Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(CC)CSKMGMU07ทัวร์คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU) (MU)
วันที่ 1 มิ.ย. 62 - 24 ก.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 14,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) ลี่เจียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง แชงกรีล่า-เมืองฉู่สง-เมืองโบราณชนเผ่าหยี ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตกอิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง
(ZG) ทัวร์จีน_ZKMG06_คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง [เลสโก คุนหมิงตัวแม่] (TG)
วันที่ 6 มิ.ย. 62 - 29 ธ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาว -มื้อพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน และสุกี้เห็ดไก่ดำ อาหารกวางตุ้ง -ชมโชว์พิเศษ IMPRESSION LIJIANG
(IT) ทัวร์จีน_CN8L801_คุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ (8L)
วันที่ 6 มิ.ย. 62 - 17 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ -ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู????‍ -หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ -พิเศษ>สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง -พักโรงแรมระดับ 4 ดาว -บินตรงโดยสายการบิน LUCKY AIR
(IT) FD402_ทัวร์จีน_ คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - แชงการีล่า (FD)
วันที่ 23 มี.ค. 62 - 2 ม.ค. 63  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แชงการีล่า - สวรรค์บนดิน - เมืองโบราณแชงการีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ - คุนหมิง - นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ - สวนน้ำตกคุนหมิง - วัดหยวนทง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง - เมืองมรดกโลก - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -ช่องแคบเสือกระโจน
(IT) FD401 ทัวร์จีน_ คุนหมิง - ตงชวน - สะพานแก้ว - ถ้ำไซอิ๋ว - สไลด์เดอร์ (FD)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 7,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ตงชวน - แผ่นดินสีแดง - ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)- ถนนคนเดิน - โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
(ZG) ZCSX02 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง [เลสโก ยอดองครักษ์] 6 วัน 5 คืน (WE)
วันที่ 11 ก.ค. 62 - 2 ธ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(PH) ทัวร์จีน เอาใจคนเวลาน้อย... จางเจียเจี้ย แกรนแคนย่อน 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 28 มิ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา – จางเจียเจี้ย – ร้านชา – ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย-สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก-บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปูเจีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ
(GTH) CSX-WE001 ทัวร์จีน เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้านช้อป 6 วัน 5 คืน (WE)
วันที่ 10 - 15 ก.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-จางเจียเจี้ย-ฉางเต๋อ ฉางเต๋อ-ฉางซา-เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลับ)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา
(GTH) CSX-FD001 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง NO SHOP 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 12 มิ.ย. 62 - 22 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) OPTION : โชว์จิ้งจอกขาว ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด OPTION : เขาอวตาร จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) –กรุงเทพฯ
(ZG) ZCSX06 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน [เลสโก จอมยุทธ์หญิง] 5 วัน 3 คืน (CZ)
วันที่ 21 - 25 ส.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง ถ้ำจิ่วเทียน - ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน - โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว ร้านหยก - ร้านยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน - สนามบินจางเจียเจี้ย
(ZG) ZCSX05 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน [เลสโก เจ้ายุทธภพ] 4 วัน 2 คืน (CZ)
วันที่ 14 - 17 ก.ค. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง ร้านนวดฝ่าเท้า - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว ร้านยางพารา – ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน
(CC) CSDYGCZ10 ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย ขนมจีบเศรษฐี ขุนเขาอวตาร สะพานแก้ว 3 วัน 2 คืน (CZ)
วันที่ 16 - 18 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ร้านเครื่องเงิน-ร้านนวดเท้า-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ถ้ำมังกรเหลือง-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
(CC) CSCSXWE10 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล ประตูสวรรค์ สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 7 - 10 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า ร้านผ้าไหม-จางเจียเจี้ย-ร้านหยก-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GTH) CSX-FD001 ทัวร์จีน BEST PRICE จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 28 มิ.ย. 62 - 15 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ Option: โชว์จิ้งจอกขาว ร้านยาจีน-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย Option: สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ร้านเยื่อไผ่-ร้าใบชา-พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา
(SS)SHWECSX13 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (WE)
วันที่ 23 - 27 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-ระเบียงแก้ว-ประตูสวรรค์-โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(SS)SHCZDYG2 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฟ่านจิ้งซาน ขนมลูกชุบ เจิ้นหย่วน จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 24 - 28 ส.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว ภูเขาฟ่านจิ้งซาน (กระเช้า+รถราง) เจิ้นหยวน-เมืองโบราณเจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง (รวมรถราง) ฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-จางจียเจี้ยถนนคนเดินจางเจียเจี้ย
(SS)SHCZDYG1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน (CZ)
วันที่ 5 ก.ค. 62 - 16 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางเจียเจี้ย-ภาพวาดทราย อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ลำธารแส้ม้าทอง-โชว์นางจิ้งจอกขาว สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซาน-ระเบียงแก้ว-ประตูสวรรค์-ถนนคนเดิน
(GTH) GQ1DYG-CZ001 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน (CZ)
วันที่ 13 มิ.ย. 62 - 27 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ ร้านยาจีน-เขาอวตาร(ขึ้น-ลงลิฟต์แก้ว)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ลำธารแส้ม้าทอง-ร้านหยก-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ร้านชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านเครื่องเงิน-ถ้ำมังกรเหลือง-ภาพวาดทราย-ตลาดใต้ดิน-จางเจียเจี้ย
(GT) บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งห่วง สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน (CZ)
วันที่ 26 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานแก้ว - ศูนย์ยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ศูนย์ชา - ตุรัสถ้ำมังกรเหลือง - ศูนย์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ภูเขาเทียนเหมืนซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน - จางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ
(ITCSXFD511) ทัวร์จีน_ฉางซา - จางเจียเจี้ย (FD)
วันที่ 28 ก.พ. 62 - 23 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก-OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - OPTION:เขาอวตาร - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ฉางซา - ถนนคนเดินไท่ผิง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014