Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(SP) SUPREB HILIGHT OF MALAYSIA (SL)
วันที่ 26 - 29 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(GHKUL002) ทัวร์มาเลเซีย_GO1KUL-MH002_Malaysia ครบสูตร สุดคุ้ม (MH)
วันที่ 3 พ.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี • ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา • ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู • ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ • ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก • KL Tower หอคอยกัวลาลัมเปอร์จุดชมวิวสาธารณะที่สูงที่สุดในประเทศ • อิสระช้ปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด Mitsui Outlet
(IT) ทัวร์มาเลเซีย_MH23_คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจยา 3 วัน 2 คืน (MH)
วันที่ 5 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,998 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน-ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ)-Union Jack-คาเมรอน ไฮแลนด์-ไร่ชาคาเมรอน -Lavender Graden-น้ำตกอีกกานด้า-Genting Outlet-เก็นติ้งไฮส์แลนด์-ปุตราจายา
(GHKUL001) ทัวร์มาเลเซีย_GO1KUL-MH001_เที่ยวครบ จุใจ คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ (MH)
วันที่ 21 - 23 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี •ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา •ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู •ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ •ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก
(SPKUL008) ทัวร์มาเลเซีย FLASH MALAYSIA (MH)
วันที่ 24 ส.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์  พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *  นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน  ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู  สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์  ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า  สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(ITKUL004)_FD97_ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ (FD)
วันที่ 6 ก.ย. 61 - 13 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ !! * เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน * Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด * เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา * เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ * สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์ Garden by the bay รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด * เดินทางโดยสายการบิน AIRASIA น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม * บินตรงลงกัวลาลัมเปอร์และบินกลับจากสิงคโปร์ *พักโรงแรมเก็นติ้ง 1คืน และ โยโฮบารู 1คืน สิงคโปร์ 1คืน
(ATSNP002) ทัวร์เนปาล_SNP-03_เนปาล สุขใจในอ้อมกอดหิมาลัย กาฐมัณฑุ-บันดิปูร์ โภครา -นากาก็อต (SL)
วันที่ 10 - 15 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นครหลวงกาฐมัณฑุ....เมืองมรดกโลก 3 แห่ง พระราชวังกาฐมัณฑุ พระราชวังภัคตาปูร์ พระราชวังลลิตปูร์ นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต บันดิปูร์ (Bandipur) หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห์ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชัน เมืองโภครา…เสน่ห์แห่งผืนน้าและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน ลาตะวัน ณ นากาก๊อต..สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ขุนเขา●ทะเลหมอก●อ้อมกอดหิมาลัย
(ATSNP001) ทัวร์เนปาล_SNP-02_นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย กาฐมัณฑุ-ปาทัน-นากาก็อต (SL)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันที่แรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) วันที่สอง บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล วันที่สาม โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์ วันที่สี่ กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง
(GHKTM001) ทัวร์เนปาล_GO2KTM-TG001_ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย (TG)
วันที่ 8 - 12 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์ • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล • ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ • บินหรูระดับ 5 ดาว พักดีระดับ 4 ดาว
(GHGAY009) ทัวร์อินเดีย_GO2GAY-FD001_บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน (FD)
