logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


image

XJ139 OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA ซุปตาร์ หิมะขาว - GUST190519

XJ139 OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA ซุปตาร์ หิมะขาว

รหัสทัวร์ : GUST190519
XJ139 OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA ซุปตาร์ หิมะขาว

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ย. 62 - 3 ม.ค. 63 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) ราคาอื่นๆ Group Size
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 28,888 7,900 28,888 แสดง - 34
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 33,888 7,900 33,888 แสดง - 34
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 33,888 7,900 33,888 แสดง - 34
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 36,888 7,900 36,888 แสดง - 34
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 36,888 7,900 36,888 แสดง - 34
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 36,888 7,900 36,888 แสดง - 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

XJ139 OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA ซุปตาร์ หิมะขาว
XJ139 OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA ซุปตาร์ หิมะขาว
ราคาเริ่มต้น 28,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน