Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฟิลิปปินส์
(GH) ทัวร์ ฟิลิปปินส์ Discover Manila -B 4 วัน 3 คืน (PR)
วันที่ 10 - 13 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมเมืองเก่า อินทรามูรอส ความอลังการของยุคอาณานิคมสเปน ชม ภัตตาคารธารน้าตก เอกลักษณ์แห่งการผ่อนคลายไม่ซ้าใคร ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinoชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต พิเศษ...ชมโชว์พื นเมือง, ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
(GH) ทัวร์ ฟิลิปปินส์ Discover North Luzon 5 วัน 4 คืน (PR)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสบรรยากาศเมืองตากอากาศอันดับหนึ่งของฟิลิปปินส์ ณ เมืองบาเกียว ชมวิวพาโนรามาสุดคลาสิคของบาเกียว บนจุดชมวิว Mines of View Park ชิมสตรอบอรี่ลูกใหญ่ สด ใหม่ กันที่ Strawberry Farm ชม Pamulaklakin Village หมู่บ้านชนเผ่าเอทัสอันเก่าแก่ตามวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ ชมเมืองเก่า อินทรามูรอส ความอลังการของยุคอาณานิคมสเปน พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์
(GH) ทัวร์ ฟิลิปปินส์ Discover Manila -B 4 วัน 3 คืน (PR)
วันที่ 10 - 13 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมเมืองเก่า อินทรามูรอส ความอลังการของยุคอาณานิคมสเปน ชม เกาะคอร์เรกิดอร์แหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวฟิลิปปินส์ ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipino ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง, ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
(GH) ทัวร์ บรูไน + ฟิลิปปินส์ Discoverry (BI)
วันที่ 30 ม.ค. 58 - 4 ก.พ. 58  (ุุ6 วัน 5 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมสุดคุ๎ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ!!! บรูไน+ฟิลิปปินส์” บรูไน-ผำนชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฟิลิปปินส์-ชม เกาะคอร์เรกิดอร์ แหลํงรวบรวมประวัติศาสตร์การตํอสู๎ของชาวฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์-ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinos
(GH) ทัวร์บรูไน+ฟิลิปปินส์ – Discovery Asean - C (BI)
วันที่ 6 - 11 มี.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ!!! บรูไน+ฟิลิปปินส์” บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคา Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosq ฟิลิปปินส์-ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinos ฟิลิปปินส์-ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014