logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ไต้หวัน 104 พีเรียดจาก จาก 18 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST200360

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
ทัวร์โค๊ด GUST200564

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN (สำหรับชาวมุสลิม เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว) ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
ทัวร์โค๊ด GUST191667

ZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 เม.ย. - 3 พ.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
ทัวร์โค๊ด GUST191340

มหัศจรรย์..TAIPEI

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 27 ก.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
9 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST193953

Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
เดินทางช่วง
4 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63 (29 ช่วงวันเดินทาง)
4 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
14 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
2 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST191341

มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
9 ก.ค. - 27 ก.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST193464

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei 3 วัน 2 คืน BY (FD)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
2 พ.ค. - 4 พ.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST200366

ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST191342

มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
28 เม.ย. - 26 ก.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
28 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
9 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
ทัวร์โค๊ด GUST200699

CI-202:Taiwan So Cool อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
17 เม.ย. - 20 ต.ค. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม