logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


image

TAKE ME TO GEORGIA จอร์เจีย 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR) - GUST193381

TAKE ME TO GEORGIA จอร์เจีย 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR)

รหัสทัวร์ : GUST193381
TAKE ME TO GEORGIA จอร์เจีย 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR)

เดินทางช่วง
27 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 34,900 4,900 34,900 34,900 34,900 แสดง - 26
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 34,900 4,900 34,900 34,900 34,900 แสดง - 16
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TAKE ME TO GEORGIA จอร์เจีย 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR)
TAKE ME TO GEORGIA จอร์เจีย 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR)
ราคาเริ่มต้น 34,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน