บริษัททัวร์ กัสโต้  
         
tour บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ Gusto World Tour

บริษัททัวร์ โทร กัสโต้

บริษัททัวร์ รูปภาพ บริษัททัวร์ เกี่ยวกับเรา บริษัททัวร์ ติดต่อเรา บริษัททัวร์

tour
     
 
บริษัททัวร์ ทัวร์เอเซีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เอเซีย
บริษัททัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ยุโรป
บริษัททัวร์ ทัวร์อเมริกา แคนาดา ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์อเมริกา แคนาดา
บริษัททัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ออสเตรเลีย
บริษัททัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์นิวซีแลนด์
บริษัททัวร์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์รัสเซีย

บริษัททัวร์ ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์แอฟริกา

บริษัททัวร์ ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ในประเทศ
 
  บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ จำกัด โทร 02-542-4040 แฟกส์ 02-542-4292 ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295  
     
   
  tour tour  
 
บริษัททัวร์
ทัวร์จีน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์มาเก๊า บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เกาหลี บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เขมร กัมพูชา บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เขมร กัมพูชา
ทัวร์ลาว บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ลาว
ทัวร์เวียดนาม บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์พม่า บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
ทัวร์มาเลเซีย บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์บรูไน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์บรูไน
ทัวร์อินโดนีเซีย(บาหลี) บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อินโดนีเซีย
(บาหลี)
ทัวร์ฟิลิปปินส์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อินเดีย บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เนปาล
ทัวร์อียิปต์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อียิปต์
ทัวร์จอร์แดน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี
   
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เอเชีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์ในประเทศ
 

 

เกร็ดความรู้เรื่องเที่ยว ทัวร์
* อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
* หนังสือเดินทาง (Passport)
* วีซ่า (Visa)
* ประเทศที่คนไทย ไม่ต้องขอวีซ่า
* ประเทศที่ต้องใช้วีซ่า
* สถานทูต (Embassy)
* ข้อมูลสายการบิน
* มือใหม่นั่งเครื่องบิน
* สภาพอากาศทั่วโลก
* เวลาทั่วโลก

 

เตรียมตัวเที่ยว
ข้อมูลเที่ยวต่างประเทศ
เที่ยว เอเซีย
กัมพูชา | ลาว | เวียดนาม | พม่า | ญี่ปุ่น | เกาหลี | จีน | ฮ่องกง | มาเก๊า | มาเลเซีย | สิงคโปร์ | อื่นๆ |
เที่ยว ยุโรป
เที่ยว อเมริกา
เที่ยว ออสเตรเลีย | นิวซีแลนด์
เที่ยว แอฟริกา
 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอกไกโด - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 5 วัน (JL)

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 26 – 30 กรกฏาคม 2553

เพียงท่านละ  55,900.-   บาท
มีตั๋วแล้วลด 20,000.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  6,000.-   บาท

**ไม่มีราคาเด็ก***

 

 
จองโปรแกรมทัวร์

 

ฮอกไกโด - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 5 วัน (JL)

ตื่นตากับเมือง “ซัปโปโร” ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่กับบรรยากาศยามฤดูหนาว
“อดีตที่ว่าการรัฐบาล” & “หอนาฬิกาโบราณ”
สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของเกาะฮอกไกโด
*** นั่งรถชมทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีทอง ไร่มันฝรั่ง ไร่ข้าวโพด ถนนที่ใช้ในการถ่ายทำโฆษณา
ที่สวยที่สุด ณ “เมืองบิเอ” ***
ชมความสวยงามและสัมผัสความหอมกรุ่นของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์”ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ณ “เมืองฟุราโน”
พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ทำจากดอกไม้
ดื่มด่ำกับความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เต็มไปด้วยลำคลอง และต้นกำเนิดศิลปะ
“เครื่องแก้วและกล่องดนตรี”
ช้อปปิ้งจุใจพร้อมเลือกซื้อของฝาก “ถนนช้อปปิ้งทานุกิ” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร
ช้อปปิ้งสินค้าแบนด์เนม “เซลซี พรีเมี่ยม เอ้าเลท”สุดหรู ณ เมืองนาโกย่า


