logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


กัสโต้จัดเอง พบ 3 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด GUST191564

(GT) ประจวบฯ พม่า มะริด 3 วัน 2 คืน (รถ)

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • ด่านสิงขร เยือนมะริด ตะนาวศรี / ไข่มุกงามเม็ดใหม่แห่งอันดามัน พิเศษ!!!เมนู กุ้ง ล็อบสเตอร์ ปูนิ่ม กั้ง / หมู่บ้านสิงขรสุวรรณคีรี เมืองเก่าตะนาวศรี / เมืองมะริด เจดีย์เตนดอจี วัดตอเจ้า / ตลาดเซกแหง่ / ฟาร์มปูนิ่ม เกาะปาเทท / พระนอนอตูละชเวทัลเยือง / เจดีย์ปอดอมู ชเวดากองจำลอง / ตลาดสดยามเช้าเมืองมะริด
เดินทางช่วง
22 พ.ย. - 29 ธ.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62