วันที่ 31 ธ.ค. 61 - 2 มี.ค. 62  (7 วัน 6 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา พาราณสี สารนารถ ลุมพินี กุสินารา เวสาลี ปัตนะ ราชคฤห์ • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(GHGAY006) ทัวร์อินเดีย_GO2GAY-WE001_เนปาล เขาคิชฌกูฏ ตามรอยพระพุทธเจ้า (WE)
วันที่ 2 - 8 พ.ย. 61  (7 วัน 6 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล • เยือนเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(GHGAY007) ทัวร์อินเดีย_GO2GAY-B3001_เนปาล เขาคิชฌกูฏ (B3)
วันที่ 12 ธ.ค. 61 - 30 ม.ค. 62  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล • เยือนเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(GHDPS001) ทัวร์อินโดนีเซีย_GO1DPS-TG001_มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ (TG)
วันที่ 6 ก.ย. 61 - 24 พ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร • หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงาม ที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี • วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า\\\"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี\\\" • มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดย สายการบินแห่งชาติการบินไทย
(GP) BTN-B3KB009 ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู พูนาคา ชมเทศกาลระบำหน้ากาก (KB)
วันที่ 19 - 23 ก.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 51,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านเดินทางไปยังประเทศภูฏาน 5 วัน 4 คืน พาท่านเข้าชมงาน Thimphu Tshechu หรืองานเทศระบำหน้ากากเป็นงานใหญ่ที่สุดในประเทศภูฏานจัดขึ้น ณ ป้อมปราการเมืองทิมพู หนึ่งปีมีครั้งเดียว เป็นงานที่นักท่องเที่ยวต่างแห่แหนเพื่อเข้าชม เก็บครบหมดสถานที่สำคัญ โดยสายการบิน Bhutan Airlinesหรือ Druk Air เยี่ยมชมเมืองทั้ง 3 เมืองหลัก พาโร-ทิมพู-พูนาคา
(GHPBH001) ทัวร์ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า (B3)
วันที่ 1 - 5 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก • ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง • สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล
(GP) BTN-KB001 Happiness Bhutan พาโร ทิมพู พูนาคา (KB)
วันที่ 30 ส.ค. 61 - 27 ก.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – พาโร –ตาซอง – พาโรริงปุงซอง - วัดคิชูลาคัง – ด่านซูซอม – ทิมพู – เมมโมเรียลโชเตน – ซื้อเพิ่ม Option Tour อาบนํ้าแร่หินร้อน - ทิมพู - ปูนาคา - ดอร์ ชูลา - วัดชิมิลาคัง - ปูนาคาซอง - สะพานเหล็กที่ยาวที่สุด- ทิมพู - ไปรษณีย์ภูฏาน – หลวงพ่อสัจธรรม - ทาคิน - ชิมโทกาซอง –พิพิธภัณท์งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน - พิมพูซอง – วัดพระนางตารา - ตลาดนัดสุดสัปดาห์ - พาโร – Paro Bird Eye View - วัดทักซัง – ชมการแสดงพื้นบ้านระบำหน้ากาก - พาโร
(GP) เที่ยวภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า (KB)
วันที่ 21 มิ.ย. 61 - 26 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู -ผ่านชมสำนักสงฆ์วัดตัมชู - ด่านซูซอม – หลวงพ่อสัจธรรม – ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ทาคิน – ไปรษณีย์ภูฏาน - เมมโมเรียลโชเตน - ทิมพูซอง ทิมพู - ดอร์ชูล่าพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง – สะพานเหล็กที่ยาวที่สุดในภูฏาน - ทิมพู - - วัดทักซัง - ตาซอง - พาโรซอง - วัดคิชูลาคัง
(ZG) ทัวร์เวียดนาม_SGN10_GREAT SOUTH VIETNAM (VJ)
วันที่ 21 ต.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + เที่ยวคุ้ม 3 เมือง - เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัท #พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัท + สัมผัสความงาม ณ สวนดอกไม้เมืองหนาว ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
(ZG) ทัวร์เวียดนาม_SGN08_FOREST IN DALAT (VZ)
วันที่ 26 ต.ค. 61 - 23 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัด 2 คืน / ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นานาพันธุ์ - นั่งรถรางชมน้ำตก - บินตรงลงดาลัด #พิเศษ..นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด + ชมฟาร์มเลี้ยงชะมด // น้ำหนังกระเป๋า 20 กก. ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน
(ZG) ทัวร์เวียดนาม_SGN01_DELIGHT SOUTH VIETNAM (FD)
วันที่ 20 ต.ค. 61 - 18 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท #พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 600 บาท/ท่าน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014