logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ลี่เจียง 198 พีเรียดจาก จาก 11 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST192395

8LLJG01 บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ซุปตาร์ ดินแดนในฝัน ก.ย.19

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ม.ค. - 29 เม.ย. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
2 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
ทัวร์โค๊ด GUST192399

8LLJG02 บินตรงลี่เจียง ซุปตาร์ ซุปเปอร์คูล ก.ย.19

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ม.ค. - 29 เม.ย. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
2 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
ทัวร์โค๊ด GUST192400

8LLJG03 บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ซุปตาร์ ซู่ซู่ ซ่าซ่า ก.ย.19

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
29 ม.ค. - 3 พ.ค. 63 (15 ช่วงวันเดินทาง)
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
ทัวร์โค๊ด GUST192403

8LLJG04 บินตรงลี่เจียง เต๋อชิง ซุปตาร์ ธารน้ำแข็ง ก.ย.19

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
29 ม.ค. - 3 พ.ค. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST195167

ทัวร์จีน คุนหมิง กล้วยหอม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ จีน, คุนหมิง, ต้าหลี่, เมืองโบราณต้าหลี่, หมู่บ้านซีโจว, ชมโชว์ชาวไป๋, ลี่เจียง, เมืองโบราณลี่เจียง, สระน้ำมังกรดำ, ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่), โชว์จางอวี้โหมว, อุทยานน้ำหยก, แชงกรีล่า, ภูเขาหิมะสือข่า, หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง), วัดลามะซงจ้านหลิง, เมืองโบราณแชงกรีล่า, โค้งแรกแม่น้ำแยงซี, ต้าหลี่, วัดหยวนทง
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
 • อิสระช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
เดินทางช่วง
19 ก.พ. - 17 เม.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST192834

ZKMG11 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า [เลสโก มังกรหยกเหินฟ้า] 6D5N

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 ก.พ. - 5 ก.ค. 63 (76 ช่วงวันเดินทาง)
7 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
ทัวร์โค๊ด GUST200298

ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง ลูกพลับ ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (MU)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ จีน, คุนหมิง, เมืองฉู่สง, ฉู่สง, ต้าหลี่, ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง, มืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า), เมืองโบราณแชงกรีล่า, วัดลามะซงจ้านหลิงม, เมืองลี่เจียง, เมืองโบราณลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่), สระน้ำมังกรดำ, สวนน้ำตก, วัดหยวนทง
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน, สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน
เดินทางช่วง
2 เม.ย. - 26 มิ.ย. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
2 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
8 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
4 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
ทัวร์โค๊ด GUST195109

ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง เที่ยว 2 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 5 วัน 4 คืน (MU)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่ง 2 เที่ยวบินภายในประเทศ ลดระยะทางนั่งรถไกล เพิ่มเวลาให้สถานที่ท่องเที่ยว, ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG, หุบเขาพระจันทร์สีเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” จุดเช็คอิน ที่พลาดไม่ได้, จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีเงิน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง, คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 28 มี.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST192060

ZKMG02 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า [เลสโก คุนหมิงตัวแม่ EP.2] 6D5N

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.พ. - 2 ก.ค. 63 (39 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST192200

KMG1-TG WoW KMG-Dali-Lijiang 5 Days 4 Nights

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งกระเช้าใหญ่, สะพานแก้วลี่เจียง, โชว์จางอี้โหมว
 • อาหารจานเด่น สุกี้เห็ด
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดิน, วัดหยวนทง, อุทยานน้ำหยก
เดินทางช่วง
20 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม