Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฟิลิปปินส์
(GH) ทัวร์ ฟิลิปปินส์ Discover Manila -B 4 วัน 3 คืน (PR)
วันที่ 10 - 13 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมเมืองเก่า อินทรามูรอส ความอลังการของยุคอาณานิคมสเปน ชม ภัตตาคารธารน้าตก เอกลักษณ์แห่งการผ่อนคลายไม่ซ้าใคร ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinoชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต พิเศษ...ชมโชว์พื นเมือง, ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
(GH) ทัวร์ ฟิลิปปินส์ Discover North Luzon 5 วัน 4 คืน (PR)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสบรรยากาศเมืองตากอากาศอันดับหนึ่งของฟิลิปปินส์ ณ เมืองบาเกียว ชมวิวพาโนรามาสุดคลาสิคของบาเกียว บนจุดชมวิว Mines of View Park ชิมสตรอบอรี่ลูกใหญ่ สด ใหม่ กันที่ Strawberry Farm ชม Pamulaklakin Village หมู่บ้านชนเผ่าเอทัสอันเก่าแก่ตามวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ ชมเมืองเก่า อินทรามูรอส ความอลังการของยุคอาณานิคมสเปน พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์
(GH) ทัวร์ ฟิลิปปินส์ Discover Manila -B 4 วัน 3 คืน (PR)
วันที่ 10 - 13 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมเมืองเก่า อินทรามูรอส ความอลังการของยุคอาณานิคมสเปน ชม เกาะคอร์เรกิดอร์แหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวฟิลิปปินส์ ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipino ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง, ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014