   
วันแรก กรุงเทพฯ
20.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ R (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 8) สายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ โดยพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.30 เหิรฟ้าสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบิน JL 738 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่สอง นาโกย่า– ชิโตเซ่ –ซัปโปโร่ - หอนาฬิกา – อดีตที่ว่าการรัฐบาล - โรงงานช็อกโกแล็ต
07.10 ถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
09.00 เหิรฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบิน JL3103
10.45 ถึง สนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโดเนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทำให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจำลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ หรือหากท่านอยากจะลองทำช็อกโกแล็ตด้วยฝีมือตัวเองก็ สามารถทำได้ ...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สัญลักษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” เมืองซัปโปโร ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ... ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย ... นำท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม นำมาจากที่ทำการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และสำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ซัปโปโร - บิเอ – ถนน Peach walk - ฟุราโน่ – โรงงานผลิตเนยแข็ง - โทมิตะ ลาเวนเดอร์ ฟาร์ม
เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอ” ซึ่งระหว่างทางท่านจะได้ชมกับความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติ และสบายตาของทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สลับกับเนินเขา เป็นเส้นทางที่เรียกกันว่า PATCHWORK ณ “เมืองบิเอ” เมืองเล็กๆ พบกับวิวทุ่งข้าวบาร์เลย์สีทอง, ไร่มันฝรั่ง, ไร่ข้าวโพด และเมล่อนแสนอร่อย เป็นเมืองที่ได้รับเลือกให้ถ่ายทำโฆษณาสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่นมากมาย อาทิ รถยนต์นิสสัน, มาสด้า และบุหรี่ไมลด์เซเว่น...จากนั้นนำท่านสู่เมือง “ฟุราโน่” เมืองที่มีชื่อเสียงจากการเผยแพร่ออกไป เพราะการรถไฟซึ่งมีรางรถไฟแล่นเฉียดฟาร์มไปนั้น ได้ถ่ายภาพทุ่งดอกไม้สีรุ้งไปทำปฏิทิน ในปี 1975 ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางไปเที่ยวที่เมืองแห่งนี้อย่างมากมาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร...
นำท่านเดินทางสู่ “โทมิตะ ฟาร์ม” ศูนย์กสิกรรมครบวงจรของชาวฟุราโน่ ให้ท่านได้ชม “โรงงานผลิตเนยแข็ง” ให้ท่านได้ชมการผลิต และชิมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากเนยแข็งซึ่งมีให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อนำไปฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย ... นำท่านตื่นตากับ “ทุ่งดอกไม้” นานาพันธุ์ อาทิเช่น ทุ่งดอกราเวนเดอร์, ทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกป๊อบปี้ เป็นต้น ... อิสระให้ท่านได้เลือกบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ... หรือจะเลือกศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการต่างๆ ของฟาร์มได้ที่ “Hanabito House”... เลือกเพลินตากับ “ดอกราเวนเดอร์” ที่สวยสดได้ทั้งปีที่ “Green House” (เปิดให้ชมเฉพาะบางเดือน) ... หรือจะ “เลือกชมและซื้อ” ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้แห้งได้ที่ “Dried Flower House” ... แล้วมาสูดกลิ่นความหอมของมวลดอกไม้หลากหลายชนิดที่ได้ทำการสกัดมาเป็นน้ำหอมที่ “Perfume Workshop”... หรือจะเลือกนั่งจิบชา-กาแฟ หรือทานไอศกรีมรสชาติหอมอร่อย พร้อมชมธรรมชาติให้เพลินตาที่ “Potpourri House” ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ซัปโปโร่ –เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิ
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮ็อกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น ... ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองที่ท่านจะได้รับรู้ถึงกลิ่นอายและบรรยากาศประหนึ่งเดินอยู่ในเมืองเวนิส ... นำท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี” ... ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่งที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะ ... พร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซื้อเลือกชม” สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ซัปโปโร” เพื่อนำท่านช้อปปิ้ง ณ. ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมือง ซัปโปโร “ทานุกิ โคจิ” ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างจุใจอาทิ เช่น ร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เริ่มต้นราคา ตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่องสำอางร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขาย เสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “เมืองชิโตเซ่”
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : Nikko Chitose Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ชิโตเซ่ – นาโกย่า - ช้อปปิ้ง เซลซีพรีเมี่ยม เอ้าเลท – -กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.10 เหิรฟ้าสู่ นาโกย่า โดยเที่ยวบิน JL 3100
10.00 ถึง สนามบินนาโกย่า จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ “เซลซีพรีเมี่ยม เอ้าเลท” แหล่งช้อปปิ้งใกล้กับสนามบินนาโกย่าให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านได้อย่างจุใจ
บ่าย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่า”
  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน JL 737
22.00 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
   
   
  หมายเหตุ: รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นต้น
   

 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกัน 50%)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 
เงื่อนไขการชำระเงิน
- หากจองก่อนวันเดินทาง 21 วัน ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทาง 14 วัน
- หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
 
การยกเลิก
- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 
หมายเหตุ

- รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 
หากสถานฑูตญี่ปุ่นปฏิเสธวีซ่า
- กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ป แล้วถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%
- กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าห้องพัก/ค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนไว้ก่อน จากนั้นดำเนินขอ Refund สำหรับตั๋วเครื่องบินใช้เวลาในการรอ 3-6 เดือน (ในกรณีที่เงื่อนไขของตั๋วสามารถ Refund ได้เท่านั้น)
*** การพิจารณาเอกสารเพื่อระบุการยื่นวีซ่ากรุ๊ป หรือ การยื่นวีซ่าเดี่ยวขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ***
 
 
 


กรอกข้อมูลเพื่อทำการจอง หรือ ติดต่อฝ่ายขาย โทร 02-542-4040
   
*ชื่อ:
*เบอร์ติดต่อ:
*E-mail: ถ้าไม่มี E-mail ให้พิมพ์ 1234
วันเดินทาง:
ผู้ใหญ่ / ท่าน:
เด็ก / ท่าน:
เด็กอายุ:
สอบถามข้อมูล:

 

 

 
   
      บริษัททัวร์  
    หมายเหตุ : ทัวร์ทุกกรุ๊ปของบริษัทฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าวีซ่า ค่าภาษีน้ำมัน ของสายการบินต่างๆ แล้ว / ขอสวงนสิทธิ์ในการปรับราคา หากมีการขึ้น่าธรรมเนียมน้ำมันจากสายการบิน ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขาย    
     
 

 

 
     
  | บริษัททัวร์ | ทัวร์ในประเทศ | ทัวร์เอเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา แคนาดา | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์จีน | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เขมร | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์วียดนาม | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์บรูไน | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์โอซาก้า | ทัวร์ต่างประเทศ |  
     
  ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สิบสองปันนา  
     
       
  บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ Gusto World Tour

บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ (Gusto World Tour Co,. Ltd.)

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02-542-4040 แฟกส์ 02-542-4292

Web : http://www.gustotour.com  Email : gustotour@yahoo.com