บริษัททัวร์ กัสโต้  
         
tour บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ Gusto World Tour

บริษัททัวร์ โทร กัสโต้

บริษัททัวร์ รูปภาพ บริษัททัวร์ เกี่ยวกับเรา บริษัททัวร์ ติดต่อเรา บริษัททัวร์

tour
     
 
บริษัททัวร์ ทัวร์เอเซีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เอเซีย
บริษัททัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ยุโรป
บริษัททัวร์ ทัวร์อเมริกา แคนาดา ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์อเมริกา แคนาดา
บริษัททัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ออสเตรเลีย
บริษัททัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์นิวซีแลนด์
บริษัททัวร์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์รัสเซีย

บริษัททัวร์ ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์แอฟริกา

บริษัททัวร์ ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ในประเทศ
 
  บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
โทร 02-542-4040 แฟกส์ 02-542-4292
 
     
   
  tour tour  
 
บริษัททัวร์
ทัวร์จีน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์มาเก๊า บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เกาหลี บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เขมร กัมพูชา บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เขมร กัมพูชา
ทัวร์ลาว บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ลาว
ทัวร์เวียดนาม บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์พม่า บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
ทัวร์มาเลเซีย บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์บรูไน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์บรูไน
ทัวร์อินโดนีเซีย(บาหลี) บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อินโดนีเซีย
(บาหลี)
ทัวร์ฟิลิปปินส์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อินเดีย บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เนปาล
ทัวร์ภูฏาน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อียิปต์
ทัวร์จอร์แดน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบ
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์
   
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เอเชีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์ในประเทศ
 

 

เกร็ดความรู้เรื่องเที่ยว ทัวร์
* อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
* หนังสือเดินทาง (Passport)
* วีซ่า (Visa)
* ประเทศที่คนไทย ไม่ต้องขอวีซ่า
* ประเทศที่ต้องใช้วีซ่า
* สถานทูต (Embassy)
* ข้อมูลสายการบิน
* มือใหม่นั่งเครื่องบิน
* สภาพอากาศทั่วโลก
* เวลาทั่วโลก

 

เตรียมตัวเที่ยว
ข้อมูลเที่ยวต่างประเทศ
เที่ยว เอเซีย
กัมพูชา | ลาว | เวียดนาม | พม่า | ญี่ปุ่น | เกาหลี | จีน | ฮ่องกง | มาเก๊า | มาเลเซีย | สิงคโปร์ | อื่นๆ |
เที่ยว ยุโรป
เที่ยว อเมริกา
เที่ยว ออสเตรเลีย | นิวซีแลนด์
เที่ยว แอฟริกา
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ - โยโกฮาม่า 5 วัน (TG)
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 23 – 27 มิ.ย. / 14 – 18 , 26 – 30 ก.ค. / 2 – 6 ส.ค. 55
ราคา 35,999.- บาท

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
เด็ก มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็ก ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยว
23 – 27 มิ.ย.
14 – 18 / 26 – 30 ก.ค.
2 – 6 ส.ค.
  35,999   35,999   34,999   33,999   10,000


 

 
จองโปรแกรมทัวร์

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ - โยโกฮาม่า 5 วัน (TG)

เหนือกว่าอย่างมีระดับ สายการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
สมาชิก ROYAL ORCHID PLUS สะสมไมล์ได้แล้ววันนี้
ราคามั่นใจ ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ แอบแฝง
รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส
จุใจโหลดกระเป๋า 20 กก. และสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กก.
มาตรฐานการซ่อมบำรุง ระดับโลก
เลือกเที่ยวบินได้มากกว่า
อาหารเครื่องดื่มพร้อมบริการ
เที่ยวบิน ตรงเวลา

   
วันแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ
20.00 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D โดย THAI AIRWAY INTERNATIONAL โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
22.10 เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ณ ประเทศ ญี่ปุ่นโดย THAI AIRWAY INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 640
*** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)***
วันที่สอง นาริตะ – มินาโตะมิไร 21 – โยโกฮาม่า
06.20 เดินทางถึงสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...
จากนั้นนำท่านสู่เมือง โยโกฮาม่า เป็นเมืองหลวงของจังหวัดคานากาวา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 3 รองจาก โตเกียว และ โอซาก้าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโตเกียวคาบเกี่ยวระหว่างอ่าวโตเกียวและอ่าวสากามิ โยโกฮาม่า เป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น และเป็นเมืองสำคัญที่เปิดประตูให้ญี่ปุ่นได้ติดต่อกับโลกภายนอกนับจากที่มีการเปิดท่าเรือโยโกฮาม่าในปี 1859 ไม่ว่าจะเป็น ไอศกรีม หนังสือพิมพ์ คิรินเบียร์ โทรเลข รถไฟ ในสมัยนั้นก็นำเข้ามาสู่ญี่ปุ่นครั้งแรกที่โยโกฮาม่า นำท่านสู่ Minato Mirai มีความหมายว่า เมืองท่าเรือแห่งอนาคต (Minato แปลว่า ท่าเรือ และ Mirai แปลว่า อนาคต) เป็นท่าเรือที่มีความสวยงามและทันสมัยมาก ดังนั้น MM21 จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของโยโกฮาม่า ส่วนที่ทำให้ MM21 มีเสน่ห์ก็คือ บรรดาตึกสูงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Land Mark Tower (ตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น), Queen’s Square (ตึกแฝด 3 หลัง เรียงต่อกันมาด้วยความสูงที่ลดหลั่นกัน ซึ่งออกแบบรับกับตึก Land Mark Tower เป็นอย่างยิ่ง) หรือ Grand Inter-Continental Hotel (โรงแรมสามเหลี่ยมหลังมน) รวมทั้ง เรือ Nippon Maru, สวนสนุก Cosmo World หรือการแสดงโชว์กลางแจ้งต่างๆ ก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ MM21 ดูมีชีวิตชีวาน่ามาเที่ยวมากที่สุดเลยก็ว่าได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรม โรงแรมที่พัก : MYSTAY YOKOHAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ฮาโกเน่-ทะเลสาบฮาชิ –สวนคาวาคูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ – โกเทมบะ เอาท์เล็ต – โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล– วัดอาซากุซะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ ...ชมทะเลสาบอาชิ ที่สวยงาม ที่เกิดจากการก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจิ ทำให้เกิดเป็นทะเลสาบที่งดงามถึง 5 แห่ง นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี... นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย .... จากนั้นนำท่านสู่ด้านล่าง สู่สวน คาวากูชิโกะ ให้ท่านได้สัมผัส ทะเลสาบคาวากูชิ Kawaguchi Lake เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบ ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง ยามานาชิ yamanashi ซึ่งถือว่าเป็นทะเลสาบที่งดงามและได้รับความนิยมมากสุดใน 5 ทะเลสาบ สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ ได้อย่างชัดเจนและงดงาม บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยโรงแรมที่พักและร้านอาหาร ร้านกาแฟที่น่ารักมากมาย
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้า แบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋า สไตล์ หรูหรา ได้ที่ร้าน Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย …นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย... จากนั้นนำท่านสู่ “พระราชวังอิมพิเรียล” ที่ประทับของจักรพรรดิญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณกาล–ปัจจุบัน... ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ผู้ทรงนำการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงและความเจริญมาสู่ญี่ปุ่นพระราชวังนี้มีพื้นที่รวม 990,000 ตารางเมตร (ชมด้านนอก) ให้เวลาท่านได้ตื่นตาตื่นใจ ชื่นชม ความงดงาม....โดยรอบพระราชวัง......นำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่า คันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือก “ชมและเช่า” เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิม “ขนมอร่อย” สไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
โรงแรมที่พัก : MYSTAY YOKOHAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ –ช้อปปิ้งชิบุย่า-ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) หรือท่านใดสนใจ ทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งมีสถานที่ๆ แนะนำต่างๆ ดังนี้ ช้อปปิ้งย่าน ชินจูกุ ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น “ ชินจูกุ” หมายถึง “ ที่พำนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้มีคำสั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นมีทั้งโรงน้ำชาร้านค้าโรงเตี๊ยม และหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง...
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ท่านเดินทางสู่ย่าน ชิบุยะ ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ“ฮาจิโกะ”รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์ สำหรับสาวก ONITSUKA TIGER พบกับ “ONITSUKA TIGER SHOP” ต้อนรับการกลับมาของรองเท้าแบรนด์ดังสัญชาติญี่ปุ่นที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่นและยุโรป แบรนด์โอนิสุกะ ไทเกอร์กลับมาดังได้อีกที
หมายเหตุ สำหรับท่านที่สนใจ ทัวร์เสริมติดต่อบริการโดยมัคคุเทศก์ ประจำทริป ณ วันเดินทาง “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ Adventure Land ที่นำท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด Pirates of the Caribbean หรือจะชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ Western River Railroad ปีนบ้านต้นไม้ SwissFamilyTreehouse สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง Western Land ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ Big Thunder Mountain หรือเลือกสนุกกับ Splash Moutain นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน Critter Country เข้าชมบ้านผีสิง Hunted Mansion อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ Pooh’s Hunny Hunt ในโซน Fantasy Land เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ It’s A Small World ผจญภัยไปกับ Pinocchio’s Darling Journey เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน Toon Town กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ Minnie House บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ Chip’n Dale’s Treehouse บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน Tomorrowland สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน Space Moutain หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ Star Tour สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ Buzz Light Year ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้นช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้าน ยัง World Bazaar
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
พักที่ TOYOKO INN NARITA KUKO หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า นาริตะ – วัดนาริตะ ซัน – เอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม..ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสูสนามบินนำท่านชม “วัดนาริตะ ซัน” ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า และยังมี ร้าน 100 เยน” เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ากันต่อตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ทำการเช็คอินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
16.55 เหิรฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
21.25 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
   
