logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ฮ่องกง 362 พีเรียดจาก จาก 43 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST191764

HC15-EK D-DAY HKG-SZX-CULTURE VILLAGES SHOW 3D อ๋องกง เวินเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม3วัน (EK)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมโชว์ศูนย์วัฒนธรรม
 • อาหารจานเด่น ซีฟู้ด+ไวน์แดง,ห่านย่าง
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าโชคลาภหาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ๋ย,ช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด GUST194352

ZHKG20 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ [เลทส์โก ส้ม 3 เมือง]

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
20 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST191495

HC16-HX HEYDAY ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3วัน2คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
 • อาหารจานเด่น ซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
 • ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่น, ช้อปปิ้งหลอหวู่เซินเจิ้น
เดินทางช่วง
18 ธ.ค. 62 - 24 มี.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
18 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
12 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
23 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST191582

HC17-CX Fine Day Hkg-Szx-Dongguan 3 Days

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สะพานแก้ว 3 มิติ
 • อาหารจานเด่น ซีฟุู้ด,ไวน์แดง,ห่านย่าง
 • เจ้าแม่กวนอิม,แชกง,รีพลัสเบย์,ช้อปปิ้งหลอหวู่,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. 62 - 30 มี.ค. 63 (16 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด GUST193451

ฮ่องกง จูไห่ สุดอลังการข้ามสะพานยาวสุดในโลก 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
14 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด GUST194485

ZHKG23 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลทส์โก ส้มพาฟิน 4 เมือง]

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 7 ก.ย. 63 (41 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST193517

ชิม ช้อป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่บ์แปซิฟิก (CX)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
21 ก.พ. - 30 มี.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST191258

HC9-RJ Super Save) Hkg-Szx-Lantau 3 Days

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พระใหญ่ลันเตา,โชว์นำ้พุ
 • อาหารจานเด่น ซีฟู้ด,ไวน์แดง,ห่านย่าง
 • วัดกวนอู,วัดแชกง
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 62 - 25 เม.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST191412

HC13-HX LUCKY ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์น้ำพุ 3 มิติ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สวนฮอลแลนด์,โชว์น้ำพุ 3 มิติ
 • อาหารจานเด่น ซีฟู้ด,ไวน์แดง,ห่านย่าง
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ,หาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช๊อปจิมซาจุ่ย และหลอหวู่
เดินทางช่วง
17 ม.ค. - 30 มี.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
19 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST191767

HH12-CX FREE DAYS HKG-SHOPPING 3 DAYS (CX) ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้พระขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน,นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์,ไหว้ขอพรสุขภาพและความรักวัดหวังตาเซียน
 • ช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 43 โปรแกรม