Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(EV) EZMAS115 ทัวร์มาเลเซีย_กัวลาลัมเปอร์-คาเมร่อนไฮแลนด์-ปุตราจาย่า-มะละกา (FD)
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเลเซีย - กัวลาลัมเปอร์- คาเมร่อน ไฮแลนด์ - น้ำตก ISKANDAR-ไร่ชา CAMERON VALLEY - Heritage Hotel Cameron - ตลาดเช้าKEA FARM - สวนลาเวนเดอร์ - ชมฟาร์มตะบองเพชรสวยงาม - พระราชวังอิสตาน่าเนอการ่า - จัตุรัสเมอร์เดก้า-TWIN TOWER PETRONUS - Boulervard Kuala Lumper - BATUCAVE- PUTRA JAYA- MASJID SELAT MELAKA-ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำมะละกา- Hatten Place Hotel Melaka - ตึก Dutch Square - โบสถ์เซนต์ปอลต์ - ป้อมประตูซานติเอโก
(GH) ทัวร์มาเลเซีย_GO1KUL-MH003_ครบสูตร คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ (MH)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 28 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี • ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา • ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู • ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ • ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก • KL Tower หอคอยกัวลาลัมเปอร์จุดชมวิวสาธารณะที่สูงที่สุดในประเทศ • อิสระช้ปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด Mitsui Outlet
(JW) ทัวร์มาเลเซีย_PSN11-MH_มาเลเซีย-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา (MH)
วันที่ 12 ม.ค. 62 - 25 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป (ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน) (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
(SP) ทัวร์มาเลเซีย FLASH MALAYSIA (MH)
วันที่ 15 ก.พ. 62 - 28 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์  พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *  นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน  ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู  สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์  ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า  สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(GH) ทัวร์อินเดีย เนปาล_GO2GAY-FD003_ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน (FD)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 22 มี.ค. 62  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล • เยือนเมือง พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินารา – ลุมพินี - สาวัตถี – พาราณสี • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(AT) ทัวร์เนปาล_SNP-03_เนปาล สุขใจในอ้อมกอดหิมาลัย กาฐมัณฑุ-บันดิปูร์ โภครา -นากาก็อต (SL)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 13 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นครหลวงกาฐมัณฑุ....เมืองมรดกโลก 3 แห่ง พระราชวังกาฐมัณฑุ พระราชวังภัคตาปูร์ พระราชวังลลิตปูร์ นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต บันดิปูร์ (Bandipur) หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห์ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชัน เมืองโภครา…เสน่ห์แห่งผืนน้าและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน ลาตะวัน ณ นากาก๊อต..สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ขุนเขา●ทะเลหมอก●อ้อมกอดหิมาลัย
(AT) ทัวร์เนปาล_SNP-02_นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย กาฐมัณฑุ-ปาทัน-นากาก็อต (SL)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันที่แรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) วันที่สอง บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล วันที่สาม โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์ วันที่สี่ กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง
(BI) ทัวร์อินเดีย_BT-GAY01-FD_มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี (FD)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 22 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
(GH) ทัวร์อินเดีย_GO2GAY-FD002_ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน (FD)
วันที่ 11 ม.ค. 62 - 15 มี.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ : Indiaเส้นทาง : Gayaระยะเวลา : 6 วัน 5 คืนสายการบิน : Thai AirAsia ราคาเริ่มต้น: 19,888.- • ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(GH) ทัวร์อินเดีย_GO2GAY-FD001_เทศกาลปีใหม่ อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน (FD)
วันที่ 14 ม.ค. 62 - 4 มี.ค. 62  (7 วัน 6 คืน )
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา พาราณสี สารนารถ ลุมพินี กุสินารา เวสาลี ปัตนะ ราชคฤห์ • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(JW) PVN38-FD เหมาลำ สงกรานต์ ทัวร์เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์ (FD)
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร D2:เว้-บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-สวนดอกไม้เมืองหนาว D3:บานาฮิลล์-เรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-ดานัง D4:ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก-เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน-กรุงเทพ(ดอนเมือง)
(BI-VN083)_PG ทัวร์เวียดนาม_มหัศจรรย์..ฮอยอัน (PG)
วันที่ 9 มี.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - สะพานมังกร - บานาฮิลล์ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ - ฮอยอัน - วัดฟุ๊กเกี๋ยน - บ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - วัดลินห์อึ๋ง - เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - เจดีย์เทียนมู่ - ตลาด Dong Ba - ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม - เว้ - พระราชวังหลวง - นั่งรถสามล้อซิโค่ล่ - ดานัง - ตลาดฮาน
(BI-VN084)_FD ทัวร์เวียดนามกลาง_BANA HILLS - สวรรค์แห่งเมืองดานัง (FD)
วันที่ 15 มี.ค. 62 - 27 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระราชวังหลวง - นั่งสามล้อซิโคล่ - เจดีย์เทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือน้ำหอม - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - บาน่าฮิลล์ - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - วัดเกาได๋ - สะพานมังกร
(ZGDAD16) ทัวร์เวียดนามกลาง_ WHIPER LOVE BANAHILLS (PG)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 29 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง - สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน
(JW) PVN31-VZ ทัวร์เวียดนามกลาง_ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (VZ)
วันที่ 11 ก.พ. 62 - 30 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - สะพานแห่งความรัก - ดานัง - บานาฮิลล์ - สะพานมือ - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - ดานัง - เว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร - เว้ - พระราชวังไดโนย - ดานัง - เจ้าแม่กวนอิม - ตลาดฮาน
(JW) PVN38-FD ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (FD)
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง-บานาฮิลล์ตลอดทั้งวัน (สะพานมือ-สวนดอกไม้เมืองหนาว-เครื่องเล่นต่างๆ) - ดานัง - เว้ - วัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโนย - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - ดานัง - สะพานมังกร - เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน
(BI-VN08) ทัวร์เวียดนาม_มหัศจรรย์ VIETNAM (PG)
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง - เว้ - พระราชวังหลวง - ตลาด Dong Ba - ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม - เจดีย์เทียนมู่ - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุ๊กเกี๋ยน - บ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - ฮอยอัน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์ - ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - นั่งรถสามล้อซิโคล่ - สะพานมังกร - ดานัง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน
(BI-VN083) ทัวร์เวียดนาม_มหัศจรรย์ HOIAN (FD)
วันที่ 29 มี.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - สะพานมังกร - บานาฮิลล์ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ - ฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – วัดลินห์อึ๋ง – เว้ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาด Dong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม - เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – ตลาดฮาน
(ZGDAD15) ทัวร์เวียดนาม_GO ON BANA HILLS (VJ)
วันที่ 7 ก.พ. 62 - 30 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร - เมืองดานัง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน
(CU) ทัวร์เวียดนาม_EASY ELEGANCE IN BANA HILL (VJ)
วันที่ 10 ก.พ. 62 - 30 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก - นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ – เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน - นั่งเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน – หมู่บ้านหินอ่อน – ทะเลสาบสีเขียว
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014