   
 

หมายเหตุ    :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้งก่อนทำการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ) กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน )
- ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ประมาณ 500 เยน / วัน หรือแล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 
เงื่อนไขการชำระเงิน
กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท ชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร หรือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับ และแฟกซ์รายชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หน้าพาสปอร์ต) พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ติดต่อกลับ และโปรแกรมวันที่เดินทางมายังเบอร์แฟกซ์ 02-5309515 และส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 
การยกเลิก

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

 
หมายเหตุ
- รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 
เอกสารในการขอวีซ่า

เอกสารในการยื่น visa
o Passport มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
o รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว หรือ ฟ้าอ่อน หน้าตรงไม่เห็นฟัน
o หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ ระบุวันที่เริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน/ สำหรับเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า ใช้สำเนาได้ /ถ้าเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีเอกสารออกโดยทางราชการหรือทำงานอิสระ ให้ทำจดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
o Bookbank ออมทรัพย์ ถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีรายการบัญชี อัพเดตไม่ต่ำกว่า 1 เดือน หรือ เงินฝากประจำ ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีรายการบัญชี (บัญชีกระแสรายวัน สถานฑูตไม่รับเอกสารประกอบการพิจารณา)
o สำเนาทะเบียนบ้าน
o ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับนักเรียนและนักศึกษา
o Passport มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
o รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว หรือ ฟ้าอ่อน หน้าตรงไม่เห็นฟัน
o หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
o หนังสือรับรองการทำงานของพ่อ หรือแม่ ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ ระบุวันที่เริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน/ สำหรับเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า ใช้สำเนาได้ /ถ้าเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีเอกสารออกโดยทางราชการหรือทำงานอิสระ ให้ทำจดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
o Bookbank ออมทรัพย์ ถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีรายการบัญชี อัพเดตไม่ต่ำกว่า 1 เดือน หรือ เงินฝากประจำ ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีรายการบัญชี ของ พ่อ หรือ แม่ หรือ ของตัวเอง (บัญชีกระแสรายวัน สถานฑูตไม่รับเอกสารประกอบการพิจารณา)
o สำเนาทะเบียนบ้าน
o สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
o สำเนาใบสูติบัตร
o ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
* REMARK* - หากมี Passport เล่มเก่าให้นำมาด้วย
- Passport ข้าราชการหมวด F เล่มน้ำเงินไม่ต้องยื่น visa
- กรณีไปหรือกลับไม่พร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นเดี่ยวที่สถานทูตญี่ปุ่น พร้อมเอกสารตัวจริง

 
 
 

 

 

กรอกข้อมูลเพื่อทำการจอง หรือ ติดต่อฝ่ายขาย โทร 02-542-4040
   
*ชื่อ:
*เบอร์ติดต่อ:
*E-mail: ถ้าไม่มี E-mail ให้พิมพ์ 1234
วันเดินทาง:
ผู้ใหญ่ / ท่าน:
เด็ก / ท่าน:
เด็กอายุ:
สอบถามข้อมูล:

 

 

 
   
      บริษัททัวร์  
    หมายเหตุ : ทัวร์ทุกกรุ๊ปของบริษัทฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าวีซ่า ค่าภาษีน้ำมัน ของสายการบินต่างๆ แล้ว / ขอสวงนสิทธิ์ในการปรับราคา หากมีการขึ้น่าธรรมเนียมน้ำมันจากสายการบิน ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขาย    
     
 

 

 
     
  | บริษัททัวร์ | ทัวร์ในประเทศ | ทัวร์เอเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา แคนาดา | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์จีน | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เขมร | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์วียดนาม | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์บรูไน | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์โอซาก้า | ทัวร์ต่างประเทศ |  
     
  ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สิบสองปันนา  
     
       
  บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ Gusto World Tour

บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ (Gusto World Tour Co,. Ltd.)

สาขา กรุงเทพฯ
8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02-542-4040 แฟกส์ 02-542-4292
Web : http://www.gustotour.com  Email : gusto@gustotour.com