Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROMOTION
ทัวร์ทุกกรุ๊ปของบริษัทฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าวีซ่า ค่าภาษีน้ำมัน ของสายการบินต่างๆ แล้ว
SPECIAL FLIGHT TICKET
FLIGHT SEARCH International Domestic Promotion Multi City My Booking
Return Oneway
From
To
Please enter city name or airport code

Search by Airline
Econony Business First Class
Departure
Return
Passenger     
      Adult(s)    Child (2-11 years)
SEARCH
PROGRAM TOUR
(HD) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (DD)
วันที่ 26 - 28 มี.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สูงสุดแห่งพม่า เมนูเลิศรส !! กุ๎งแมํน้ำ + เป็ดปักกิ่ง + กุ๎งมังกร ราคารวม คำวีซำ และรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
(HD) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (BL)
วันที่ 2 - 5 พ.ค. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย - ฮาลอง - ถ้านางฟ้า - ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกน้า - สุสานโฮจิมินห์ บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ช้องปิ้งย่านการค้า 36 สาย
(HD) ทัวร์นครวัต นครธม โตนเลสาบ (รถ)
วันที่ 27 ก.พ. 58 - 1 มี.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 5,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อลังการ . . . มรดกโลก ออกเดินทางได้ทุกวันศุกร์ 8 ท่าน ออกเดินทางโดยรถตู้ ไม่มีหัวหน้าทัวร์
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ๋วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (GE)
วันที่ 7 - 10 พ.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ตึกไทเป 101 ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ✿เหย่หลิ่ว ✿ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ✿ ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) ✿ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว + 4 ดาว ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์
(HD) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน (CA)
วันที่ 14 - 18 เม.ย. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ❤ พระราชวังกู้กง ❤ หอฟ้าเทียนถาน ❤ พระราชวังอวี้เหอหยวน ❤ ผ่านชมสนามกีฬารังนก ❤ นั่งสามล้อหูถ้ง ❤ ถนนหวังฟู่จิง ❤ กำแพงเมืองจีน ❤ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ❤ ถนนโบราณเฉียนเหมิน ❤ วัดลามะ ❤ ตลาดรัสเซีย ❤ เมนูพิเศษ !!! เป็ดปักกิ่ง - สุกี้มองโกล - บุฟเฟ่ต์ Golden Jaguar ระดับ 6 ดาว ❤ พิเศษ !! ชมโชว์ กายกรรมปักกิ่ง
ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
PACKAGE TOUR เที่ยวด้วยตัวเอง
ไฮไลท์: สิงคโปร์ – อิสระตามอัธยาศัย สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
(HD)USS HAPPY FREE SINGAPORE
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (SQ)
เดิอนทาง วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2557
ราคา 10,900 บาท
ดูแพ็คเกจทั้งหมด
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014