logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ มองโกเลียใน 4 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST200004

ทัวร์จีน มองโกเลียใน..ดินแดนเจงกีสข่านผู้ยิ่งใหญ่ เมืองหลวงโฮฮอท (พักเกอร์กระโจมพื้นเมือง แบบทันสมัย 1 คืน) 6 วัน 4 คืน (CA)

  • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ไม่เข้าร้านรัฐบาล, วัดต้าเจา, วัดม่ายไตเจา, ถนนโบราณ, ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน, พักเกอร์ หรือ กระโจม (มีห้องน้ำในตัว), กิจกรรมทะเลทราย เนินทรายเสี่ยงซานวาน (รวมกระเช้า), สุสานเจงกีสข่านเขตเมืองใหม่คังปาสือ, วัดม่ายไตเจา
  • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร *มื้อพิเศษเนื้อแพะชนเผ่า พร้อมชมการแสดงระบำเชิญสุรา และการแสดงรอบกองไฟ
เดินทางช่วง
19 พ.ค. - 21 มิ.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
19 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
9 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63