สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน
(ATSGN011) ทัวร์เวียดนาม_SXC-07_ดาลัด มุยเน่ WINTER SEASON (VZ)
วันที่ 12 ต.ค. 61 - 8 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,598 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก กรุงเทพ – ดาลัด –ฟานเทียต – มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง วันที่สอง มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาทันลา - กระเช้าไฟฟ้า – วัดจรุ๊กเลิม - วัดมังกร ชอปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด วันที่สี่ สวนดอกไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas - สนามบิน
(JWSGN0008) ทัวร์เวียดนาม_JVN25_ดาลัท-มุยเน่-โฮจิมินห์ (VZ)
วันที่ 12 ก.ย. 61 - 28 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ มุ่ยเน่ ทะเลทรายแห่งเวียดนาม-ดาลัทเมืองตากอาศที่เย็นตลอดทั้งปี-นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัท-นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา-พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท ที่ขึ้นชื่อ-โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ธรรมเนียบรัฐบาล-วัดเทียนหาว-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(GHSGN008) ทัวร์เวียดนาม_GO1SGN-DD003_เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี (DD)
วันที่ 10 ส.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1. เที่ยวชม เมืองโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและสวนกลางเมือง 2. เที่ยวชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม 3. เที่ยวชมเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก 4. สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” 5. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน 6. สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน 7. พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 8. FREE WIFI ON BUS
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014