logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ไทจง 313 พีเรียดจาก จาก 24 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST193943

PTW11A-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด GUST190281

ZTPE05 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 ธ.ค. 62 - 28 มี.ค. 63 (68 ช่วงวันเดินทาง)
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด GUST191667

ZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 62 - 10 พ.ค. 63 (61 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด GUST190266

ZTPE11 ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
14 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด GUST193961

ZTPE11 ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลทส์โก ตัวพ่อสุดฮิต EP.2]

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ม.ค. - 12 ก.พ. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
ทัวร์โค๊ด GUST192863

VZRMQ03 ไต้หวัน ซุปตาร์ ฉึกฉัก ปู๊นๆ พย.-ธ.ค. 19 (บินเช้า-กลับบ่าย) เริ่มต้น 13888.-

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
15 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด GUST191929

ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ จีน-เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ !! แซนวิช และ ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 ชุด, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดส์ไต้หวัน
 • อิสระช้อปปิ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้ง DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 62 - 26 มี.ค. 63 (30 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด GUST192145

CI-202 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เกาสง สุริยันจันทรา อุทยานอาหลีซัน 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63 (24 ช่วงวันเดินทาง)
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
25 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
1 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63
ทัวร์โค๊ด GUST192582

XW-T38 Hello Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
18 ธ.ค. 62 - 23 มี.ค. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด GUST192753

CI-201 ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อุทยานอาหลีซัน 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 ม.ค. - 28 มิ.ย. 63 (23 ช่วงวันเดินทาง)
9 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 24 โปรแกรม